Luận văn: Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Và Thương Mại Thành Ý pptx

24 346 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 11:20

1 Luận văn Đặc điểm về tổ chức kinh doanh quản kinh doanh công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Thương Mại Thành Ý 2LỜI MỞ ĐẦU Sau năm kỳ thực tập tại trường đại học lao động xã hội,em đã được nhà trường các thầy cô trang bị cho một vốn kiến thức căn bản đầy đủ.Tuy nhiên việc học bao giờ cũng phải đi đôi với hành thuyết thì cần phải áp dụng vào thực tiễn.Do vậy để giúp chúng em hiểu vận dụng tốt những kiến thức đã học,nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em tiếp cận thực tế đó là kỳ thực tập. Em hy vọng sau thời gian thực tập này chúng em sẽ tích luỹ thêm được những kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho quá trình công tác lâu dài sau này. Bản báo cáo của em gồm 4 phần: I/Đặc điểm về tổ chức kinh doanh quản kinh doanh công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Thương Mại Thành Ý II/Hình thức kế toán tổ chức bộ máy kế toán trong công ty. III/Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty. IV/Nhận xét về hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty. I/Đặc điểm về tổ chức kinh doanh quản kinh doanh 3công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Thương Mại Thành ý 1.Quá trình hình thành phát triển của công ty. a.Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Thương Mại Thành ýcông tynhân chuyên kinh doanh hàng hoá. Công ty được sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cho phép kinh doanh theo giấy phép đăng ký số 0102001846.Công ty đăng ký lần đầu vào ngày 16 tháng 01 năm 2001. Tên công ty:Công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Thương Mại Thành ý. Tên giao dịch tiếng anh:Thanh y transforwarding warehousing and trading compane limited. Tên viết tắt:TYCO,.LTD Địa chỉ trụ sở chính:Số nhà 184, phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội. Kể từ ngày thành lập đến nay công ty đã đăng kí thay đổi trụ sở nhiều lần. Hiện nay trụ sở chính đã được chuyển đến số nhà 26, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Với địa điểm mặt đường như hiện nay sẽ thuận lợi cho quá trình kinh doanh của công ty. Công ty đã chọn được địa điểm khá tưởng. Công ty gồm có tất cả 51 thành viên.Tuy số lượng thành viên chưa nhiều nhưng các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao,nhiệt tình trong công việc. Công ty có nguồn vốn kinh doanh còn hạn chế,với số vốn hiện có là 1700000000đ. Tuy nguồn vốn còn ít số lượng công nhân viên chưa nhiều nhưng công ty làm ăn khá hiệu quả do có đội ngũ lãnh đạo tài năng, biết cách quản có đội ngũ cán bộ có trình độ. 4Công ty mới được thành lập tính đến thời điểm hiện nay công ty mới hoạt động được 7 năm nhưng cũng thu được nguồn lãi đáng kể ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. b.Mục tiêu, chức năng nhiệm vụ của công ty Do công tycông tynhân nên vốn là do nhiều thành viên đóng góp. Vì vậy mục tiêu của công ty là làm sao bảo toàn phát triển vốn của các thành viên, mang lại lợi nhuận tối đa cho công ty, tạo việc làm ổn định nâng cao thu nhập cho người lao động,đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế xã hội góp phần giữ vững thế chủ đạo của công ty trên thị trường. Là doanh nghiệp thương mại cho nên chức năng chủ yếu của công ty là kinh doanh thức ăn thuỷ sản. Đây là chức năng chức năng nhiệm vụ chính của công ty ngay từ ngày đầu thành lập. Ngoài ra công ty còn làm dịch vụ vẩn chuyển thức ăn thuỷ sản từ kho đến các địa điểm trung chuyển, đại bán máy bay vấn thể thao. Công ty có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước như nộp thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước. Có nhiệm vụ bảo toàn phát triển vốn,tổ chức quản tốt lao động trong doanh nghiệp. 2.Lĩnh vực kinh doanh quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm -Lĩnh vực,ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty: +Mua bán thức ăn thuỷ sản +Đại bán máy bay +Tư vấn thông tin thể thao Do công ty mới thành lập nguồn vốn công ty bỏ ra còn hạn chế nên lĩnh vực kinh doanh của công ty còn ít.Trong tương lai công ty đã dự định mở thêm ngành nghề kinh doanh để việc kinh doanh đạt kết quả cao hơn nữa. -Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: Đây là một công ty TNHH chỉ làm nhiệm vụ trung gian chứ không trực tiếp sản xuất,chết tạo ra sản phẩm .Công ty làm nhiệm vụ mua hàng về nhập kho sau đó lại xuất kho để bán cho các cơ sở đại khác. 5 3/Đặc điểm tổ chức quản tổ chức kinh doanh của công ty. a.Về bộ máy quản Cơ cấu về bộ máy quản được biểu hiện qua sơ đồ dưới đây: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản của công ty được tổ chức điều hành theo cơ cấu trực tuyến chức năng giúp cho việc điều hành đảm bảo chế độ một GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM GĐ PHÒNG VẬN TẢI TRƯỞNG PHÒNG KD PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP PHÒNG KINH DOANH NHÂN VIÊN KD 6thủ trưởng.Tuy nhiên bộ máy quản còn quá đơn giản,ít phòng ban nên việc quản sẽ dễ dàng nhưng lại thiếu hiệu quả nên dẫn đến hoạt động kinh doanh của công ty chưa nhiều. Do đó cần mở thêm nhiều ngành lĩnh vực kinh doanh hơn nữa để bộ máy quản của công ty ngày một hoàn thiện chặt chẽ hơn. Bộ máy quản của công ty được tổ chức gồm: -Giám đốc công ty -Phó giám đốc công ty -Các phòng ban chức năng -Chi nhánh trực thuộc công ty b.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty *Ban giám đốc -Giám đốc:Là người chịu trách nhiệm duy nhất trước công ty, thực hiện toàn diện các mảng công ty. -Phó giám đốc:Giúp giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của công ty theo sự phân công uỷ quyền của giám đốc,chịu trách nhiệm trước giám đốc pháp luật về nhiệm vụ được giám đốc phân công uỷ quyền. *Các phòng giúp việc: -Phòng vận tải:Quản toàn bộ phương tiện vận tải của công ty,tổ chức vận chuyển trung chuyển hàng của các hợp đồng đại lý. -Phòng kinh doanh:Có chức năng chính là tổ chức các hoạt động về kinh doanh tổng hợp.Phòng trực tiếp quản bán hàng giới thiệu sản phẩm.Phòng gồm có: +Trưởng phòng KD:Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động KD của công ty & là người chỉ đạo hoạt động KD +Nhân viên KD:Là người có nhiệm vụ bán hàng giới thiệu sản phẩm. -Phòng tài chính kế toán tổng hợp:Có nhiệm vụ quản chặt chẽ toàn bộ số vốn tài sản của công ty. 7+Đáp ứng nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh +Lập thực hiện kế hoạch của công ty +Thực hiện nhiệm vụ hạch toán tổng hợp,lập kế hoạch thu chi kịp thời giúp giám đốc có biện pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch mua bán,luân chuyển hàng hoá +Tổ chức thực hiện nghĩa vụ thống kê,kiểm kê nội bộ thực hiện các báo cáo thống kê theo định kỳ. 4.Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây. Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Doanh Thu bán hàng 6000 triệu 7300 triệu 8500 triệu Các khoản giảm trừ Dthu 120 triệu 146 triệu 170 triệu DT Thuần về bán hàng 5880 triệu 7154 triệu 8330 triệu Giá vốn 2500 triệu 2700 triệu 3750 triệu Lợi nhuận gộp 3380 triệu 4454 triệu 4580 triệu DT hoạt động TC 400 triệu 410 triệu 520 triệu Chi phí TC 125 triệu 130 triệu 135 triệu Chi phí bán hàng 25 triệu 35 triệu 30 triệu Chi phí QLDN 18 triệu 19 triệu 22 triệu Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD 3612 triệu 4680 triệu 4913 triệu Thu nhập khác 270 triệu 290 triệu 320 triệu Chi phí khác 110 triệu 111 triệu 115 triệu Lợi nhuận khác 160 triệu 179 triệu 205 triệu Tổng lợi nhuận trước thuế 3772 triệu 4859 triệu 5118 triệu Chi phí thuế TNDN hiện hành 1056,16 triệu 1360,52 triệu 1433,04 triệu Lợi nhuận sau thuế 2715,84 triệu 3498,48 triệu 3684,96 triệu Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 3 năm gần đây rất hiệu quả. Cụ thể doanh thu, lãi gộp lãi ròng của công ty đều cao ngày một tăng. Nhìn vào doanh thu bán hàng ta thấy công ty đã thu về được một khoản khá lớn. Không những thế công ty còn thu từ các hoạt động tài chính các khoản thu nhập khác làm cho doanh thu của doanh nghiệp càng tăng. Bên cạnh đó công ty giá vốn mà công ty bỏ ra không đáng kể so với doanh 8thu mà doanh nghiệp đã thu về. Công ty còn biết cách tiết kiệm chi phí nên lợi nhuận công ty mang lại rất lớn. Điều đó cho thấy công ty làm ăn, kinh doanh rất có lãi. II/Hình thức kế toán tổ chức bộ máy kế toán trong công ty. 1.Hình thức kế toán. Công ty áp dụng theo hình thức nhật ký chung Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo mô hình tập trung. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty TNHH kho vận giao nhận thương mại Thành Ý: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, quý năm -Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung. Sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản phù Chứng từ gốc Nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng cân đối số phát sinh 9hợp. Đồng thời với việc ghi vào sổ nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ kế toán chi tiết có liên quan. -Cuối năm cộng số liệu trên số cái, lập bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, dùng số liệu ghi trên sổ cái được dùng để lập báo cáo tài chính. Về nguyên tắc tổng số phát sinh nợ tổng số phát sinh có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ tổng số phát sinh có trên sổ nhật ký chung. 2.Tổ chức bộ máy kế toán: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty: +Kế toán trưởng: Là người cùng với giám đốc chịu trách nhiệm về toàn bộ số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của công ty, là người truyền đạt thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung cả phòng. +Kế toán tổng hợp: Là người chịu trách nhiệm hạch toán các nghiệp vụ phát sinh định kỳ. Ngoài ra kế toán tổng hợp còn kiêm kế toán các phần hành kế toán trong công tycông ty còn thiếu. Kế toán trưởng Kế toán kho Kế toán tổng hợp Kế toán bán hàng 10+Kế toán bán hàng: Hàng ngày căn cứ vào các hoá đơn bán hàng biên bản giao nhận vào sổ chi tiết với người bán, cuối tháng lập bảng tổng hợp bán hàng vào sổ nhật ký. Hàng ngày, hàng tháng có nhiệm vụ ra ngân hàng giao dịch các tài khoản ở ngân hàng như rút tiền, chuyển tiền cho công ty thông qua các phiếu báo nợ, báo có của công ty, nhận tiền của khách hàng mà khách hàng chuyển vào tài khoản của công ty. +Kế toán kho: Có nhiệm vụ hàng ngày căn cứ vào các phiếu nhập kho các phiếu xuất kho để vào thẻ kho, các sổ chi tiết. Cuốt tháng lập các bảng tổng hợp nhập xuất tồn. 3.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. Công ty sử dụng hệ thống tài khoản sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán mà nhà nước đã ban hành. Từ ngày thành lập đến nay công ty đã sửa đổi và bổ sung theo chế độ kế toán mới của nhà nước. Điều đó thúc đẩy quá trình phát triển của bộ máy kế toán. 4.Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán công ty. Máy tính là nhu cầu tất yếu trong mỗi công ty. Đặc biệt là trong công tác kế toán. Thiếu nó công việc kế toán sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên do công ty còn chưa đủ lớn mạnh mới thành lập nên bộ máy kế toán của công ty chưa được đào tạo về kế toán máy,nên công ty vẫn sử dụng kế toán thủ công, chủ yếu là sử dụng exel word. Công việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian chi phí. Để công ty phát triển thì cần có quy mô lớn bộ máy kế toán có trình độ chuyên môn cao. Muốn vậy công ty cần phải áp dụng chế độ kế toán hiện đại bằng cách sử dụng kế toán máy, vì hiện nay hầu hết các công ty đều sử dụng kế toán máy. Sử dụng kế toán thủ công vừa chậm lại thiếu chính xác. Đây là nhược điểmcông ty cần sửa đổi trong thời gian ngắn. Có như vậy công ty mới càng ngày càng phát triển, cạnh tranh với các công ty có tầm cỡ trên thị trường được. III/Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty. 1.Kế toán tài sản cố định. [...]... 1 I /Đặc điểm về tổ chức kinh doanh quản kinh doanh công ty 2 1.Quá trình hình thành phát triển công ty 2 2.Lĩnh vực kinh doanh quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 3 3 .Đặc điểm tổ chức quản tổ chức kinh doanh của công ty 4 4.Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây 6 II/Hình thức tổ chức kế toán tổ chức bộ máy kế toán trong công ty 7 1.Hình... toán của công ty còn đơn giản nên việc quản sẽ dễ dàng Do đó kế toán trưởng sẽ quản ít nên việc quản sẽ chặt chẽ nghiêm ngặt hơn -Cán bộ kế toán đều có trình độ được đào tạo từ các trường cao đẳng đại học, đặc biệt là có trách nhiệm cao trong công việc -Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung nên số lượng sổ sách ít do vậy mà việc hạch toán cũng đơn giản hơn 2.Tồn tại 21 -Do công ty sử... toán vào sổ nhật ký chung cuối tháng căn cứ vào sổ nhật ký chung, kế toán vào sổ cái tài kho n 334 tài kho n 338 Bảng chấm công  Tháng 3 năm 2007 S Họ Cấp Ngày trong tháng Quy ra công 16 T T A 1 tên B Hoàng Thanh Mai …… Cộng bậc chức vụ C … 31 1 2 … 31 32 3,5 33 34 Số công nghỉ việc hưởng …% lương 35 8 440 2 Số công thời gian 22 1 Số công sản phẩm Số công nghỉ việc hưởng 100% lương 160 Số công. .. 7 2 .Tổ chức bộ máy kế toán 8 3.Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 9 4.Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán công ty 9 III /Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty 9 1.Kế toán TSCĐ 9 2.Kế toán tiền lương 13 3.Kế toán bán hàng 15 IV /Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty 19 1.Ưu điểm ... nhiều thời gian -Do công ty còn có ít ngành nghề kinh doanh nên bộ máy kế toán còn quá ít 3.Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty -Để công ty càng ngày càng phát triển có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường thì công ty cần phải chú ý đến công tác kế toán -Cần phải đưa thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận, có như vậy công tác kế toán mới... thức nhật ký chung sẽ không còn phù hợp với công ty như hiện nay nữa Công ty cần phải thay thế hình thức đó bằng hình thức chứng từ ghi sổ 22 KẾT LUẬN Trải qua đã bảy năm hình thành phát triển, đến nay công ty đã có bước phát triển về mọi mặt cả về lực lượng lao động, nguồn vốn kết quả hoạt động kinh doanh Với cơ cấu tổ chức trực tuyến gọn nhẹ, đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, năng động nhiệt tình... giá Thành tiền 3 100000 4 11000000 110 11000000 Từ phiếu xuất kho trên thủ kho sẽ tiến hành ghi vào sổ kho sau đó vào các sổ chi tiết các tài kho n 131,642,511,156… từ phiếu xuất kho đó hàng ngày kế toán sẽ ghi vào sổ nhật ký chung .Và đến cuối tháng thì lấy số liệu sổ nhật ký chung để ghi vào sổ cái các tài kho n 131,511,632…Hàng ngày kế toán sẽ đối chiếu sổ chi tiết sản phẩm hàng hoá với sổ kho về. .. phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội… Cuối tháng căn cứ vào bảng chấm công của từng phòng, kế toán ghi vào bảng thanh toán lương các phòng ban, bộ phận Sau đó vào bảng thanh toán lương của toàn công ty. Từ bảng thanh toán lương của toàn công ty kế toán lập bảng phân bổ tiền lương các kho n trích theo lương đồng thời từ bảng thanh toán lương của toàn công ty bảng phân bổ tiền lương các kho n trích... hưởng BHXH 36 Từ bảng chấm công trên kế toán sẽ vào bảng thanh toán lương của từng phòng ban, bộ phận Sau đó mới ghi vào bảng thanh toán lương của toàn công ty. Từ bảng thanh toán lương của toàn công ty sẽ ghi vào sổ nhật ký chung đồng thời kế toán sẽ lập lên bảng phân bổ tiền lương các kho n trích theo lương Từ bảng thanh toán lương của toàn công ty bảng phân bổ tiền lương kế toán sẽ ghi vào... góp phần đưa công ty không ngừng phát triển Tuy nhiên công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt với tất cả các doanh nghiệp trong nước, công ty đang từng bước nâng cao chất lượng hoạt động để tăng khả năng cạnh tranh ngày một hoàn thiện công tác kế toán hơn để việc kinh doanh của công ty thuận lợi thu được lợi nhuận cao MỤC LỤC 23 Lời mở đầu . 1 Luận văn Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Và Thương Mại Thành Ý 2LỜI MỞ ĐẦU Sau. tại công ty. IV /Nhận xét về hình thức tổ chức công tác kế toán tại công ty. I /Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Và Thương Mại Thành Ý pptx, Luận văn: Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Và Thương Mại Thành Ý pptx, Luận văn: Đặc điểm về tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở công ty TNHH Kho Vận Giao Nhận Và Thương Mại Thành Ý pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn