Microsoft Word 2010 pdf

141 461 1
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2014, 09:20

. Microsoft Word 2010 I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 1. Tối ưu Ribbons Nếu bạn vẫn đang dùng. trên Word 2010 1. Tạo mới văn bản Tương tự như Word 2007, phím tắt để tạo một tài liệu mới trong Word 2010 là Ctrl+N. Cách khác: Nhấn chuột vào Microsoft
- Xem thêm -

Xem thêm: Microsoft Word 2010 pdf, Microsoft Word 2010 pdf, Microsoft Word 2010 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn