Phát triển kinh doanh thẻ và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Láng Hạ

84 585 2

leal Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,789 tài liệu

  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2012, 10:31

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Phát triển kinh doanh thẻ và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Láng Hạ Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânLời Mở ĐầuTin t luụn gi mt vai trũ quan trng i vi tt c cỏc nn kinh t. Tri qua nhiu hỡnh thỏi phỏt trin, cho n nhng nm gia ca th k XX vi s tr giỳp ca khoa hc k thut hin i, tin t ó phỏt trin n mt hỡnh thỏi mi ú l tin in t. Trong ú, th thanh toỏn l loi tin in t c ra i sm nht. Vi vic phỏt trin cỏc hỡnh thc thanh toỏn bng th, cỏc Ngõn hng thng mi (NHTM) ó em li s tin ớch v an ton cao hn so vi vic s dng tin mt ca khỏch hng. Khụng ch cú vy, th thanh toỏn ra i cũn ỏp ng c ũi hi ca xó hi trong thi k ton cu hoỏ hin nay. i vi nn kinh t Vit Nam hin nay va gia nhp T chc thng mi th gii (WTO), nn kinh t bc vo giai on hi nhp sõu v rng thỡ vic cỏc ngõn hng trin khai dch v th cho khỏch hng l ht sc cn thit. Bi vỡ dch v ny ha hn nhiu li ớch, ú l mang li li nhun cao, thu hỳt mt s lng ln khỏch hng, nõng cao v th ca ngõn hng . Tuy nhiờn, vic phỏt trin loi hỡnh dch v ny ũi hi phi cú s u t ln v ti sn c nh v cụng ngh hin i, do ú vic kinh doanh th ch thc s thnh cụng khi cỏc ngõn hng thu hỳt c mt s lng ln khỏch hng tham gia. Vỡ vy, ngoi vic trin khai dch v cỏc ngõn hng cũn phi tỡm cỏch phỏt trin dch v v tng cng hot ng qun ri ro. Cú nh vy, hot ng kinh doanh th mi thc s an ton v hiu qu.Vi tt c do trờn, cng vi quỏ trỡnh tỡm hiu, nghiờn cu trong thi gian thc tp ti Ngõn hng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng H, em ó chn ti : "Phỏt trin kinh doanh th v qun ri ro trong kinh doanh th ti Ngõn hng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng H" lm chuyờn tt nghip. Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 451Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânChuyờn tt nghip vi ti ny, ngoi Li m u v Kt Lun, gm cú 3 phn chớnh sau :Chng 1: Hot ng kinh doanh th ti ngõn hng thng miChng 2: Tỡnh hỡnh kinh doanh th v qun ri ro trong kinh doanh th ti Ngõn hng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng HChng 3: Mt s gii phỏp phỏt trin kinh doanh th v qun ri ro trong kinh doanh th ti Ngõn hng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng H Mc dự bn thõn cũn hn ch v kin thc cng nh kinh nghim thc t trong lnh vc ny nhng vi s giỳp tn tỡnh ca PGS.TS Nguyn Th Thu Tho v i ng cỏn b ti NHTM CP Xut nhp khu Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng H, c bit l cỏc cỏn b ti phũng Tớn dng ni tụi thc tp, tụi ó c gng hon thnh chuyờn mt cỏch tt nht. Vỡ vy, tụi xin gi li cm n chõn thnh n cụ Nguyn Th Thu Tho v i ng cỏn b ti Ngõn hng xut nhp khu Vit Nam. H Ni, thỏng 4 nm 2007Sinh viờnNguyn Hu TựngNguyễn Hữu Tùng Tài chính công 452Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânCHNG 1HOT NG KINH DOANH TH TI NGN HNG THNG MI1.1. Tng quan v th thanh toỏn1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 1.1.1.1. Cỏc nguyờn nhõn dn n vic ra i ca th thanh toỏnTh l mt trong nhng phng tin thanh toỏn khụng dựng tin mt ang c lu hnh trờn th gii v rt ph bin cỏc nc phỏt trin ngay t nhng nm 60. Cú rt nhiu nguyờn nhõn dn n s hỡnh thnh phng thc thanh toỏn bng th, nhng cú th khỏi quỏt li thnh nhng nguyờn nhõn ch yu sau :Th nht, do s cnh tranh quyt lit gia cỏc nh sn sut kinh doanh trong vic m rng th trng. Ngoi vic phi nõng cao cht lng sn phm thu hỳt khỏch hng, h cũn phi chp nhn vic thanh toỏn chm tr, bỏn hng ghi s, thu tin sau mt thi gian ó tha thun. Th hai, do nn kinh t cng phỏt trin, thỡ i sng nhõn dõn cng c nõng cao, kộo theo nhu cu mua sm tiờu dựng ngy mt tng, nhng tin ca h khụng th huy ng cựng mt lỳc thc hin vic mua sm, do vy dn n vic mua chu, mua trc tr tin sau.Th ba, do ngõn hng thay i chin lc hot ng, to ra khỏch hng ngy cng nhiu v chớnh h ó to ỏp lc vi ngõn hng phi hin i cụng ngh nghip v thanh toỏn, m bo cung ng cho khỏch hng vic thanh toỏn an ton, tin li, vn minh.Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 453Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânTh t, do thnh tu vt bc ca ngnh Tin hc - in t - Vin thụng ó c ng dng trong vic hin i húa ngnh Ngõn hng.1.1.1.2. Ngun gc hỡnh thnh th thanh toỏnCụng nghip th Ngõn hng l mt quan h kinh doanh tng i mi m thc s bt u cỏch õy gn 40 nm. Tuy nhiờn nú cng ó cú lch s hỡnh thnh v phỏt trin t nhiu thp k trc. Quan h gia khỏch hng v c s chp nhn th (CSCNT) - ngi bỏn l trung tõm ca hot ng kinh doanh th. Lch s th Ngõn hng bt u vo nhng nm 40 ca th k XX, khi mt s nh kinh doanh mun m rng dch v bỏn chu n khỏch hng ca h v cho phộp h ghi n vo ti khon ca mỡnh. Rt nhiu nh kinh doanh nh cng mun ỏp dng dch v ny tuy nhiờn nhn thy mỡnh khụng kh nng cung cp tớn dng cho khỏch hng. iu ú to c hi cho cỏc t chc Ti chớnh v Ngõn hng nghiờn cu v phỏt trin loi hỡnh dch v ny. Hỡnh thc th Ngõn hng u tiờn l Charg-It, mt h thng mua bỏn chu c phỏt trin bi ụng John Biggins vo nm 1946. H thng ny cho phộp khỏch hng mua hng ti nhng CSCNT. Cỏc CSCNT np biờn lai bỏn hng vo Ngõn hng ca Biggins, Ngõn hng s tr li tin cho h v thu li t khỏch hng s dng dch v Charg-It.H thng mua bỏn chu ny ó m ng cho s ra i ca th tớn dng u tiờn ti New York do Ngõn hng Franklin National phỏt hnh.1.1.1.2. Lch s phỏt trin ca cỏc loi th thanh toỏnNm 1949, xut hin th Dinner Club, l loi th du lch v gii trớ (Travel & Entertainment T&E) do ụng Frank Mc Namara sỏng to ra. Nhng ngi s dng th ny khi n mt s nh hng nm trong hoc ven Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 454Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânthnh ph New York khụng phi tr tin mt m c ghi n. n cui thỏng, nhng ngi ny s thanh toỏn s tin n trong thỏng v hng nm h phi tr mt khon phớ thnh viờn l 5 USD. Do tớnh thun tin ca th m ngy cng cú nhiu ngi s dng. n nm 1960, nú l loi th u tiờn cú mt ti Nht Bn. Nm 1993, Dinner cú 1,5 triu th trờn ton th gii vi doanh s 7,9 t USD.Nm 1951, Ngõn hng Franklin National Long Island New York ó cho phỏt hnh th tớn dng u tiờn trờn th gii. Ti õy, khỏch hng trỡnh n xin vay v c thm nh kh nng thanh toỏn. Cỏc khỏch hng tiờu chun s c duyt cp th. Th ny dựng thanh toỏn cho cỏc giao dch bỏn l hng hoỏ v dch v. Khi thanh toỏn, CSCNT s ghi cỏc thụng tin v khỏch hng trờn th vo hoỏ n bỏn hng. Sau ú, nh phỏt hnh th s thanh toỏn li cho cỏc CSCNT giỏ tr ca hng hoỏ, dch v cú chit khu mt t l nht nh bự p cỏc chi phớ ca khon cho vay.Cỏc khỏch hng (ch th) rt hi lũng v s tin ớch khi s dng th vỡ mc dự hng thỏng h vn phi tr ton b cỏc chi tiờu trong thỏng nhng h ó c li mt khon ng trc (khụng phi tr tin lói trong vũng mt thỏng). V phớa cỏc CSCNT, h cho rng phng thc thanh toỏn ny cng rt hp dn. H nhn thy dng nh cỏc ch th thoi mỏi hn trong cỏc quyt nh mua hng hoỏ dch v. V s thc l cỏc khỏch hng ó mua nhiu hng hoỏ dch v hn khi dựng tin mt. Ngoi ra, chp nhn th an ton hn nhiu so vi dựng sộc v vic s dng h thng tớn dng ca cỏc T chc ti chớnh s tit kim c nhiu chi phớ hn so vi vic thit lp mt mng li tớn dng cc b.Trong nhng nm tip theo, xut hin ngy cng nhiu t chc tham gia vo chng trỡnh ny. Nm 1959, nhiu nh phỏt hnh th ó tung ra mt dch Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 455Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânv mi - dch v tớn dng tun hon. Vi dch v ny ch th cú th duy trỡ s d cú trờn ti khon vay bng mt hn mc tớn dng nu h hon thnh trỏch nhim thanh toỏn trong thỏng. Khi ú, s tin thanh toỏn hng thỏng ca ch th s c cng thờm mt khon phớ tớnh t nhng khon vay ca ch th. Tuy nhiờn, trong giai on ny, h thng th tớn dng vn ch dng li mi quan h tng i n gin c xỏc lp gia nh phỏt hnh th, CSCNT v ch th.Nm 1958, t chc American Express (Amex) phỏt hnh th Green Amex, khụng cú hn mc tớn dng, ch th ch c tiờu dựng v cú trỏch nhim tr mt ln vo cui thỏng. Nm 1987, Amex cho ra i thờm 3 loi th Amex Gold, Amex Platinum v Optima cú hn mc tớn dng tun hon cnh tranh vi th Visa v th Master Card. Hin nay, õy l t chc th du lch v gii trớ ln nht th gii. Nm 1993 cú 35,4 triu th lu hnh v 3,6 triu CSCNT thanh toỏn trờn ton th gii vi doanh s t 124 t USD. Nm 1960, Ngõn hng M (Bank of America) gii thiu sn phm th u tiờn ca mỡnh Bank Americard. Sau ú, Bank of America liờn kt vi cỏc ngõn hng khỏc khp ni trờn th gii nờn ó xõy dng mt mng li rng ln cng nh khng nh c thng hiu hng u th gii ca mỡnh l th VISA. Nm 1977, t chc th VISA quc t chớnh thc hỡnh thnh v nhanh chúng phỏt trin rng khp. Trong nhng nm tip theo, ngy cng nhiu cỏc t chc Ti chớnh-Ngõn hng tr thnh viờn ca t chc th quc t VISA. Hin nay, VISA cú khong 22.000 thnh viờn ti hn 200 quc gia, ó phỏt hnh trờn 500 triu th, cú 13 triu c s chp nhn thanh toỏn, 320.000 mỏy rỳt tin mt, doanh s giao dch hng nm khong 800 t USD. Nhng thnh cụng ca thng hiu th VISA ó thỳc y cỏc nh phỏt hnh th trờn khp nc M bt u tỡm kim cỏch thc cnh tranh vi loi th ny.Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 456Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânNm 1961, Ngõn hng Sanwa ca Nht Bn cho ra i th JCB. Nm 1981, JCB ó bt u phỏt trin thnh t chc th quc t, mc tiờu ch yu l hng vo th trng gii trớ v du lch. Nm 1992, JCB cú 27,5 triu th ang lu hnh; 2,9 triu CSCNT v 160.000 mỏy ATM 139 quc gia trờn th gii vi doanh thu 30,9 t. Nm 1966, 14 ngõn hng thng mi ca M liờn kt vi nhau thnh lp hip hi th liờn ngõn hng gi tt l ICA (Interbank Card Assciation) - mt t chc mi vi chc nng l u mi trao i cỏc thụng tin v giao dch th. Nm 1967, 4 ngõn hng California i tờn ca h t California Bank Card Assciation thnh Westem States BankCard Assciation (WSBA). WSBA m rng mng li thnh viờn ca mỡnh sang cỏc t chc Ti chớnh-Ngõn hng khỏc min tõy nc M. Sn phm th ca h c gi l Master Charge. T chc WSBA cho phộp ICB s dng tờn v biu tng ca mỡnh. n cui nhng nm 60, mt s ln cỏc t chc Ti chớnh-Ngõn hng ó tr thnh thnh viờn ca Master Charge. T ú Master Charge l i th cnh tranh ca Bank Americard (sau ny l VISA). Nm 1979, Master Charge ó i tờn thnh Master Card v tr thnh t chc th thanh toỏn quc t ln th hai trờn th gii sau T chc VISA. Hin nay Master Card cú khong 22.000 thnh viờn ti hn 200 quc gia, ó phỏt hnh 350 triu th, cú 12 triu c s chp nhn thanh toỏn, 200.000 mỏy rỳt tin ATM, doanh s giao dch hng nm khong 460 t USD.H thng thanh toỏn th ngy nay bao gm c cỏc t chc th quc t, cỏc t chc Ti chớnh-Ngõn hng, cỏc cụng ty cung ng thit b, v gii phỏp k thut, cỏc cụng ty vin thụng quc t, . Cựng vi mng li thnh viờn v khỏch hng phỏt trin tng ngy, cỏc t chc th quc t ó xõy dng h thng x giao dch v trao i thụng tin ton cu v phỏt hnh, thanh toỏn, hon tr, khiu kin, v qun ri ro. Vi doanh s giao dch hng trm t Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 457Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânUSD mi nm, th ang cnh tranh quyt lit cựng vi tin mt v sộc trong h thng thanh toỏn. õy l mt thnh cụng ỏng k i vi mt ngnh kinh doanh mi ch cú vi thp k hỡnh thnh v phỏt trin.1.1.2. Khỏi nim th thanh toỏnTh thanh toỏn l mt phng toỏn khụng dựng tin mt do ngõn hng hoc cỏc t chc chuyờn bit phỏt hnh cp cho khỏch hng, c s dng rỳt tin mt ti cỏc ngõn hng i lý, cỏc mỏy rỳt tin t ng hoc thanh toỏn hng húa dch v ti cỏc c s chp nhn th trong phm vi s d ti khon hoc hn mc tớn dng c ký kt gia cỏc t chc phỏt hnh th v ch th.Hu ht cỏc loi th hin nay c lm bng nha cng (plastic) cu to thnh 3 lp c ộp vi k thut cao. Th cú hỡnh ch nht, chung mt kớch thc l : 84mm x 54mm x 0,76mm , cú gúc trũn v gm 2 mt :V nguyờn tc nhn bit th:Mt trc ca th bao gm : -Tờn th v cỏc biu tng ca t chc phỏt hnh th. Vớ d: Biu tng ca th VISA l hỡnh con chim b cõu ang bay c th hin trong khụng gian 3 chiu. Biu tng ca Master Card gm 2 phn: phn Halogram (tc nh ni 3 chiu) cú in hỡnh qu a cu v cỏc lc a, ngoi ra cũn cú 02 vũng trũn - vng an xen vo nhau, trờn ú l dũng ch "MasterCard". Tờn v biu tng ca th do cỏc t chc phỏt hnh th thit k nhm lm tng tớnh an ton ca th v phũng gi mo. -S th : L s dnh riờng cho mi ch th, c in ni lờn trờn th.-H tờn ca ch th : Cng c in bng ch ni. Nu ch th l cỏ nhõn thỡ s in h tờn ca cỏ nhõn, cũn nu ch th l cụng ty thỡ s in tờn cụng ty v tờn ngi c y quyn s dng th. Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 458Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dânNgoi ra cũn cú th cú cỏc yu t khỏc nh : ch ký, hỡnh ca ch th, hỡnh ni khụng gian 3 chiu (hoc chớp i vi th in t).Mt sau ca th bao gm : -Di bng t: lu gi cỏc thụng tin ó c mó húa theo mt chun thng nht nh: s th, ngy ht hn, tờn ch th, tờn ngõn hng phỏt hnh, mó s bớ mt cỏ nhõn (mó s PIN).-ễ ch ký dnh cho ch th: in ch ký ca ch th, c lm t mt nguyờn liu c bit cú kh nng trỏnh c cỏc trng hp c ý ty xúa, sa i v c ộp cht trờn b mt th. 1.1.3. Phõn loi th thanh toỏnTrờn th gii hin nay ang lu hnh rt nhiu loi th. ng trờn cỏc gúc khỏc nhau, chỳng ta cú th chia th thnh cỏc loi khỏc nhau. Thụng thng, vic phõn loi th cn c vo: cụng ngh sn xut th, ch th phỏt hnh, tớnh cht thanh toỏn ca th, hn mc tớn dng, phm vi v mc ớch s dng ca th.1.1.3.1. Phõn loi th theo cụng ngh sn xut (c tớnh k thut) Nhng thnh tu ca khoa hc k thut c ỏp dng rt nhanh chúng vo lnh vc kinh doanh th to nờn s thun tin v an ton cho cỏc bờn tham gia. Cn c vo cụng ngh sn xut th, chỳng ta cú th chia th thnh 3 loi nh sau : Th khc ch ni (Embossing Card)õy l loi th c lm da trờn k thut khc ch ni. Tm th u tiờn trờn th gii c sn xut theo cụng ngh ny. Nhng thụng tin cn thit c khc ni trờn b mt th. Tuy nhiờn, do k thut ny quỏ thụ s nờn th d b lm gi. Do vy, ngy nay ngi ta khụng s dng loi th ny na.Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 459Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Th bng t (Magnetic Stripe)õy l loi th c sn xut da trờn k thut t tớnh vi 1 bng t cha 2 rónh thụng tin mt sau ca th. Th ny c s dng ph bin trong vũng 20 nm tr li õy. Mc dự trỡnh k thut ó cao hn loi th khc ch ni nhng loi th bng t vn bc l nhng nhc im nh:- Kh nng b li dng cao do thụng tin trong th khụng t mó húa c, ngi ta cú th c th d dng bng thit b c gn vi mỏy vi tớnh.- Th bng t mang tớnh thụng tin c nh, khu vc cha thụng tin hp khụng ỏp dng c cỏc k thut mt mó m bo an ton. Do ú, trong nhng nm gn õy th bng t ó b li dng ly cp tin. Hin nay, khc phc nhng hn ch ca th bng t, cỏc nc trờn th gii ó tin hnh nghiờn cu, ci tin cụng ngh th t cú th chng ri ro n cp thụng tin trờn cỏc th bng t. mt s nc khỏc thỡ khc phc hn ch bng cỏch ỏp dng cụng ngh th thụng minh. Th thụng minh (Smart Card)Th thụng minh l th h mi nht ca th thanh toỏn, da trờn k thut vi x tin hc thụng qua vic gn vo th 1 "Chip" in t cú cu trỳc ging nh mt mỏy tớnh hon ho. Th thụng minh cú nhiu nhúm vi dung lng nh ca "Chip" in t khỏc nhau. V mt chi phớ, ngi ta ó tin hnh so sỏnh v thy rng vic ỏp dng k thut th bng t ớt tn kộm so vi vic ỏp dng cụng ngh th thụng minh. Tuy nhiờn rừ rng l vi th thụng minh, s an ton v tin li vt tri hn rt nhiu so vi th bng t.1.1.3.2. Phõn loi th theo ch th phỏt hnhTh phõn loi theo ch th phỏt hnh bao gm 2 loi sau : Nguyễn Hữu Tùng Tài chính công 4510[...]... y kinh t phỏt trin Nguyễn Hữu Tùng 17 Tài chính công 45 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Dch v th phỏt trin cũn cú tỏc dng lm gim khi lng tin mt cú trong lu thụng, t ú tit kim cỏc chi phớ in n, phỏt hnh, vn chuyn, bo qun, d tr tin mt cho ton xó hi 1.2 Hot ng kinh doanh th v qun ri ro trong kinh doanh th ti Ngõn hng thng mi 1.2.1 Mt s thut ng cn bit Trc khi i sõu vo tỡm hiu hot ng kinh. .. giỳp cho nhõn viờn ngõn hng qun cỏc CSCNT, lm cụng tỏc thng kờ, x v lp chng t k toỏn mt cỏch nhanh chúng Nh vy m Ngõn hng ó gim c nhiu chi phớ v nhõn s 1.2.4 Cỏc nghip v trong kinh doanh th 1.2.4.1 Nghip v Marketing Cng nh cỏc ngnh ngh khỏc, kinh doanh th Ngõn hng ũi hi chỳ trng ỏng k vo cụng tỏc Marketing i vi khỏch hng V thuyt, nghip v Marketing trong kinh doanh th l khỏi nim tng i rng, bao... vi cỏc c quan cú thm quyn trong vic iu tra, x cỏc hnh vi gi mo th, gian ln húa n thanh toỏn th - T chc tp hun cho nhõn viờn CSCNT v ch th v cỏc bin phỏp phũng nga ri ro trong thanh toỏn th Túm li, kinh doanh th cng phỏt trin thỡ lnh vc qun ri ro cng c u t nhiu hn Cỏc chuyờn gia trong lnh vc ny l nhng ngi Nguyễn Hữu Tùng 30 Tài chính công 45 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân thc s am... cỏc thụng tin ny tin hnh tra soỏt i vi CSCNT Nguyễn Hữu Tùng 27 Tài chính công 45 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân 1.2.5 Qun ri ro trong kinh doanh th 1.2.5.1 Cỏc loi ri ro thng gp a Ri ro v k thut Mỏy múc, trang thit b, c bit l thit b x t ng úng vai trũ vụ cựng quan trng trong hot ng th Thc t cho thy, vic thanh toỏn th gn nh l khụng th thc hin nu khụng cú s h tr rt ln ca mỏy múc k... ti kinh doanh th v qun ri ro trong kinh doanh th 1.2.6.1 Nhng nhõn t ch quan a Cụng ngh Th l dch v Ngõn hng ng u trong vic ỏp dng cỏc thnh tu khoa hc cụng ngh Vic ỏp dng cụng ngh giỳp cho Ngõn hng gim chi phớ nhõn cụng, nõng cao nng sut lao ng, ỏp ng c nhu cu ca ch th Cụng ngh cũn lm cho quỏ trỡnh phỏt hnh v thanh toỏn th ca Ngõn hng tr nờn nhanh chúng, chớnh xỏc v an ton cao Ngoi ra, kinh doanh. .. nhõn viờn kinh doanh th cũn cú nh hng trc tip n hot ng qun ri ro trong kinh doanh th Nu i ng ny thc hin khụng trit hoc c tỡnh thc hin khụng ỳng nhng hot ng ngn nga ri ro thỡ thit hi thuc v Ngõn hng l iu khụng th trỏnh khi Nguyễn Hữu Tùng 32 Tài chính công 45 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân c V th ca Ngõn hng V th ca Ngõn hng trờn th trng cú tỏc ng khụng nh n hot ng kinh doanh th ca... thin khung phỏp s em li cho Ngõn hng nhng c hi mi trong lnh vc kinh doanh th Th nht, vic xõy dng mt h thng phỏp y , hp s to ra mụi trng cnh tranh lnh mnh, s n nh v trt t trờn th trng th Th hai, vi h thng phỏp y v cht ch s l c s hng dn cho hot ng kinh doanh th ca Ngõn hng tuõn theo phỏp lut, t ú hn ch nhng sai phm, nhng ri ro gõy tn tht cho cỏc bờn tham gia Th ba, h thng phỏp y v cht ch... lut iu chnh cú th gii quyt, x chớnh xỏc khi xy ra khiu kin, t tng 1.2.5.2 Hot ng qun ri ro B phn qun ri ro c coi l b phn "xng sng" (Back-Bone) trong hot ng kinh doanh th hot ng qun ri ro t hiu qu cao thỡ b phn ny cn thc hin nhng cụng vic sau: - C gng ngn nga v iu tra nhng trng hp s dng th gi mo - Qun danh mc cỏc ti khon liờn quan ti nhng th ó c thụng bỏo mt hoc tht lc - Cp nht thụng... ng kinh doanh th nh s lng th phỏt hnh, doanh s thanh toỏn, cht lng sn phm th thanh toỏn ng thi h cng quyt nh s tin tng ca khỏch hng i vi Ngõn hng Nhng tiờu chớ quan trng i vi mt nhõn viờn hot ng trong lnh vc kinh doanh th l: Trỡnh chuyờn mụn, kinh nghim, s hiu bit v cụng ngh, tinh thn trỏch nhim v kh nng giao tip vi khỏch hng Vi trỡnh chuyờn mụn cao, i ng nhõn viờn s hn ch c nhiu ri ro, tn tht trong. .. nh gi mo th, gian ln trong thanh toỏn th Th t, vic ban hnh nhng quy nh kp thi cng th hin s quan tõm ca Nh nc i vi lnh vc th cng nh quan tõm n vic bo v quyn li ca cỏc bờn tham gia, t ú cụng chỳng s cú tin tõm tin tng vo phỏp lut ng thi mnh dn, yờn tõm s dng th Bờn cnh mụi trng phỏp thỡ mụi trng kinh t cng nh hng khụng nh ti hot ng kinh doanh th ca Ngõn hng Trong thi k nn kinh t phỏt trin v m rng, . hỡnh kinh doanh th v qun lý ri ro trong kinh doanh th ti Ngõn hng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng HChng 3: Mt s gii phỏp phỏt trin kinh doanh. Vit Nam-Chi nhỏnh Lỏng H, em ó chn ti : "Phỏt trin kinh doanh th v qun lý ri ro trong kinh doanh th ti Ngõn hng thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam-Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh doanh thẻ và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Láng Hạ, Phát triển kinh doanh thẻ và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Láng Hạ, Phát triển kinh doanh thẻ và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Láng Hạ, Các ngun nhân dẫn đến việc ra đời của thẻ thanh tốn Nguồn gốc hình thành thẻ thanh tốn, Lịch sử phát triển của các loại thẻ thanh toán, Phân loại thẻ theo cơng nghệ sản xuất đặc tính kỹ thuật, Phân loại thẻ theo chủ thể phát hành Phân loại thẻ theo tính chất thanh tốn, Phân loại thẻ theo phạm vi sử dụng Phân loại thẻ theo hạn mức tín dụng, Khái niệm thẻ thanh tốn Vai trò của dịch vụ thẻ trong việc phát triển kinh tế-xã hội, Một số thuật ngữ cần biết, Tổ chức thẻ quốc tế Ngân hàng phát hành thẻ ISSUER Ngân hàng thanh toán thẻ Acquirer, Máy chà hóa đơn – Máy cà thẻ Imprinter: Máy xin cấp phép tự động EDC Electronic Data Capture Máy rút tiền tự động ATM Automatic Teller Machine, Nghiệp vụ Marketing, Nghiệp vụ phát hành và thanh tốn thẻ Nghiệp vụ tra sốt và bồi hồn, Các loại rủi ro thường gặp, Hoạt động quản lý rủi ro Những nhân tố chủ quan, Các nhân tố khách quan, Quá trình hình thành và phát triển, Cơ cấu, tổ chức của Chi nhánh, Tình hình huy động vốn Hoạt động tín dụng, Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Các hoạt động kinh doanh khác Kết quả hoạt động kinh doanh, Các loại thẻ phát hành Tình hình phát hành thẻ, Doanh số phát hành và thanh toán thẻ, Tình hình thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ, Tình hình rủi ro và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ, Những kết quả đạt được, Những mặt còn hạn chế, Nguyên nhân của những hạn chế, Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức, Định hướng phát triển kinh doanh thẻ trong năm 2007 Giải pháp về chiến lược, Giải pháp về công nghệ Giải pháp về nhân sự, Kiến nghị với Nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay