Nguyên nhân khiến trẻ đái dầm pdf

6 274 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 20:20

. Nguyên nhân khiến trẻ đái dầm Trong gia đình, trẻ còn đái dầm quả là phiền toái cho cha mẹ và cho chính đứa trẻ. Hai loại đái dầm Đái dầm nguyên. dầm nguyên phát: xảy ra ở 2/3 trẻ đái dầm, nguyên do là nhịp đái sinh học bị đảo lộn. Trẻ chỉ đái khi ngủ. Thông thường trẻ đái trong khi thức, nhưng do
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân khiến trẻ đái dầm pdf, Nguyên nhân khiến trẻ đái dầm pdf, Nguyên nhân khiến trẻ đái dầm pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn