Dạy con làm giàu 2 - Để được thoải mái về tiền bạc

67 604 6
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 02:34

Bạn có tự do về tiền bạc không? Khi bạn đang phải vật lộn với tài chính trong cuộc đời mình, cuốn sách này hoàn toàn dành cho bạn. Nếu bạn muốn kiểm soát những gì bạn đang làm hôm nay hầu có thể thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn vạch được một lối thoát cho riêng mình.Quyển sách này được viết cho những ai sẵn sàng muốn thay đổi vị trí của mình hôm nay. Quyển sách này dành cho những người dám xé ráo tư tưởng bảo đảm việc làm mà hướng tới sự bảo đảm về tài chính. Con đường đó dĩ nhiên sẽ không dễ dàng chút nào nhưng phần thưởng ở cuối con đường hoàn toàn xứng đáng. Con đường ấy chính là nhắm tới một sự giải thoát tự do về tài chính.
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy con làm giàu 2 - Để được thoải mái về tiền bạc, Dạy con làm giàu 2 - Để được thoải mái về tiền bạc, Dạy con làm giàu 2 - Để được thoải mái về tiền bạc, Chương 1 Tại sao anh không kiếm lấy một công việc?, CHƯƠNG 2NHỮNG CON NGƯỜI KHÁC NHAU THUỘC NHỮNG NHÓM KHÁC NHAU, CHƯƠNG 3 Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do, CHƯƠNG 4 Ba kiểu hệ thống kinh doanh, CHƯƠNG 5 BẢY CẤP BẬC ĐẦU TƯ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn