ban chat to chuc hoat dong va ket qua hoat dong cua san giao dich thương mại điện tử ec21 ppt

35 970 2
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 11:20

. hình thương mại điện tử B2B là loại hìnhđóng vai trò rất quan trọng vì chiếm một tỉ lệ giao dịch khổng lồ khoảng 80% của giao giao dịch thương mại điện tử. . hoạt động của sản giao dịch điện tử EC21 Nhóm 1 Page 3I. LÝ THUYẾT1.1 Thương mại điện tử là gì?Có nhiều khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: ban chat to chuc hoat dong va ket qua hoat dong cua san giao dich thương mại điện tử ec21 ppt, ban chat to chuc hoat dong va ket qua hoat dong cua san giao dich thương mại điện tử ec21 ppt, ban chat to chuc hoat dong va ket qua hoat dong cua san giao dich thương mại điện tử ec21 ppt, 2 Bản chất sàn giao dịch EC 21, 3 Kết quả hoạt động của EC21

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn