hình học 7 - giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.ph.t.hưng

4 523 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:30

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7Tính chất ba đường trung trực của tam giác A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh :- Biết khái niệm đường trung trực của một tam giác, mỗi tam giác có 3 đường trung trực ;Biết cách dùng thước thẳng, com pa để vẽ trung trực của tam giác ; Nắm được tính chấttrong tam giác cân, chứng minh được định lí 2, biết khái niệm đường tròn ngoại tiếp tamgiác- Luyện kĩ năng vẽ phân giác của tam giác ; sử dụng được định lí để giải bài tập.- Làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm.B. Chuẩn bị :- Com pa, thước thẳngC. Các hoạt động dạy học trên lớp :I. Kiểm tra bài cũ (5phút)- Học sinh 1: Định nghĩa và vẽ trung trực của đoạn thẳng MN.- Học sinh 2: Nêu tính chất trung trực của đoạn thẳng.II. Dạy học bài mới(30phút)Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh- Giáo viên và học sinh cùng vẽ ∆ABC, vẽ đường thẳng là trung trựccủa đoạn thẳng BC.? Ta có thể vẽ được trung trực ứngvới cạnh nào? Mỗi tam giác có mấytrung trực.? ∆ABC thêm điều kiện gì để a điqua A.- ∆ABC cân tại A.? Hãy chứng minh.1. Đường trung trực của tam giác. a là đường trung trực ứng với cạnh BC của ∆ABC* Nhận xét: SGK- Mỗi tam giác có 3 trung trực.* Định lí: SGK GT∆ABC có AIlà trung trực KLAI là trungtuyến- Học sinh tự chứngminh.2. Tính chất ba trung trực của tam giác.?2a) Định lí : Ba đường trung trực của tam giác- Yêu cầu học sinh làm ?2? So với định lí, em nào vẽ hình chínhxác.- Giáo viên nêu hướng chứng minh:Vì O thuộc trung trực AB ⇒ OB = OAVì O thuộc trung trực BC ⇒ OC = OA⇒ OB = OC ⇒ O thuộc trung trựcBCcùng đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 cạnhcủa tam giác. GT∆ABC, b là trung trực của ACc là trung trực của AB, b và c cắtnhau ở OKL O nằm trên trung trực của BCOA = OB = OCb) Chú ý:O là tâm của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC.cũng từ (1) ⇒ OB = OC = OAtức ba trung trực đi qua 1 điểm, điểmnày cách đều 3 đỉnh của tam giác.III. Củng cố (8ph)- Phát biểu tính chất trung trực của tam giác.- Làm bài tập 52 (HD: xét 2 tam giác) IV. Hướng dẫn học ở nhà(2ph)- Làm bài tập 53, 54, 55 (SGK-Trang 80).HD 53: giếng là giao của 3 trung trực cuẩ 3 cạnh.HD 54: ··0DBA ADC 180= =. . GIÁO ÁN HÌNH HỌC 7 T nh ch t ba đường trung trực của tam giác A. Mục tiêu : Thông qua bài học giúp học sinh : - Bi t khái niệm đường trung trực của. của m t tam giác, mỗi tam giác có 3 đường trung trực ;Bi t cách dùng thước thẳng, com pa để vẽ trung trực của tam giác ; Nắm được t nh ch t trong tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: hình học 7 - giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.ph.t.hưng, hình học 7 - giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.ph.t.hưng, hình học 7 - giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - gv.ph.t.hưng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn