Dạy con làm giàu 3 - Để trở thành Nhà đầu tư lão luyện

29 493 4
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 02:38

Cách đây nhiều năm tôi hỏi người bố giàu, ‘Bố sẽ khuyên gì với một người đầu tư trung bình?’ Người đáp, ‘Đừng trung bình.’QUY TẮC TIỀN BẠC 90/10Hầu hết chúng ta đều biết quy luật 80/20. Tức là, 80% thành công của chúng ta được tạo ra từ 20% những cố gắng của mình. Quy tắc này do một nhà kinh tế học người Ý sáng lập vào năm 1897 – ông Vilfredo Pareto, và được gọi là Quy tắc về sự cố gắng tối thiểu.Người bố giàu đồng ý với quy tắc đó về sự thành công đạt được trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực tiền bạc. Khi đề cập đến tiền bạc, người tin vào quy tắc 90/10. Người nhận xét chỉ có 10% dân số chiếm đến 90% số tiền. Người chỉ ra trong thế giới điện ảnh, 10% các diễn viên kiếm được tới 90% tìên bạc. Thực tế đó cũng xảy ra trong môi trường thể thao, thế giới nghệ sỹ, thế giới các nhà đầu tư - Điều đó giải thích tại sao mà người khuyên, ‘Đừng trung bình’. Một bài báo mới đây đăng trên tạp trí Wall Stress đã chứng chứng minh điều nhận xét của Người. Bài báo đó cho thấy 90% cổ phiếu ở Mỹ chỉ do 10% dân số Mỹ sở hữu.Quyển sách này sẽ giải thích cách làm thế nào các nhà đầu tư chiếm 10% dân số lại sở hữu đến 90% của cải xã hội và làm thế nào bạn có thể đạt được điều đó. . Người bố giàu nói: Con không thể dạy cho ai đó trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Nhưng một người có thể học hỏi để trở thành nhà đầu tư lão luyện. Điều. tư, con không phải chỉ giàu mà thôi. Con cần phải trở thành một nhà đầu tư lão luyện, chứ không chỉ một người giàu bỏ tiền đầu tư. ”5 GIAI ĐOẠN TRỞ THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy con làm giàu 3 - Để trở thành Nhà đầu tư lão luyện, Dạy con làm giàu 3 - Để trở thành Nhà đầu tư lão luyện, Dạy con làm giàu 3 - Để trở thành Nhà đầu tư lão luyện, Chương 1 Con nên đầu tư vào đâu?, CHƯƠNG II VUN ĐẮP NỀN MÓNG TÀI SẢN, CHƯƠNG 3 BÀI HỌC ĐẦU TƯ SỐ 1, Chương 5: Bài học đầu tư số 3: Tại sao đầu tư thường rối rắm?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn