giáo án bài học cực trị hàm số - toán 12 - gv.lý ngọc mưa

4 635 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 08:50

. GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 THPT LÊ HỒNG PHONG§2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ. A.Mục tiêu : 1. Kiến thức : Định nghĩa cực đại, cực tiểu. Ứng dụng đạo hàm tìm cực trị. ↔ ? - Các tiếp tuyến nằm ngang → hệ số góc bẳng 0 (bằng đạo hàm của hàm số tại điểm x0.3.Điều kiện đủ để hàm số có cực trị: GIÁO ÁN GIẢI TÍCH 12 THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài học cực trị hàm số - toán 12 - gv.lý ngọc mưa, giáo án bài học cực trị hàm số - toán 12 - gv.lý ngọc mưa, giáo án bài học cực trị hàm số - toán 12 - gv.lý ngọc mưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn