giáo án bài công nghiệp (tiếp theo) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình

6 1,008 16
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:17

. GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 5 Bài 13: C NG NGHIỆP (TIẾP THEO) i. mục tiêuSau bài học, HS có thể:• Chỉ trên lược đồ và nêu sự phân bố của một số ng nh c ng nghiệp. của HS. - HS nêu: Lược đồ c ng nghiệp ViệtNam cho ta biết về các ng nh c ng nghiệp và sự phân bố của ng nh c ng nghiệp đó. - HS làm việc cá nhân. - 5 HS
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài công nghiệp (tiếp theo) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình, giáo án bài công nghiệp (tiếp theo) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình, giáo án bài công nghiệp (tiếp theo) - địa lý 5 - gv. ng thiên bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn