Địa Lí 11 Bài 1 – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước

1 7,166 12
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 22:29

Trên thế giới, nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển đang có sự tương phản rõ rệt về trình độ kinh tế-xã hội. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, chuyển dần nền kinh tế thế giới sang một … soan bai cau tran thuat don, soan van tim hieu chung ve phep lap luan giai thich, yhs-default, soạn sống chết mặc bay, vai trò của rừng đối với môi trường, Soạn văn bài Cầu Long Biên-chứng nhân lịch sử, phan tich hinh tuong cay xa nu qua tac pham rung xa nu cua nguyen trung thanh, ý nghia viec khac bia tien si trong bài Hien tai la, soan anh unit 14 lop 7, Văn8- bai soan NUOC DAI VIET TA Địa 11 Bài 1Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nướcTrên thế giới, nhóm nước phát triểnnhóm nước đang phát triển đang có sự tương phản rõ rệt về trình độ kinh tế-xã hội. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thếgiới, chuyển dần nền kinh tế thế giới sang một giai đoạn phát triển mới gọi là kinh tế tri thức.I-Sự phân chia thành các nhóm nước.1. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế và được xếp vào hai nhóm : phát triển và đang phát triển.2. Các nước phát triển có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người (GDP/người) lớn, đầu tư ra ngước ngoài (FDI) nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) cao.3. Các nước đang phát triển thường có GDP/ người nhỏ, nợ nước ngoài nhiều và HDI thấp.4. Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi là các nước công nghiệp mới (NICs) như Hàn Quốc, Xing-ga-po, Hồng Công, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na,…II-Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước.5. GDP có sự chênh lệch lớn giữa nhóm nước phát triểnnhóm nước đang phát triển.6. Các nhóm nướcsự khác biệt về các chỉ số xã hội.Tuổi thọ bình quân năm 2005 của các nước phát triển là 76, của các nước đang phát triển là 65 (trung bình của thế giới là 67). Tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới thuộc các nước ở Đông Phivà Tây Phi là 47.III-Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.7. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với đặc trưng là xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới với hàm lượng tri thức cao. Bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến phát triển kinh tế-xẫ hội là : công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.8. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.9. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tác động ngày càng sâu sắc, làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế mới, dựa trên tri thức, kỹ thuật, công nghệ cao, được gọi là nền kinh tế tri thức. . Địa Lí 11 Bài 1 – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước Trên thế giới, nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Ác-hen-ti-na,…II -Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước. 5. GDP có sự chênh lệch lớn giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. 6.
- Xem thêm -

Xem thêm: Địa Lí 11 Bài 1 – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước, Địa Lí 11 Bài 1 – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước, Địa Lí 11 Bài 1 – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn