Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức kế toán tại Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội

26 555 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2012, 10:56

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, tồn tại mới tạo sự phát triển cho các doanh nghiệp. Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, tồn tại mới tạo sự phát triển cho các doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều đó, đòi hỏi đầu tiên các doanh nghiệp phải nền tài chính vững chắc cũng như trình độ quản tài chính, kinh doanh hay sản xuất Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi thành lập bộ máy doanh nghiệp cần phải đưa kế toán tài chính lên hàng đầu. Bộ phận đó rất quan trọng không thể thiếu trong quá trình hình thành kế hoạch sử dụng vốn thu chi trong doanh nghiệp. Chính vì vậy việc áp dụng kế toán vào doanh nghiệp một cách đúng đắn là cần thiết.Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào mô hình sản xuất kinh doanh mà sử dụng hình thức kế toán cho phù hợp. Nhờ sử dụng kế toándoanh nghiệp thể biết được thu chi lỗ lãi để đầu tư. Qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân qua thời gian thực tập làm việc tại Công ty Cổ phần chế taọ Biến thế Nội, em đã vận dụng được nhiều kiến thức trong quá trình làm việc cũng như hiểu thêm công tác tổ chức, hạch toán kế toán, quy mô bộ máy kế toán doanh nghiệp. Bản báo cáo thực tập tổng hợp này của em sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Nội. Nội dung của báo cáo gồm:Phần I: Đặc điểm kinh tế kỹ thuật tổ chức bộ máy quản hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty.Phần III: Đánh giá về tổ chức quản kinh doanh tổ chức kế toán tại Công ty.Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K341Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYNhà máy chế tạo Biến thế nay là Công Ty CP Chế Tạo Biến Thế Nội thuộc Tổng Công ty thiết bị kỹ thuật điện - Bộ Công nghiệp được thành lập năm 1963. Nhà máy bề dầy truyền thống uy tín cao trong lĩnh vực sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy Biến áp ba pha, một pha ngâm dầu với hệ thống làm mát bằng dầu ONAN (làm mát tuần hoàn) hoặc máy Biến áp khô các thiết bị điện khác. Công ty thể đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật của khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Công ty đã được tặng thưởng 16 huy chương vàng cho sản phẩm máy biến áp chất lượng cao cùng nhiều bằng khen của Bộ Công nghiệp. Hiện tại, hơn 30.000 máy biến áp do Công ty cổ phần Chế tạo biến thế Nội sản xuất đang vận hành trên toàn lưới điện cả nước.Với kinh nghiệm lâu năm trong việc sản xuất kết hợp trong việc liên tục ứng dụng các thành tưụ mới của khoa học công nghệ cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật người lao động trình độ tay nghề cao đã tạo cho máy biến áp các sản phẩm điện khác mang nhãn hiệu CTBT chất lượng tuổi thọ cao.Từ năm 1963 nhà máy đã khẳng định được ngay vị trí của mình trên thị trường máy điện Công nghiệp. Cho đến nay với sự lãnh đạo của Đảng nhà nước. Bộ Công nghiệp Tổng Công ty thiết bị kỹ thuật điện Việt nam đã khuyến khích các nhà máy lập Công ty Cổ phần. Với sự lãnh đaọ của ban giám đốc nhà máy. Nhà máy đã chuyển thành Công ty Cổ phần chế tạo biến thế Nội trong năm 2004. Vốn điều lệ là 12 tỷ, Nhà nước chiếm 51% cổ phần, các cổ đông chiếm 49%. Hiện nay, với thiết bị hiện đại, sản phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng cao, tạo điều kiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty cũng như đầu tư máy móc thiết bị sản xuất thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K342Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TYa. Chức năngCông ty CP Chế tạo biến thế Nộicông ty cổ phần 51% vốn Nhà nước, hạch toán độc lập, đã những đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp bảo vệ xây dựng tổ quốc. Các sản phẩm chủ yếu của công ty như: Máy biến áp 1 pha, 3 pha… tín nhiệm trên thị trường. Thực hiện các hoạt động thương mại, dịch vụ, trực tiếp gia công sản phẩm theo đơn đặt hàng của các Điện lực.b. Nhiệm vụ - Xây dựng các phương án kinh doanh, dịch vụ phát triển theo kế hoạch mục tiêu chiến lược của Công ty.- Nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ KHKT nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với lưới điện của Việt Nam.- Thực hiện chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, KHKT, chuyên môn cho công nhân viên trong Công Ty.- Bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội làm tròn trách nhiệm quốc phòng.c. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh- Để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi, nhanh chóng. Công ty áp dụng hình thức khoán sản phẩm cho các tổ sản xuất. Qua việc khoán sản phẩm đã giảm thiểu được chi phí quản lý, tăng năng suất lao động nhưng đôi khi còn những khó khăn trong định lượng công việc để đưa ra mức khoán hợp cho công nhân.Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K343Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpd. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua.Để thể thấy được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, ta lập bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong 2 năm 2004, 2005:BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂMBiểu 1:TTChỉ tiêuNăm 2004(VNĐ)Năm 2005 (VNĐ)Chênh lệch 2005/2004Tiền(VNĐ)Tỷ lệ (%)1 Tổng doanh thu 18161347900 19750269662 1588921762 8.752Tổng chi phí giá thành17650337043 18914731340 1264394297 7.16Giá vốn hàng bán 16457032287 17948531432 1491499145 9.06Chi phí QLDN 882457736 753147723 -129310013 -14.65Chi phí HĐTC 153865020 207241150 53376130 34.69Chi phí khác 156982000 5811035 -151170965 -96.33 Lợi nhuận trước thuế 5110110857 835538322 324527465 63.514 Nộp NSNN 213397762 386353850 172956088 81.05Thuế GTGT 124582162 132403120 7820958 6.28Thuế thu nhập 68815600 233950730 1651351305 Lợi nhuận sau thuế 442195267 601587592 159392325 36.056 Thu nhập BQ 1người lao động700000 755820 55820 7.97Nhận xét: Qua bảng số liệu cho thấy trong 2 năm kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều tăng, doanh thu năm 2005 tăng 1.588.921762VNĐ tương ứng với tỷ lệ tăng 8.75%- Tổng chi phí SX-KD năm 2005 cũng tăng nhưng tăng thấp hơn doanh thu, với số tiền tăng 1.264.394.297 VNĐ tương ứng tăng 7.16% so với năm 2004 cho thấy công ty đã nhiều biện pháp trong định mức chi dùng. Đây là nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận của công ty tăng lên.- Chi phí sản xuất kinh doanh tăng chủ yếu là do giá vốn hàng bán tăng, trong khi đó giá thành sản phẩm tăng không nhiều chứng tỏ công ty đã Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K344Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợptăng được lượng bán ra thị trường, ngoài ra chi phí quản doanh nghiệp giảm mạnh cho thấy doanh nghiệp đã biện pháp tích cực là giảm chi phí góp phần tăng lợi nhuận.Tóm lại với việc cổ phần hoá toàn DN phát huy tính tự chủ trong hoạt đồng sản xuất kinh doanh đã chứng minh được vững chắc tư duy không ngừng đổi mới đi lên hoà nhập với su thế phát triển chung của đất nước.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản hoạt động sản xuất kinh doanhBiểu 2 :Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K345Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpSƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN CỦA CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ NỘITrong đó :Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K346Công nghệChất lượngGiám đốcQMRP. Giám đốc kỹ thuậtP. thiết kế kỹ thuậtThiết kếKế toán trưởngP. Tài vụP. hành chính đời sống vật tưP. Tổ chức nhân sựP. Xây lắpP. Bảo vệP. sản xuất kinh doanh Bán hàngTính giá theo dõi vật tư sản xuấtĐiều độ sản xuấtPX sửa chữa MBAPX sản xuất MBAHội đồng Quản TrịBan kiểm soátTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp- Hội đồng quản trị : là quan quản công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đính quyền lợi của công ty.- Ban kiểm soát : nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lí, hợp pháp trong quản lí ghi chép sổ sách kế toán…- Giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh phương án đầu tư của công ty.- Các phòng ban chức năng của công ty được tổ chức theo yêu cầu kỹ thuật, kinh doanh cụ thể :+ Phòng hành chính đời sống vật tư : với chức năng cung cấp đủ nguyên vật liệu, các thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ra luôn quan tâm chăm lo đời sống của công nhân viên trong công ty+ Phòng tài vụ: chịu trách nhiệm về thu chi quản tiền, nhận lập báo cáo theo quy định của bộ tài chính, chịu trách nhiệm thanh toán thuế thực hiện các nghĩa vụ với NSNN+ Phòng kỹ thuật : Nghiên cứu các bản vẽ kỹ thuật sao cho phù hợp với từng mặt hàng đảm bảo chất lượng.+ Phòng sản xuất kinh doanh : theo dõi tiến độ từng đơn đặt hàng, tìm kiếm đơn hàng, lập kế hoạch cung cấp vật tư theo đơn hàng.+ Phòng tổ chức nhân sự : tính lương sản phẩm lương thời gian làm các chế độ bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty, ngoài ra theo dõi nhân sự trong toàn công ty. + Phòng xây lắp : làm dự toán, thanh quyết toán các công trình xây lắp. Tổ chức nhân lực vật tư kỹ thuật cho công trình xây lắpSinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K347Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Do điều kiện địa bàn hoạt động rộng nên cấu bộ máy kế toán theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán, để phù hợp với quá trình quản lý, theo sự biến động của tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY- Kế toán trưởng : Tham mưu chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Giám đốc số liệu về quản tài sản, vật tư, tiền vốn… ký duyệt các vấn đề phát sinh hàng ngày.- Các kế toán viên được tổ chức như sau :+ Kế toán tổng hợp : Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động liên quan đến quá trình mua bán vật tư, hàng hoá, các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ, tổng hợp số liệu trên các Nhật ký chứng từ, các Bảng kê.+ Kế toán vật tư kiêm tài sản cố định: Theo dõi tình hình nhập xuất vật tư, thành phẩm, cập nhật các chứng từ liên quan đến tình hình tăng giảm TSCĐ. Cuối tháng lập bảng tính phân bổ khấu hao+ Kế toán thanh toán: Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với ngân hàng, lập phiếu thu chi hàng ngày vào Nhật ký chứng từ bảng số 1,2.+ Kế toán công nợ nguồn vốn. Theo dõi chi tiết công nợ của khách hàng nhà cung cấp. Đối chiếu với kế toán thanh toán về tình hình thanh toán với khách hàng nhà cung cấp.Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K348Kế toán trưởngKế toán tổng hợp Kế toán vật tư kiêm tài sản cố định.Kế toán thanh toánKế toán công nợ nguồn vốn Thủ quỹTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp+ Thủ quỹ : làm nhiệm vụ cấp phát tiền cân đối quỹ.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY.a. Các chính sách kế tốn chungCơng ty địa bàn hoạt động tập trung tại một địa điểm. Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quản Cơng ty tổ chức cơng tác kế tốn theo hình thức bộ máy kế tốn tập trung.Cơng ty Cp chế tạo biến thế Nội là một doanh nghiệp Nhà Nước, hạch tốn kinh doanh độc lập vì vậy chính sách kế tốn cơng ty áp dụng như sau:- Chế độ kế tốn áp dụng là chế độ 1141.- Niên độ kế tốn: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm n, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm n.- Phương pháp khấu hao mà Cơng ty đang áp dụng hiện nay là phương pháp khấu hao đường thẳng theo Quyết định 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/96 của Bộ tài chính. Ngun giá tài sản cố định Mức khấu hao trung bình hàng năm = Thời gian sử dụng TSCĐ( thời gian sử dụng của tài sản cố định được tính theo năm )Cơng ty đã tiến hành lập kế hoạch khấu hao cho cả năm. Cuối mỗi tháng, căn cứ vào tình hình tăng giảm tài sản cố định trong q, Cơng ty điều chỉnh số trích khấu hao trong tháng.- Phương pháp kế tốn hàng tồn kho: Theo phương pháp khai thường xun.- Phương pháp tính giá gốc của hàng tồn kho:+ Đối với hàng gia cơng mua ngồi: Theo phương pháp đơn giá bình qn - Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.- Chuẩn mực kế tốn cơng ty áp dụng: 23.b. Tổ chức sổ sách kế tốnHình thức kế tốn mà cơng ty đang áp dụng là hình thức kế tốn : Nhật ký chứng từ.Sinh viên: Ngơ Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K349Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpSƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ NỘIc. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán1.1. Kế toán mua nguyên vật liệu thanh toán tiền* Chứng từ sử dụng:STT Tên chứng từ Mẫu sốChứng từBắt buộc (BB)Hướng dẫn (HD)1 Hoá đơn thuế GTGT 01 GTKT-3LL BB2 Phiếu nhập kho 01 – VT BB3 Phiếu chi 02 – TT BB4 Giấy báo nợ5 Phiếu xuất kho NVL 02 – VT BB6 Thẻ kho 06 –VT BB* Trình tự luân chuyển chứng từ:Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K3410Chứng từ gốc các bảng phân bổBảng kêThẻ sổ kế toán chi tiếtNhật ký chứng từSổ cáiBáo cáo tài chínhBảng tổng hợp chi tiếtGhi hàng ngàyGhi cuối thángĐối chiếu, kiểm tra[...]... KT5- K34 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 4 SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN CỦA CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ NỘI 6 SƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ NỘI .10 Bảng ... phân chế tạo biến thế HN tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước nên công ty một đội ngũ cán bộ công nhân viên rất thạo trong công việc nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh - Với hình thức cổ phần hóa nên các cổ đổng là người trực tiếp tham gia vào trong công tác quản sản xuất kinh doanh, tạo nên tính chủ động, sáng tạo hiệu quả cao trong công việc Hơn nữa công ty còn... hạch toán c Tổ chức vận dụng hệ thống TKKT tại Công ty CP Chế Tạo Biến Thế Nội Khi công ty hoạt động, tài sản nguồn vốn của công ty sẽ biến động Để phản ánh, ghi chép cho một số đối tượng cụ thể của kế toán sự biến động của đối tượng đó trong quá trình hoạt động, người ta dùng tài khoản Mỗi tài khoản bao gồm tên số hiệu tài khoản * Các tài khoản sử dụng tại công ty Hệ thống tài khoản công ty. .. chuyển Kết chuyển Kết trị giá giá hàng tồn chuyển hàng đầu kỳ trị giá giảm giá vốn TK 111,112,131… doanh thu tồn cuối kỳ hàng cha đợc Kết chuyển Doanh thu hàng gửi bán gửi bán TK 532,531 cha đợc chấp nhận bán hàng hàng bị hàng trả lại bán châp nhận trong TK 3331 kỳ Thuế TK 631 Kết chuyển GTGT doanh thu phải thành phẩm SX thuần để xác nộp trong kỳ định kết quả Kết chuyển tri giá  Sơ đồ hạch toán. .. định kết quả kinh doanh Nguồn vốn khấu hao bản Nợ khó đòi đã xử SỐ HIỆU CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3 111 622 627 632 6351 6352 6353 641 6411 6412 6413 6414 6417 6418 642 6421 6422 6423 6424 6425 6425 6427 6428 7111 7118 8111 911 009 004 d Tổ chức sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty CP Chế Tạo Biến Thế Nội Công ty Cp chế tạo máy biến thế HN lựa chọn hình thức nhật ký chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh. .. hợp tiến hành việc xác định kết quả kinh doanh của công ty căn cứ vào các báo cáo của kế toán viên các giấy tờ liên quan để xác định lỗ, lãi trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty Sau đó sẽ trích thuế TNDN bổ sung nguồn vốn kinh doanh Nói chung, trình tự tổ chức luân chuyển chứng từ của Công ty như sau: Sau khi thu thập chứng từ từ các đơn vị trực thuộc các chứng từ kế toán ở các... học vào kế toán để thể linh hoạt hơn trong việc làm kế toán của Công ty e Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán TT TÊN BÁO CÁO 1 KỲ BC Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Năm THỜI ĐIỂM LẬP Ngày 31/ 12/ n Quý, Năm Kết thúc quý Quý, Năm Kết thúc quý Năm Ngày 31/ 12/ n Bảng cân đối kế toán 2 NGƯỜI LẬP Kết quả hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền tệ 3 4 Thuyết minh báo cáo tài chính... luân chuyển: - Chi phí bán hàng của doanh nghiệp gồm: Quảng cáo, giao dịch, nhân viên bán hàng - Chi phí quản doanh nghiệp gồm: Chi phí tiền lương nhân viên quản lý, tiếp khách, điện, nước, khấu hao TSCĐ Khi hạch toán chi phí các khoản mục được hạch toán chi tiết Kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan ghi vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 641, TK 642 1.7 Kế toán tài sản bằng tiền * Chứng... đúng thực trạng của Công ty qua các năm Tuy nhiên trong quá trình lập báo cáo còn gặp phải rất nhiều khó khăn, phức tạp nhưng Công ty rất cố gắng để hoàn thiện các báo cáo kịp thời để nộp theo quy định Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh 21 Lớp KT5- K34 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp 3 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY Công ty đã áp dụng hệ thống... 641,642 Kết chuyển chi phí bán hàng chi phí quản DN TK 511,512 Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ TK 421 Trừ vào thu nhập trong kỳ TK 1422 Chờ kết Kết chuyển Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh chuyển 23 Kết chuyển lỗ về tiêu thụ Kết chuyển lãi về tiêu thụ Lớp KT5- K34 Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp  PSơ đồ hạch toán tiêu thụ trực tiếp TK 155,157 TK 632 TK 911 TK 511 Kết . xuất kinh doanh của Công ty. Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty. Phần III: Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức kế toán tại Công ty. Sinh. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYNhà máy chế tạo Biến thế nay là Công Ty CP Chế Tạo Biến Thế Hà Nội thuộc Tổng Công ty thiết bị kỹ thuật điện - Bộ Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức kế toán tại Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội, Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức kế toán tại Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội, Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức kế toán tại Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội, Nhiệm vụ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua., LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Biểu 2 :, Tổ chức sổ sách kế toán Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống TKKT tại Công ty CP Chế Tạo Biến Thế Hà Nội, Tổ chức sổ sách kế tốn áp dụng tại Cơng ty CP Chế Tạo Biến Thế Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn