Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ

131 764 7
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2012, 09:33

LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÀ PHÊ CHẾ BIẾN 41.1. Một số vấn đề cơ bản về năng lực cạn . tế về nâng cao năng lực cạnh tranh cà phê chế biếnChương 2: Thực trạng về năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa KỳChương 3:. tiêu thụ cà phê chế biến của Hoa Kỳ ......352.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam ở thị trường Hoa Kỳ ........................................................382.2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ, Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ, Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ, Các cấp độ năng lực cạnh tranh, Các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của sản phẩm, Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm, Indonexia Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Các loại cà phê chế biến của Việt Nam, Thực trạng sản xuất và chế biến cà phê của Việt Nam, Khái quát về tình hình tiêu thụ cà phê chế biến của Hoa Kỳ, Những mặt được, Hạn chế và nguyên nhân, Một số lưu ý khi xuất khẩu cà phê chế biến vào thị trường Hoa Kỳ, Đặc điểm chung về thị trường Hoa Kỳ, Quy định của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu, Tiềm năng của Hoa Kỳ đối với cà phê chế biến của Việt Nam, Các giải pháp từ phía doanh nghiệp, Các giải pháp từ phía người nơng dân, Các kiến nghị về phía Chính phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn