bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

4 10,667 18
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:26

ĐỊA 9Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)I. Mục tiêu cần đạt:1 Kiến thức:- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng .Biết việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lí và tiết kiệm, góp phần BVMT và phát triển bền vững2. Kĩ năng:- Phân tích các bản đồ, địa lí KT vùng Đ NB hoặc atlat địa lí VN để nhận sự phân bố một số ngành KT của vùng. Phân tích bảng số liệu thống kê để biết tình hình phát triển ngành CN và NN của vùng3. Thái độ :- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức sử dụng NL tiết kiệm, hiệu quả.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : - Lược đồ kinh tế của vùng Đông Nam Bộ- Sách giáo khoa III. Tổ chức hoạt động dạy và học 1. Kiểm tra bài cũ : - Điều kiện tự nhiên Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội ?2. Giới thiệu bài: - Trong quá trình phát triển kinh tế , hội nhập nền kinh tế nước ta với quốc tế . Đông Nam Bộ là một tiềm năng với nhiều thành tựu to lớn , phát triển nhanh chóng cả về công nghiệp , nông nghiệp và dịch vụ . Trong tiết học này , chúng ta sẽ tìm hiểu những nét chính về tình hình phát triển kinh tế nói chung, sự phát triển công nghiệp , nông nghiệp nói riêng của vùng kinh tế Đông Nam, Bộ . 3/ Bài mới :ĐỊA 9Hoạt động của thầy và trò Nội dung+ Hoạt động 1 :Tìm hiểu công nghiệp (NL)- Nhận xét cơ cấu công nghiệp vùng Đông Nam Bộ trước và sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ?- Căn cứ vào bảng 32.1 Nhận xét tỉ trọng công nghiệp –xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước ?(Công nghiệp đa dạng. )- Thảo luận nhóm 4 nhóm – 4 phút Quan sát hình 32.2,kể tên các ngành công nghiệp của vùng . Vùng có những trung tâm công nghiệp lớn nào?( TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu- TP HCM tập trung nhiều khu công nghiệp nhất)- Nhóm 3.4: Dựa vào hình 32.1 Hãy nhận xét sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ.- Vì sao sản xuất công nghiệp lại tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh?- Hs trình bày – nhận xét - Gv chuẩn xác .- Sản xuất công nghiệp Đông Nam Bộ, còn gặp khó khăn gì? Vì sao?+ Hoạt động 2: Tìm hiểu về nông nghiệp ? Nông nghiệp ở ĐNB chiếm tỉ trọng ntn? Vai trò?- Dựa vào bảng 32.2, hãy nhận xét về tình hình sản xuất và phân bố cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ.IV. Tình hình phát triển kinh tế - Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước 1. Công nghiệp- Khu vực công nghiệp- xây dựng tăng trưởng nhanh chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng. - Cơ cấu sản xuất cân đối, đa dạng – Một số ngành CN quan trọng: dầu khí, điện, cơ khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến LTTP.- Trung tâm công nghiệp lớn :TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu 2. Nông nghiệp - Chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng có vai trò quan trọng ĐỊA 9- Nhờ những điều kiện nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn ở nước ta ?- Quan sát bảng 32.2 và hình 32.1 đồng thời vận dụng kiến thức đã học, cho biết vì sao việc sản xuất cây cao su lại tập trung chủ yếu ở Đông Nam Bộ? - Nhận xét về ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm vùng Đông Nam Bộ?- Giải thích vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế biển?- Quan sát hình 32.1, tìm vị trí của hồ Dầu Tiếng, hồ thủy điện Trị An. - Khó khăn về mặt tự nhiên đối với nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là gì ? Giải pháp khắc phục những khó khăn đó ?- Nêu vai trò của hồ Dầu Tiếng (rộng 240 km2,chứa 1.5 tỉ m3 nước đảm bảo tưới tiêu cho 170 nghìn ha đất thường xuyên thíêu nước vào mùa khô ở Tây Ninh, Củ Chi .- Là vùng trọng điểm cây CN nhiệt đới ở nước ta Cây công nghiệp chủ yếu:cao su( BD, BP, Đ N), cà phê( Đ N, BP, BR-VT), hồ tiêu( BP, BR-VT, Đ N), điều( BP, BD, Đ N) IV. Củng cố và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :- Tình hình sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ .- Tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ .- Những thay đổi quan trọng trong kinh tế của vùng Đông Nam Bộ .- Học bài trả lời các câu hỏi sgk.- Chuẩn bị bài33:Vùng Đông Nam Bộ (tt) + Hoạt động dịch vụ của vùng phát triển như thế nào ? + Vùng có những trung tâm kinh tế nào ?Đặc điểm phát triển ra sao ? ĐỊA 9 . ĐỊA LÝ 9 Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)I. Mục tiêu cần đ t: 1 Kiến thức: - Trình bày được đặc điểm ph t triển kinh t của vùng .Bi t việc khai thác,. Giới thiệu bài: - Trong quá trình ph t triển kinh t , hội nhập nền kinh t nước ta với quốc t . Đông Nam Bộ là m t tiềm năng với nhiều thành t u to lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn