Kết quả bước đầu chọn lọc giống đậu đũa, đậu cove năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho vùng Đồng bằng sông Hồng pptx

8 485 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 16:20

. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CHỌN LỌC GIỐNG ĐẬU ĐŨA, ĐẬU COVE NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG TỐT PHỤC VỤ CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Đào Xuân Thảng1,. đậu đũa, đậu cove nhằm sớm đưa ra giống đậu đũa, đậu cove năng suất cao chất lượng tốt phục vụ cho vùng Đồng bằng sông Hồng. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Mai
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả bước đầu chọn lọc giống đậu đũa, đậu cove năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho vùng Đồng bằng sông Hồng pptx, Kết quả bước đầu chọn lọc giống đậu đũa, đậu cove năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho vùng Đồng bằng sông Hồng pptx, Kết quả bước đầu chọn lọc giống đậu đũa, đậu cove năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho vùng Đồng bằng sông Hồng pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn