hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao

153 814 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 22:06

Bộ KHOA HọCCÔNG NGHệ VIệN CÔNG NGHIệP THựC PHẩM 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Dự án cấp nhà nớc hoàn thiện công nghệ xử nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao M số: KC.04.da01 Chủ nhiệm dự án: Th.S. Trần Thị Châu Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp thực phẩm 5687 H Ni: nm 2005 Bản quyền: Đơn xin sao chép toàn bộ hoặc từng phần tài liệu này phải gửi đến Viện trởng Viện Công nghiệp Thực phẩm, trừ trong trờng hợp sử dụng với mục đích nghiên cứu. B.KH&CN VCNTPB.KH&CN VCNTP VCNTP B.KH&CN 1 Bộ KHOA HọCCÔNG NGHệ VIệN CÔNG NGHIệP THựC PHẩM 301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội báo cáo tổng kết khoa học và kỹ thuật Dự án cấp nhà nớc hoàn thiện công nghệ xử nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao M số: KC 04 da 01 Chủ nhiệm dự án: Th.S. Trần Thị Châu Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp thực phẩm H Ni: nm 2005 Tài liệu này đợc chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện dự án cấp nhà nớc , Mã số: KC 04 - DA 01 2 3Danh sách tác giả tham gia dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nớc 1. Tên Dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao. 2. Thuộc chơng trình Khoa học công nghệ cấp Nhà nớc: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học, giai đoạn 2001-2005 Mã số: KC.04. 3. Thời gian thực hiện: 2 năm từ tháng 3 năm 2002 đến tháng 3 năm 2004. 4. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp thực phẩm 5. Cơ quan chủ quản: Bộ Công nghiệp 6. Danh sách các tác giả tham gia dự án: TT Học hàm, Học vị, Họ và tên Chữ ký 1. Th.S. Trần Thị Châu 2. Th. S. Nguyễn Thuý Hờng 3. TS. Lê Việt Nga 4. KS. Trần Hoàng Quyên 5. Th.S. Đàm Lam Thanh 6. KS. Phan Xuân Định 7. KS. Trần Mỹ Linh 8. CN. Nguyễn Thị Liên Hà 9. KS. Trần Thị Nguyệt Thu 10. KS. Nguyễn Văn Ngũ 11. KS. Hoàng Ngọc Văn Thủ trởng cơ quan chủ trì dự án Viện trởng Viện Công nghiệp thực phẩm TS. Lê Đức Mạnh 4Bài tóm tắt Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao là xây dựng đợc quy trình công nghệ và mô hình dây chuyền sản xuất dịch quả và rợu vang chất lợng cao tại Viện Công nghiệp thực phẩm. Triển khai áp dụng ở nhiều cơ sở sản xuất trong cả nớc nhằm tạo sản phẩm mới có giá trị đợc chế biến từ nông sản góp phần phát triển kinh tế của Việt nam. Phơng pháp nghiên cứu: Để thực hiện thành công dự án này, chúng tôi đã ứng dụng các công nghệ hiện đại cũng nh truyền thống và thông dụng nh: Công nghệ enzim, vi sinh, lên men và các phơng pháp hóa học, học, các phơng pháp phân tích cần thiết khác. Đối tợng nghiên cứu chính của dự án là các loại quả sẵn có ở Việt nam bao gồm: Dâu tằm, nho, mận, dứa và táo mèo Kết quả nổi bật của dự án: 1. Đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ xử quả nhằm nâng cao hiệu suất trích ly và làm trong dịch quả quy mô xởng thực nghiệm quy mô 500kg/ca và 1000kg/ca. 2. Đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất rợu vang chất lợng cao quy mô xởng thực nghiệm và quy mô công nghiệp với công suất 5.000, 10.000 và 25.000 lít/mẻ. 3. Đã xây dựng đợc quy trình công nghệ và mô hình dây chuyền thiết bị đồng bộ cho xử dịch quả và lên men rợu vang tại xởng thực nghiệm Viện Công nghiệp thực phẩm. 4. Đã ký đợc 10 hợp đồng (Hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác nghiên cứu và hợp đồng chuyển giao công nghệ) với tổng giá trị là 714.200.000 đồng với các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pháp Quốc, Công ty Tân Thịnh và Công ty TNHH Ngân Hạnh và đã sản xuất đợc 266.900 lít dịch quả và 352.000 lít rợu vang, vợt so với kế hoạch ban đầu là 96.900 lít dịch quả 5và 92.000 lít rợu vang. Trong quá trình phối hợp nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Dự án đã cùng các công ty đầu t kinh phí mua nguyên vật liệu, nhân công, thiết bị sản xuất vợt kế hoạch, đồng thời cùng tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn nộp Ngân sách Nhà nớc. Sản phẩm của Công ty Pháp Quốc đã đợc bán rộng khắp trên thị trờng toàn quốc và đợc ngời tiêu dùng đánh giá cao. Công ty đã tham gia hội chợ Hàng hoá đợc ngời tiêu dùng a thích 2002. Tại hội chợ này, 2 sản phẩm hợp tác với Dự án đã đạt huy chơng vàng (Vang Gouga và Tháp Chàm) và một sản phẩm đợc tặng bằng khen (Vang Pháp Quốc). Trong năm 2003 công ty đã đa sản phẩm tham gia hội thi rợu vang Quốc tế tại Việt nam. Sản phẩm của Công ty đợc đánh giá cao và đã đạt giải khuyến khích. 5. Đã đào tạo đợc 4 kỹ s chuyên ngành công nghệ sinh học và 11 công nhân kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất. Những kết quả nổi bật trên đây sẽ đợc trình bày trong báo cáo Tổng kết khoa học và kỹ thuật, Báo cáo tóm tắt tổng kết khoa học kỹ thuật, Báo cáo thống kê và các báo cáo khác 6 TrÝch l−îc nh÷ng ®IÓm chÝnh cña thuyÕt minh dù ¸n Theo biÓu B1-2-Tm®t 7B1-2-TMĐT thuyết minh dự án Nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ I. Thông tin chung về dự án 1. Tên Dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao. 2. Thuộc chơng trình KHCN cấp Nhà nớc KC-04 Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học, giai đoạn 2001-2005. 3. M số: KC.04.DA01 4. Cấp quản lý: Nhà nớc 5. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 3/2002 đến tháng 3/2004) 6. Kinh phí: Tổng số: 3,400,000,000,0 đồng cho 2 năm Trong đó, từ ngân sách SNKH: 1,200,000,000,0 đồng 7. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghiệp thực phẩm Địa chỉ: 301, Đờng Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà nội Điện thoại: 8584 318 hoặc 8583 983 8. Chủ nhiệm dự án: Trần Thị Châu. Học vị: Thạc sỹ Chức vụ: Trởng Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế Địa chỉ: Viện Công nghiệp thực phẩm 301 Đờng Nguyễn Trãi, Thanh xuân, Hà nội. Điện thoại: CQ: 858 3983 NR: 858 2464 8II. Mục tiêu, nội dung và các kết quả của dự án 1. Mục tiêu của dự án: Xây dựng đợc quy trình công nghệ và mô hình dây chuyền sản xuất dịch quả và lên men rợu vang tại Viện Công nghiệp thực phẩm, tạo điều kiện để triển khai áp dụng ở nhiều cơ sở sản xuất trong cả nớc. Quy mô sản xuất: - 85.000 lít dịch quả/năm - 130.000 lít rợu vang chất lợng cao/năm 2. Nội dung của dự án: - Phân tích tổng hợp công nghệ enzim trong xử dịch quả. - Xác định điều kiên thích hợp cho từng loại enzim: Pectinex Ultra SPL, Pectinex 3XL, Rohapect B1L, Rohapect DA61, Xenlulaza, Amylaza - Lựa chọn, thiết kế, chế tạo các thiết bị bổ sung phù hợp cho trích lyxử dịch quả bằng phơng pháp enzim công suất 85.000 lít/năm và các thiết bị cho lên men rợu vang chất lợng cao từ dịch quả đã qua xử công suất 130.000 lít/năm. - Lắp đặt dây chuyền sản xuất đảm bảo công suất đề ra của dự án: chạy không tải và sản xuất thử nghiệm. - Hoàn chỉnh công nghệ sản xuất trên dây chuyền tạo sản phẩm dịch quả và rợu vang chất lợng cao tơng đơng với chất lợng vang nhập ngoại. - Sản xuất thử nghiệm một số loại rợu vang chất lơng cao từ nguồn nguyên liệu quả trong nớc. - Đào tạo cán bộ 3. Dự kiến các kết quả của dự án: - Quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm dịch quả, rợu vang - Nớc quả dùng cho lên men rợu vang - Rợu vang chất lợng cao - Có dây chuyền xử dịch quảsản xuất rợu vang 9III. Phơng án sản phẩm thực nghiệm Bảng 1 TT Tên sản phẩm Đ.v đo Số lợng Tổng số Cơ sở 2002 2003 tiêu thụ 1 2 3 4 5 6 7 1 Nớc dâu Lít 40.000 40.000 80.000 2 Nớc nho Lít 10.000 10.000 20.000 3 Nớc mận Lít 10.000 10.000 20.000 4 Nớc táo mèo Lít 10.000 10.000 20.000 5 Nớc dứa Lít 15.000 15.000 30.000 - Công ty Pháp Quốc - CT Rợu, Bia, NGK Quảng Ninh - CT Rợu Đồng xuân 6 Rợu vang Lít 130.000 130.000 260.000 Cả nớc IV. Tổng vốn đầu t Bảng 2 Trong đó Vốn cố định Vốn lu động TT Nguồn vốn Tổng cộng (tr. đồng)Thiết bị máy mocHoàn thiện công nghệ Xây dựng cơ bảnLơng thuê khoán Nguyên vật liệu, N. lợng Khấu hao thiết bị, nhà xởng đ có+thuê thiết bị Khác1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số 3.400 592 245 138 300 1.819 200 106 Trong đó 1 Kinh phí từ NSNN (35,3% so với tổng số) 1.200 70 245 60 749 76 2 Nguồn khác (64,7%) 2.200 522 138 240 1.070 200 30 Cộng 3.400 592 245 138 300 1.819 200 106 10 V. Danh mục sản phẩm và chỉ tiêu chất lợng Bảng 3 Tên sản phẩm Mức chất lợng Ghi TT và chỉ tiêu chất lợng Đ.v Cần Mẫu tơng tự chú chủ yếu đo đạt Trong nớc Thế giới 1 2 3 4 5 6 7 1 Nớc quả dùng cho lên men rợu vang - Dịch quả nguyên chất - Đờng oBx % 7 - 18 4 - 13 Cha có 7 - 18 4 - 13 2 Rợu vang chất lợng cao - Hàm lợng etanol (đo ở 200C) - Đờng khử - Axit chuẩn - pH - SO2 - Độ trong - Vị Chỉ tiêu vi sinh - Tổng số vi khuẩn hiếu khí không lớn hơn - E. coli - Cl. Perfringens - St. aureus - Nấm men, mốc %v/v % g/l mg/l KL/ml TS/ml TS/ml TS/10ml TS/ml 13-14 1-2 4,0-4,5 3,5-4,5 30 Trong suốt Chát 100 không có không có không có không có 13-14 1-2 4,0-4,5 3,5-4,5 30 Trong suốt Chát 100 không có không có không có không có 13-14 1-2 4,0-4,5 3,5-4,5 30 Trong suốt Chát 100 không có không có không có không có 3 Quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm: dịch quả, rợu vang Quy trình Đồng bộ từ xử dịch quả, thiết bị và sản xuất rợu vang - - [...]... nâng cao chất lợng sản phẩm rợu vang và áp dụng vào thực tế quy trình công nghệ hiện đại, có hiệu quả kinh tế, chúng tôi đã tiến hành thực hiện dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao Dự án đợc thực hiện với một số nội dung sau: 1 Phân tích tổng hợp công nghệ enzim trong xử dịch quả 2 Xác định điều kiện thích hợp cho từng... và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cho sản xuất rợu vang chất lợng cao sử dụng dịch quả đã qua xử bằng enzim 3 Lựa chọn, thiết kế, chế tạo các thiết bị bổ sung phù hợp cho trích lyxử dịch quả bằng phơng pháp enzim công suất 85.000 lít/năm và các thiết bị cho lên men rợu vang chất lợng cao từ dịch quả đã qua xử công suất 130.000 lít/năm 4 Lắp đặt dây chuyền sản xuất đảm bảo công suất đề... trình công nghệ và mô hình dây chuyền 98 thiết bị cho xử dịch quả và lên men rợu vang tại Viện Công nghiệp thực phẩm 3.5.1.1 Quy trình công nghệ xử dịch quả 3.5.1.2 Quy trình công nghệ lên men rợu vang 100 3.5.2 Sản xuất thử nghiệm dịch quả ở quy mô xởng thực nghiệm 101 3.5.3 Lên men rợu vang tại xởng thực nghiệm 103 3.6 98 Phối hợp với các cơ sở để sản xuất rợu vang chất lợng 105 cao quy mô công. .. không tải và sản xuất thử nghiệm 5 Hoàn chỉnh công nghệ sản xuất trên dây chuyền tạo sản phẩm dịch quả và rợu vang chất lợng cao tơng đơng với chất lợng vang nhập ngoại 6 Sản xuất thử nghiệm một số loại rợu vang chất lợng cao từ nguồn nguyên liệu quả trong nớc 7 Đào tạo cán bộ, công nhân 25 Phần I: Tổng quan 1.1 Tổng quan về sản xuất rợu vang 1.1.1 Tình hình phát triển ngành công nghiệp vang trên thế... Phòng Công ty PTCN châu âu Công ty Camin Công ty Rợu-NGK Anh Đào Công ty thơng mại Sestra Công ty NGK Trờng Xuân Công ty Cổ phần TPCN Gia Lâm Công ty Liên doanh Việt- France Công ty Liên doanh rợu Việt Pháp Công ty vang Việt úc Công ty Rợu Biên Hoà Công ty vang Chateau Ninh Thuận Công ty vang Phú Diễn Công ty vang Tây Đô Công ty vang Bắc Đô Công ty Bia Thanh Hoá Công ty Việt Năng Công ty Pháp Quốc Công. .. thành phố đã xuất hiện nhu cầu tiêu dùng các loại vang chát, vangchất lợng cao Sản phẩm vang đỏ chát chất lợng cao mới đạt khoảng 3,5% tổng sản lợng của các cơ sở sản xuất vang hiện nay ở Việt Nam và hầu hết là sản phẩm đóng chai từ dịch vang nho nhập khẩu (nh vang Pháp đóng chai của công ty TNHH Hoà Bình, Công ty Rợu Bình Tây) hoặc một số loại rợu vang nội sản xuất theo gu vang chát nh: Vang Đà Lạt... rợu vang nuôi cấy thuần chủng 18 1.3.2 Môi trờng lên men 20 1.3.2.1 Công nghệ chuẩn bị dịch lên men truyền thống 20 1.3.2.2 Công nghệ chuẩn bị dịch lên men cải tiến 21 1.3.2.3 Công nghệ chuẩn bị dịch lên men qua xử enzim 24 1.3.3 Một số biện pháp xử nâng cao chất lợng dịch quả trớc 25 khi lên men 1.3.4 26 Biện pháp xử hoàn thiện vang 1.3.4.1 Lắng gạn 26 1.3.4.2 Ly tâm 27 1.3.4.3 Sử dụng các chất. .. hợp cho quy trình công nghệ xử dịch quả và lên men rợu vang 3.3.1 Máy xé 88 3.3.2 Máy chà 90 3.3.3 Thiết bị gia nhiệt 92 3.3.4 Thiết bị ly tâm 94 3.4 Lắp đặt dây chuyền sản xuất đảm bảo công suất đề ra của dự 96 án: chạy không tải và sản xuất thử nghiệm 3.5 Hoàn chỉnh công nghệ sản xuất trên dây chuyền tạo sản 98 phẩm dịch quả và rợu vang chất lợng cao tơng đơng với chất lợng vang nhập ngoại 3.5.1... dịch quả dùng cho 56 sản xuất rợu vang 3.1.3 Nghiên cứu quy trình sơ chế quả 56 3.1.3.1 Quy trình sơ chế đối với quả: Dâu; Nho 57 14 3.1.3.2 3.2 Quy trình sơ chế đối với quả : Mận ; Táo mèo Xác định điều kiện thích hợp cho từng loại enzim (Pectinex 58 59 Ultra SPL, Pectinex 3XL, Rohapect B1L, Rohapect DA61, Xenlulaza, Amylaza) và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ cho sản xuất rợu vang chất lợng cao sử... rất cần thiết đối với ngành rợu vang Việt Nam 34 1.2 nguyên liệu quả cho sản xuất rợu vang: [3], [4], [9], [21], [23] ở các nớc phơng Tây và các nớc Châu Âu, rợu vang quả thờng đợc sản xuất bằng cách lên men các loại dịch quả nh: táo, anh đào, nho, lê, mận và dâu Mặt khác, rất nhiều loại quả dại cũng đợc dùng để sản xuất rợu vang nh: quả việt quất, quả anh đào đen, quả cây cơm cháy Những năm gần đây . án: Hoàn thiện công nghệ xử lý nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao là xây dựng đợc quy trình công nghệ. án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nớc 1. Tên Dự án: Hoàn thiện công nghệ xử lý nớc quả bằng phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao, hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao, hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay