CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA GENE potx

26 478 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 17:20

CẤU TRÚC CHỨC NĂNG CỦA GENEThS. BS. Hà Thị Minh ThiBộ môn Di truyền Y họcĐẠI HỌC HUẾTrường Đại học Y khoa1Trình bày được thành phần hoá học và cấu trúc của DNA.Trình bày được cấu trúc của gene.Trình bày được các quá trình nhân đôi DNA, phiên mã, dịch mã.Mục tiêu23Hai nhà khoa học tìm ra cấu trúc DNAJ. Watson F.Crick(1928-nay) (1916-2004)Công bố mô hình cấu trúc DNA (tạp chí NATURE)Thành phần cấu tạo của DNACấu trúc xoắn képHiện tượng cuộn xoắncủa DNACẤU TRÚC CỦA GENECÁC LOẠI DNADNA ĐỘC BẢN: 45%Gene mã hoá protein(< 5%)Intron, đoạn DNA giữa các geneDNA LẶP: 55%DNA vệ tinh: 10%DNA vệ tinh alphaDNA tiểuvệ tinhDNA vi vệ tinhDNA lặprải rác: 45%Yếutố rải rác ngắnYếutố rải rác dàiNHÂN ĐÔI DNA (replication) Có tính bán bảo thủ Cơ chất: deoxyribonucleotidedATP, dGTP, dCTP, dTTP Tổng hợp theo nguyên tắcbổ sung Phảicómồi để DNA polymerase kéo dài. Tổng hợptheochiều5’→3’ Sự tổng hợp ở 2 mạch đơncủa DNA khácnhau: mạch tới(mạch nhanh, mạch liêntục) vàmạch chậm(mạch gián đoạn)[...]... mã RIBOSOME DỊCH MÃ Giai đoạn khởi đầu DỊCH MÃ: Giai đoạn kéo dài DỊCH MÃ Giai đoạn kết thúc Chuỗi polypeptide mới tổng hợp sẽ trãi qua một số biến đổi sau dịch mã để giúp protein ổn định cấu trúc thực hiện chức năng sinh học ... RNA pol khỏi promoter khi khởi động xong Yếu tố sao mã đặc hiệu làm tăng tốc độ sao mã của gene đặc hiệu ở thời điểm nhất định GÀÕN MUÎ ÂÁÖU 5’ Ngăn giáng hóa RNA trong qt phiên mã Chỉ định vị trí bắt đầu dịch mã GẮN MŨ ĐẦU 5’ Khi đang tổng hợp GĂN ĐUÔI POLY A Giữ RNA không bị giáng hóa trong bào tương SỰ CẮT NỐI GENE mRNA được vận chuyển ra bào tương tRNA MÃ DI TRUYỀN gắn acid amin CODON: 3 nucleotide... nhân đôi Tái tạo nucleosome sau nhân đôi Âiãøm gäúc nhán âäi SỰ PHIÊN MÃ (transcription) DNA → RNA Tạo ra RNA bổ sung với 1 mạch của DNA Promoter quyết định mạch DNA khuôn mẫu Enzyme: RNA polymerase II Không cần mồi Cơ chất: ATP, GTP, CTP, UTP Chỉ phiên mã chọn lọc một phần của bộ gen Tại vùng phiên mã: nhiều bản sao được tạo ra Các giai đoạn phiên mã Yếu tố sao mã tổng quát giúp RNA polymerase gắn promoter, . Đại học Y khoa1Trình bày được thành phần hoá học và cấu trúc của DNA.Trình bày được cấu trúc của gene. Trình bày được các quá trình nhân đôi DNA, phiên. học tìm ra cấu trúc DNAJ. Watson F.Crick(1928-nay) (1916-2004)Công bố mô hình cấu trúc DNA (tạp chí NATURE)Thành phần cấu tạo của DNA Cấu trúc xoắn
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA GENE potx, CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA GENE potx, CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA GENE potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay