Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - Thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO (chương 2, 3 )

71 288 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2012, 16:22

3.2 TMĐT ở các khu vực Tổng hợp từ UNCTAD, “ E-commerce and Development Report 2002”, GenevaTình hình kết nối Internet ở Châu Phi đang được cải thiện. Số thuê bao dial-up tăng 30% năm 2001 và đạt mức 1.3 tri Lời nói đầu******************Trong thời đại ngày nay, sự phát triển nh vũ bão của KHKT với những thành tựu to lớn của nó đã và đang đợc ứng dụng để phát triển sản xuất. Để đáp ứng sự phát triển đó và giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thơng tr-ờng, cũng nh để quản lý tốt công ty của mình đề ra đợc các phơng án kinh doanh có hiệu quả, nhà quản lý phải thờng xuyên phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở nhiều luồng nhiều loại thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp. Từ trớc tới nay, việc phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp ít đ-ợc quan tâm và đánh giá đúng tầm quan trọng của nó, vì hiệu quả hay kết quả của hoạt động doanh nghiệp rất dễ đợc nhìn qua thông số lợi nhuận của doanh thu. Tuy vậy, chúng ta cần lu ý rằng nếu chỉ dừng lại ở các thông tin đó thì không thể thấy bức tranh toàn cảnh về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không thấy đợc các nguyên nhân sâu xa tạo ra hiệu quả kinh doanh, không thấy đ-ợc các u nhợc điểm của quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh. Do vậy ngời quản lý cần phải đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và mối quan hệ qua lại giữa các số liệu phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh để đạt đợc từng phần hoạt động của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể để khai thác các tiềm năng và khắc phục các nhợc điểm của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Sau quá trình học tập tại khoa QTKD trờng ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG và thực tập tại Công ty cơ khí và thơng mại Hải Phòng. Để giải quyết nhu cầu cấp thiết của thực tế sản xuất kinh doanh, em quyết định chọn đề tài "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty Cơ khí và Thơng mại Hải Phòng - Tổng công ty thơng mại và xây dựng " làm đề tài để thực hiện luận văn tốt nghiệp.1Với những kiến thức tiếp thu đợc trong những năm học vừa qua và với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hớng dẫn cùng các thầy cô giáo khác trong khoa và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cơ khí và thơng mại Hải Phòng cùng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, em đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu tuy nhiên do những hạn chế về kiến thức nên trong luận văn này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn !2Phần IMột số nội dung lý luận có liên quan đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp1.1. Thực chất hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.1.1.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Để hiểu đợc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trớc hết ta phải hiểu khái niệm doanh nghiệp.Doanh nghiệp là một tổ chức sống, một chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trờng, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định đợc đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật. Doanh nghiệp là một hệ thống mở có quan hệ khăng khít với môi trờng sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống phân công xã hội của nền kinh tế. Doanh nghiệp là đơn vị tiêu thụ đồng thời là đơn vị cung cấp trên thị trờng mua và bán. Sự hoạt động có hiệu quả không thể tách rời các chính sách kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác của môi trờng sản xuất kinh doanh.Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những phân hệ chính có ý nghĩa quyết định đến việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ thoả mãn nhu cầu thị trờng và thu về cho mình một khoản lợi nhuận nhất định.Hình thành, phát triển và tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất là cơ sở và yêu cầu thiết yếu để mỗi doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trên thị trờng cũng nh các phân hệ khác hệ thống sản xuất bao gồm nhiều yếu tố cấu thành có mối quan hệ khăng khít chặt chẽ với nhau, yếu tố trung tâm của hoạt động sản xuất là quá trình biến đổi đó là quá trình chế biến chuyển hoá các yếu tố đầu vào hình thành hàng hoá hoặc dịch vụ mong muốn đáp ứng nhu cầu của xã hội.3Các yếu tố đầu vào rất đa dạng gồm có nguồn tài nguyên thiên nhiên, con ngời, công nghệ, kỹ năng quản lý và nguồn thông tin. Chúng là điều kiện cần thiết cho bất kỳ quá trình sản xuất hoặc dịch vụ nào. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả cần phải tổ chức khai thác các yếu tố đầu vào hợp lý, tiết kiệm nhất.Đầu ra chủ yếu gồm hai loại là sản phẩm và dịch vụ. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ đầu ra đợc thể hiện dới nhiều dạng khó nhận biết một cách cụ thể nh trong sản xuất. Ngoài những sản phẩm và dịch vụ đợc tạo ra sau mỗi quá trình sản xuất dịch vụ còn có các loại phụ phẩm khác có thể có lợi hoặc không có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Thông tin phản hồi là một bộ phận không thể thiếu đợc trong hệ thống sản xuất của doanh nghiệp. Đó là những thông tin ngợc cho biết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất trong thực tế của doanh nghiệp.Các đột biến ngẫu nhiên làm rối loạn hoạt động của toàn bộ hệ thống sản xuất dẫn đến không thực hiện đợc những mục tiêu dự kiến ban đầu nh: thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh .Các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời. Lợi nhuận tối đa là mục tiêu chung nhất, mục tiêu cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào khi đầu t tiền của và sức lực vào hoạt động kinh doanh trên thị trờng. Vì vậy các doanh nghiệp phải thiết kế và tổ chức hệ thống sản xuất nh thế nào để biến đổi đầu vào thành các yếu tố đầu ra sau mỗi quá trình biến đổi, nh-ng với một lợng lớn hơn số lợng đầu t ban đầu. Giá trị gia tăng(GTGT) là yếu tố quan trọng nhất là động cơ hoạt động của các doanh nghiệp và mọi tổ chức cá nhân có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. GTGT là nguồn gốc của tăng của cải và mức sống của toàn xã hội. Tạo ra nguồn thu nhập cho tất cả các đối tợng có tham gia đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp nh: những ngời lao động, chủ sở hữu, cán bộ quản lý và là nguồn tái đầu t sản xuất mở rộng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.1.1.2. Thực chất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. 4Từ trớc đến nay khi đề cập đến hiệu quả ngời ta vẫn cha có đợc quan niệm thống nhất. Mỗi lĩnh vực, mỗi giác độ có một quan niệm về hiệu quả khác nhau và thông thờng ngời ta gắn tên lĩnh vực đợc đề cập sau từ hiệu quả .Sản xuất là hoạt động có ích của con ngời trên cơ sở sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, thiết bị máy móc, các phơng pháp quản lý và công cụ lao động khác tác động lên các yếu tố nh nguyên vật liệu, bán thành phẩm và biến các yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với nhu cầu của xã hội.Kinh doanh là việc thực hiện một số hay tất cả các công đoạn của quá trình từ đầu t sản xuất đến tiêu thụ hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trờng nhằm mục đích sinh lời.Do sự phát triển của hình thái xã hội có quan hệ sản xuất khác nhau trong lịch sử và do các góc độ nhìn nhận khác nhau mà có các quan điểm khác nhau về hiệu quả sản xuất kinh doanh.Quan điểm 1: Trong xã hội t bản, việc phấn đấu tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh thực chất là đem lại nhiều lợi nhuận hơn nữa cho các nhà t bản những ngời nắm quyền sở hữu về t liệu sản xuất và qua đó phục vụ cho lợi ích của nhà t bản. Ađam Smith cho rằng hiệu quả kinh doanh là kết quả đạt đợc từ hoạt động kinh tế, là doanh nghiệp tiêu thụ đợc hàng hoá . Với quan điểm này ông đồng nhất hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh. Nhiều ngời đánh giá đây là quan điểm phản ánh t tởng trọng thơng của ông.Quan điểm 2: Cho rằng hiệu quả kinh doanh là quan hệ tỷ lệ giữa phần tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm của chi phí . Quan điểm này biểu hiện đợc mối quan hệ so sánh tơng đối giữa kết quả đạt đợc và chi phí tiêu hao. Tuy nhiên xét trên quan điểm triết học của chủ nghĩa Mac-Lênin thì sự vật hiện tợng đều có mối quan hệ ràng buộc hữu cơ, có tác động qua lại lẫn nhau chứ không tồn tại một cách riêng lẻ. Kinh doanh là một quá trình trong đó các yếu tố tăng thêm có sự liên kết mật thiết với các yếu tố sẵn có, các mối quan hệ này trực tiếp hoặc gián tiếp tác động làm kết quả kinh doanh thay đổi. Quan điểm trên chỉ tính đến hiệu quả kinh doanh trên phần chi phí bổ sung và hiệu quả bổ sung.5Quan điểm 3: cho rằng hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc đo bằng hiệu số giữa kết quả và chi phí bỏ ra để đạt đợc kết quả đó . Ưu điểm của quan điểm này là phản ánh đợc mối quan hệ bản chất của hiệu quả kinh tế, đã gắn kết quả với toàn bộ chi phí, coi hiệu quả kinh doanh là sự phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố của quá trình kinh doanh. Tuy nhiên quan điểm này vẫn cha biểu hiện đợc mối tơng quan giữa chất và lợng của kết quả và mức chặt chẽ của mối liên hệ này. Trong xã hội XHCN, phạm trù hiệu quả vẫn tồn tại vì sản phẩm xã hội vẫn đợc sản xuất ra từ tài sản thuộc quyền sở hữu Nhà nớc, toàn dân và tập thể. Tuy nhiên mục đích của nền sản xuất XHCN khác với nền sản xuất TBCN ở chỗ hàng hoá sản xuất ra là để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tất cả mọi ngời. Đứng trên lập trờng t tởng đó, hiệu quả kinh doanh đợc quan niệm là mức độ thoả mãn yêu cầu của qui luật kinh tế cơ bản của xã hội XHCN. Qui luật cho rằng tiêu dùng là chỉ tiêu đại diện cho mức sống của xã hội loài ngời. Khó khăn ở đây là phơng tiện đo lờng thể hiện t tởng định hớng đó bởi đời sống nhân dân nói chung và mức sống nói riêng là rất đa dạng và phong phú. Nh vậy ta thấy các quan niệm trên là không thống nhất và đều còn có những hạn chế, cha thể hiện đợc hết bản chất cũng nh các mối liên quan trong quan niệm về hiệu quả kinh doanh. Tuy vậy chúng đều chung nhau ở một điểm cho rằng hiệu quả sản xuất kinh doanh phản ánh mặt chất lợng của hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy một quan điển về hiệu quả kinh doanh có thể coi là tơng đối đầy đủ và hoàn thiện đã đợc phát biểu nh sau:Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập trung của phát triển kinh tế theo chiếu sâu. Phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực và trình độ chi phí các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh. Nó là thớc đo ngày càng trở nên quan trọng của tăng trởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù kinh tế gắn liền với sản xuất hàng hoá, phản ánh trình độ lợi dụng các yếu tố trong quá trình sản xuất. Sản xuất hàng 6hoá có phát triển hay không là phụ thuộc vào hiệu quả cao hay thấp. Biểu hiện của hiệu quả là lợi ích mà thớc đo cơ bản là tiền.Chúng ta cần hiểu, hiệu quả sản xuất kinh doanh một cách toàn diện trên cả hai mặt định tính và định lợng:+ Về mặt định tính: hiệu quả kinh tế phản ánh sự cố gắng, nỗ lực trình độ quản lý của mỗi khâu, mỗi cấp trong hệ thống vầ sự gắn bó của việc giải quyết những yêu cầu và mục tiêu chính trị xã hội. Việc định tính thờng đợc thể hiện thành mức độ quan trọng hoặc vai trò của công việc, nhiệm vụ trong quá trình sản xuất.+ Về mặt định lợng: hiệu quả kinh tế của việc thực hiện mỗi nhiệm vụ kinh tế xã hội biểu hiện mối tơng quan giữa kết quả thu về và chi phí bỏ ra. Hiệu quả kinh tế chỉ thu đợc khi kết quả thu về lớn hơn chi phí bỏ ra. Chênh lệch giữa hai yếu tố này càng lớn, hiệu quả kinh tế càng cao và ngợc lại. Việc định lợng thờng đợc thực hiện bằng các con số, chỉ tiêu cụ thể để tính toán và so sánh.Hai mặt định tính và định lợng của phạm trù hiệu quả kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc thực hiện các mục tiêu định lợng cũng nhằm phục vụ cho những mục tiêu chính trị xã hội nhất định và không phải việc thực hiện mục tiêu chính trị xã hội nào cũng chấp nhận mọi giá. Thực chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã hội và tíết kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh tế, chính việc khan hiếm nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đặt ra, yêu cầu phải khai thác tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt đợc mục tiêu kinh doanh các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội tại, phát huy năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí.Từ những quan điểm đó ta thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh và nó đợc thể hiện bằng mối tơng quan giữa tơng quan từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ chi phí bỏ ra để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thực tế nó đợc biểu hiện bằng hai biểu thức toán học là hiệu số và hệ số. 7 kết quả + biểu hiện bằng hệ số = chi phíNếu kết quả > chi phí thì đạt hiệu quả cao và ngợc lại. Đồng thời nó cũng có thể đo bằng sự gia tăng giữa: kết quả chi phí+biểu hiện bằng : Hiệu số = kết quả thu đợc - chi phí bỏ ra hay : Lợi nhuận = kết quả - chi phí Vì vậy yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải đạt kết quả tối đa và chi phí tối thiểu hoặc chính xác hơn là đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định hoặc ngợc lại đạt kết quả nhất định với chi phí tối thiểu. Chi phí ở đây đợc hiểu theo nghĩa rộng là chi phí tạo ra nguồn lực và chi phí sử dụng nguồn lực, đồng thời phải bao gồm cả chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội phải đợc bổ sung vào chi phí kế toán để thấy rõ lợi ích kinh tế thực sự. Cách tính nh vậy sẽ khuyến khích các nhà kinh doanh sẽ lựa chọn phơng án kinh doanh tốt nhất, các mặt hàng sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.81.2. NHững nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.1.2.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát huy những thành tựu đã đạt đợc, khắc phục những điểm yếu, tồn tại và không ngừng lớn mạnh trong môi trờng cạnh tranh nghiệt ngã của kinh tế thị trờng là mục tiêu của các doanh nghiệp do vậy yêu cầu đợc đặt ra là làm thế nào để có thể nhận biết đợc tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và đa ra các quyết định quản trị một cách hợp lý. Các nhà kinh tế thờng quan tâm đến các chỉ tiêu quan trọng sau:a. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp.Nhóm chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả cuả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là các chỉ tiêu phản ánh chính xác tình hình doanh nghiệp nên thờng đợc dùng để so sánh các doanh nghiệp với nhau. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳSức sản xuất của vốn = Vốn kinh doanh trong kỳChỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong việc tạo ra doanh thu một đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Doanh thu trên chi phí Doanh thu trừ thuếsản xuất và tiêu thụ trong kỳ= Chi phí sản xuất và tiêu thụ trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng chi phí sản xuất và tiêu thụ trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. Lợi nhuận dòng Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu = x 100% Doanh thuChỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp tạo ra đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng doanh thu bán hàng. Chỉ tiêu này có ý nghĩa khuyến khích các doanh 9nghiệp tăng doanh thu giảm chi phí nhng để đảm bảo có hiệu quả tốc độ tăng doanh thu phải lớn hơn tốc độ tăng chi phí. Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn = x 100% VốnChỉ tiêu này cho biết hiệu quả sử dụng vốn của công việc là một đồng vốn tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận nó phản ánh trình độ lợi dụng yếu tố vốn của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng Lợi nhuận trong kỳ chi phí sản xuất và tiêu thụ = Chi phí sản xuất và tiêu thụ Chỉ tiêu này cho biết một đồng chi phí sản xuất và tiêu thụ trong kỳ tạo ra đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận.b. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh.+ Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động. Năng suất lao động của Giá trị sản xuất tạo ra trong kỳmột công nhân viên trong kỳ = Số công nhân viên làm việc trong kỳChỉ tiêu này cho biết một công nhân viên làm ra đợc bao nhiêu đồng doanh thu. Kết quả sản xuất trên Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳmột đồng chi phí tiền lơng = Chi phí tiền lơng trong kỳChỉ tiêu này cho biết một đồng chi phí tiền lơng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. 10[...]... động(VL ) trong quá trình sản xuất kinh doanh Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ 11 Sức sản xuất của VLĐ = VLĐ bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng VLĐ tạo ra bao nhiêu đồng vốn doanh thu trong quá trình sản xuất kinh doanh Lợi nhuận trong kỳ Sức sinh lời của VLĐ = VLĐ bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng VLĐ trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận VLĐ bình quân trong kỳ... một nhân tố thúc đẩy cạnh tranh và sự tiến bộ trong kinh doanh Chấp nhận cơ chế thị trờng là chấp nhận cạnh tranh Thị trờng ngày càng phát triển thì cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn không chỉ trong mặt hàng mà cả trong chất lợng giá cả, một khi mục tiêu chung của các doanh nghiệp là phát triển thì cạnh tranh một mặt có thể làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh lên một mặt khác cũng có thể bóp... Tổng công ty thơng mại và xây dựng - Bộ GTVT đợc thành lập theo quyết định số 4894 QĐ/TCCB-LĐ ngày 4-5 -1 9 93 với chức năng nhiệm vụ: sửa chữa , đóng mới các phơng tiện vận tải thủy trung đại tu ôtô, xe máy cho các đơn vị dịch vụ vật t thiết bị phục vụ ngành đóng tàu Bên cạnh đó nhà máy mở rộng năng lực đóng mới, ngoài sản phẩm tàu hàng trên 200 tấn lắp máy Đức 6NVD36 - công suất 30 0 cv, nhà máy còn... hợp + Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định(VC ) Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ Sức sản xuất của VCĐ = Số d bình quân VCĐ trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng VCĐ trong kỳ tạo ra đợc bao nhiêu đồng doanh thu Lợi nhuận trong kỳ SứcsinhlợicủaVCĐ= VCĐ bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng VCĐ trong kỳ tạo ra đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận - Hiệu suất sử dụng thời gian làm việc của máy... thống qui luật thị trờng chi phối Thị trờng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất hàng hoá đã trải qua nhiếu thế kỷ phát triển nên khái niệm về thị trờng cũng rất phong phú và đa dạng có 6 cách phát biểu cơ bản nhất nh sau: Cách 1: thị trờng theo cách hiểu cổ điển là nơi diễn ra các quá trình trao đổi và buôn bán Trong thuật ngữ kinh tế hiện đại thị trờng còn bao gồm... trờng Các mặt hàng mới dần chiếm lĩnh thị trờng ngành, thị trờng vùng và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng doanh thu Căn cứ pháp lý : +Tên doanh nghiệp : Công ty cơ khí và thơng mại Hải Phòng +Giám đốc : Ngô thế cừ +Địa chỉ : An Hồng- an Hải - Hải Phòng +Điện thoại : 031 .971804 +Tài khoản :36 011100 030 5 Ngân hàng ngoại thơng Hải Phòng GIáM ĐốC Pgđ Kinh doanh Pgđ Kỹ thuật 2.1.2 Sơ đồ bộ máy quản lý... tài, hợp lý hoá trong sản xuất, quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp Cung cấp đầy đủ các tài liệu bồi dỡng kiến thức, trình độ tay nghề về lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các kỳ thi nâng bậc đợc tổ chức hàng năm tại công ty 32 Hợp tác KHKT đối với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nớc Tiến tới thực hiện CNH-HĐH trong lĩnh vực- công nghệ sản... văn th bảo vệ trong công ty Quản lý các công văn giấy tờ, con dấu và các thủ tục hành chính phân công bố trí lực lợng bảo vệ tuần tra canh gác 33 Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị trong nội bộ và an toàn trong sản xuất kinh doanh Là nơi giải quyết các chế độ chính sách và phúc lợi có liên quan đến lợi ích của ngời lao động và cán bộ công nhân viên trong đơn vị 2.1 .3 Đặc điểm kinh... ty 34 Phân theo trình độ đào tạo và cấp bậc S t Phân hạng cán bộ tổng đại cao Trung cnkt cnkt Lao t lao động số học đẳng cấp bậc 5 bậc 4 động trở lên trở phổ xuống 135 thông 1 2 3 Lãnh đạo công ty 2 Cán bộ phòng ban 14 Chuyên viên KINH 28 4 5 Tế Lao động phổ thông Công nhân Tổng 100 211 35 5 2 4 16 7 3 12 5 22 7 95 20 76 76 135 135 95 22 Qua bảng trên cho ta thấy trình độ đại học = x 100% = 6.19% 35 5... thuật = x 100% = 59. 43% 35 5 135 Số thợ bậc 4 trở xuống = x 100% = 38 .02% 33 5 Với 59. 43% số lao động là công nhân kỹ thuật, đây cũng là một tỷ lệ khá cao phù hợp với thực tế môi trờng làm việc của công ty là luôn tiếp xúc với máy móc, từ đó dễ tiếp thu học hỏi cái mới, làm quen với kỹ thuật máy móc hiện đại Tuy nhiên, số lao động có trình độ đại học chỉ chiếm 6.19% đây là một tỷ lệ thấp trong một doanh nghiệp . phối.Thị trờng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất hàng hoá đã trải qua nhiếu thế kỷ phát triển nên khái niệm về thị. định.Hình thành, phát triển và tổ chức điều hành tốt hoạt động sản xuất là cơ sở và yêu cầu thiết yếu để mỗi doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - Thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO (chương 2, 3 ), Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - Thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO (chương 2, 3 ), Phát triển thương mại điện tử toàn cầu - Thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO (chương 2, 3 ), Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp., Thực chất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp., Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tính tất yếu khách quan không ngừng nâng cao hiệu quả., Những yêu cầu với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh., Khái quát quá trình hình thành, Doanh thu thuần 1-3 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi tức gộp 10 + 11 20 Chi phí bán hàng 21 Chi phí quản lý dn 22 Lợi tức hoạt động tài chính 31-32 Lợi tức bất thờng 41-42 50 Thuế lợi tức phải nộp 70 Lợi tức sau thuế 60-70 80, Biểu 2: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, Những tồn tại và nguyên nhân., xác định hớng tập chung của công ty, Chính sách sản phẩm :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay