bài 43 địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

6 4,294 13
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:26

ĐỊA 9BÀI 43: ĐỊA TỈNH LONG AN (Tiếp theo )KINH TẾ TỈNH LONG AN I/ Mục tiêu cần đạt:1. Kiến thức : - Trình bày và giải thích được những đặc điểm KT của Long An - Biết được tình hình khai thác sử dụng tài nguyên của Long An, hiện trạng suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường của tỉnh, nguyên nhân và hậu quả. - Biết một số biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài nguyên và môi trường ở tỉnh. 2. Kĩ năng :- Nhận biết được các dấu hiệu suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường của tỉnh Long An.3. Thái độ :- Có ý thức quan tâm đến bảo vệ môi trường của địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ TN-môi trường ở địa phương.II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :1. Giáo viên :- Bản đồ kinh tế Long An.- Biểu đồ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của Long An.2. Học sinh :- Tài liệu địa Long An .III. Tổ chức hoạt động dạy và học :1. Kiểm tra bài cũ : - Nêu đặc điểm dân cư Long An? ĐỊA 9- Vấn đề giáo dục và y tế của Long An như thế nào ? 2. Giới thiệu bài: - Tình hình phát triển kinh tế Long An như thế nào ? Nguyên nhân? 3/ Bài mới :Hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản+ Hoạt động 1 : Đặc điểm chung- Nêu đặc điểm chung nền kinh tế Long An . - Quan sát biểu đồ H 12. Em có nhận xét gì về cơ cấu KT Long An 2000- 2007 ?+ Hoạt động 2 : Các ngành kinh tế( NL)- Vai trò công nghiệp trong nền kinh tế Long An .- Cơ cấu ngành công nghiệp gồm có những ngành nào ?- Phân bố công nhiệp?- Dự kiến đến năm 2010 công nghiệp Long An phát triển như thế nào ?Cho Hs thảo luận nhóm 4’ tìm hiểu về cơ cấu ngành công nghiệp:+ Phát triển được những ngành nào? Đặc điểm phát triển?+ Các sản phẩm công nghiệp chính của I.Đặc điểm chung : - Tiến nhanh trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa .- Nông nghiệp vẫn chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế .- Đạt nhiều thành quả đáng khích lệ .II. Các ngành kinh tế 1 .Công nghiệp : - Ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế , phục vụ sản xuất nông nghiệp , nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu .- Mạng lưới công nghiệp ngày càng phát triển .- Cơ cấu ngành :+ Phát triển công nghiệp chế biến chiếm 96,69 % toàn ngành .+ Các nghề thủ công truyền thống cũng được chú trọng phát triển .+ Các sản phẩm chủ yếu : đường , thuốc tây , gạch nung ….ĐỊA 9Long An .+ Hiện nay phát triển ra sao? Kể tên các khu công nghiệp Long An?HS: Trình bàyGV: Chuẩn xác- Việc khai thác tài nguyên để phát triển CN ảnh hưởng ntn đến TN-MT? - Liên hệ, GD HS ý thức bảo vệ TN, tiết kiệm NL- QS H 12. Nhận xét về tỉ trong ngành nông, lâm, ngư, nghiệp LA 2000- 2007.- Nông nghiệp giữ vai trò như thế nào trong nền kinh tế Long An?- QS bảng SGK/ 46 Nhận xét về cơ cấu sử dụng đất ở Long An.- GV giới thiệu tốc độ tăng trưởng trung bình năm của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp thời kì 1991-2000 (6.7% - ở mức cao so với Đồng bằng sông Cửu Long )- Trong cơ cấu nông nghiệp ngành nào giữ vai trò chủ đạo?- Đến năm 2010 cơ cấu nông nghiệp Long An như thế nào?- Thảo luận 4 nhóm 3 phút + Nhóm 1.2 : - Long An có thể phát triển được những loại cây trồng nào, diện tích, phân bố, sản lượng như thế - Hiện nay các ngành công nghiệp chế biến , sản xuất hàng tiêu dùng ngày càng phát triển mạnh và chiếm tỉ trọng cao .2.Nông – lâm – ngư nghiệp :+ Nông nghiệp- Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Long An.- Ngành trồng trọt chiếm 78,7 % gíá trị nông nghiệp - Lúa là cây trồng quan trọng chủ yếu ở các huyện Đồng Tháp Mười .- Cây công nghiệp ngắn ngày : mía , đậu phộng , cói , đay …- Cây ăn quả : khóm ., dưa hấu , thanh long ….+ Chăn nuôi: phát triển khá toàn diện .- Vật nuôi chủ yếu : bò ( Đức Hòa , ĐỊA 9nào?+ Nhóm 3.4 : Có thể nuôi được những vật nuôi nào? Phân bố? Sản lượng.- Hs trình bày - Gv chuẩn xác.- Liên hệ tình hình hiện nay trong chăn nuôi, giáo dục ý thức giữ vệ sinh trong chăn nuôi và đảm bảo an toàn thực phẩm?- Sản phẩm nông nghiệp chính của Long An .Giới thiệu H 14 , 15- Long An có tiềm năng dịch vụ như thế nào? Phát triển ra sao?- Dịch vụ thương mại Long An phát triển như thế nào?- Dịch vụ giao thông vận tải ở Long An như thế nào? - Hoạt động bưu chính, viễn thông của Long An như thế nào?- Long An có tiềm năng du lịch như thế nào? Tình hình phát triển ra sao?- Liên hệ địa phương giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.+ Hoạt động 3 : Bảo vệ tài nguyên và môi trường( GDMT)- Hiện trạng sử dụng tài nguyên tỉnh Châu Thành ) , trâu ( Đức Hòa , Đức Huệ ) , lợn ( Châu Thành , Tân An … )gia cầm nuôi rộng khắp trong tỉnh .+ Lâm nghiệp :- Sản phẩm chính gỗ các loại , củi , tre ….- Trồng mới 21.265 ha rừng tràm + Thủy sản : - Có nhiều tiềm năng phát triển .- Là ngành kinh tế quan trọng . - Nuôi trồng thủy sản nước ngọt cũng rất phát triển 3. Dịch vụ : - Thương mại ngày càng phát triển rộng khắp .- Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng khá nhanh.- Giao thông vận tải : Quốc lộ 1 A , quốc lộ 62, quốc lộ 50 ….- Bưu chính viễn thông chất lượng ngày càng được nâng cao .- Du lịch có nhiều khởi sắc ĐỊA 9Long An như thế nào ?- Nguyên nhân nào làm cho tài nguyên bị suy giảm?- Biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường của tỉnh Long An như thế nào ?- Hãy nêu hiện trạng về ô nhiễm môi trường ở địa phương em và thử đề xuất những biện pháp xử .Liên hệ giáo dục HS ý thức BVMTIII. Bảo vệ tài nguyên và môi trường :1.Hiện trạng suy giảm tài nguyên môi trường :- Tài nguyên nước suy giảm về chất lượng và trữ lượng .- Tài nguyên đất bị khai thác quá mức .- Tài nguyên thủy sản suy giảm .2. Biện pháp bảo vệ tài nguyên môi trường :- Tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội .- Lồng ghép giáo dục bảo vệ tài nguyên và môi trường vào các trường học .- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường .- Khai thác , sử dụng , quản và bảo vệ tài nguyên phải tuân thủ theo quy hoạch và chú trọng hướng phát triển bền vững .IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :- Long An có thuận lợi, khó khăn gì trong phát triển kinh tế ?- Địa phương em có thể phát triển được các ngành kinh tế nào?ĐỊA 9- Ôn lại những kiến thức đã học từ bài 31- 43 tiết sau ôn tập. . ĐỊA LÝ 9 BÀI 43: ĐỊA LÍ T NH LONG AN (Tiếp theo )KINH T T NH LONG AN I/ Mục tiêu cần đ t: 1. Kiến thức : - Trình bày và giải thích được. Việc khai thác t i nguyên để ph t triển CN ảnh hưởng ntn đến TN-MT? - Liên hệ, GD HS ý thức bảo vệ TN, ti t kiệm NL - QS H 12. Nhận x t về t trong ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 43 địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 43 địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 43 địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn