Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty Vận tải Hàng Không

63 209 4
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2012, 14:53

Luận văn : Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty Vận tải Hàng Không Lời mở đầuNền kinh tế nớc ta đang ở giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc. Việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng đã đánh dấu một bớc ngoặt lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nớc. Đó là sự đổi mới về t duy và trớc hết là t duy kinh tế. Trớc sau trong thời kỳ bao cấp việc sản xuất ra cái gì, số lợng bao nhiêu và sản xuất cho ai là do nhà nớc quyết định thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh. Hàng hoá sản xuất ra chỉ có bảo đảm chất lợng hay không cuối cùng cũng đợc tiêu thụ hết, khi đó khôngcạnh tranh.Chuyển sang nền kinh tế thị trờng là chúng ta đã thừa nhận thị trờng cùng các quy luật đặc thù của nó: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Mọi doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tự mình vận động để thích nghi với cơ chế thị trờng, đứng vững trong cạnh tranh. Muốn tham gia cạnh tranhcạnh tranh có hiệu quả các doanh nghiệp phải có đủ khả năng để cạnh tranh. Sự bùng nổ ra hàng loạt của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế đồng thời với sự có mặt của các công ty nhà nớc trên thị trờng Việt Nam càng làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng thêm gay gắt và quyết liệt. Để tồn tại đứng vững và phát triển trong cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một con đờng đi tốt nhất hay chính là tìm các giải pháp tốt nhất để tăng cờng khả năng cạnh tranh, đó là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Hoà đồng với xu thế chung công ty vận tải ô tô hàng không thuộc Tổng công ty Hàng Không dân dụng Việt Nam có bề dày 24 năm lao động và làm việc. Tại Đại hội Đảng VI mở ra một trang sử mới cho dân tộc, cũng là một trang sử mới cho công ty vận tải ô tô hàng không. Một nền kinh tế tập trung bao cấp bị xoá bỏ thay thế vào đó là một nền kinh tế thị trờng đầy hứa hẹn, nhiều tiềm năng và cơ hội nhng cũng rất nhiều nguy cơ đe doạ. Thêm vào đó sau khi chủ trơng đổi mới có rất nhiều doanh nghiệp trong ngành vận tải đợc thành lập tạo ra môi trờng cạnh tranh hết sức khốc liệt.1Trớc tình hình đó công ty chủ trơng tìm hớng đi thích hợp, đồng thời cũng đòi hỏi công ty phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh để vững bớc phát triển trong nền kinh tế thị trờng.Xuất phát từ những vấn đề trên và cũng qua quá trình nghiên cứu và thực tập tại công ty, trên cơ sở vận dụng những kiến thức đã thu thập đợc trong quá trình học tập tại trờng, em đã hoàn thành bản báo cáo chuyên đề Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô Hàng không.Nội dung chuyên đề gồm 3 chơng:Chơng I: Tăng khả năng cạnh tranh -Yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.Chơng II: Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô Hàng không.Chơng III: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô Hàng không.2chơng I.Nâng cao khả năng cạnh tranh - yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng.I. cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng.1. Nhận thức cơ bản về thị trờng.1.1. Khái niệm về thị trờng.Khái niệm về thị trờng rất phong phú và đa dạng, theo Mác thì sản phẩm đợc sản xuất ra để bán trên thị trờng. Thị trờng ra đời gắn liền với sự phát triển của sản xuất trải qua nhiều thế kỷ.Thị trờng là sự kết hợp giữa cung và cầu trong đó ngời mua và ngời bán bình đẳng cùng cạnh tranh. Số lợng ngời mua nhiều hay ít phản ánh quy mô lớn hay nhỏ của thị trờng. Việc xác định nên mua hay nên bán hàng hoá và dịch vụ với khối lợng, giá cả bao nhiêu là do cung, cầu quyết định.1.2. Vai trò của thị trờng.Thị trờng có vai trò quan trọng đối với sản xuất hàng hoá, kinh doanh và quản lý kinh tế.- Đối với sản xuất hàng hoá: Thị trờng nằm trong khâu lu thông, một khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất, thị thờng là cầu nối giữa các nhà sản xuất và ngời tiêu dùng. Thị trờng là nơi kiểm nghiệm các chi phí và thực hiện quy luật xã hội.- Đối với kinh doanh: Thị trờng là nơi thể hiện quan hệ hàng hoá, tiền tệ do đó thị trờng đợc coi là môi trờng kinh doanh. Thị trờng tồn tại một cách khách quan. Do vậy các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải hoạt động một cách năng động để thích ứng với cơ chế thị trờng. Thị trờng là tấm gơng để 3các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh nhận biết nhu cầu của xã hội và đánh giá hiệu quả kinh doanh của chính mình.- Đối với quả lý kinh tế: Thị trờng là đối tợng là căn cứ của kế hoạch hoá, là công cụ bổ xung cho hoạt động vĩ mô của nhà nớc và để từ đó nhà nớc dùng nó để điều tiết và tác động vào quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.1.3. Chức năng của thị trờng.Thị trờng tác động một cách khách quan tới quá trình sản xuất và kinh tế xã hội. Thị trờng có 4 chức năng sau:- Chức năng điều tiết và khích thích: Đối với ngời sản xuất, thông qua nhu cầu thị trờng họ có thể quyết định đầu t vào ngành này hay ngành khác, sản phẩm này hay sản phẩm khác điều đó nẩy sinh sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng. Do đó các doanh nghiệp phải tận dụng đợc khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, bởi vì không phải bất cứ mức giá nào nhà nớc sản xuất cũng đợc thị trờng chấp nhận.- Chức năng thừa nhận: Hàng hoá sản xuất ra là để bán, việc bán hàng hoá đợc thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trờng chính là đợc ngời mua chấp nhận, do đó hàng hoá đợc bán ra khi thị trờng đã thực hiện chức năng thừa nhận thì cũng có nghĩa về cơ bản quá trình sản xuất hàng hoá thừa nhận giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá chuyển giá trị cá biệt thành giá trị xã hội, thực hiện các hoạt động mua và bán.- Chức năng thực hiện: Thị trờng là hành vi trao đổi hàng hoá, thực hiện tổng số cung và tổng số cầu trên thị trờng, thực hiện cân bằng cung cầu từng loại hàng hoá, thực hiện các gía trị thông qua giá cả .Thông qua chức năng thực hiện của thị trờng các loại hàng hoá hình thành nên giá trị trao đổi cuả chúng. Đó chính là cơ sở quan trọng để hình nên cơ cấu sản phẩm và tỷ lệ kinh tế trên thị trờng.- Chức năng thông tin: Thị trờng thông tin về tổng lợng cung và cầu. Cơ cấu của cung cầu, quan hệ cung cầu đối với từng loại hàng hoá, giá cả thị tr-ờng, các yếu tố ảnh hởng đến thị trờng và ảnh hởng đến mua và bán, chất lợng 4sản phẩm, xu hớng vận động của hàng hoá, các điều kiện dịch vụ cho mua và bán . Thông tin thị trờng có vai trò quan trọng đối với quản lý kinh tế.1.4. Các quy luật kinh tế thị trờng:Trong nền kinh tế thị trờng có nhiều hoạt động kinh tế đan xen vào nhau và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sau đây là một số quy luật kinh tế vốn có của thị trờng.:+ Quy luật giá trị: Quy luật hàng hoá sản xuất ra đợc trao đổi trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết, tức là chi phí bình quân trong xã hội.+ Quy luật cung cầu: mối quan hệ giữa nhu cầu và khả năng cung ứng trên thị trờng. Quy luật này quy định cung và cầu luôn luôn có xu thế chuyển dịch lại gần nhau để tạo sự cân bằng trên thị trờng.+ Quy luật lu thông tiền tệ: Xác định lợng tiền cần thiết trong lu thông. Quy luật này thì lợng tiền cần thiết trong lu thông bằng tổng số giá trị của toàn bộ hàng hoá, chia cho số tiền luân chuyển trung bình của đơn vị tiền tệ cùng loại.1.5. Cơ chế thị trờng:Cơ chế thị trờng là tổng thể các mối quan hệ, các nhân tố môi trờng động lực và quy luật chi phối sự vận động của thị trờng. Nói đến cơ chế thị tr-ờng là trớc hết nói đến nhân tố cấu thành nên thị trờng: là tiền, hàng, ngời bán, ngời mua. Từ đó hình thành nên các mối quan hệ tiền - lơng, mua - bán, cung - cầu và giá trị hàng hoá. Qua đó cũng phải nói đến môi trờng cạnh tranh, diễn ra sự ganh đua cọ sát giữa các thành viên tham gia thị trờng giành phần có lợi cho mình.Trong cơ chế thị trờng phải, động lực phát triển, hoạt động của các thành viên là lợi nhuận. Lợi nhuận có tác dụng kéo các thành viên vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà xã hội cần và rút khỏi lĩnh vực sản xuất kinh doanh khi xã hội không cần. kinh tế thị trờng dùng lỗ, lãi để quyết định những vấn đề kinh tế cơ bản. Đặc trng của kinh tế thị trờng là tự vận động theo những quy luật kinh tế vốn có của nó nh: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, 5quy luật lu thông tiền tệ và quy luật cạnh tranh. Các quy luật này có vai trò và vị trí độc lập với nhau xong lại có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau, tạo ra những nguyên tắc vận động của thị trờng. Tuy nhiên kinh tế thị tr-ờng không thể xem nh một cơ chế hoàn hảo bởi vì thị trờng luôn chứa đựng những khuyết tật của nó nh: lừa lọc, đầu cơ, phá sản, thất nghiệp. Để giám sát những khuyết tật này ở nớc ta cũng nh nhiều nớc trên thế giới đều phải có sự can thiệp của nhà nớc vào nền kinh tế thị trờng ở mức độ khác nhau.2. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng.2.1. Khái niệm cạnh tranh:Cạnh tranh đặc biệt phát triển cùng với nền sản xuất t bản chủ nghĩa. Theo Mác cạnh tranh t bản là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt đối với các nhà t bản nhằm điều kiện giành giật những điều kiện trong sản xuất và tiêu thụ để tăng lợi nhuận siêu ngạch. Ngày nay trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh là một điều kịên và là một yếu tố kích thích kinh doanh và là một động lực để phát triển sản xuất. Nh vậy cạnh tranh là một quy luật tất yếu khách quan của nền sản xuất hàng hoá, cơ chế vận động của thị trờng. Sản xuất hàng hoá càng phát triển, hàng hoá bán ra càng nhiều, số lợng ngời cung ứng càng đông thì cạnh tranh càng gay gắt . Kết quả của cạnh tranh là xẽ loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả và ngày càng lớn mạnh của các doanh nghiệp biết vận dụng quy luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng.Tóm lại: ta có thể hiểu cạnh tranh là một cuộc chiến tranh gay gắt giữa các chủ thể hoạt động trên thị trờng với nhau để giành giật những điều kiện thuận lợi, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.2.2. Đối với doanh nghiệp.Cạnh tranh là động lực cho doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp tự tìm cho mình những biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải tối u hoá các yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh, phải triệt để không ngừng sáng tạo, tìm tòi. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải đa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nắm bắt thông tin kịp thời, chớp thời cơ. Cạnh tranh quyết định vị thế của doanh 6nghiệp trên thờng trờng thông qua những lợi thế mà doanh nghiệp đạt đợc nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Đồng thời cạnh tranh cũng là yếu tố làm tăng hay giảm uy tín của doanh nghiệp trên thơng trờng.2.2.3. Đối với ngời tiêu dùng.Cạnh tranh mang lại cho ngời tiêu dùng những hàng hoá dịch vụ tốt hơn, tính năng u việt hơn. Cạnh tranh đem đến cho ngời tiêu dùng ngày càng nhiều chủng loại hàng hoá, đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Không những thế cạnh tranh đem lại cho ngời tiêu dùng sự thoả mãn hơn nữa về nhu cầu tiêu dùng.2.2.4. Đối với nền kinh tế quốc dân.- Cạnh tranh là môi trờng, là động lực thúc đẩy sự phát triển bình đẳng mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trờng.- Cạnh tranh là điều kiện quan trọng để phát triển lực lợng sản xuất, dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ ngày càng cao vào trong sản xuất, hiện đại hoá nền kinh tế.- Cạnh tranh làm xoá bỏ những độc quyền bất hợp lý, xoá bỏ những bất bình đẳng trong kinh doanh.- Cạnh tranh ngày càng nâng cao đời sống xã hội, góp phần gợi mở nhu cầu kích thích, nhu cầu phát triển.- Cạnh tranh góp phần làm cho doanh nghiệp sử dụng tối u các nguồn lực khan hiếm của xã hội.Tuy nhiên không phải tất cả các mặt cạnh tranh đều mang tính tích cực mà bản thân nó cũng phải thừa nhận là có những mặt tiêu cực của nó nh:+ Bị cuốn hút vào các mục tiêu kinh doanh, mà các doanh nghiệp đã không chú ý đến các vấn đề xung quanh nh: xử lý nớc thải, ô nhiễm môi trờng và các vấn đề khác.+ Cạnh tranh có thể có xu hớng dẫn tới độc quyền.+ Cờng độ cạnh tranh mạnh xẽ làm ngành yếu đi.72.3. Mục đích cạnh tranh của các doanh nghiệp. Chúng ta không thể phủ nhận rằng dù doanh nghiệp có làm nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhng mục đích cuối cùng vẫn là làm thế nào để tạo ra đợc nhiều thuận lợi. Trong từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể khác nhau doanh nghiệp sử dụng những công cụ cạnh tranh khác nhau nhằm đạt đợc mục tiêu trớc mắt nh:- Cạnh tranh để làm tăng thị phần hoặc làm tăng doanh thu.- Cạnh tranh nhằm mở rộng thị trờng, xâm nhập thị trờng mới.- Cạnh tranh nhằm thúc đẩy thi trờng tiếp cận sản phẩm mới với thị trờng nhanh hơn.- Cạnh tranh để đánh bại đánh bại đối thủ mới xâm nhập. -Cạnh tranh để nâng cao uy tính của sản phẩm cũng nh uy tín của công ty trên thơng trờng .3. Công cụ cạnh tranh.Mỗi chủ thể khi tham gia vào hoạt động kinh doanh đều phải biết đến phân tích những đặc điểm, điểm mạnh, điểm yếu của mình, hạnh chế giảm bớt những điểm yếu. Nếu những mặt mạnh của doanh nghiệp chính là lợi thế cho cạnh tranh thì cần chú ý phát triển các lợi thế đó. Tuy nhiên các mặt khác mà doanh nghiệp không có lợi thế bằng thì cũng không đợc bỏ qua. Sau đây là một số công cụ cạnh tranh chủ yếu mà các doanh nghiệp thờng sử dụng .3.1 Công cụ cạnh tranh là sản phẩm và chất lợng sản phẩm.3.1.1 Công cụ cạnh tranh là sản phẩm.a. Đa dạng hoá sản phẩm:- Đa dạng hoá đồng tâm: Là hớng phát triển đa dạng hoá trên nền của sản phẩm chuyên môn hoá dựa trên cơ sở khai thác mối quan hệ về công nghệ nguồn vật t và thế mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật.- Đa dạng hoá theo chiều ngang: Là hình thức tăng trởng bằng cách mở rộng các doanh mục sản phẩm và dịch cung cấp cho khách hàng hiện có của 8doanh nghiệp. Thông thờng những sản phẩm này không có mối liên hệ với nhau nhng chúng có những khách hàng hiện có nằm rất chắc.- Đa dạng hóa hỗn hợp: Là sự kết hợp của hai hình thức trên. Sử dụng chiến lợc này thờng là những tập đoàn kinh doanh lớn hay những công ty đa quốc gia. Đa dạng hóa hỗn hợp là xu thế của các doanh nghiệp hiện nay.b. Khác biệt hóa sản phẩm:Khác biệt hoá sản phẩm là tạo ra những đặc điểm riêng độc đáo đợc thừa nhận trong toàn nghành, có thể là nhờ vào lợi thế của sản phẩm. Khác biệt hoá sản phẩm nếu đạt đợc sẽ là chiến lợc tạo khả năng cho công ty thu đ-ợc tỷ lệ lợi nhuận cao hơn vởi vì nó tạo nên một vị trí vững chắc cho công ty trong việc đối phó với những thế lực cạnh tranh. Khác biệt hóa sản phẩm tạo ra sự trung thành của khách hàng vào nhãn hiệu sản phẩm, điều này sẽ dẫn đến khả năng ít biến động hơn về giá cả.3.1.2 Cạnh tranh bằng chất lợng sản phẩm:Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, thị tr-ờng ngày càng đòi hỏi phải có những loại sản phẩm có chất lợng cao, thoả mãn nhu cầu ngời tiêu dùng. Doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nâng cao chất lợng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh, và chất lợng vợt trội hơn chất lợng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh thì lúc đó sản phẩm của doanh nghiệp là khác biệt hoá. Còn ở đây nhấn mạnh nâng cao chất lợng sản phảm để tăng cờng sức cạnh tranh.Chất lợng sản phẩm là tổng thể các chỉ tiêu, đặc trng kinh tế, kỹ thuật đ-ợc thể hiện qua sự thoả mãn nhu cầu trong những điều kiện tiêu chuẩn xác định, phù hợp với công dụng sản phẩm mà ngời tiêu dùng mong muốn. Chất l-ợng sản phẩm đợc hình thành từ khi thiết kế sản phẩm cho đến khi sản xuất xong tác động đến chất lợng sản phẩm: Khâu thiết bị sản phẩm, chất lợng nguyên vật liệu, chất lợng máy móc thiết bị và để nâng cao chất lợng sản phẩm, trong qua trình sản xuất kinh doanh cán bộ quản lý chất lợng phải chú ý ở tất cả các khâu trên, đồng thời phải có chế độ kiểm tra chất lợng sản phẩm ở 9tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh cho các nhân viên kiểm tra chất lợng thực hiện.3.2 Công cụ cạnh tranh bằng giá:3.2.1 Cạnh tranh bằng chính sách định giá:- Chính sách định gía cao: Thực chất của chính sách này là đa giá bán sản phẩm cao hơn trên thị trờng và cao hơn giá trị.- Chính sách định giá ngang với giá thị trờng: Là định mức giá bán sản phẩm xoay xung quanh mức giá trên thị trờng. - Chính sách định gía thấp: Là chính sách định gía bán sản phẩm thấp hơn giá thị trờng để thu hút khách hàng về phía mình nhằm tăng khối lợng hàng hoá tiêu thụ.3.2.2 Cạnh tranh bằng hạ giá thành:- Giảm chi phí cố định: Chi phí cố định bao gồm các khoản nh: Khấu hao tài sản cố định, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí trả lãi .Để giảm chi phí cố định trong giá thành đơn vị sản phẩm còn phải tận dụng thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, áp dụng khấu hao nhanh để giám bớt hao mòn vô hình bên cạnh đó sắp tổ chức đội ngũ cán bộ quản trị hợp lý để giảm chi phí quản lý. - Giảm chi phí thơng mại: Chi phí thơng mại liên quan đến các hoạt động tiêu thụ sản phẩm trực tiếp có liên quan tới các động marketing đến các chi phí khác nh các chi phí quản lý khách hàng, chi phí lu thông .- Giảm chi phí nhân công: Thông thờng chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm đợc giảm bằng cách tăng năng suất lao động sử dụng yếu tố kỹ thuật thay thế cho yếu tố lao động thông qua đầu t đổi mới kỹ thuật công nghệ.3.3. Nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm.3.3.1. 1ựa chọn hệ thống kênh phấn phối:10[...]... II Sự cần thiết nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 1 Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài hơn trên thị trờng cạnh tranh Loại thị trờng phổ biến trong thực tế là loại thị trờng cạnh tranh không hoàn hảo, do vậy các doanh nghiệp tồn tại trong thị trờng cạnh tranh đều có vị... Nếu doanh nghiệp tham gia vào thị trờng mà khôngkhả năng cạnh tranh hoặc khả năng cạnh tranh yếu thì không tồn tại đợc 2 Tính tất yếu khách quan cuả việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Trong cơ chế tập trung, hầu nh không có ai cho rằng nâng cao khả năng cạnh tranh là cần thiết đối với các doanh nghiệp Bởi vì doanh nghiệp không cần phải cạnh tranh với nhau mà các doanh nghiệp chỉ cần... làm ăn của doanh nghiệp trong nớc thờng mang tính chất chụp giật, cạnh tranh không lành mạnh và rất ít doanh nghiệp áp dụng chiến lợc trong kinh doanh Vậy có thể nói nâng cao khả năng cạnh tranh là một yếu tố khách quan của doanh nghiệp làm thay đổi mối tơng quan thế và lực của doanh nghiệp trên thị trơng về mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh 3 Các yếu tố ảnh hởng đến khả năng cạnh tranh của doanh... hởng đến khả năng cạnh tranh của công ty 2.1 Đặc điểm lĩnh vực nghành kinh doanh Công ty vận tải ôtô hàng không ngoài lĩnh vực kinh doanh chủ yếu đó là bốc dỡ chuyên chở hàng hoá đa đón cán bộ công nhân viên trong toàn nghành hàng không mà công ty còn tham gia vào một số lĩnh vự khác Ngành ngề kinh doanh của công ty là kinh doanh vận tải nên loại hình dịch vụ chính của công ty là kinh doanh vận tải Dịch... quyết định số 1442 QĐ/TCCB ngày 25/07/1974 của bộ giao thông vận tải Xí nghiệp vận tải ôtô Hàng không đợc đổi thành công ty vận tải ôtô Hàng không Đặt trụ sở tại khu tổ hợp sân bay Gia Lâm - Hà Nội Phòng ôtô máy kéo trạm nguồn là cơ quan quản lý ôtô từ ngày thành lập không quân vận tải quân sự đến tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam đội ngũ cán bộ, nhân viên của công ty đã trải qua quá trình quản lý,... thủ cùng ngành Mặt khác, nhờ uy tín của công ty mà các sản phẩm mới ra đời dễ đợc tiếp cận với thị trờng hơn, tạo điều kiện thuận lợi khi doanh nghiệp phát triển sản phẩm của mình Chơng II 18 Thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô hàng không I Quá trình hình thành và phát triển của công ty vận tải ôtô hàng không 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1.1.Quá trình hình thành... thành phát triển sau: *Từ năm 1976 đến năm 1990: Tiền thân của công ty là phòng xe ôtô máy kéo của cục kỹ thuật thuộc tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam *Từ năm 1990 đến năm 1995: Xí nghiệp xe vận tải ôtô Hàng không thuộc tổng công ty Hàng không dân dụng Việt Nam * Từ năm 1995 đến nay: Công ty vận tải ôtô Hàng không thuộc tổng công ty hàng không dân dụng Việt Nam Qua quá trình hơn 24 năm lao động... tạo lập, duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thơng trờng c Quy mô kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp Uy tín của doanh nghiệp gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trờng Doanh nghiệp tạo dựng đợc uy tín của mình dựa vào chất lợng sản phẩm Vì vậy khi sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trờng thì khả năng của doanh nghiệp sẽ cao hơn các đối thủ cùng... xuất và nâng cấp nhằm nâng cao chất lợng sản xuất để đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trờng và xã hội Việc thay đổi cơ cấu tài sản cố định dẫn đến thay đổi nhiệm vụ thiết kế phải đợc cơ quan quản lý cấp trên cho phép thì mới đợc hoàn thiện + Công ty vận tải ôtô Hàng không là đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trực thuộc tổng công ty Việt Nam + Công ty vận tải ôtô Hàng không trực thuộc công ty Hàng không. .. Bởi có tiềm lực mạnh về tài chính thì mới có khả năng trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lợng, hạ giá thành để duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Ngoài ra, tiềm lực mạnh về tài chính còn có khả năng tăng cờng các hoạt động tiêu thụ, các chính sách phục vụ khách hàng Ngợc lại nếu doanh nghiệp khó khăn về vốn thì dù cho có khả năng về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý, thì doanh . trạng khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô Hàng không. Chơng III: Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty vận tải ôtô Hàng. nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.1. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng, năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty Vận tải Hàng Không, Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty Vận tải Hàng Không, Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty Vận tải Hàng Không, Vai trò của thị trờng. Chức năng của thị trờng., Các quy luật kinh tế thị trờng: Cơ chế thị trờng:, §èi víi doanh nghiƯp., Công cụ cạnh tranh là sản phẩm và chất lợng sản phẩm., Công cụ cạnh tranh bằng giá: Nghệ thuật tiêu thụ sản phẩm., Các nhân tố thuộc về môi trờng vĩ mô:, Đặc điểm lĩnh vực nghành kinh doanh. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh. Đặc điểm môi trờng kinh doanh của công ty., Đặc điểm nguồn vốn:, Phân theo lao động: 1. Lao động trực tiếp Phân theo trình độ: 1. Đại học Phân theo giới tính 1. Lao động nam Phân theo các bộ phận 1. Ban giám đốc, Chính sách giá của công ty. Tình hình sử dụng ôtô trong công ty. Loại ô tô, Các công cụ khác. 1. Phơng thức thanh toán. Ưu điểm:, Hạn chế. Các quan điểm: Phơng hớng phát triển, Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh. Tăng cờng công tác kiểm tra giám sát chất lợng., Mở rộng thị trờng. Nâng cao chất lợng của dịch vụ sau bán hàng., Xây dựng chính sách giá cả linh hoạt và các phơng thức thanh toán hợp lý., Kiến nghị với nhà nớc., Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trờng: 3 Sự cần thiết nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: 12 Khả năng cạnh tranh của công ty so với đối thủ cạnh tranh:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay