Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ XẤU NGÂN HÀNG TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2012 VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT pptx

22 308 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2014, 03:20

Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ XẤU NGÂN HÀNGTỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2012VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾTMỤC LỤCMục lục 2I. Khái quát chung về nợ xấu ngân hàng 2II. Thực trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tình hình bất động sản 2012 . 31. Thực trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng 32. Thực trạng bất động sản 10III. Mối quan hệ giữa nợ xấu ngân hàng bất động sản 15III. Giải pháp 17I. Khái quát chung về nợ xấu- Hiểu một cách đơn giản, nợ xấu phát sinh khi người đi vay sử dụng nguồnvốn không có hiệu quả dẫn đến việc khó có khả năng thanh toán khoản nợ chongân hàng.- Theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Ban hành Quy định về phân loạinợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngânhàng của tổ chức tín dụng” quy định "Nợ xấu" (NPL) là các khoản nợ thuộc cácnhóm 3, 4 5 quy định tại Điều 6 hoặc Điều 7 Quy định này. Tỷ lệ nợ xấu trêntổng dư nợ là tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng.- Trong đó Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:+ Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theothời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;+ Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năngtrả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng. Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thuhồi nợ gốc lãi khi đến hạn. Các khoản nợ này được tổ chức tín dụng đánh giá làcó khả năng tổn thất một phần nợ gốc lãi. Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn) bao gồm:+ Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đếndưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai. Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là khả năng tổn thất cao Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:+ Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lêntheo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạntrả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bịquá hạn hoặc đã quá hạn. Các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không còn khả năng thuhồi, mất vốn.Định nghĩa này được dựa theo tiêu chuẩn Kế toán Việt Nam (VAS) đangđược sử dụng để tính toán nợ xấu ngân hàng hiện nay.- Còn theo định nghĩa nợ xấu của Phòng Thống kê – Liên hợp quốc, “Về cơbản một khoản nợ được coi là nợ xấu khi quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày;hoặc các khoản lãi chưa trả từ 90 ngày trở lên đã được nhập gốc, tái cấp vốn hoặcchậm trả theo thoả thuận; hoặc các khoản phải thanh toán đã quá hạn dưới 90 ngàynhưng có lý do chắc chắn để nghi ngờ về khả năng khoản vay sẽ được thanh toánđầy đủ”.Như vậy, nợ xấu về cơ bản cũng được xác định dựa trên 2 yếu tố: (i) quá hạntrên 90 ngày (ii) khả năng trả nợ nghi ngờ. Đây được coi là định nghĩa của IASđang được áp dụng phổ biến hiện hành trên thế giới. khi khách hàng bị nợ xấutừ nhóm 3 trở lên sẽ rất khó được ngân hàng duyệt vay lại ít nhất là 5 năm.- Trong thông tư này, NHNN cũng đưa ra tỉ lệ trích lập dự phòng cho cácnhóm nợ xấu: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các nhóm nợ quy định tạiKhoản 1 Điều này như sau: Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn): 25%; Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn): 50%; Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn): 100%- Trích lập dự phòng khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổnthất có thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụtheo cam kết. Dự phòng rủi ro được tính theo dư nợ gốc hạch toán vào chi phíhoạt động của tổ chức tín dụng.- Ảnh hưởng của nợ xấu đến hoạt động của ngân hàng: Ngân hàng có hai nghiệp vụ chính là Nhận gửi Cho vay tạo thành mộtdòng lưu chuyển tiền tệ khép kín. Nợ xấu là cục máu đông của nền kinh tế, ngăncản dòng lưu thông tiền tệ. Ngân hàng phải lấy vốn để bù đắp các khoản nợ khóđòi, đến một lúc nào đó sẽ không còn khả năng trả tiền cho người gửi tiền. Mặtkhác, ngân hàng hoạt động trên niềm tin của khách hàng, với tâm lý đám đông hiệnnay, chỉ một thông tin về khả năng thanh toán của ngân hàng có thể dẫn tới lànsóng đổ xo đi rút tiền của người dân, khiến ngân hàng có thể lâm vào tình trạngphá sản vì không kịp huy động lượng vốn lớn trong thời gian ngắn. II. Thực trạng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tình hình bất động sản 20121. Nợ xấu trong hệ thống ngân hàngNợ xấu bắt ở Việt Nam bắt đầu được tích tụ từ năm 2008, khi khủng hoảngbắt đầu nhen nhóm, tình hình kinh tế xấu đi có chiều hướng gia tăng trongnhững năm gần đây. Theo số liệu công bố của NHNN ngày 12/7/2012, nợ xấu năm2009 khoảng 45 nghìn tỷ đồng chiếm tỷ lệ 2,5% tổng dư nợ; năm 2010 khoảng 38nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,1%; năm 2011 khoảng 78 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,2%.Trong khi đó, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm cuối tháng10/2012 chiếm vào khoảng 8,6%, dư nợ 202 nghìn tỷ đồng. Nợ xấu có xu hướnggia tăng trở thành điểm nhức nhối của nền kinh tế Việt Nam hiện nay.Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt NamNhìn vào báo cáo tài chính của 9 ngân hàng đang niêm yết trên thị trườngchứng khoán, tổng dư nợ của các tổ chức này cuối năm 2011 là 882 nghìn tỷ đồng,bằng 33,5% tổng dư nợ của toàn hệ thống. Tổng nợ xấu của 9 ngân hàng này là12,1 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu là 1,37% chỉ bằng 12,4% tổng nợxấu của toàn hệ thống. Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là 5,44nghìn tỷ đồng, chiếm 45% tổng nợ xấu. Như vậy, có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của 9 ngân hàng niêm yết thấp hơn tỷ lệchung mặc dù dư nợ cho vay của các các tổ chức này chiếm tới 1/3 tổng dư nợ.Song, đáng lưu ý là số nợ có khả năng mất vốn của các ngân hàng này lại cao hơnxu hướng trung bình của toàn ngành (theo báo cáo của Thanh tra, giám sát Ngânhàng Nhà nước, tại 31/5/2012, tổng số nợ có khả năng mất vốn chiếm 40% tổng nợxấu).Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2011/GAFINNếu xét riêng từng ngân hàng, Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) vàEximbank (EIB) là những ngân hàngnợ xấu tính theo số tuyệt đội cao nhất,điều này có thể hiểu là ngân hàng nào thường ngân hàng nào có dư nợ càng lớn thìkéo theo nợ xấu càng cao. Còn tính theo tương đối, tỷ lệ nợ xấu của Habubank(HBB), Navibank (NVB) SHB là cao nhất.Tại thời điểm tháng 9 năm 2012, tỉ lệ nợ xấu các ngân hàng tăng đều qua cáctháng, vượt xa con số thống kê năm 2011.Nguồn: GafinNợ xấu đặc biệt tăng mạnh tại các ngân hàng như Vietcombank từ 2% lên3,21%; của ACB từ 0,9% lên 2,1%; của Sacombank từ 0,57% lên 1,4%; củaBaoVietBank từ 4,56% lên 6,13%; của NaviBank từ 2,92% lên 3,97%. Một sốngân hàng tuy nhiên giữ được tốc độ nợ xấu tăng không quá mạnh, như ởTechcombank từ 2,82% lên 2,94%; của KienLongBank từ 2,77% lên 2,78%. Riêngngân hàng PGBank giảm được nợ xấu từ 3,06% cuối năm ngoái xuống còn 2,96%.Nguồn: GafinCác khoản nợ nhóm 5 cũng tăng theo, không chỉ về số lượng mà còn cả tỉtrọng. Hầu hết các ngân hàng có mức nợ nhóm 5 trên hoặc xấp xỉ 1% tổng dư nơcho vay. Về con số cụ thể, ngân hàng BIDV có khoản nợ có khả năng mất vốn caonhất, lên tới 3.984,4 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9; của Vietcombank cũng hơn3.200 tỷ; của Vietinbank là 2.578 tỷ đồng. Ngân hàng ACB hiện có 829,1 tỷ đồngnợ có khả năng mất vốn; MB có 629,4 tỷ; Techcombank là 610,8 tỷ… Một số ngânhàng có mức nợ nhóm 5 tăng rất mạnh so với năm 2011 như LienVietPostBanktăng đến 53 lần so với cuối 2011 (từ 4,48 tỷ lên 243,8 tỷ); của BaoVietBank tănghơn 6 lần từ 23,5 tỷ lên hơn 170 tỷ.Để quản lý rủi ro tín dụng (chủ yếu là rủi ro từ nợ xấu), các ngân hàng hiệnsử dụng 2 công cụ chủ yếu là yêu cầu có tài sản đảm bảo mới cho vay thực hiệntrích lập dự phòng rủi ro. Với nguồn xử lý là quỹ dự phòng, đến cuối năm 2011,tổng số dự phòng rủi ro của 9 ngân hàng này là 12,94 nghìn tỷ đồng, gấp 1,07 lầnnợ xấu gấp 2,4 lần tổng số nợ có khả năng mất vốn.Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2011/GAFINTrong nhóm 9 ngân hàng, VietinBank, Vietcombank, ACB, Eximbank,Sacombank (STB), MB đều có số dự phòng rủi ro lớn hơn tổng mức nợ xấu, ngượclại với 3 ngân hàng như SHB, Habubank hay Navibank. Từ đây, có thể thấy cácngân hàng quy mô lớn có mức dự phòng khá an toàn, trong khi các ngân hàng nhỏthì lại tiềm ẩn rủi ro. Đến cuối tháng 5/2012, các tổ chức tín dụng trên toàn hệthống mới trích lập dự phòng rủi ro được 67,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 57% nợ xấu,thấp hơn tỷ lệ trích của các ngân hàng đã nêu.Liên quan đến các nguồn tài sản đảm bảo thế chấp, tổng giá trị tài sản đảmđảm bảo cho các khoản vay tại 9 ngân hàng tại ngày 31/12/2011 lên tới 1.523,2nghìn tỷ đồng, bằng 173% tổng dư nợ gấp 125 lần tổng nợ xấu của các tổ chứcnày.Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2011/GAFINTài sản đảm bảo của các ngân hàng chủ yếu là các tài sản tài chính, hàng hóanguyên vật liệu, máy móc thiết bị, bất động sản , trong đó tài sản đảm bảo là bấtđộng sản chiếm tới 62% (945,4 nghìn tỷ đồng). VietinBank, Vietcombank, ACB lànhững ngân hàng có tài sản thế chấp bằng bất động sản lớn nhất, trong đó tại ACBbất động sản chiếm tới 80% tổng tài sản đảm bảo. Ngoài ra, hiện nay giá trị tài sảnđảm bảo của 9 tổ chức này chiếm tới 173% tổng dư nợ, trong khi để đảm bảo antoàn, các tổ chức tín dụng thường cho vay bằng 70 - 75% giá trị tài sản đảm bảo. Có thể thấy một lượng vốn lớn đang ứ đọng trong các tòa nhà, lô đất, cáccăn hộ chung cư. Lượng nợ xấu có xu hướng giảm dần là do các ngân hàng tăngcường trích lập dự phòng rủi ro, nhưng tận gốc của khoản nợ vẫn chưa được giảiquyết, khi mà thị trường bất động sản đã đóng băng, giảm giá trong thời gian dài,dù thỉnh thoảng có các dấu hiệu nhen nhóm nhưng vẫn chưa thấy cơ hội phục hồi.2. Thực trạng bất động sảnSố liệu từ NHNN đến 31/10/2012 cho thấy, tổng dư nợ bất động sản khoảng 207.595 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thời điểm 31/12/2011. Trong đó, nợ xấu khoảng13,5% tổng dư nợ bất động sản tương đương 28.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng BĐS của TP Hồ Chí Minh cũng cao hơn Hà Nội, chiếm khoảng 47,8%, Hà Nội khoảng 23,7%. Theo số liệu từ NHNN chi nhánh Tp.HCM, 85.000 tỷ đồng là số dư nợ tín dụng bất động sản tại Tp.HCM , chiếm khoảng 10,6% trong tổng dư nợ trên địa bàn. Riêng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản là 66.084 tỷ đồng, cho vay khác khoảng 18.916 tỉ đồng.[...]... cho bất động sản giảm xuống, các ngân hàng thương mại cũng đang tái cơ cấu để giảm chi phí trung gian tăng hiệu quả hoạt động, là những tác nhân thuận lợi cho thanh khoản của thị trường bất động sản Như vậy, bất kỳ động thái nào của hệ thống ngân hàng thương mại cũng sẽ có tác động mạnh đến thị trường bất động sản dù trực tiếp hay gián tiếp  Bất động sản - đối tác con nợ lớn nhất của Ngân hàng. .. giữa nợ xấu ngân hàng bất động sản Người ta ví mối quan hệ giữa Ngân hàng bất động sản như là mối quan hệ giữa “Con gà quả trứng” Mối quan hệ này không chỉ là mối quan hệ một chiều mà tạo thành một vòng tuần hoàn không có điểm đầu, cũng không có điểm cuối Trong mối quan hệ đó, Ngân hàng là nhân tố quan trọng đối với việc “Phá băng” Bất động sản, còn Bất động sản là một đối tác khổng lồ của Ngân. .. một đối tác khổng lồ của Ngân hàng Có thể nói, việc Ngân hàng cứu thị trường Bất động sản đang đóng băng là việc Ngân hàng tự cứu mình  Ngân hàng - vai trò “phá băng” cho BĐS Trong kinh doanh bất động sản, mối quan hệ chủ đầu tư - ngân hàng - người mua là mối quan hệ chặt chẽ không tách rời Nguồn vốn lớn nhất cho thị trường bất động sản từ trước đến nay là từ huy động của người mua, nhưng hiện đang... hạ giá quan hệ giữa nợ xấu ngân hàng bất động sản IV Giải pháp Không ít giải pháp giải cứu” thị trường Bất động sản được đưa ra nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở sự hô hào hoặc mới chỉ là những lời hứa Có thể thấy trong thời gian qua thị trường, Bất động ản đã đón nhận nhiều tín hiệu tích cực của các ngân hàng từ việc ưu tiên nguồn vốn nhất định dành cho khách hàng vay mua nhà tới việc tung ra các... khi đó, người dân chưa có niềm tin vào sự phục hồi của thị trường bất động sản trong ngắn hạn, nên không tham gia đầu tư, khiến thị trường này càng kém thanh khoản Hiện nay, động thái giảm lãi suất huy động tiền gửi vừa qua cũng như cam kết của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước về tiếp tục giảm lãi suất huy động sẽ có tác động tích cực đến thanh khoản của thị trường bất động sản. Lãi suất cho vay đã giảm về... thiểu tác động bất lợi của nợ xấu đối với hệ thống ngân hàng nền kinh tế phải bắt đầu từ chính các ngân hàng, đồng thời không xem nhẹ nguyên nhân từ chính sách điều hành chung Trước hết, cần siết chặt các nguyên tắc quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng, không kể đó là ngân hàng ở quy mô nào Đây là nguyên nhân gốc căn bản khiến cho tỷ lệ nợ xấu, nợ khó đòi tăng cao Thực tế cho thấy, các ngân hàng. .. thì nguồn vốn huy động từ người mua cũng là rất lớn đóng vai trò quyết định cho tính thanh khoản của thị trường Thêm vào đó, từ trước đến nay, nguồn tín dụng từ ngân hàng thương mại chủ yếu là vốn ngắn hạn, nhưng lại cho vay đầu tư bất động sản là nhu cầu trung dài hạn, nên rất rủi ro Chính vì vậy, khi thị trường bất động sản gặp khó, thì để tránh rủi ro, ngân hàng sẽ hạn chế vốn vào lĩnh vực này... ở một vài đơn vị mà không có sự thẩm thấu lan tỏa tạo ra hiệu ứng khuếch tán cho thị trường cũng chỉ như muối bỏ bể Nhìn vào thị trường BĐS hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên chưa có điểm sáng nào trở thành “cứu cánh” thực sự vực dậy thị trường Giải cứu thị trường Bất động ản là rất cần thiết nhưng lời giải cứu thế nào vẫn còn là ẩn số Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là việc giải quyết nợ xấu Hiện... 50% vay ngân hàng, còn lại là huy động từ người mua nhà Mặt khác, trước thực tế lạm phát hiện nay, Ngân hàng nhà nước siết chặt tín dụng phi sản xuất, tính đến tháng 9 năm 2012, tín dụng “phi sản xuất giảm 1,1%; chiếm tỷ trọng 14,21% trong tổng dư nợ, giảm 0,49% so với tỷ trọng 14,7% của cuối năm 2011 Tổng quan lại, Ngân hàng cho vay bất động sản rất nhiều, nhưng lại bị ép phải thu hẹp bất động sản, ... tài chính của Nhà nước để xử lý Bên cạnh đó, để thị trường mua bán nợ hoạt động được, đòi hỏi các công ty quản lý nợ khai thác tài sản (AMC) của các ngân hàng thương mại phải hoạt động tích cực hơn tuân thủ theo nguyên tắc thị trường Đồng thời khuôn khổ pháp lý cần quy định rõ luật chơi cho những người tham gia, cách xử lý tài sản đảm bảo để thị trường vận hành, bản thân người mua người . Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ XẤU NGÂN HÀNGTỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2012 VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾTMỤC LỤCMục lục 2I. Khái quát chung về nợ xấu ngân. bất động sản 10III. Mối quan hệ giữa nợ xấu ngân hàng và bất động sản 15III. Giải pháp 17I. Khái quát chung về nợ xấu - Hiểu một cách đơn giản, nợ xấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ XẤU NGÂN HÀNG TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2012 VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT pptx, Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ XẤU NGÂN HÀNG TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2012 VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT pptx, Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA NỢ XẤU NGÂN HÀNG TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 2012 VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn