Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC

93 640 5
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 13:59

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tếthanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 3 1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế . 3 1.2 Vai trò của thanh toán quốc tế . 4 1.2.1 Đối với nền kinh tế . 4 1.2.2. Đối với Ngân hàng 5 1.3. Khái quát về quá trình phát triển thanh toán quốc tế . 6 1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu 8 1.4.1 Phương thức chuyển tiền. . 8 1.4.2. Phương thức nhờ thu . 9 1.4.2.1 Phương thức nhờ thu phiếu trơn. . 9 1.4.2.2 Phương thức nhờ thu kèm chứng từ. . 10 1.4.2.3 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. . 11 1.4.2.4. Nội dung của thư tín dụng. 15 1.4.2.5. Các chứng từ cơ bản của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 27 1.4.2.6. Ưu điểm, nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. 30 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 32 Chương 2: Thực trạng về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 36 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3682.1 Một vài nét về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định 36 2.1.1 Khái quát về quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Gia Định 36 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Gia Định : 40 2.1.2.1 Tình hình kinh doanh về sản phẩm, giá cả, hệ thống phân phối và xúc tiến thương mại của Ngân hàng TMCP Gia Định 41 2.1.2.2 Tình hình về thị trường khách hàng . 43 2.1.2.3 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định 43 2.1.2.4 Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận : 48 2.2 Thực trạng thực hiện thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định trong thời gian qua. 49 2.2.1 Quy trình thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định . 49 2.2.2 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế và dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định . 56 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng của môi trường tác động tới hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định . 58 2.2.3.1 Ảnh hưởng của môi trường vi mô. 58 2.2.3.2 Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô. 60 2.2.4. Đánh giá về tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Gia Định trong năm 2008 61 Chương 3:Một số giải pháp hoàn thiện thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 67 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3683.1 Định hướng về công tác thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng TMCP Gia Định trong thời gian tới 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định 70 3.2.1 Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ. 70 3.2.2 Hoàn thiện và mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật. 73 3.2.3 Chủ động mở rộng mối quan hệ đại lý với các Ngân hàng nước ngoài. 74 3.2.4 Tiếp tục xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh tranh và áp dụng mạnh Maketing Ngân hàng vào hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. 75 3.2.5 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của thanh toán viên. 78 3.2.6. Nâng cao hiểu biết về thanh toán tín dụng chứng từ cho khách hàng. . 79 3.2.7 Một số biện pháp tránh lừa đảo trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ. . 80 3.3 Kiến nghị 82 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước. 82 3.3.1.1 Tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế. . 82 3.3.1.2 Cải thiện cán cân thanh toán. 84 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: . 86 3.3.2.1 Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng, tiến tới thành lập thị trường hối đoái ở Việt nam. 86 3.3.2.2 Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của hệ thống Ngân hàng Việt nam. 87 KẾT LUẬN . 89 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368LỜI MỞ ĐẦUNgày nay, không một quốc gia nào trên thế giới có thể tồn tại và phát triền mà thiếu các hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế. Xuất nhập khẩu trở thành chiếc cầu nối quan trọng để một nước tham gia vào đời sống kinh tế sôi động, đa dạng và phong phú của toàn cầu nhằm tìm kiếm các nguồn nguyên liệu dồi dào với chi phí thấp, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển sản xuất trong nước, mang lại thu nhập ngày càng cao cho các nhà sản xuất, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Với cách là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu được cho sự phát triển của thương mại quốc tế, công tác thanh toán quốc tế đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện với những phương thức thanh toán an toàn và hiệu quả cho các bên tham gia, trong đó được sử dụng nhiều nhất hiện nay là phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ. Phương thức này thật sự đã góp phần đáng kể vào sự phát triển của kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Tại Việt Nam, cùng với sự hội nhập nền kinh tế Thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu đã thực sự bùng nổ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của công tác thanh toán quốc tế tại các Ngân hàng thương mại. Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng cũng được sử dụng ngày càng nhiều trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu. Qua thực tế tìm hiểu tại Ngân hàng TMCP Gia Định thì hình thức dịch vụ rất quan trọng, gắn liền và ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại quốc tế, đó là hoạt động thanh toán quốc tế, đặc biệt là thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Nó không những phục vụ cho việc mở rộng, phát SVTH: Tạ Duy Đức 1 Lớp: Kinh tế quốc tế 47triển hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động kinh tế đối ngoại, mà còn là một yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Ngân hàng. Từ thực tiễn trên, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Với đề tài này, em hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam.Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tếthanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từChương 2: Thực trạng về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.Em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn tới:Thầy giáo hướng dẫn : GS.TS. Đỗ Đức Bình - Giảng viên khoa Thương mại và kinh tế quốc tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.Ban Giám đốc và các anh chị cán bộ của Ngân hàng TMCP Gia Định đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn em trong quá trình thực hiện và hoàn thiện bản chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.SVTH: Tạ Duy Đức 2 Lớp: Kinh tế quốc tế 47Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tếthanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ1.1. Khái niệm về thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế là việc thực hiện chi trả bằng tiền liên quan đến các dịch vụ mua bán hàng hoá hay cung ứng lao vụ . giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với các tổ chức hay cá nhân nước khác, hay giữa một quốc gia với một tổ chức quốc tế thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước liên quan.Dưới giác độ kinh tế, các quan hệ quốc tế được phân chia thành hai loại: quan hệ mậu dịch và quan hệ phi mậu dịch. Do đó thanh toán quốc tế cũng bao gồm: thanh toán phi mậu dịch và thanh toán mậu dịch.- Thanh toán phi mậu dịch: Là quan hệ thanh toán phát sinh không liên quan đến hàng hoá cũng như cung ứng lao vụ, nó không mang tính chất thương mại. Đó là những chi phí của các cơ quan ngoại giao, ngoại thương ở nước sở tại, các chi phí về vận chuyển và đi lại của các đoàn khách Nhà nước, các tổ chức, cá nhân.- Thanh toán mậu dịch: Khác hoàn toàn với thanh toán phi mậu dịch, thanh toán mậu dịch phát sinh trên cơ sở trao đổi hàng hoá và các dịch vụ thương mại theo giá cả quốc tế. Thông thường trong nghiệp vụ thanh toán mậu dịch phải có chứng từ hàng hoá kèm theo. Các bên mua bán bị ràng buộc với nhau bởi hợp đồng thương mại, hoặc một hình thức cam kết khác (thư, điện giao dịch .). Mỗi hợp đồng chỉ ra một mối quan hệ nhất định, nội dung hợp đồng phải quy định điều kiện thanh toán cụ thể. Ngoài hai loại hình thanh toán nêu trên, trong thanh toán quốc tế còn có: thanh toán vay nợ viện trợ. Thực chất loại thanh toán này cũng là thanh toán SVTH: Tạ Duy Đức 3 Lớp: Kinh tế quốc tế 47mậu dịch, nhưng chỉ khác nhau ở nguồn vốn. Thanh toán mậu dịch được thực hiện bằng nguồn vốn tự có, còn thanh toán vay nợ viện trợ do nước ngoài cấp vốn.1.2 Vai trò của thanh toán quốc tế1.2.1 Đối với nền kinh tế- Thanh toán quốc tế là đòi hỏi tất yếu khách quan trong sự phát triển kinh tế đối ngoại.Với sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động giao lưu quốc tế, nhu cầu hợp tác, phân công lao động quốc tế, trao đổi hàng hóa . giữa các nước gia tăng không ngừng. Từ đây bắt đầu phát sinh các mối liên hệ giữa người mua và người bán, người cho vay và người trả nợ, người đầu và người nhận đầu . và các bên liên quan trong quan hệ quốc tế có sự khác nhau về địa lý, về loại tiền sử dụng, về tập quán kinh doanh .vì vậy thanh toán quốc tế ra đời là đòi hỏi tất yếu để giải quyết một phần và làm hài hoà các mối quan hệ đó.- Thanh toán quốc tế là một hình thức dịch vụ quan trọng gắn liền với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.Kể từ khi tiền tệ ra đời, hoạt động thanh toán đã trở thành bộ phận riêng nhưng lại gắn bó hữu cơ với hoạt động buôn bán hàng hoá. Có thể thấy trên một hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ điều khoản thanh toán luôn luôn là điều khoản không thể thiếu và rất quan trọng. Thực hiện thanh toán như thế nào liên quan chặt chẽ tới quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Các điều khoản thanh toán được quy định và thỏa thuận một cách thống nhất và chặt chẽ sẽ tạo điều kiện cho các bên tham gia tránh được những rủi ro, cũng như có biện pháp để phòng ngừa rủi ro. Việc thực hiện các điều khoản thanh toán có nghiêm túc hay không ảnh hưởng tới uy tín và độ bền vững trong quan hệ mua bán giữa các bên trên thương trường. Do đó có SVTH: Tạ Duy Đức 4 Lớp: Kinh tế quốc tế 47thể nói hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh XNK một phần lớn nhờ vào chất lượng của khâu thanh toán, từ đó thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển.- Thanh toán quốc tế là thước đo, là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.Thanh toán quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, do vậy ảnh hưởng đến doanh thu cũng như lợi nhuận của các bên tham gia. Thông qua hoạt động thanh toán, chúng ta có thể đánh giá khả năng tài chính, uy tín cũng như tiềm lực của mỗi đơn vị. Chính vì vậy xem xét tình hình thanh toán là một trong những cơ sở để tìm đối tác, bạn hàng trong quan hệ kinh doanh sao cho có lợi cho mình nhiều nhất. Có thể nói rằng, kinh tế đối ngoại có được mở rộng hay không một phần là nhờ vào hoạt động thanh toán quốc tế có được thực hiện tốt hay không. Thanh toán quốc tế hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển sản xuất trong nước, khuyến khích nâng cao chất lượng hàng hoá, thực hiện mục tiêu chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu của các quốc gia.1.2.2. Đối với Ngân hàngĐối với Ngân hàng, việc hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế có vị trí và vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đây không chỉ là một dịch vụ thuần tuý mà còn được coi là không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi Ngân hàng, bổ sung và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh khác trong Ngân hàng.Hoạt động thanh toán quốc tế giúp cho Ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng có nhu cầu thanh toán quốc tế, phần lớn là các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó, Ngân hàng có SVTH: Tạ Duy Đức 5 Lớp: Kinh tế quốc tế 47thể mở rộng qui mô hoạt động, tăng thêm nguồn thu nhập, củng cố khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên phương diện quản lý nhà nước, thông qua hoạt động thanh toán quốc tế, Chính phủ thực hiện tốt quản lý nguồn ngoại tệ ra vào của một quốc gia dựa trên cán cân thanh toán quốc tế và làm cơ sở cho việc xây dựngthực hiện chính sách tài khoá - tiền tệ. Như vậy, trong xu thế phát triển hiện nay thanh toán quốc tế có một vị trí rất quan trọng và đòi hỏi các Ngân hàng phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế.Cũng chính bởi thanh toán quốc tế là một loại hình dịch vụ không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi NHTM, vì thế các ngân hàng cũng có một vai trò rất lớn để đẩy mạnh và phát triển dịch vụ này. Nhờ có sự tham gia của mạng lưới các ngân hàng rộng lớn trên khắp thế giới với chức năng làm trung gian thanh toán, việc thanh toán giữa các quốc gia được diễn ra thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và chi phí, từ đó nó thúc đẩy các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển. Bên cạnh đó, Ngân hàng không chỉ thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế đơn thuần mà còn tham gia vào việc vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoàn thiện nghiệp vụ này tránh những rủi ro dựa vào sự hiểu biết của ngân hàng. 1.3. Khái quát về quá trình phát triển thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế đã xuất hiện từ lâu, nhưng thực sự chỉ được phát triển từ khi chủ nghĩa bản ra đời và từ đó đến nay nó trở thành một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế. Quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộng. Hàng năm, một khối lượng lớn hàng hoá được giao lưu trên Thế giới, vì vậy thanh toán quốc tế là một đòi hỏi khách quan. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, yêu cầu trong thanh toán quốc tế phải có những phương thức thanh toán mới cho phù hợp. Do đặc tính thuận lợi của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, cùng với sự phát triển của hệ thống SVTH: Tạ Duy Đức 6 Lớp: Kinh tế quốc tế 47[...]... thư tín dụng này thường được áp dụng ở Mỹ. - Quyền lợi và nghĩa vụ của những người có liên quan trong phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ. Trong phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ có ba bên tham gia có quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là người mua, người bán và Ngân hàng. + Ngân hàng. Ngân hàng mở thư tín dụng: có nghĩa vụ căn cứ vào đơn xin mở thư tín dụng của người mua để mở thư tín dụng. .. tín dụng. * Quy trình thanh tốn bằng tín dụng chứng từ. Tùy từng trường hợp cụ thể, tùy vào yêu cầu của người xin mở thư tín dụng và tùy vào sự uỷ nhiệm của Ngân hàng mở thư tín dụng mà trong phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ có sự tham gia của bao nhiêu Ngân hàng, Ngân hàng nào là Ngân hàng thông báo, Ngân hàng trả tiền, Ngân hàng chấp nhận hay Ngân hàng chiết khấu và với mỗi trường hợp... Ngân hàng mở thư tín dụng được người mua trả một khoản thủ tục phí từ 0,125% đến 0,5% số tiền của thư tín dụng. + Ngân hàng thông báo: thường là Ngân hàng đại lý của Ngân hàng mở thư tín dụngtại nước người bán, có trách nhiệm thơng báo thư tín dụng cho người bán.+ Ngân hàng trả tiền: có thể là bản thân Ngân hàng mở thư tín dụng hoặc có thể là một Ngân hàng khác được Ngân hàng mở thư tín dụng. .. hoạt động thanh toán quốc tếnghiệp vụ trọng tâm, là đòn bẩy thúc đẩy các hoạt động khác, Ngân hàng TMCP Gia Định SVTH: Tạ Duy Đức 44 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 hàng trong trường hợp thanh tốn sau và khơng bảo bảm cho người mua nhận được hàng như yêu cầu trong trường hợp thanh toán trước.1.4.2. Phương thức nhờ thu Phương thức nhờ thu là phương thức thanh toán mà người bán sau khi giao hàng ký phát... kể từ ngày ngân hàng nhận được bộ chứng từ để thực hiện việc thanh toán. Trường hợp bộ chứng từ khơng hồn hảo, thì Ngân hàng phải thực hiện theo chỉ thị của người mua, nếu Ngân hàng làm sai thì Ngân hàng phải hồn toàn chịu trách nhiệm. Sau khi người mua chấp nhận trả tiền cho người bán, Ngân hàng sẽ trao bộ chứng từ cho người mua để đi nhận hàng. Ngân hàng mở thư tín dụng thơng thường là Ngân hàng. .. trung gian thanh toán khi Ngân hàng bên bán và Ngân hàng bên mua khơng có quan hệ đại lý với nhau (Ngân hàng trung gian có thể có hoặc khơng). Phương thức nhờ thu được phân thành hai loại: đó là phương thức nhờ thu phiếu trơn và phương thức nhờ thu kèm chứng từ. 1.4.2.1 Phương thức nhờ thu phiếu trơn.Đây là phương thức thanh toán mà người bán ký phát hối phiếu nhờ Ngân hàng thu hộ số tiền bán hàng. .. bán thanh tốn tiền điện phí.SVTH: Tạ Duy Đức 26 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 + Ngân hàng chiết khấu: là Ngân hàng đứng ra mua hối phiếu có kỳ hạn chưa đến hạn trả tiền do người bán ký phát cho Ngân hàng trả tiền theo uỷ quyền của Ngân hàng mở thư tín dụng. Trong thực tế, nghiệp vụ về tín dụng chứng từ khơng nhất thiết phải có sự tham gia của đầy đủ các Ngân hàng nói trên. Thơng thường chỉ có hai Ngân. .. Ngân hàng tham gia vào q trình thanh tốn tín dụng chứng từ, đó là Ngân hàng mở thư tín dụngNgân hàng thơng báo.+ Người mua.Khi hợp đồng mua bán áp dụng phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ thì việc người mua yêu cầu Ngân hàng mở thư tín dụng cho người bán là điều kiện tiên quyết để người bán thực hiện hợp đồng. Người mua phải căn cứ vào nội dung của hợp đồng mua bán để làm đơn xin mở thư tín. .. 40 Lớp: Kinh tế quốc tế 47 việc mở thư tín dụng này cho người bán biết. Ngân hàng mở thư tín dụng chịu trách nhiệm thẩm tra các chứng từ do người bán xuất trình xem bề ngồi có phù hợp với thư tín dụng hay không. Sau khi kiểm tra chứng từ xong, Ngân hàng mở thư tín dụng phải báo cho người mua biết rằng Ngân hàng đã nhận được bộ chứng từ hoàn hảo hay khơng hồn hảo. Trường hợp bộ chứng từ hồn hảo... tín dụng này được sử dụng trong phương thức mua bán hàng đổi hàng, hoặc gia cơng. Trong hai thư tín dụng này, sẽ có một thư tín dụng mở trước, thư tín dụng này ghi như sau: “ thư tín dụng này chỉ có giá trị khi người hưởng lợi đã mở lại một thư tín dụng đối ứng cho người mở thư tín dụng này với số tiền là để mua số hàng hố là ” và bên mở thư tín dụng sẽ ghi “ thư tín dụng này đối ứng với thư tín . tài Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định ” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từChương 2: Thực trạng về hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định Chương 3: Một số giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC, Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC, Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Gia Định.DOC, Khái niệm về thanh tốn quốc tế Vai trò của thanh tốn quốc tế .1 Đối với nền kinh tế, Khái qt về q trình phát triển thanh tốn quốc tế, Phương thức nhờ thu, 2: Thực trạng về hoạt động thanh tốn tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay