sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - toán 12 - gv.ng.t.anh

6 463 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 08:50

GV:Trần Sĩ Tùng Giáo án toán 12 – Giải tíchChương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐTiết dạy: 01 Bài 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐI. MỤC TIÊU:Kiến thức: − Hiểu định nghĩa của sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái niệm này với đạo hàm.− Nắm được qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.Kĩ năng: − Biết vận dụng qui tắc xét tính đơn điệu của một hàm số dấu đạo hàm của nó.Thái độ: − Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đạo hàm ở lớp 11.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (5')H. Tính đạo hàm của các hàm số: a)22xy = −, b)1yx=. Xét dấu đạo hàm của các hàm số đó?Đ. a) y x' = −b) 21yx' = −.3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung10' Hoạt động 1: Nhắc lại các kiến thức liên quan tới tính đơn điệu của hàm số• Dựa vào KTBC, cho HS nhận xét dựa vào đồ thị của các hàm số.H1. Hãy chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số đã cho?H2. Nhắc lại định nghĩa tính đơn điệu của hàm số?H3. Nhắc lại phương pháp xét tính đơn điệu của hàm số đã biết?H4. Nhận xét mối liên hệ giữa -8 -6 -4 -2 2 4 6 8-55xyĐ1. 22xy = − đồng biến trên (–∞; 0), nghịch biến trên (0; +∞)1yx= nghịch biến trên (–∞; 0), (0; +∞)Đ4. y′ > 0 ⇒ HS đồng biếnI. Tính đơn điệu của hàm số1. Nhắc lại định nghĩaGiả sử hàm số y = f(x) xác định trên K.• y = f(x) đồng biến trên K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K: x1 < x2 ⇒ f(x1) < f(x2) ⇔ 1 21 2( ) ( )0−>−f x f xx x,∀x1,x2∈ K (x1 ≠ x2)• y = f(x) nghịch biến trên K ⇔ ∀x1, x2 ∈ K: x1 < x2 ⇒ f(x1) > f(x2) ⇔ 1 21 2( ) ( )0−<−f x f xx x,∀x1,x2∈ K (x1 ≠ x2)1Giải tích 12 Trần Sĩ Tùngđồ thị của hàm số tính đơn điệu của hàm số?• GV hướng dẫn HS nêu nhận xét về đồ thị của hàm số.y′ < 0 ⇒ HS nghịch biếnNhận xét:• Đồ thị của hàm số đồng biến trên K là một đường đi lên từ trái sang phải.• Đồ thị của hàm số nghịch biến trên K là một đường đi xuống từ trái sang phải.7' Hoạt động 2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa tính đơn điệu của hàm số dấu của đạo hàm• Dựa vào nhận xét trên, GV nêu định lí giải thích.2. Tính đơn điệu dấu của đạo hàm: Định lí: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên K.• Nếu f '(x) > 0, x K∀ ∈thì y = f(x) đồng biến trên K.• Nếu f '(x) < 0, x K∀ ∈thì y = f(x) nghịch biến trên K.Chú ý: Nếu f ′(x) = 0, x K∀ ∈thì f(x) không đổi trên K.15' Hoạt động 3: Áp dụng xét tính đơn điệu của hàm số• Hướng dẫn HS thực hiện.H1. Tính y′ xét dấu y′ ?• HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.Đ1. a) y′ = 2 > 0, ∀xb) y′ = 2x – 2VD1: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số:a) 2 1y x= −b) 22y x x= −5' Hoạt động 4: Củng cốNhấn mạnh:– Mối liên quan giữa đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:− Bài 1, 2 SGK.− Đọc tiếp bài "Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 2xOyxOyGV:Trần Sĩ Tùng Giáo án toán 12 – Giải tíchTiết dạy: 02 Bài 1: SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (tt)I. MỤC TIÊU:Kiến thức: − Hiểu định nghĩa của sự đồng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ giữa khái niệm này với đạo hàm.− Nắm được qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.Kĩ năng: − Biết vận dụng qui tắc xét tính đơn điệu của một hàm số dấu đạo hàm của nó.Thái độ: − Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh hoạ.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về đạo hàm ở lớp 11.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (5')H. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số 42 1y x= +?Đ. Hàm số đồng biến trong khoảng (0; +∞), nghịch biến trong khoảng (–∞; 0).3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung10' Hoạt động 1: Tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa đạo hàm tính đơn điệu của hàm số• GV nêu định lí mở rộng giải thích thông qua VD.I. Tính đơn điệu của hàm số2. Tính đơn điệu dấu của đạo hàmChú ý: Giả sử y = f(x) có đạo hàm trên K. Nếu f ′(x) ≥ 0 (f′(x) ≤ 0), ∀x ∈ K f′(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến (nghịch biến) trên K.VD2: Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y = x3.7' Hoạt động 2: Tìm hiểu qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số• GV hướng dẫn rút ra qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.II. Qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số1. Qui tắc1) Tìm tập xác định.2) Tính f′(x). Tìm các điểm xi (i = 1, 2, …, n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.3) Săpx xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần lập bảng biến thiên.4) Nêu kết luận về các khoảng 3Giải tích 12 Trần Sĩ Tùngđồng biến, nghịch biến của hàm số.15' Hoạt động 3: Áp dụng xét tính đơn điệu của hàm số• Chia nhóm thực hiện gọi HS lên bảng.• GV hướng dẫn xét hàm số:trên 02;π ÷ .H1. Tính f′(x) ?• Các nhóm thực hiện yêu cầu.a) đồng biến (–∞; –1), (2; +∞)nghịch biến (–1; 2)b) đồng biến (–∞; –1), (–1; +∞)Đ1. f′(x) = 1 – cosx ≥ 0(f′(x) = 0 ⇔ x = 0)⇒ f(x) đồng biến trên 02;π ÷ ⇒ với 02xπ< < ta có:f x x x( ) sin= − > f(0) = 02. Áp dụngVD3: Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:a) 3 21 12 23 2y x x x= − − +b) 11xyx−=+VD4: Chứng minh:sin>x xtrên khoảng 0;2π  ÷ .5' Hoạt động 4: Củng cốNhấn mạnh:– Mối liên quan giữa đạo hàm và tính đơn điệu của hàm số.– Qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.– Ứng dụng việc xét tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:− Bài 3, 4, 5 SGK.IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 4GV:Trần Sĩ Tùng Giáo án toán 12 – Giải tíchTiết dạy: 03 Bài 1: BÀI TẬP SỰ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐI. MỤC TIÊU:Kiến thức: − Hiểu định nghĩa của sự đồng biến, nghịch biến của hàm số mối liên hệ giữa khái niệm này với đạo hàm.− Nắm được qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.Kĩ năng: − Biết vận dụng qui tắc xét tính đơn điệu của một hàm số dấu đạo hàm của nó.Thái độ: − Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về tính đơn điệu của hàm số.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)H. Đ. 3. Giảng bài mới:TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung15' Hoạt động 1: Xét tính đơn điệu của hàm sốH1. Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số?H2. Nhắc lại một số qui tắc xét dấu đã biết?Đ1. a) ĐB: 32; −∞ ÷ , NB: 32; +∞ ÷ b) ĐB: 203;  ÷ , NB: ( )0;−∞, 23; +∞ ÷ c) ĐB: ( )1 0;−, ( )1;+∞NB: ( )1;−∞ −, ( )0 1;d) ĐB: ( ) ( )1 1; , ;−∞ +∞e) NB: ( ) ( )1 1; , ;−∞ +∞f) ĐB: 5( ; )+∞, NB: 4( ; )−∞1. Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm sô:a) 24 3y x x= + −b) 3 25y x x= − + −c) 4 22 3y x x= − +d) 3 11xyx+=−e) 221x xyx−=−f) 220y x x= − −7' Hoạt động 2: Xét tính đơn điệu của hàm số trên một khoảngH1. Nêu các bước xét tính đơn điệu của hàm số?Đ1. a) D = R( )22211xyx'−=+y′ = 0 ⇔ x = ± 1b) D = [0; 2]212xyx x'−=−y′ = 0 ⇔ x = 12. Chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng được chỉ ra:a) 21xyx=+, ĐB: 1 1( ; )−, NB: 1 1( ; ),( ; )−∞ − +∞b) 22y x x= −, ĐB: 0 1( ; ),NB: 1 2( ; )15' Hoạt động 3: Vận dụng tính đơn điệu của hàm số5Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng• GV hướng dẫn cách vận dụng tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức.– Xác lập hàm số.– Xét tính đơn điệu của hàm số trên miền thích hợp.•a) tan , 0;2π = − ∈÷ y x x x.2' tan 0, 0;2π = ≥ ∀ ∈÷ y x xy′ = 0 ⇔ x = 0⇒ y đồng biến trên 0;2π ÷ ⇒ y′(x) > y′(0) với 02π< <xb) 3tan ; 0;3 2π = − − ∈÷ xy x x x2 2' tan 0, 0;2π = − ≥ ∀ ∈÷ y x x xy′ = 0 ⇔ x = 0⇒ y đồng biến trên 0;2π ÷ ⇒ y′(x) > y′(0) với 02π< <x3. Chứng minh các bất đẳng thức sau:a) tan 02π > < ÷ x x x.b) 3tan 03 2π > + < < ÷ xx x x.5' Hoạt động 4: Củng cốNhấn mạnh:– Qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.– Ứng dụng việc xét tính đơn điệu để chứng minh bất đẳng thức.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:− Bài tập thêm.− Đọc trước bài "Cực trị của hàm số".IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 6 . GV: Trần Sĩ T ng Giáo án toán 12 – Giải t chChư ng I: NG D NG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO S T VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐTi t dạy: 01 Bài 1: SỰ Đ NG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA. 03 Bài 1: BÀI T P SỰ Đ NG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐI. MỤC TIÊU:Kiến thức: − Hiểu định nghĩa của sự đ ng biến, nghịch biến của hàm số và mối liên hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - toán 12 - gv.ng.t.anh, sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - toán 12 - gv.ng.t.anh, sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - toán 12 - gv.ng.t.anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay