bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

5 8,388 17
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:26

ĐỊA 9Bài 41: ĐỊA TỈNH LONG ANTỰ NHIÊN VÀ HÀNH CHÍNH LONG AN .I/ Mục tiêu cần đạt:1. Kiến thức :- Nhận biết vị trí địa lí, ý nghĩa của nó đối với việc phát triển kinh tế xã hội . - Nêu được giới hạn, diện tích .- Trình aby2 được đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, thực vật, khoáng sảncủa tỉnh. Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với pháttriển KT-XH của tỉnh.2. Kĩ năng :- Xác định bản đồ, lược đồ vị trí địa của tỉnh, các đơn vị hành chính của tỉnhLong An . - Phân tích số liệu, bản đồ, lược đồ để biết đặc điểm tự nhiên của tỉnh. Xác lập mốiquan hệ giữa tự nhiên và phát triển kinh tế.3. Thái độ : - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trườngII. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :1. Giáo viên : Bản đồ tự nhiên Long An.2. Học sinh : Tài liệu địa Long AnIII. Tổ chức hoạt động dạy và học :1. Kiểm tra bài cũ : không2. Giới thiệu bài :Giới thiệu bài:Vị trí Long An ? Đặc điểm tự nhiên ntn?Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội ?3. Bài mới :ĐỊA 9+ Hoạt động 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnhthổ và sự phân chia hành chánh- Quan sát bản đồ tự nhiên Long An - Xác định vị trí địa và vị trí tiếp giáp của Long An?- Diện tích Long An?- Long An có đường biên giới với Campuchia dài bao nhiêu km? Thuộc các huyện nào?- Nêu ý nghĩa của vị trí địa đối với sự phát triển kinh tế -xã hội Long An.- Nêu quá trình thành lập tỉnh Long An? ( Dưới thời ngụy quyền Sài Gòn gồm tỉnh Long An và chợ lớn ( Thời Pháp thuộc)- Diện tích Long An bao nhiêu?- Kể tên các huyện , thành phố trực thuộc tỉnh Long An hiện nay.I. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sựphân chia hành chánh 1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ:- Nằm trong vùng châu thổ sông Cửu Long .- Tọa độ : 105030’ Đ - 106047’Đ 10023’ B - 11002’B - Vị trí tiếp giáp:+ Đông: TP Hồ Chí Minh và cửa sông Soài Rạp + Tây Nam : Đồng Tháp + Nam : Tiền Giang + Bắc: tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svây-riêng (Campuchia )- Án ngữ từ tây sang đông và là cửa ngõ nối liền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác .- Ý nghĩa: Tạo nhiều thuận lợi trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội , tạo nên địa bàn chiến lược chính trị và quân sự nối liền các tỉnh miền Đông và miền Tây của đồng bằng Nam Bộ .2. Sự phân chia hành chính :Diện tích 4.491,2 km2 - Cho đến năm 2009 có 13 huyện – 1 thành phố tân An .Gồm 6 huyện Đồng ĐỊA 9+ Hoạt động 2: Điều kiện tự nhiên và tàinguyên thiên nhiên- Dựa vào bản đồ nhận xét về địa hình Long An?- Độ cao.- Hướng nghiêng?- Nguyên nhân dẫn đến hướng nghiêng của địahình.- Địa hình vùng Đồng Tháp Mười có đặc điểmgì?- Tại sao địa hình Long An bị chia cắt mạnh?- Đặc điểm khí hậu Long An ntn?- Nhiệt độ trung bình?- Nhiệt độ tháng cao nhất, thấp nhất?- Số giờ nắng trong năm?- Lượng mưa trung bình năm?- Thời gian mùa mưa, mùa khô? Tổng lượng nước từng mùa? - Độ ẩm trung bình?- Chế độ gió?Tháp Mười, còn lại là khu vực phát triển khá ổn định .II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 1. Địa hình :- Đơn giản, bằng phẳng .- Địa hình thấp dần từ phía bắc – đôngbắc xuống phía nam – tây nam.+ Bắc và Đông Bắc : đồi gò thấp .+ Trung tâm : đồng bằng + Tây nam : vùng trũng Đồng Tháp Mười - Địa hình bị chia cắt mạnh mẽ bởi haisông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây vớihệ thống kênh rạch chằng chịt .2 Khí hậu :- Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa (cậnxích đạo nóng ẩm )- Nhiệt độ trung bình năm 26.10 C- Độ ẩm trung bình 80-85%- Lượng mưa trung bình :1658 mm, phânbố không đều .- Có 2 mùa gió rõ rệt: mùa mưa gió tâynam (tháng 5-10), mùa khô gió đông bắc(tháng 11- 4). * Khí hậu có nhiều thuận lợi cho pháttriển kinh tế (nông nghiệp).Khó khăn:ĐỊA 9- Cho Hs thảo luận 4 nhóm - 4 phút - Dựa vào đặc điểm khí hậu, nêu thuận lợi, khókhăn của nó đối với sản xuất, đời sống.- Hs Trình bày.- Gv Chuẩn xác.- Long An có các hệ thống sông lớn nào? Xác định?- Hệ thống kênh rạch như thế nào?- Sông chạy theo hướng nào? Chế độ nước- Giá trị kinh trế của sông ngòi?G:giới thiệu chiều dài các sông chính và các huyện có các sông lớn chảy qua.- Long An có những loại thổ nhưỡng nào? Đặcđiểm từng loại? Phân bố? Giá trị kinh tế?- Nêu những hạn chế của tài nguyên đất?- Hiện trạng rừng ở Long An như thế nào? Biện pháp khắc phục?- Liên hệ địa phương giáo dục ý thức bảo vệ rừng.- Long An có những loại khoáng sản nào? Phân bố? Trữ lượng như thế nào?- Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa ntn đối với phát triển kinh tế của Long An?thiếu nước cho sản xuất và sinh họat vàomùa khô.3. Thủy văn :- Có hệ thống sông ngòi ,kênh rạch dàyđặc .- Có 2 sông lớn là Vàm Cỏ Đông và VàmCỏ Tây; Kênh bà Vụ, Hồng Ngự, DươngVăn Dương , …-Thuận lợi sản xuất nông nghiệp, giaothông .4. Đất đai :- Đa dạng , gồm 6 nhóm chính : đất phùsa, đất xám , đất mặn , đất phèn , đất cátvà đất than bùn 5.Sinh vật :- Phong phú về quần thể . Tiêu biểu:tràm ,bạch đàn, so đũa , trâm bầu …- Động vật cũng tương đối phong phú:chim, tôm, cá, cò, sếu đầu đỏ, rùa….6. Khoáng sản :- Thạch cao ,than bùn ,đất sét , …- Nguồn nước ngầm phong phú .IV. Củng cố - hướng dẫn học sinh tự học ở nhà :- Xác định, nêu đặc điểm vị trí Long An ?ĐỊA 9- Đặc điểm tự nhiên của Long An đem lại những thuận lợi khó khăn gì trong sảnxuất và đời sống ?- HS học bài trả lời các câu hỏi sgk.- Chuẩn bị bài 42 Địa tỉnh Long An (tt)?- Liên hệ kiến thức thực tế để trả lời các câu hỏi sgk .- Dân số Long An ? - Tỉ lệ tăng ?- Kết cấu dân số ntn?Giáo dục ?Y tế ? - Phân bố dân cư ? . bài 42 Địa lí t nh Long An (tt)? - Liên hệ kiến thức thực t để trả lời các câu hỏi sgk . - Dân số Long An ? - T lệ t ng ? - K t cấu dân số ntn ?Giáo dục. ĐỊA LÝ 9 Bài 41: ĐỊA LÍ T NH LONG AN T NHIÊN VÀ HÀNH CHÍNH LONG AN .I/ Mục tiêu cần đ t: 1. Kiến thức : - Nhận bi t vị trí địa lí, ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền, bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn