Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng Giao thông 1

85 2,344 17
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2012, 12:08

LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 31. Lý luận chung về tiền lương 31.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương 31.2. Chức năng của tiền lương 41.3. Các nguyên tắc cơ bản củ Bản thảo chuyên đềLỜI MỞ ĐẦUViệt Nam đang trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, điều này tạo ra nhiều hội mới cho các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế trong nước. Tuy nhiên bên cạnh đó xu thế hội nhập cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho cả nền kinh tế nói chung cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng. Cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt buộc các doanh nghiệp luôn phải tự đổi mới mình để theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế giữ được chỗ đứng của mình trên thị trường. Con người chính là nhân tố trung tâm quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng làm thế nào để phát huy tiềm năng con người, kích thích lao động, sáng tạo là vấn đề được nhiều doanh nghiệp hết sức quan tâm.Tiền lương đối với doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành chi phí sản xuất, song tiền lương cũng là khoản thu nhập chính đối với người lao động. Quy chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động cũng như của doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như: môi trường làm việc, uy tín của doanh nghiệp, ngành nghề… Một quy chế trả lương phù hợp tác dụng nâng cao năng suất chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi.Thấy được vai trò rất quan trọng của việc phân phối tiền lương đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nói chung cũng như đối với Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại xây dựng giao thông 1 nói riêng, hơn nữa quy chế trả lương tại Công ty đã được nghiên cứu xây dựng thực hiện tốt song vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện, do vậy trong thời gian thực tập tại Công ty tôi đã tìm hiểu chọn đề tài: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại xây dựng giao thông 1.Tôi mong rằng đề tài này sẽ góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện hơn nữa công tác tiền lương nói chung quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần 1Bản thảo chuyên đềđầu tư, thương mại xây dựng giao thông 1 nói riêng để quy chế trả lương phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực tiễn.Để đánh giá được đúng thực trạng quy chế trả lương tại Công ty và đưa ra những kiến nghị, giải pháp bám sát với thực tiễn, đề tài sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích thống kê các số liệu, sử dụng bảng hỏi, trao đổi tham khảo ý kiến của các cán bộ làm công tác lao động tiền lương của Công ty.Kết cấu đề tài: gồm 3 phần:Phần I: Quy chế trả lương trong doanh nghiệp.Phần II: Phân tích quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại xây dựng giao thông 1.Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại xây dựng giao thông 1.Thông qua đề tài này tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, giáo, đặc biệt là thầy giáo TS. Nguyễn Vĩnh Giang - người đã hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực tập các chú trong phòng tổ chức lao động hành chính của Công ty đã giúp đỡ tôi rất nhiều để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Tuy nhiên do kiến thức thời gian còn hạn chế, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo, giáo, các bạn những ai quan tâm đến đề tài này.2Bản thảo chuyên đềPHẦN IQUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP1. Lý luận chung về tiền lương1.1. Khái niệm bản chất của tiền lương* Khái niệm tiền lương“Tiền lương là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động đã hao phí, trên sở thoả thuận theo hợp đồng lao động.”1Sức lao động là một loại hàng hoá, giá trị của sức lao động chính là công sức của người lao động kết tinh trong hàng hoá. Tiền lương là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ nền sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế hiện nay, với sự chuyên môn hoá cao của tư liệu sản xuất mà hình thành nên một nền kinh tế đa dạng đa ngành nghề. Do vậy tuỳ vào các đặc thù riêng trong việc sử dụng sức lao động của từng khu vực kinh tế mà các quan hệ thuê mướn, mua bán sức lao động cũng khác nhau. Sự đánh giá một cách chính xác giá trị của sức lao động sẽ đưa ra được số tiền lương hợp lý mà người sử dụng sức lao động thể trả.Tiền lương là khoản thu nhập chính đối với người lao động do vậy nó phải mang đầy đủ giá trị giúp họ thể tái sản xuất lại sức lao động đã mất trong quá trình lao động, đồng thời nó còn phải đáp ứng được giá trị tinh thần bản của người lao động trong cuộc sống để thể làm động lực thúc đẩy người lao động trong công việc. Không những thế, tiền lương còn là chi phí đầu vào bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, do đó tiền lương ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1 Bộ Luật lao động3Bản thảo chuyên đềcủa doanh nghiệp thông qua việc tạo động lực, khuyến khích người lao động làm việc đạt năng suất cao hơn.* Bản chất của tiền lươngTrong tất cả mọi hình thái kinh tế xã hội, con người luôn đóng vai trò trung tâm chi phối quyết định mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Để sản xuất ra của cải vật chất, con người phải hao phí sức lao động. Để thể tái sản xuất duy trì sức lao động đó, người lao động sẽ nhận được những khoản bù đắp được biểu hiện dưới dạng tiền lương. Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất nhằm tái sản xuất sức lao động. Như vậy bản chất của tiền lương chính là giá cả sức lao động, được xác định dựa trên sở giá trị của sức lao động đã hao phí để sản xuất ra của cải vật chất, được người lao động người sử dụng lao động thoả thuận với nhau.1.2. Chức năng của tiền lương* Tiền lương là thước đo giá trị sức lao độngNhìn vào khái niệm bản chất của tiền lương, ta thấy tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, hay nói cách khác tiền lương chính là giá cả sức lao động, được biểu hiện như là giá trị lao động cụ thể hao phí trong công việc. Cần phải xác định một cách chính xác hao phí lao động theo từng điều kiện không gian thời gian cụ thể để tính trả lương cho phù hợp.* Chức năng tái sản xuất sức lao động Trong quá trình lao động sản xuất, sức lao động đã bị tiêu hao một phần. Để tiếp tục cho quá trình lao động tiếp theo, thì người lao động cần được khôi phục lại phần sức lực đã bị tiêu hao đó qua việc tiêu dùng các tư liệu sinh hoạt. Tiền lương danh nghĩa mà người lao động nhận được thông qua lao động sẽ giúp cho người lao động được những tư liệu sinh hoạt đó. 4Bản thảo chuyên đềDo vậy tiền lương phải đảm bảo cho người lao động tái sản xuất sức lao động thông qua việc mua tiêu dùng các tư liệu sinh hoạt, đáp ứng các nhu cầu cần thiết của con người.* Kích thích sản xuất tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lựcTiền lươngphần thu nhập chính của người lao động. Tiền lương trả cho công sức đã hao phí nhằm bù đắp thoả mãn các nhu cầu về vật chất tinh thần cho người lao động. Do đó tiền lương tác dụng rất lớn trong việc kích thích, tạo động lực cho người lao động trong sản xuất, đồng thời tiền lương cũng tạo điều kiện cho người lao động thêm các điều kiện để bồi dưỡng, phát triển bản thân về các mặt như: kiến thức, khả năng, kỹ năng làm việc…* Thúc đẩy sự phân công lao động tạo nên sự gắn kết trong xã hộiDo tiền lương là giá trị của sức lao động kết tinh trong hàng hoá được làm ra. Chính vì vậy nếu năng suất lao động của người lao động được nâng cao thì sẽ lợi cho cả người lao động lẫn người sử dụng lao động đó. Đối với người lao động sự chuyên môn hoá giúp họ thể nâng cao năng suất lao động của chính mình cũng như thể theo được cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong việc tạo ra các tư liệu sản xuất mới.Tiền lương chính là yếu tố thúc đẩy người lao động tiến tới sự chuyên môn hoá lao động bởi vì khi đó họ được nhận mức lương cao hơn do số lượng hàng hoá họ làm ra nhiều hơn dựa vào việc tăng năng suất lao động của chính mình. Đồng thời tiền lương cũng kích thích việc hoàn thiện các mối quan hệ xã hội: việc gắn hiệu quả làm việc của người lao động với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức đã thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân sự phát triển của tổ chức, xã hội.* Chức năng tích luỹ5Bản thảo chuyên đềVề bản tiền lương không chỉ đảm bảo đơn thuần là tái sản xuất lại sức lao động cho người lao động, tiền lương còn phải tạo ra được tích luỹ đề phòng những rủi ro bất thường duy trì cuộc sống trong tương lai, các yếu tố này tuy không tham gia trực tiếp vào việc tái sản xuất sức lao động nhưng nó thực sự cần thiết để đảm bảo một cuộc sống ổn định cho người lao động.Như vậy, với đầy đủ các chức năng của mình tiền lương cho thấy nó thật sự là một đơn vị phản ánh giá trị sức lao động, tác động lớn lao đến việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đem lại công bằng xã hội. Do đó, việc xây dựng một hệ thống chính sách về lương hợp lý sẽ tạo ra điều kiện cần thiết để bảo đảm việc tăng năng suất lao động, phân bố lao động một cách hợp lý giữa các ngành, các nghề,các vùng các lĩnh vực trong nước; thúc đẩy người lao động xã hội ngày càng phát triển. 1.3. Các nguyên tắc bản của tổ chức tiền lương* Trả lương ngang nhau cho những lao động như nhauNguyên tắc này xuất phát từ nguyên tắc phân phối theo lao động. Việc tính lương dựa trên mức hao phí sức lao động, không phân biệt trình độ, tuổi tác, giới tính,… Những người lao động làm những công việc như nhau trong cùng điều kiện lao động, mức đóng góp sức lao động là như nhau kết quả thì được trả lương như nhau. Nguyên tắc này ý nghĩa rất quan trọng vì nó đảm bảo tính công bằng bình đẳng trong phân phối thu nhập cho người lao động, do đó tác dụng khuyến khích rất lớn đối với người lao động.* Đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân.Năng suất lao động tăng làm giảm chi phí cho từng đơn vị sản phẩm, tức là giảm chi phí sản xuất kinh doanh, trong khi đó tiền lương bình quân tăng lại làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh 6Bản thảo chuyên đềnghiệp chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi chi phí cho một đơn vị sản phẩm cũng như chi phí đầu vào giảm đi, nghĩa là mức tăng năng suất lao động phải lớn hơn mức tăng tiền lương bình quân.Nguyên tắc này đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí, tăng tích luỹ, tạo điều kiện phát triển sản xuất lâu dài, đồng thời góp phần nâng cao đời sống của người lao động phát triển nền kinh tế.* Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa các ngành nghề khác nhau trong nền kinh tế các vùng khác nhau.Thực chất của nguyên tắc này là tính trả lương hợp lý cho những lao động khác nhau dựa trên sở:- Trình độ lành nghề bình quân của người lao động ở các ngành nghề khác nhau thì khác nhau. Với mỗi ngành khác nhau thì tính chất phức tạp của công việc, yêu cầu về trình độ kỹ thuật công nghệ khác nhau, do đó đòi hỏi trình độ lành nghề của công nhân cũng khác nhau. Do đó việc tính trả lương cũng khác nhau. Trình độ lành nghề càng cao thì mức lương càng cao.- Điều kiện lao động: những người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, mức hao phí sức lao động lớn hơn do đó được tính trả lương cao hơn những người làm việc trong điều kiện bình thường.- Ý nghĩa kinh tế của mỗi ngành sự phân bố ngành theo lãnh thổ: với mỗi thời kỳ khác nhau thì những ngành được ưu tiên phát triển tuỳ theo chiến lược phát triển kinh tế của đất nước. Do đó những ngành trọng điểm thì mức tiền lương cao hơn nhằm thu hút khuyến khích người lao động nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành; Cùng một ngành nhưng được phân bố ở những nơi khác nhau thì điều kiện 7Bản thảo chuyên đềlàm việc, sinh hoạt… khác nhau. Ở những vùng không thuận lợi, xa xôi, hẻo lánh thì được hưởng mức lương cao hơn.1.4. Ý nghĩa của tiền lương trong sản xuất kinh doanhTiền lương đối với các chủ doanh nghiệp là một phần chi phí đáng kể trong chi phí sản xuất kinh doanh, song tiền lương cũng là nguồn thu nhập chính của người lao động. Do đó tiền lương không chỉ mang tính chất là chi phí mà tiền lương còn mang ý nghĩa là tạo ra động lực, kích thích sản xuất, sáng tạo của người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.Đối với người sử dụng lao động, tiền lương phản ánh mối quan hệ kinh tế, xã hội giữa họ với người lao động: tiền lương là một phần chi phí sản xuất, ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm, vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn nữa, tiền lương còn là công cụ quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp, là công cụ để duy trì phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, theo đó, tiền lương còn biểu hiện ý nghĩa về mặt xã hội: tạo ra sự gắn kết giữa người lao động doanh nghiệp, làm cho quan hệ lao động trong doanh nghiệp không còn là quan hệ thuê mướn, mua bán sức lao động nữa mà là quan hệ gắn bó, hợp tác cùng làm việc cùng lợi, phát triển.Đối với người lao động, tiền lương ý nghĩa rất quan trọng. Một mức lương thoả đáng sẽ tạo động lực, thúc đẩy người lao động lao động sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Năng suất lao động tăng sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, do đó tiền lương của người lao động sẽ tăng lên. Khi lợi ích của người lao động tăng lên, người lao động sẽ gắn bó hơn với doanh nghiệp, trách nhiệm tự giác hơn với các hoạt động của doanh nghiệp. Ngược lại, mức tiền lương không thoả đáng sẽ tạo ra tác động xấu: năng suất lao động giảm, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém, mâu thuẫn giữa người lao động chủ doanh nghiệp, di chuyển lao động, bất bình…8Bản thảo chuyên đềĐối với xã hội nền kinh tế: tiền lương là đòn bẩy kinh tế quan trọng. Thu nhập quốc dân là một trong những chỉ tiêu quan trọng, vai trò quyết định sự tồn tại, tăng trưởng phát triển của mỗi quốc gia.2. Quy chế trả lương trong doanh nghiệp2.1. Khái niệmQuy chế trả lương của một doanh nghiệp, tổ chức là toàn bộ các quy định về cách thức phân phối tiền lương của doanh nghiệp, tổ chức đó. Các quy định này được xây dựng dựa trên sở các quy định chung của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các bộ ngành về tiền lương, các quy luật kinh tế khách quan của thị trường, được đăng ký với quan thẩm quyền của Nhà nước. Nó được thể hiện dưới dạng các văn bản, các quy định hiệu lực trong phạm vi một doanh nghiệp, quan, tổ chức đó.2.2. Căn cứ xây dựng quy chế trả lươngViệc trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp vừa phải phù hợp với đặc điểm riêng của từng công ty, doanh nghiệp, tính chất của lao động; quan hệ mật thiết với sự vận động của thị trường lao động; tuân theo những quy luật kinh tế khách quan nhưng lại vừa đảm bảo tuân theo các quy định của Pháp luật của Nhà nước. Muốn xây dựng được một quy chế trả lương hợp lý, mang lại hiệu quả cao ý nghĩa trong thực tiễn thì cần phải dựa trên những căn cứ:- Căn cứ vào các Nghị định, thông tư của Chính phủ, các bộ ngành liên quan về tiền lương quy chế trả lương.- Căn cứ vào các điều lệ hoạt động, quy định chung đặc điểm của doanh nghiệp, tổ chức.- Căn cứ vào ý kiến đóng góp của những người trong công ty.2.3. Nội dung bản của quy chế trả lương2.3.1. Quy định các nguyên tắc chung 9Bản thảo chuyên đề* Quy định đối tượng điều kiện áp dụng quy chế:Trong phần này nêu rõ áp dụng cho những đối tượng nào điều kiện để được trả lương. * Quy định các nguyên tắc chung về cách thức phân phối tiền lương, tiền thưởng- Tuân theo các nguyên tắc chung về tiền lương (trả công ngang nhau cho những lao động như nhau, …).- Chống phân phối bình quân.- Quỹ tiền lương không được sử dụng vào mục đích khác.- Quy chế trả lương phải được phổ biến công khai đến mọi người lao động trong doanh nghiệp phải được đăng ký với quan thẩm quyền.2.3.2. Nguồn hình thành sử dụng quỹ tiền lương* Nguồn hình thành quỹ tiền lươngBao gồm:- Quỹ lương từ hoạt động sản xuất kinh doanh.- Quỹ lương dự phòng.- Quỹ lương bổ sung theo chế độ quy định của Nhà nước.- Quỹ lương theo đơn giá tiền lương được giao.* Sử dụng quỹ lươngQuy định việc sử dụng, phân phối tiền lương:- Quỹ lương trả cho người lao động (ít nhất bằng 76% tổng quỹ lương).- Quỹ khen thưởng, khuyến khích.- Quỹ lương dự phòng (không quá 12% tổng quỹ lương).2.3.3. Quy định hình thức cách thức trả lươngQuy định hình thức các cách thức trả lương (công thức tính trả lương) cho từng đối tượng khác nhau.Các hình thức trả lương:10[...]... sắt xây dựng CN cắt gọt kim loại CN điện CN XD đờng bộ CN lao động phổ thông B Độ tuổi 1 Công nhân kỹ thuật 2 CN lao động phổ thông 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 II 19 7 18 4 15 1 2 01 05 22 1 54 05 11 07 06 25 12 05 04 01 03 01 01 09 09 10 05 79 76 54 52 27 25 14 13 10 02 01 01 02 01 01 03 11 09 05 25 02 04 02 01 05 04 02 02 01 01 05 01 21 01 02 03 02 04 05 01 01 01 01 02... 07 01 03 01 02 01 02 04 04 03 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 13 Từ 30 40 24 04 01 01 05 03 02 Từ 40 50 tuổi 19 01 02 3.7 3.73 3.6 4.0 3.5 7.0 4.2 4.0 2. 71 3.7 4.2 4.27 4 .14 4.5 2.44 4.0 4.6 3.75 3.0 4.0 5.0 3.0 3.5 01 3. 31 Từ 50 60 tuổi 05 Ngun: Phũng t chc lao ng hnh chớnh Vic cht lng cỏn b qun lý v cht lng cụng nhõn k thut tng lờn ó gúp phn lm gim chi phớ nhõn cụng ca Cụng ty, ... xõy dng giao thụng 1 Bng 2: Bỏo cỏo kt qu sn xut kinh doanh 3 nm 2005 2007 Cỏc ch tiờu Nm 2005 Nm 2006 Nm 2007 Chờnh lch (10 00) 276 .12 3.349 (10 00) 19 2.9 21. 109 (10 00) 19 7.350.7 41 2007-2006 2,3% + XDCB 18 6.884.552 18 5 .19 6.440 -0,9% +KDVTTB&NK Doanh thu Tng chi phớ Lói trc thu Lói sau thu Np ngõn sỏch T sut li nhun 229.836.978 226.830.509 3. 219 .354 3. 219 .354 14 .906.640 1, 36% 6.036.557 219 .035.252 215 .600.799... giỏ thc trng quy ch tr lng ti Cụng ty C phn, u t, thng mi v xõy dng giao thụng 1 2 .1 Cn c xõy dng quy ch tr lng, nguyờn tc tr lng 2 .1. 1 Cn c xõy dng quy ch tr lng 31 Bn tho chuyờn Quy ch tr lng ca Cụng ty c xõy dng da trờn nhng cn c sau: - B lut lao ng ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam ngy 23/06 /19 94 - Lut sa i b sung mt s iu ca B lut lao ng ó c Quc hi khoỏ 10 k hp ln th 11 thụng qua ngy 01/ 04/2004... hỡnh 14 9.732.098 16 6.369.000 Ngun vn N ngn hn 13 0.806 .14 2.846 13 2.603.557.874 N di hn 29.6 51. 324 .15 7 18 . 716 .973 .12 8 Vn ch s hu 17 .936.774.956 30.665. 813 .758 Ngun: bỏo cỏo ti chớnh hp nht nm 2006 - 2007 Nhỡn vo bng trờn cú th thy: nm 2007 giỏ tr TSC hu hỡnh v TSC vụ hỡnh ca Cụng ty u tng so vi nm 2006 Vn ch s hu cng tng rt nhiu so vi nm 2006 t 17 .936.774.956 ca nm 2006 lờn 30.665. 813 .758 nm 2007 iu... Ni in thoi : 046522903 Fax : 046522 910 & 048274908 E-mail : Trico@fpt.vn a bn hot ng trong v ngoi nc Cụng ty C phn u t, thng mi v xõy dng giao thụng 1 (gi tt l Trico) tin thõn l Cụng ty Vt t, thit b giao thụng 1 (gi tt l TRAMECO) l mt doanh nghip nh nc, c thnh lp ngy 28 thỏng 12 nm 19 82 Cụng ty c c phn hoỏ theo quyt nh s 3429/Q-BGTVT ngy 09 thỏng 11 nm 2004 Cụng ty l mt trong cỏc doanh nghip kinh doanh... 3.384.452 9 .14 3.298 1, 54% 10 .267.353 207 .19 8.468 2 01. 460.469 5.737.999 4.934.679 14 .932 .15 6 2,8% 70,09% -5,4% -6,6% 69,5% 45,8% 63,3% 1, 26% trờn doanh thu Mc tr c tc 13 % 15 % 17 % 2% Tng GTSL Trong ú: cho cỏc c ụng Tin lng bỡnh 1. 700.000/ng/ 2.042.000/ng/ 2.324.274/ng/ quõn 13 ,8% Thỏng Thỏng Thỏng (Ngun: Bỏo cỏo kt qu SXKD nm 2006 - 2007) Cn c vo bng trờn cú th thy trong giai on 2005-2007 Cụng ty luụn lm... 90 01- 2000 Cụng ty l ch s hu cỏc thit b thi cụng ng b hin i nng lc thi cụng nn, mt ng, cỏc cụng trỡnh cu, cng, cp thoỏt nc, khu cụng nghip v dõn dng theo tiờu chun quc t Vn phỏp nh ca Cụng ty nm 2007 l 80000000000VN Tng ti sn ca Cụng ty ti thi im 31/ 12/2006 l 17 88262 416 19VN Bờn cnh cỏc hot ng v xõy dng c bn v thng mi, Cụng ty hin l ch u t v ch qun u t cỏc d ỏn 1. 2 c im ngnh ngh, quy trỡnh cụng ngh 1. 2 .1. .. V XY DNG GIAO THễNG I 1 Cỏc c im c bn ca Cụng ty C phn u t, thng mi v xõy dng giao thụng 1 cú nh hng n quy ch tr lng 1. 1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty C phn u t, thng mi v xõy dng giao thụng 1 Tờn ting Vit : Cụng ty c phn u t, thng mi v xõy dng giao thụng 1 Tờn ting Anh : Transport construction and investment trading joint-stock company no .1 Tờn vit tt : TRICO Tr s chớnh : 548 Nguyn Vn... cu lao ng theo trỡnh chuyờn mụn k thut ca Cụng ty tớnh n thi im 31/ 12/2007 Trỡnh lao ng S lng T l (%) Trờn i hc 0 0% i hc 10 8 31, 12 Cao ng 15 4,32 Trung cp 18 5 ,19 Cụng nhõn k thut 18 4 53,02 Lao ng ph thụng 13 3,75 Nhõn viờn tp v 09 2,6 Tng cng 347 10 0 (Ngun: Phũng t chc lao ng hnh chớnh) S lng cụng nhõn k thut chim t l cao nht trong tng s lao ng: 18 4 ngi tng ng vi 53,02% Lao ng ph thụng chim t l . phải hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần, đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông. TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG I1. Các đặc điểm cơ bản của Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 có
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng Giao thông 1, Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng Giao thông 1, Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng Giao thông 1, Chức năng của tiền lương, Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương, Ý nghĩa của tiền lương trong sản xuất kinh doanh, Căn cứ xây dựng quy chế trả lương Nội dung cơ bản của quy chế trả lương, Trình tự xây dựng quy chế trả lương, Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp, III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện và nâng cao hiệu quả quy PHÂN TÍCH QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay