Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải

74 499 1

leal Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,788 tài liệu

  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2012, 10:31

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦUTrong cơ chế thị trường hiện nay các ngân hàng nói chung,ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ đóng vai trò quan trọng trong nền Kinh tế quốc dân.Mặc dù hệ thống ngân hàng Việt nam còn đang trong quá trình chuyển đổi nhưng cũng có những bước tiến đáng kể.Do điều kiện phát triển sau do điều kiện Kinh tế xã hội của đất nước nên nghiệp vụ chủ yếu quan trọng đóng góp lớn nhất vào doanh thu cũng như lợi nhuận của ngân hàng thương mại cổ phần là tín dụng.Có người đã nói “tín dụng là vựa lúa của các ngân hàng thương mại”.Tuy nhiên hoạt động tín dụng là một trong những lĩnh vực chứa đựng rất nhiều rủi ro.Rủi ro trở thành một phần tất yếu của hoạt động tín dụng,nếu rủi ro xảy ra thường xuyên thì tất yểu dẫn đến việc hoạt động tín dụng không đem lại hiệu quả điều đó dẫn đến việc hoạt động kém hiệu quả của ngân hàng. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nó có thể dẫn đến kết cục phá sản của ngân hàng gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống ngân hàng nền Kinh tế quốc dân.Trong điều kiện đó bảo đảm tiền vay là biện pháp quan trọng thiết thực nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của người vay đồng thời nhằm đảm bảo nguồn vốn cũng như hoạt động hiệu quả đối với các NHTMCP. Điều đó không có nghĩa là một khoản vay đều đòi phải có bảo đảm mà tuỳ thuộc vào từng khoản vay nhất định.Nếu biện pháp bảo đảm quá chặt chẽ thì sẽ hạn chế cho vay do đó sẽ làm hạn chế hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng,ngược lại nếu biện pháp bảo đảm quá lỏng thì phát sinh tiêu cực là khó tránh khỏi dẫn đến tình trạng làm thất thoát vốn của NHTMCP.Mặc dù về phía nhà nước cũng đã có những quy chế,chính sách để quy định hướng dẫn việc thực hiện bảo đảm tiền vay song cũng không khỏi mắc phải những điều kiện chưa hợp lý.Vì Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp vậy việc có được một “quy chế về bảo đảm tiền vay” hợp lý đối với các NHTMCP là điều rất quan trọng có ý nghĩa sống còn.Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của vấn đề trong thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại NHTMCP Hàng Hải,bằng các phương pháp nghiên cứu như quan sát, thống kê thu thập tài liệu, phân tích… cũng với tư duy của một cử nhân luật Kinh tế tương lai,tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải.Với đề tài này mong muốn được phân tích,mổ xẻ những thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc những tồn tại trong ngân hàng TMCP hàng hải đồng thời mong muốn đưa lên nhứng kiến nghị,giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong NHTMCP hàng hải.Trong đó với những mong muốn mục đích trên nội dung chủ yếu của đề tài được kết cầu làm 3 phần như sau : Chương I : Cơ sở lý luận về bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sảnChương II : Thực tiến áp dụng quy chế bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản tại NHTMCP hàng hảiChương III : Giải pháp kiến nghịMặc dù đã có được thời gian rèn luyện học tập tại Khoa Luật thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hà nội, đặc biệt là thời gian thực tập tại NHTMCP hàng hải.Được sự dạy dỗ tận tình của thầy cô trong khoa cũng như sự chỉ đạo ân cần của các cán bộ trong ngân hàng,nhưng với những hiểu biết còn hạn chế thời gian thực tập còn chưa được nhiều nên chuyên đề sẽ không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót về mặt cơ sỏ lý luận đặc biệt là về mặt thực tiễn.Rất mong nhận được sự góp ý của toàn thể thầy cô,anh chị những người quan tâm để Chuyên đề được hoàn thiện hơn. Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN BẢO ĐẢM TIỀN VAY BĂNG THẾ CHẤP.I.Lý luận chung về bảo đảm tiền vay bằng thế chấp1.Khái niệm,vai trò Nội dung của quy chế bảo đảm tiền vay1.1.Khái niệm vai trò bảo đảm tiền vay1.1.1.Khái niệm bảo đảm tiền vayBảo đảm tiền vay là việc các tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro,tạo cơ sở pháp lý để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay nhằm mục đích cuối cùng là hoạt động kinh doanh có hiệu quả.* các tổ chức tín dụng bao gồm : tổ chức tín dụng nhà nước,tổ chức tín dụng cổ phần,tổ chức tín dụng hợp tác ( ngân hàng hợp tác),quỹ tín dụng nhân dân hợp táctín dụng,tổ chức tín dụng liên doanh,chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam,tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Ở đây trong phạm vi Nội dung của chuyên đề chủ yếu đề cập đến NHTMCP mà cụ thể chỉ nói đến NHTMCP hàng hải.*Khách hàng bao gồm-Các pháp nhân theo quy địnhcủa bộ luật dân sự năm 2005 : doanh nghiệp nhà nước,công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty cổ phần,doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,hợp tác xã. Đây là những tổ chức có đủ các điều kiện sau :Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập,cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhậnCó cơ cấu tổ chức chặt chẽCó tài sản độc lập với cá nhân,tổ chức khác tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đóNhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp -Các chủ thể khác không phải là pháp nhân : cá nhân,hộ gia đình,tổ hợp tác,doanh nghiệp tư nhân,công ty hợp danh.Các đối tượng này không có đầy đủ các điều kiện đã nêu của một pháp nhân đặc biệt là điều kiện có tài sản độc lập.Tuy nhiên trong quan hệ tín dụng họ vẫn được hưởng các quyền nghĩa vụ như pháp nhân vẫn phải bảo đảm tiền vay-Ngoài ra khách hàng của ngân hàng TMCP còn là các tổ chức chính trị,tổ chức chính trị xã hội,các tổ chức phi chính phủ đặc biệt trong thời đại toàn cầu hoá gia nhập WTO.Khách hàng còn có thể là các cá nhân,tổ chức nước ngoài các ngân hàng khác.1.1.2.Vai trò của bảo đảm tiền vayTrong nền Kinh tế thị trường hội nhập Kinh tế quốc tế thì việc tự do kinh doanh là phổ biến,nhưng để kinh doanh sản xuất thì một nhân tố không thể thiếu đó là vốn mà không phải bất kỳ ai cũng có thể tự có vốn để sản xuất kinh doanh.Do đó họ phải huy động vốn từ nơi khác trên thị trường.Tuy nhiên trong thực tế không phải khi nào người cần vốn cũng gặp được người muốn cho vay.Một điều quan trọng nữa là khi gặp nhau họ cũng khó có đủ sự tin tưởng để cho nhau vay một lượng tiền vốn.Vì lý do đó ngân hàng được thành lập với hoạt động chính là nhận gửi cho vay,hoạt động này đã đang đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu cho các NHTMCP từ thủa sơ khai đến tận ngày nay.Bằng nguồn vốn huy động được các ngân hàng tiến hành cho vay đối với nền Kinh tế khi cho vay các ngân hàng luôn hướng đến những mục tiên nhất địngân hàng nhưng cụ thể thiết thực nhất là vấn đề an toàn lợi nhuận.Việc cho vay tìm kiếm lợi nhuận có mối quan hệ nhân quả với nhau,cho vay an toàn hiệu quả là cơ sỏ để có lợi nhuận.Trong hoạt động tín dụng từ việc nhận gửi đến việc cho vay thu về khoản vay cộng với lãi tiền vay,trả tiền gửi lãi tiền gửi đều chứa đựng rất nhiều yếu tố rủi ro mà ngân hàngthể lường trước hoặc không thể lường trước được.Nhưng các khoản vay có rủi ro cao Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp thường đem lại lợi nhuận lớn (lãi suất cao).Mục tiêu của bất kỳ một hoạt động Kinh tế nào cũng là lợi nhuận cao,nhưng để có lợi nhuận cao mà rủi ro có thể kiểm soát được thì cần phải có những biện pháp bảo đảm hợp lý.Ngân hàng cũng không phải là một ngoại lệ,việc xây dựng một quy chế bảo đảm tiền vay hoàn thiện hợp lý là rất quan trọng.bởi vì rủi ro là rất đa dạng phức tạp,nó không đơn thuần là rủi ro gặp phải do người vay không trả được nợ khi đến hạn do không tuân thủ điều kiện của hợp đồng bảo đảm tiền vay mà còn có thể do cơ chế chính sách thay đổi,do môi trường kinh doanh cũng như là các yếu tố do biếc cố thiên tai. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải có được sự kiểm soát đối với nguồn vốn đã cho vay.Nói tóm lại, để đạt được lợi nhuận cao có sự an toàn được nguồn vốn cần có được sự bảo đảm cao.các khoản vaythể giảm thiểu rui ro đòi hỏi phải có sự xem xét kỹ lưỡng đến tính đảm bảo ngay từ khi có quyết định cho vay.1.1.3.Phân loại bảo đảm tiền vayTrong hoạt động tín dụngthể có rất nhiều loại đảm bảo tiền vay như uy tín,tài sản,tính khả thi của dự án … Trong đó các loại bảo đảm được ngân hàng quan tâm chấp nhận khi thực hiện cho vay bao gồm :-Ký quỹ là việc bên vay vốn gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ ( khoản 1 điều 360,Bộ luật Dân sự năm 2005) ;cầm cố,thế chấp bằng tài sản (của khách hàng hoặc bên thứ ba).cầm cố tài sản là việc khách hàng vay vốn hoặc bên thứ ba giao tài sản thuộc quyền sơ hữu của mình cho ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay (điều 326,Bộ luật Dân sự năm 2005).Thế chấp tài sản là việc khách hàng vay vốn hoặc bên thứ ba dùng tài sản thuôc sở hữu của mình cho ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay không chuyển giao tài sản đó cho ngân hàng mà chỉ đưa các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với các tài sản đó cho ngân hàng cầm giữ Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (khoản 1, điều 234,Bộ luật Dân sự năm 2005)bảo lãnh (của bên thứ ba) là việc bên thứ ba cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên vay;nếu đến thời hạn trả nợ mà bên vay không thể thực hiện hoặc thực hiện không đúng,không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ (điều 261,bộ luật dân sự năm 2005).Với loại bảo đảm này thì bên bảo lãnh phải có uy tín rất lớn đối với ngân hàng như các tổ chức chính trị,tổ chức chính trị xã hội,các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức có nguồn nhân lực tài chính mạnh,minh bạch hoạt độnghiệu quả,hoặc là những khách hàng chiến lược có quan hệ lâu dài với ngân hàng…Mặc dù có nhiều loại bảo đảm tiền vay nhưng trong pham vi chuyên đề chỉ đi sâu vào nghiên cứu làm rõ một mảng quan trọng là biện pháp mà ngân hàng thường hay sử dụnghiệu quả, đặc biệt là ở Việt nam hiện nay đó là bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản1.2.Nội dung của bảo đảm tiền vay1.2.1.Những quy định chungQuy định chung của bảo đảm tiền vay là việc xác định đối tượng phạm vi áp dụng cũng như việc phân loại các biện pháp bảo đảm nêu lên các bước chính của quy trình nhận bảo đảm tiền vay.Đối tượng của bảo đảm tiền vay là các loại tài sản (là đối tượng chủ yếu),uy tín của người vay,người bảo lãnh,tính khả thi của Dự án cần vay vốn … những đối tượng này phải có tính phápcao trong việc bảo đảm tiền vay đòi hỏi có giá trị để thu hồi tiền vay khi đến hạn trả nợ vay.Trong trường hợp đặc biệt khách hàng không có khả năng trả nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ trả nợ không đúng thì những đối tượng đảm bảo này có thể thực hiện toàn bộ hoặc phần còn lại của nghĩa vụ trả nợ khi hết hạn tín dụngSau khi xác định đối tượng bảo đảm tiền vay thì cần có việc phân phối các loại các biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với các đối tượng này (điều này đã Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp được đề cập trong phần 1.1.3) nhằm giúp cho ngân hàng quản lý cũng như kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ hơn đối với các khoản vay.Trong đó cần phải quy định rõ những đối tượng không được vay cũng như việc không nhận bảo đảm tiền vay đối với các hình thức đặt cọc theo quy định tại điều 358 của Bộ luật Bân sự 2005 bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại điều 372 của bộ luật dân sự năm 2005 để cho cá nhân nghèo,hộ gia đình nghèo vay vốn.Các bước chính của quy trình nhận bảo đảm tiền vay nêu lên trình tự các bước để nhận bảo đảm nhằm giúp cho cán bộ tín dụng khách hàng thực hiện một cách thuận lợi tạo điều kiện cho việc bảo đảm được thực hiện một cách đầy đủ.do vậy quy trình đó bao gồm các bước :Bước 1 : Xác định biện pháp bảo đảm tiền vay đối với các khoản vay (ký quỹ,cầm cố,thế chấp hay bảo lãnh)Bước 2 : Xác định các tài sản được,không được nhận bảo đảm tiền vay hoặc được nhận dưới dạng cần có những điều kiện bổ sung.Bước 3 : Xác định các điều kiện được cho vay không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vayBước 4 : Tiếp nhận hồ sơ tài sản bảo đảmBước 5 : Thẩm định về tính pháp lý,quyền sở hữu (quyền sử dụng đất) định giá tài sản bảo đảmBước 6 : Xác định giới hạn hạn mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảmBước 7 : Xác định các trường hợp nội dung được ưu đãi về bảo đảm vốn vayBước 8 : Soạn thảo,ký kết,công chứng, đăng ký hợp đồng bảo đảm tiền vay,phong toả,mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo.Bước 9 : Tiếp nhận,cập nhật,quản lý tài sản hồ sơ tài sản bảo đảm bằng văn bản bằng cơ sở dữ liệu điện tửBước 10 : Hạch toán,thống kê báo cáo về bảo đảm tiền vay Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bước 11 : Giải pháp,xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ1.2.2.Tài sản bảo đảm tiền vayQuy định rõ ràng,minh bạch tài sản bảo đảm là một khâu quan trọng trong bảo đảm tiền vay.Nó giúp cho cán bộ tín dụng xác định được những đối tượng có thể bảo đảm hoặc không bảo đảm đối với các khoản vay, đồng thời còn xác định được hạn mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm,tránh được tình trạng nhận những tài sản không được bảo đảm cho tiền vay hoặc cho vay với khoản vay có giá trị lớn hơn giá trị của tài sản bảo đảm.từ đó dẫn đến tình trạng không thu hồi được khoản vay làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.do đó quy định về tài sản bảo đảm có những nội dung chính sau :Quy định các tài sản ký quỹ,cầm cố,thế chấp bao gồm những tài sản nàoQuy định các điều kiện đối với quyền sử dụng đất được nhận thế chấpQuy định về những tài sản gắn liền với đất, nước được nhận thế chấpQuy định về những tài sản không được nhận ký quỹ,cầm cố,thế chấpQuy định về quyền sử dụng đất không được nhận thế chấpQuy định về điều kiện đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụngQuy định về điều kiện đối với một tài sản để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sựQuy định về điều kiện bổ sung đối với tài sản thế chấp là bất động sảnQuy định về tài sản bảo đảm tiền vay chỉ được nhận theo quy định cụ thể của tổng giám đốcQuy định về điều kiện nhận bảo đảm tiền vay bằng biện pháp bảo lãnhQuy định về điều kiện cho vay không có tài sản ký quỹ,cầm cố, thế chấpQuy định về điều kiện đối với khách hàng vay tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay.Phân loại tài sản bảo đảm tiền vay Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2.3.Thẩm định tài sản bảo đảmThẩm định tài sản bảo đảm là việc xem xét giá trị tài sản,các loại giấy chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản đó các tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm.Nó bao gồm các Nội dung :Hồ sơ bảo đảm tiền vayThẩm định về biện pháp bảo đảm tài sản bảo đảm tiền vayĐịnh giá tài sản bảo đảm tiền vayĐinh giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đấtTổ định giá tài sản bảo đảm tiền vayBiên bản định giá tài sản bảo đảm tiền vayƯu đãi về bảo đảm tiền vay1.2.4.Hoàn thiện thủ tục bảo đảm tiền vayĐây là bước tạo lập cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm tiền vay.Nó là căn cứ pháp lý buộc khách hàng vay tiền phải trả tiền khi đến hạn. Đặc biệt là khi xảy ra tranh chấp thì đây được coi là bằng chứng ràng buộc để toà án làm căn cứ giải quyết cũng như cho phép phát mại tài sản hoặc buộc bên vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.Do đó nó bao gồm :Soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vayKý kết hợp đồng bảo đảm tiền vayCông chứng,chứng nhận hợp đồng bảo đảm tiền vayĐăng ký hơp đồng bảo đảm tiền vayXác nhận thông báo phong toả tài sản bảo đảm tiền vayMua bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm tiền vay1.2.5.Quản lý hồ sơ tài sản bảo đảmĐây là bước cuối cùng của bảo đảm tiền vay.Nó đóng vai trò rất quan trọng được việc thu hồi vốn của ngân hàng,trong thực tế có nhiều lý do mà sau khi Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp các khoản cho vay đã có biện pháp hoặc tài sản bảo đảm nhưng ngân hàng vẫn không thu hồi được nguồn vốn cho vay.Lý do dẫn đến tình trạng đó là do sự quản lý lỏng lẻo về hồ sơ tài sản đảm bảo mà nguyên nhân của nó là do một số cán bộ thẩm định,cán bộ tín dụng không đủ trình độ hợăc do đạo đức nghề nghiêp yếu kém cố tình làm trái để vụ lợi hoặc có thái độ thiếu hợp tác,không hợp tác của khách hàng cũng như các rủi ro bất khả kháng.Do đó quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay là một khâu quan trọng để ngân hàngthể quản lý nguồn vốn của mình thông qua việc giám sát cán bộ của mình cũng như tài sản dùng để bảo đảm.từ đó có những biện pháp thích hợp kịp thời cho những tình huống xấu trong công tác bảo đảm tiền vay.Nội dung của quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm bao gồm :Tiếp nhận bản chính hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vayQuản lý hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vayQuản lý tài sản bảo đảm từ hình thành vốn vayQuản lý tài sản bảo đảmhàng hoáQuản lý tài sản bảo đảmhàng hoá tồn khoQuản lý tài sản bảo đảmhàng hoá nhập khoQuản lý tài sản bảo đảm liên quan đến ngân hàng (nơi cho vay) hoặc tổ chức tín dụng khác.Cho mượn tài sản hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vayBổ sung tài sản bảo đảm tiền vayThay thế ,cho rút bớt tài sản bảo đảm tiền vayXuất kho tài sản bảo đảm tiền vayhàng hoáGiải toả tài sản bảo đảm tiền vay.- Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay- Chi phí liên quan đến tiền vay - Hạch toán, thống kê báo cáo về tài sản bảo đảm tiền vay Mai Quang Hùng Lớp Luật kinh doanh 45[...]...Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2 Bảo đảm tiền vay bằng thế chấp 2.1 Bản chất của thế chấp tài sản Trong hoạt đống tín dụng của ngân hàng, thế chấp tài sản là biện pháp bảo đảm tiền vay phổ biến hiệu quả nhất hiện nay Theo khoản 1 điều 342 (thế chấp tài sản) Bộ luận dân dự năm 2005 thì Thế chấp tài sản là việc khách hàng vay vốn hoặc bên thứ ba (gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc quyền... Giao tài sản cho bên nhận thế chấp để xử lý phối hợp với bên nhận thế chấp trong việc thực hiện các biện pháp xử lý tài sản thế chấp - Quyền nghĩa vụ của bên nhận thế chấp + Quyền của bên nhận thế chấp Giữ giấy tờ về tài sản thế chấp Yêu cầu bên thế chấp cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp Yêu cầu bên thế chấp phải ngừng sử dụng bổ sung tài sản thế chấp hoặc thay thế bằng biện pháp. .. thế chấp giữ tài sản thế chấp - Quyền nghãi vụ của bên thế chấp Yêu cầu bên nhận thế chấp giữ tài sản, giấy tờ về tài sản bồi thường thiệt hại nếu tài sản thế chấp, giấy tờ về tài sản thế chấp bị mất, hư hỏng; Nhận lại tài sản, giấy tờ về tài sản thế chấp khi hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm + Nghĩa vụ của bên thế chấp Giao tài sản thế chấp bản chính giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên nhận thế. .. bên thế chấp nếu bị mất, hư hỏng tài sản thế chấp Trả lại tài sản thế chấp cho bên thế chấp nếu bị mất, hư hỏng tài sản thế chấp Trả lại tài sản thế chấp cho bên thế chấp khi bên thế chấp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm theo sự xác nhận của bên nhận thế chấp Giao tài sản cho bên nhận thế chấp để xử lý phối hợp với bên nhận thế chấp trong việc thực hiện các biện pháp xử lý tài sản thế chấp. .. dụng Nó được hình thành nhằm làm điều kiện bảo đảm hỗ trợ cho hoạt động tín dụng được diễn ra một cách có hiệu quảthể nói bảo đảm tiền vay là một hoạt động phụ trợ bổ trợ cho hoạt động tín dụngvậy chủ thể chủ yếu của quan hệ bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản cũng là chủ thể trong hoạt động tín dụngbao gồm cả hai bên liên quan đến hợp đồng tín dụng là bên vay bên đi vay Bên cho vay. .. sản bảo đảm, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc trả nợ trước hạn Giao tài sản cho bên nhận thế chấp để xử lý phối hợp với bên nhận thế chấp trong việc thực hiện các biện pháp xử lý tài sản thế chấp - Quyền nghĩa vụ của bên nhận thế chấp + Quyền của bên nhận thế chấp Giữ giấy tờ về tài sản thế chấp; giữ tài sản thế chấp Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp theo... chức khác bán tài sản thế chấp thực hiện các biện pháp khác xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật + Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp Bảo quản an toàn giấy tờ về tài sản thế chấp Bồi thường thiệt hại cho bên thế chấp nếu bị mất, hư hỏng giấy tờ về tài sản thế chấp Trả lại giấy tờ về tài sản thế chấp bên thế chấp khi bên thế chấp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ được bảo đảm * Trường... bên vay sử dụng nó để thế chấp bảo đảm tiền vay Do đó khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm luộc phải có sự tham gia ký kế của bên thứ ba đó Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý chắc chắn để bảo đảm cho khoản vay, đặc biệt là khi bên vay vốn không có khả năng trả nợ khi đến hạn 2.2 Chủ thể trong quan hệ bảo đảm tiền vay bằng thế chấp Bảo đảm tiền vay bằng thế chấp là một nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động tín. .. kinh doanh 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Theo quyền sở hữu tài sản thế chấp thì có thế chấp chính chủ thế chấp không chính chủ Thế chấp chính chủ là hình thức thế chấp tài sảntrong đó tài sản thế chấp thuộc quyền sở hữu của bên vay Thế chấp không chính chủ là hình thức thế chấp tài sản mà rong đó tài sản thế chấp không thuộc quyền sở hữu của bên vay Như vậy tài sản này thuộc quyền sở hữu... thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm để trả nợ cho bên nhận thế chấp Nếu khoản tiền nhận được từ tổ chức bảo hiểm chưa đủ để trả nợ, thì bên thế chấp phải bổ sung tài sản bảo đảm, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc trả nợ trước hạn; Giao tài sản cho bên nhận thế chấp để xử lý phối hợp với bên nhận thế chấp trong việc thực hiện các biện pháp xử lý tài sản thế chấp - Quyền nghĩa vụ . chọn đề tài : Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải. Với. sơ tài sản bảo đảm tiền vayBổ sung tài sản bảo đảm tiền vayThay thế ,cho rút bớt tài sản bảo đảm tiền vayXuất kho tài sản bảo đảm tiền vay là hàng hoáGiải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải, Chủ thể trong quan hệ bảo đảm tiền vay bằng thế chấp Đối tượng của quan hệ thế chấp, Trình tự giao kết, Nguyên tắc thực hiện Quy trình thực hiện, Hình thức giải quyết tranh chấp bằng thương lượng Hình thức giải quyết tranh chấp bằng hồ giải Hình thức giải quyết tranh chấp thơng qua trọng tài hoặc tồ án, Những nguyên nhân Những tiến bộ trong áp dụng thực hiện, Những vướng mắc tồn đọng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn