Học mà chơi – bé từ 0-3 tháng tuổi ppt

6 401 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 20:20

. Học mà chơi – bé từ 0-3 tháng tuổi Khi đã làm mẹ, bạn có một lý do tuyệt vời để vui chơi thêm một chút! Xét cho cùng, đó là cách bạn giúp bé học. mẹ hãy tìm hiểu những trò chơi cùng con ở mọi lứa tuổi, cũng như cách để phát triển khả năng học tập của bé. Từ 0-3 tháng tuổi Sự kích thích các giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Học mà chơi – bé từ 0-3 tháng tuổi ppt, Học mà chơi – bé từ 0-3 tháng tuổi ppt, Học mà chơi – bé từ 0-3 tháng tuổi ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn