Chương 2 các vấn đề về kinh doanh khách sạn

57 287 3
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 18:12

CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠNKINH DOANH KHÁCH SẠNGiảng viên: ThS. Đào Minh AnhGiảng viên: ThS. Đào Minh Anh Khoa Quản trị Kinh doanhKhoa Quản trị Kinh doanh anhdm@ftu.edu.vnanhdm@ftu.edu.vnTÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn (2013) – PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh &TS. Hoàng Thị Lan Hương – Trường Đại học Kinh tế quốc dânNỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH1. Một số khái niệm cơ bản2. Đặc điểm kinh doanh khách sạn3. Ý nghĩa của sự phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn4. Xu hướng phát triển hoạt động kinh doanh khách sạn5. Cơ sở vật chất kỹ thuật và bố trí các khu vực trong khách sạn10 Khách sạn đẹp nhất thế giới10 Khách sạn đẹp nhất thế giớiFOUR SEASONS RESORT HUALALAI – FOUR SEASONS RESORT HUALALAI – HISTORIC KA’UPULEHU KAILUA-KONA, HISTORIC KA’UPULEHU KAILUA-KONA, HAWAIIHAWAIICAPE GRACE-CAPE TOWN CAPE GRACE-CAPE TOWN CENTRAL, SOUTH AFRICACENTRAL, SOUTH AFRICAONYRIA MARINHA EDITION ONYRIA MARINHA EDITION HOTEL & THALASSO CASCAIS, HOTEL & THALASSO CASCAIS, PORTUGALPORTUGALRUDDING PARK HOTEL, RUDDING PARK HOTEL, HARROGATE, UNITED HARROGATE, UNITED KINGDOMKINGDOMTHE UPPER HOUSE – HONG THE UPPER HOUSE – HONG KONG, CHINAKONG, CHINAFOUR SEASONS RESORT FOUR SEASONS RESORT MAURITIUS AT ANAHITA BEAU MAURITIUS AT ANAHITA BEAU CHAMPCHAMP . CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN KINH DOANH KHÁCH SẠNGiảng viên: ThS. Đào. KINH DOANH KHÁCH SẠN”KHÁI NIỆM KINH DOANH KHÁCH SẠN”=> Kinh doanh khách sạn xuất hiện và phát triển như thế nào?KHÁI NIỆM KINH DOANH KHÁCH SẠN”KHÁI
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 các vấn đề về kinh doanh khách sạn, Chương 2 các vấn đề về kinh doanh khách sạn, Chương 2 các vấn đề về kinh doanh khách sạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay