Đáp án đề sinh học 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc ninh

1 383 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 00:21

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH MÃ ĐỀ 132 1A 2C 3B 4D 5D 6A 7D 8C 9C 10A 11A 12B 13C 14C 15A 16D 17C 18B 19A 20B 21C 22D 23B 24A 25B 26D 27B 28B 29B 30C 31B 32A 33D 34C 35B 36A 37C 38D 39A 40A 41D 42A 43C 44D 45C 46B 47B 48D 49A 50C . DỤC- ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH MÃ ĐỀ 1 32 1A 2C 3B 4D 5D 6A 7D 8C 9C 10A 11A 12B 13C 14C. 16D 17C 18B 19A 20 B 21 C 22 D 23 B 24 A 25 B 26 D 27 B 28 B 29 B 30C 31B 32A 33D 34C 35B 36A 37C 38D 39A 40A 41D 42A 43C 44D 45C 46B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề sinh học 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc ninh, Đáp án đề sinh học 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc ninh, Đáp án đề sinh học 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay