ĐỀ TÀI "PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG" pdf

83 300 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 21:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths.LÊ QUANG VIẾT TRẦN THỊ THANH TRÚC MSSV: 4053664 Lớp: Kế toán tổng hợp Khoá: 31 Cần Thơ - Năm 2009 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net i LỜI CẢM TẠ Sau bốn năm học tập, được sự chỉ dạy tận tình của các Thầy trường Đại học Cần Thơ, em đã tích luỹ được rất nhiều vốn kiến thức hữu ích mà Thầy đã truyền đạt. Để tăng cường khả năng thực hành và tiếp cận thực tế, trong chương trình đào tạo các chuyên ngành kinh tế, tất cả các sinh viên năm cuối phải thực tập tại các đơn vị quản lý kinh tế và kinh doanh nhằm nâng cao khả năng thực hành để khi ra trường đáp ứng kịp thời với nhu cầu của xã hội. Chính vì lý do này, em đã có điều kiện được thực tập tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Vĩnh Long trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trong đợt thực tập này, em đã dịp được học hỏi, tiếp xúc với hoàn cảnh thực tế và đó cũng là hành trang quý báu cho em sau này khi ra trường. Để hoàn thành được luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài là: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Vĩnh Long”, ngoài sự nổ lực của bản thân, em đã được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Lê Quang Viết, từ lúc hình thành đề tài cho đến khi hoàn tất công đoạn cuối cùng. Em xin chân thành cám ơn Thầy và xin gởi lời chúc sức khoẻ đến Thầy. Một lần nữa, em xin chúc Thầy luôn hạnh phúc và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em cũng xin gởi lời cám ơn chân thành đến Ban Giám Đốc và các anh chị trong Ngân hàng Sacombank chi nhánh Vĩnh Long, nơi em được nhận thực tập. Chính môi trường thực tập thuận lợi, sự thân thiện của mọi người trong ngân hàng cùng với những góp ý và giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng Kế toán và Phòng Hành Chánh cũng góp phần không nhỏ giúp em hoàn thành đề tài này. Em xin chúc hoạt động của ngân hàng sẽ luôn phát triển. Kính chúc Ban Giám Đốc và các anh chị của ngân hàng luôn dồi dào sức khoẻ. Chân thành cám ơn! Ngày …. tháng …. năm …. Sinh viên thực hiện www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm .… Sinh viên thực hiện www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net iii NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP Ngày …. tháng …. năm …. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net iv BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC    Họ và tên người hướng dẫn: Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Tên học viên: Mã số sinh viên: Chuyên ngành: Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo 2. Về hình thức 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) 6. Các nhận xét khác 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) Cần thơ, ngày …. tháng …. năm 2009 Người nhận xét www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Ngày …. tháng …. Năm …. Giáo viên phản biện (Ký và ghi họ tên) www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net vi MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. sở khoa học và thực tiễn 1 1.3. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3.1. Mục tiêu chung 2 1.3.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.4. Phạm vi nghiên cứu 2 1.4.1. Không gian 2 1.4.2. Thời gian 2 1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 2.1. Phương pháp luận 4 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh 4 2.1.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng 6 2.1.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng 16 2.2. Phương pháp nghiên cứu 17 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 17 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 17 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG 18 3.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long 18 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 18 3.1.2. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng 19 3.1.3. cấu tổ chức của ngân hàng 19 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net vii 3.2. Đánh giá khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long từ năm 2006 đến năm 2008 31 3.3. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng 33 3.3.1. Thuận lợi 33 3.3.2. Khó khăn 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG 35 4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của Chi nhánh 35 4.2. Phân tích hoạt động huy động vốn của ngân hàng 37 4.3. Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng 39 4.4. Phân tích hoạt động dịch vụ của ngân hàng 47 4.4.1. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 47 4.4.2. Hoạt động kinh doanh vàng 49 4.5. Phân tích thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng 50 4.5.1. Phân tích thu nhập 51 4.5.2. Phân tích chi phí 53 4.5.3. Phân tích lợi nhuận 56 4.6. Phân tích các chỉ số tài chính 58 4.6.1. ROA: lợi nhuận ròng trên tổng tài sản 58 4.6.2. Lợi nhuận ròng trên thu nhập 59 4.6.3. Tổng chi phí trên tổng thu nhập 59 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG 61 5.1. Phương hướng hoạt động 61 5.2. Một số giải pháp 61 5.2.1. Về vốn 61 5.2.2. Về nhân lực 63 5.2.3. Về sản phẩm dịch vụ 64 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net viii CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 6.1. Kết luận 65 6.2. Kiến nghị 66 6.2.1. Về phía ngân hàng Sacombank chi nhánh Vĩnh Long 66 6.2.2. Về phía ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 67 6.2.3. Về phía ngân hàng Nhà Nước 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net ix DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua ba năm 31 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng qua ba năm 36 Bảng 3: Tình hình số dư huy động qua ba năm 38 Bảng 4: Tổng hợp tình hình sử dụng vốn qua ba năm 40 Bảng 5: Tình hình cho vay qua ba năm 41 Bảng 6: Tình hình dư nợ qua ba năm 43 Bảng 7: Hệ số thu nợ 45 Bảng 8: Nợ quá hạn trên tổng dư nợ 46 Bảng 9: Tổng hợp tình hình ngoại tệ qua ba năm 48 Bảng 10: Tình hình dư nợ của ngoại tệ qua ba năm 48 Bảng 11: Tình hình kinh doanh vàng qua ba năm 49 Bảng 12: Tình hình dư nợ của vàng qua ba năm 50 Bảng 13: Tình hình thu nhập qua ba năm 51 Bảng 14: Tình hình chi phí qua ba năm 53 Bảng 15: Tổng hợp tình hình lợi nhuận qua ba năm 57 Bảng 16: Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản 58 Bảng 17: Lợi nhuận ròng trên thu nhập 59 Bảng 18: Tổng chi phí trên tổng thu nhập 60 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net[...]... www.kinhtehoc.net DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước TMCP: Thương mại cổ phần xi http://www.kinhtehoc.net www.kinhtehoc.net TÓM TẮT Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh Long đã phân tích một số hoạt động của ngân hàng như: Hoạt động huy động vốn, hoạt động tín. .. PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 3.1.1.1 Thời gian thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vĩnh Long (ngân hàng Sacombank chi nhánh Vĩnh Long) được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 14/06/2006, tiền thân là Tổ tín dụng Vĩnh Long trực thuộc chi nhánh. .. môi trường kinh doanh ở hiện tại cũng như trong tương lai Chính vì những lý do trên mà tôi chọn đề tài: “ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vĩnh Long” làm đề tài tốt nghiệp 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong ba năm gần đây giúp cho nhà lãnh đạo đề ra những giải pháp quản lý... đề tài là: 1 “Phân tích hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Công Thương Kiên Giang” của Nguyễn Thanh Dung Đề tài này chủ yếu là phân tích về tình hình nguồn vốn, sử dụng vốn, phân tích rủi ro, phân tích thu nhập, chi phí và lợi nhuận, từ đó đề ra giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của ngân hàng 2 Đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng Công Thương Sóc Trăng” của Huỳnh Hoàng Ngô Đề tài. .. nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh 1.3.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng cụ thể như sau: - Phân tích tình hình huy động vốn - Phân tích hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ - Phân tích tình hình thu nhập, chi phí, lợi nhuận của ngân hàng - Dựa vào các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và... đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của ngân hàng 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Vĩnh Long 1.4.2 Thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2006 đến năm 2008 GVHD: Ths Lê Quang Viết http://www.kinhtehoc.net 2 SVTH: Trần Thị Thanh Trúc www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh. .. tư, cho vay,… với doanh nghiệp nữa hay không? GVHD: Ths Lê Quang Viết http://www.kinhtehoc.net 5 SVTH: Trần Thị Thanh Trúc www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long 2.1.2 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng 2.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó kinh doanh loại hàng hoá rất đặc... của hoạt động kinh doanh, nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên sở đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp 2.1.1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanhquá trình và kết quả hoạt động kinh doanh với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình và kết quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh. .. tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh, đồng thời cũng là căn cứ để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, biện pháp quan trọng trong việc phòng ngừa các rủi ro trong kinh doanh 2.1.1.4 Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin để điều hành hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị doanh nghiệp Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh là đánh... www.kinhtehoc.net Phân tích hiệu quả HĐKD tại NH TMCP Sài Gòn Thương Tín CN Vĩnh Long Tác động trực tiếp của ro tín dụng đến hoạt động kinh tế của ngân hàng như làm cho ngân hàng thiếu tiền chi trả cho người gởi tiền, vì ngân hàng kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn huy động Khi rủi ro xảy ra tức ngân hàng không thu hồi được nợ gốc và lãi trong cho vay đúng hạn thì việc thanh toán của ngân hàng không thể đảm . www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net xii TÓM TẮT Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Vĩnh. nghiệp của mình với đề tài là: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Vĩnh Long”, ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI "PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG" pdf, ĐỀ TÀI "PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG" pdf, ĐỀ TÀI "PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH VĨNH LONG" pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay