Xoay chữ Trong Adobe Flash Cs6 docx

4 652 7
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 07:20

. Xoay chữ Trong Adobe Flash Cs6 Xoay chữ Trong Adobe Flash Cs6 Các bạn xem bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiều làm thế nào để xoay chữ hàng. vào Frame 3 của Layer 2 chữ “m” và nhấn F6 sau đó kích vào Frame 8 nhấn F6 ở đây tôi chỉ hướng dẫn các bạn làm 2 chữ đầu các chữ tiếp theo bạn làm tương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xoay chữ Trong Adobe Flash Cs6 docx, Xoay chữ Trong Adobe Flash Cs6 docx, Xoay chữ Trong Adobe Flash Cs6 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn