Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức

88 351 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2012, 10:32

Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................. ................................... 11.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU............................................. ........... 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH----------  ----------LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN MINH ĐỨCGiáo Viên Hư ớng Dẫn Sinh Viên Th ực Hiệ nNGUYỄN NGỌC LAM NGÔ THỊ HỒNG ĐÀO Mã số SV: 4053519Lớp Kế toán- Khóa 31Cần Thơ - 2009LỜI CẢM ƠN  Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ và đặc biệt là quý thầy cô bộ môn Kế toán- Kiểm toán, những người đã truyền thụ kiến thức chuyên ngành cho em trong bốn năm học vừa qua.Xin gởi lời cảm ơn đến các cán bộ của Trung tâm học liệu trường Đại Học Cần Thơ, các thủ thư của thư viện khoa Kinh Tế, thư viện thành phố Cần Thơ đã giúp đỡ liệu để em hoàn thành tốt luận văn của mình.Em xin gởi lời cảm ơn đến Giám đốc cùng toàn thể nhân viên doanh nghiệp nhân Minh Đức đã tạo điều kiện giúp đỡ em thực hiện tốt việc nghiên cứu đề tài này. Em xin kính chúc quý doanh nghiệp gặt hái nhiều thắng lợi lớn hơn nữa trong thời gian tới.Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Ngọc Lam người đã tận tình giúp đỡ, cung cấp những ý kiến quý báu và hướng dẫn em trong quá trình làm luận văn.Con xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Cha, Mẹ, cùng gia đình đã tạo điền kiện cho con hoàn thành tốt quá trình học tập. Đồng thời, tôi xin được gởi lời cảm ơn các bạn sinh viên lớp kế toán tổng hợp K31 trường Đại Học Cần Thơ đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua.Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả và kính chúc mọi người dồidào sức khỏe.Ngày….tháng…….năm 2009Sinh viên thực hiệnNgô Thị Hồng ĐàoLỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi th ực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.Ngày……tháng… năm 2009Sinh viên thực hiệnNgô Thị Hồng ĐàoiiiiiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày… tháng….năm 2009Giám đốc doanh nghiệp(Ký tên & đóng dấu)ivBẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: Học vị: Chuyên ngành: . Cơ quan công tác: Tên học viên: . Mã số sinh viên: . Chuyên ngành: . Tên đề tài: NỘI DUNG NHẬN XÉT1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo 2. Về hình thức 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu, …) 6. Các nhận xét khác 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2009Người nhận xétvMỤC LỤC  TrangChương 1: GIỚI THIỆU . 11.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU 11.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 11.2.1. Mục tiêu chung . 11.2.2. Mục tiêu cụ thể . 21.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 21.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định 21.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 21.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21.4.1. Địa bàn nghiên cứu . 21.4.2. Thời gian . 21.4.3. Đối tượng nghiên cứu 31.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .42.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 42.1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tình hình tài chính . 42.1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính . 42.1.1.2. Nhiệm vụ, ý nghĩa phân tích tình hình tài chính . 42.1.2. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán . 52.1.2.1. Phân tích biến động theo thời gian 52.1.2.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu 52.1.3. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 62.1.3.1. Phân tích biến động theo thời gian 62.1.3.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu 62.1.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 72.1.4.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 72.1.4.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 82.1.4.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 102.1.4.4. Chỉ tiêu cơ cấu tài chính 132.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14vi2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 142.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 14Chương 3: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN MINH ĐỨC-163.1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN MINH ĐỨC 163.2. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY . 16Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN MINH ĐỨC 224.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG BA NĂM QUA .224.1.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 224.1.1.1. Phân tích tình hình tài sản 224.1.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn . 274.1.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 314.1.2.1. Phân tích biến động theo thời gian 314.1.2.2. Phân tích theo chiều dọc 344.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP . 364.2.1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán . 364.2.1.1. Các khoản phải thu 374.2.1.2. Các khoản phải trả . 394.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 414.2.2.1. Số vòng quay vốn chung 424.2.2.2. Số vòng luân chuyển hàng hóa 434.2.2.3. Thời hạn thanh toán . 434.2.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận 454.2.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính 514.3. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP HIỆN NAY .534.3.1. Thuận lợi 534.3.2. Khó khăn 534.4. ĐỀ XUẤT NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH . 544.4.1. Nâng cao khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 544.4.2. Vấn đề quản lý và sử dụng vốn kinh doanh . 54vii4.4.3. Về tình hình công nợ và khả năng thanh toán . 55viihttp://www.kinhtehoc.net4.4.4. Giảm tỷ trọng hàng tồn kho . 554.4.5. Về công tác Marketing . 56Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 575.1. KẾT LUẬN 575.2. KIẾN NGHỊ . 57[...]... (2006) Phân tích các chỉ tiêu tài chính tại doanh nghiệp nhân Minh Đức Bằng việc phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu của doanh nghiệp bài phân tích đã cho biết rỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp, xu hướng và biện pháp khắc phục trong giai đoạn tới Thông qua bài phân tích này giúp tôi biết rỏ hơn về cách tính và phương pháp so sánh các tỷ số tài chính, đồng thời hiểu rỏ hơn về tình hình tài chính. .. tài chính đều là những tài liệu có tính lịch sử vì chúng nêu lên những gì đã xảy ra trong một kỳ cá biệt nào đó Nắm bắt được vai trò quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn đề tài Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp nhân Minh Đức làm đề tài luận văn của mình 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài chính của doanh. .. về tình trạng quản lý kinh doanh của doanh nghiệp trước đó, biết được những khuyết điểm, những sai lầm thiếu sót m à doanh nghiệp đang có, từ đó đề xuất những biện pháp quản trị tài chính để khắc phục tình trạng trên CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN MINH ĐỨC 3.1 GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP NHÂN MINH ĐỨC a Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp Doanh nghiệp nhân Minh Đức. .. cách khác, phân tích tài chính là cần làm sao cho các con số trên các báo cáo tài chính “biết nói” để những người sử dụng chúng có thể hiểu rỏ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương án hoạt động kinh doanh của những nhà quản lý các doanh nghiệp đó 2.1.1.2 Nhiệm vụ, ý nghĩa phân tích tình hình tài chính a Nhiệm vụ Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chínhphân tích đánh... hình tài chính của doanh nghiệp trong những năm qua GVHD: Nguyễn Ngọc Lam http://www.kinhtehoc.net 3 SVTH: Ngô Thị Hồng Đào www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp nhân Minh Đức CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính 2.1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính Phân tích tài chính vận dụng các... trị phải tiến hành phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược kinh doanh phù hợp Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho nhà quản trị thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có giải... cho đề tài nghiên cứu được lấy trong 3 năm từ năm 2006-2008 GVHD: Nguyễn Ngọc Lam http://www.kinhtehoc.net 2 SVTH: Ngô Thị Hồng Đào www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp nhân Minh Đức 1.4.3 Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là các chỉ số tài chính nhằm để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trong những năm qua 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU... cường tình hình tài chính Việc phân tích tình hình tài chính chủ yếu dựa vào các báo cáo thường niên của doanh nghiệp Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh bằng các chỉ tiêu giá trị Những báo cáo này do kế toán soạn thảo theo định kỳ, nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả và tình hình tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài Chính Tất cả các báo cáo tài. .. (2001) Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia TP HCM 5 Th.S Huỳnh Lợi, (2007) Kế toán quản trị, NXB Thống Kê 6 PGS-TS Võ Thanh Thu, Nguyễn Thị My, (2004) Kế toán doanh nghiệpphân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp nhân Minh Đức CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU Hoạt động tài chính có mối quan... vốn…của doanh nghiệp GVHD: Nguyễn Ngọc Lam http://www.kinhtehoc.net 5 SVTH: Ngô Thị Hồng Đào www.kinhtehoc.net Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp nhân Minh Đức Phân tích kết cấu nhằm đánh giá tầm quan trọng của từng khoản mục t ài sản trong tổng tài sản, hay từng khoản mục nguồn vốn trong tổng nguồn vốn, từ đó đánh giá tính hợp lý của việc phân bổ vốn và đánh giá tình hình tài chính của doanh . việc phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn đề tài Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức . toán doanh nghiệp và phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê.www.kinhtehoc.netPhân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Minh ĐứcGVHD:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức, Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức, Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân minh đức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay