5 lợi ích từ nhảy dây potx

5 267 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 11:20

. 5 lợi ích từ nhảy dây Nhảy dây vốn môn thể thao gần gũi và tốt cho sức khỏe. Sau đây là 5 lợi ích của nó mà có thể bạn chưa. Chống loãng xương. Nhảy dây giúp tăng mật độ xương, ngăn ngừa bệnh loãng xương. Theo Hiệp hội Loãng xương Ấn Độ, nhảy dây từ 2 -5 phút mỗi ngày có thể
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 lợi ích từ nhảy dây potx, 5 lợi ích từ nhảy dây potx, 5 lợi ích từ nhảy dây potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn