bài 33 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

4 8,926 27
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:26

ĐỊA 9Bài 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)I. Mục tiêu cần đạt :1. Kiến thức:- Trình bày được đặc điểm phát triển ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ .Nêu được têncác trung tâm KTNhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng KT trọng điểm phía nam2. Kĩ năng:- Xác định được trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn củacác trung tâm KT lớn,vùng KT trọng điểm phía nam.- Phân tích các bản đồ, địa lí KT hoặc atlat địa lí VN để nhận sự phân bố ngànhDV của vùng. - Phân tích bảng số liệu thống kê để biết tình hình phát triển ngành DV- Tư duy : Thu thập và xử lí thông tin từ lược đồ , bản đồ , biểu đồ , bảng số liệu ,bảng thống kê và bài viết để tìm hiểu về ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ,các trungtâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .- Giải quyết vấn đề : Tìm kiếm các lựa chọn và xác định nguyên nhân làm choĐông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài .- Giao tiếp : Trình bày suy nghĩ , ý tưởng , lắng nghe , phản hồi tích cực , giao tiếpvà hợp tác khi làm việc theo nhóm , cặp .- Tự nhận thức : Thể hiện sự tự tin khi làm việc cá nhân và trình bày thông tin .3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiênII. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :- Bản đồ vùng Đông Nam Bộ- Sách giáo khoa .ĐỊA 9III. Tổ chức hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài c; -Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khiđất nước thống nhất ?-Tình hình phân bố cây công nghiệp lâu nămĐông Nam Bộ?Vì sao cây cao sutrồng được nhiều nhất ở vùng này ?2. Khởi động: ? Ngành dịch vụ của vùng chiếm tỉ trọng ntn trong cơ cấu KT?Vùng có những trung tâm kinh tế nào? vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồmnhững tỉnh, TP nào? .3/ Kết nối : Hoạt động của thầy và trò Nội dung+ Hoạt động 1 : Tìm hiểu về ngành dịch vụ* nhóm- HS đọc khái niệm dịch vụ trong bảng tra cứu thuật ngữtrang 153 , - Hoạt động dịch vụ ở Đông Nam Bộ ntn? Kể tên các hoạtđộng chủ yếu?- Đọc bảng 33.1 Nhận xét tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước- Dựa vào H 14.1 hãy cho biết từ TP HCM có thể đi đến các TP khác trong nước bằng những loại hình GT nào? - Hoạt động xuất nhập khẩu của vùng Đ NB ntn? Kể tên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và giải thích vì sao đó lại là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng .- Hoạt động xuất khẩu của TP HCM có những thuận lợi gì?- Dựa vào hình 33.1 Cho HS thảo luận theo bàn 3’. nhận xét tỉ lệ vốn đầu tư nước ngoài vào Đông Nam Bộ so với cả 3. Dịch vụ - Chiếm tỉ trọng cao trong cơcấu GDP- Cơ cấu dịch vụ rất đa dạnggồm các hoạt động thươngmại , du lịch , vận tải , bưuchính viễn thông … + Đầu mối GTVT quan trọnghàng đầu của ĐNB và cảnước là TP HCM.+ ĐNB là địa bàn có sức hútmạnh nhất nguồn đầu tư nướcĐỊA 9nước và giải thích vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài ?HS: Trình bàyGV: Chuẩn xác- Gv gợi ý tập trung phân tích thế mạnh về nguồn nhân lực , tài nguyên thiên nhiên , vị trí địa lí của Đông Nam Bộ để giảithích vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài .- Hoạt động du lịch của vùng phát triển ntn? Xác định trên bản đồ trung tâm DL lớn của vùng.- Cho HS trả lời câu hỏi 2/ 123 SGK+ Hoạt động 3 : Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam * cá nhân - Kể tên các trung tâm kinh tế Đông Nam Bộ? Nhận xét về quy mô các trung tâm CN và so sánh với các vùng đã học. - Xác định vị trí các trung tâm ( các ngành KT của mỗi TT)trên bản đồ.- Dựa hình 6.2 xác định ranh giới vùng kinh tế trọng điểm phía Nam , xác định các tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .- Dựa vào bảng 33.2 hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.- Tầm quan trọng của TPHCM, Biên Hòa , Vũng Tàu trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .ngoài ( 51% cả nước-2003)- Du lịch phát triển mạnh .Trung tâm DL lớn nhất cảnước là TP HCMV. Các trung tâm kinh tế vàvùng kinh tế trọng điểmphía Nam- Các trung tâm KT củavùng:TP HCM, Biên Hòa,Vũng Tàu . Ba trung tâm nàytạo thành tam giác CN mạnhcủa vùng KT trọng điểm phíanam.- Vùng kinh tế trọng điểmphía Nam: TP HCM, BD, BP,ĐN, Bà Rịa -Vũng Tàu, TâyNinh, Long An, Tiền Giang. Có vai trò quan trọng khôngchỉ đối với Đông Nam Bộ màvới các tỉnh phía nam và cảnước .IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :* Thực hành:ĐỊA 9- Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi khó khăn gì để phát triển các ngànhdịch vụ ?- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam .- Vận dụng: Xác định tuyến đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long An bằngloại hình giao thông nào ? * Vận dụng: Học bài trả lời các câu hỏi sgk - làm bài tập 3 trang 123 sgk - Chuẩn bị bài 34 :Thực hành - Dựa vào kiến thức đã học bài 31,32,33 trả lời các câu hỏi gợi ý trong bài . . ĐỊA LÝ 9 Bài 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)I. Mục tiêu cần đ t :1. Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm ph t triển ngành dịch vụ ở Đông Nam Bộ .Nêu. vụ trong bảng tra cứu thu t ngữtrang 153 , - Ho t động dịch vụ ở Đông Nam Bộ ntn? Kể t n các ho t động chủ yếu? - Đọc bảng 33. 1 Nhận x t tỉ trọng một
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 33 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 33 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 33 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn