bài 31 vùng đông nam bộ - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

4 16,270 44
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:26

ĐỊA 9Bài 31: VÙNG ĐÔNG NAM BỘI. Mục tiêu bài học1. Kiến thức:- Nhận biết vị trí địa lí , giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việcphát triển KT-XH.- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, TNTN của vùng và những thuận lợi, khó khănđối với phát triển KT-XH. - Trình bày được đặc điểm DC, XH của vùng và tác động của chúng tới sự pháttriển KT-XH - Biết vùng có nhiều tiềm năng tự nhiên như: đất badan, tài nguyên biển. Biết nguycơ ô nhiễm MT do chất thải CN và đô thị ngày càng tăng . Việc BVMT trên đấtliền và trên biển là nhiệm vụ quan trọng của vùng. 2. Kĩ năng:- Xác định được trên bản đồ, lược đồ vị trí, giới hạn của vùng.- Phân tích các bản đồ, địa lí tự nhiên hoặc atlat địa lí VN để nhận biết điểm tựnhiên, dân cư của vùng. - Phân tích bảng số liệu thống kê về đặc điểm DC-XH - Sử dụng bản đồ TN vùng Đ NB để phân tích tiềm năng tự nhiên của vùng. 3. Thái độ : - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên nâng cao ý thức bảo vệ môi trường .II. Chuẩn bị của giáo viên – học sinh :- Bản đồ tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ- Xem SGKIII. Tổ chức hoạt động dạy và học :1.Kiểm tra bài cũ : khôngĐỊA 9 2. Giới thiệu bài:- Đông Nam Bộvùng có vị trí như thế nào ?Ý nghĩa của vị trí?Đặc điểm tựnhiên tài nguyên dân cư xã hội có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế ,chúng ta cùng nghiên cưu bài học hôm nay .3/ Bài mới:Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản + Hoạt động 1:Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ- Xác định vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ củavùng Đông Nam Bộ - Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùngđối với việcphát triển kinh tế - xã hội .Vị trí là cầu nối giữa Tây Nguyên với duyên hảiNTB với ĐB sông Cửu Long ,giữa đất liền vớibiển Đông giàu tiềm năng - Biển Đông có vai trò ntn?+ Hoạt động 2: Điều kiện tự nhiên và tài nguyênthiên nhiên (GDMT)- Hs thảo luận nhóm 4’ (4nhóm ): Dựa vào bảng31.1 và hình 31.1, - Nhóm 1.2 : Hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tàinguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ.- Nhóm 3.4 : Những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội .- Hs :Trình bày - nhận xét - Gv:Chuẩn xác - Giải thích vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế biển?I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnhthổ- Giáp : Tây Nguyên , duyên hảiNam Trung Bộvùng đồngbằng sông Cửu Long .-Ý nghĩa : nhiều thuận lợi choviệc phát triển kinh tế , giao lưuvới các vùng xung quanh vàquốc tế II. Điều kiện tự nhiên và tàinguyên thiên nhiên + Điều kiện tự nhiên : độ cao địahình giảm dần từ T B xuống ĐN,giàu tài nguyên.- Thuận lợi: nhiều tài nguyên đểphát triển KT : đất badan, khíĐỊA 9- Quan sát hình 31.1, hãy nhận xét tình hình sử dụng tài nguyên đất ở Đông Nam Bộ.- Quan sát hình 31.1 hãy tìm một số dòng sông của vùng. - Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn đồng thời phải hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?- Rừng ở Đông Nam Bộ không còn nhiều, bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn sinh thuỷ và giữ gìn cân bằng sinh thái. Chú ý vai trò rừng ngập mặn trongđó có rừng Sác ở huyện Cần Giờ vừa có ý nghĩa du lịch vừa là “ lá phổi” xanh của Thành phố Hồ Chí Minh vừa là khu dự trữ sinh quyển của thế giới -Nêu những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuấtvà đời sống ở Đông Nam Bộ .Biện pháp khắc phục ?( Tích hợp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường )+ Hoạt động 3 : Đặc điểm dân cư và xã hội - Căn cứ vào bảng 31.2 Hãy nhận xét tình hình dân cư ,xã hội của vùng Đông Nam Bộ?- Những tiêu chí nào cao hơn mức trung bình cả nước và ý nghĩa của nó ?- Những tiêu chí nào thấp hơn cả nước và ý nghĩa của nó?- Đặc điểm dân cư , xã hội và tác động của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội . - Thảo luận cặp 3’: Mặt trái các tác động của đôthị và công nghiệp tới môi trường. (ùn tắc giaohậu cận xích đạo, biển nhiều hảisản, nhiều dầu khí ở thềm lụcđịa….- Khó khăn: trên đất liền ítkhoáng sản, nguy cơ ô nhiễmMTIII. Đặc điểm dân cư và xã hội + Đặc điểm : đông dân, M Đ DSkhá cao, tỉ lệ dân thành thị caonhất cả nước. TP HCM là mộttrong những TP đông dân nhất cảnướcĐỊA 9thông , ô nhiễm không khí , ô nhiễm nước- sôngThị Nghè bị ô nhiễm nặng ) liên hệ giáo dục bảovệ môi trường .- Gợi ý Hs tìm hiểu một số địa chỉ văn hoá lịch sửở Đông Nam Bộ: Bến cảng Nhà Rồng, Dinh ĐộcLập…- Thuận lợi: lực lượng lao độngdồi dào, thị trường tiêu thụ rộnglớn, người lao động có tay nghềcao, năng động . Nhiều di tíchlịch sử - văn hóa có ý nghĩa lớnđể phát triển du lịch IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :- Điều kiện tự nhiên của Đ NBcó những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triểnkinh tế - xã hội ?- Phân bố dân cư ở Đông Nam Bộ có những đặc điểm gì?- Học bài và trả lời câu hỏi sgk .- Chuẩn bị bài 32 : Vùng Đông Nam Bộ ( tiếp theo ) + Tình hình sản xuất công nghiệp ,nông nghiệp . + Những thay đổi quan trọng trong kinh tế của vùng . . ph t triển kinh t - xã hội . - Hs :Trình bày - nhận x t - Gv: Chuẩn xác - Giải thích vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện ph t triển mạnh mẽ kinh t . dần t T B xuống ĐN,giàu t i nguyên. - Thuận lợi: nhiều t i nguyên đểph t triển KT : đ t badan, khíĐỊA LÝ 9 - Quan s t hình 31. 1, hãy nhận x t tình
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 31 vùng đông nam bộ - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 31 vùng đông nam bộ - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 31 vùng đông nam bộ - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn