Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường THPT potx

26 519 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 17:20

. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG VĂN THỚI NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ CÔNG TÁC THI ĐUA Ở TRƯỜNG THPT . 2: PHÂN TÍCH VÀ THI T KẾ HỆ THỐNG 2.1. Phát biểu bài toán Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý thi ñua trong trường THPT. Có kết hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường THPT potx, Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường THPT potx, Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi đua ở trường THPT potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn