QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 doc

44 568 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 01:20

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG 501(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ - CTy ngày tháng năm 2010)PHẦN I :QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG 501Điều 1: Đại hội đồng cổ đôngĐại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông quyền biểu quyết, là quan quyếtđịnh cao nhất của Công ty, gồm: Đại hội đồng cổ đông lần đầu, Đại hội đồng cổ đôngthường niên Đại hội đồng cổ đông bất thường.Đại hội đồng cổ đông hoạt động theo điều lệ Công ty. Điều 2: Hội đồng quản trịHội đồng quản trị là quan quản lý công ty, toàn quyền nhân danh công tyđể quyết định, thực hiện các quyền nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyềncủa Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị hoạt động theo điều lệ Công ty Quy chế làm việc của Hộiđồng quản trị.Điều 3: Ban Kiểm soátBan kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quảnlý điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiệncác nhiệm vụ được giao.Ban kiểm soát hoạt động theo điều lệ Công ty. Điều 3: Giám đốc Công ty cổ phần đầu xây dựng 501Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịusự giám sát của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị vàtrước pháp luật về việc thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao.Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Giám đốc hoạt độngtheo điều lệ Công ty Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.Giúp việc cho Giám đốc các Phó Giám đốc.Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiệnmột số lĩnh vực công tác, theo dõi hoạt động của một số lĩnh vực được Giám đốc phâncông. Nhiệm vụ cụ thể được phân công theo khối lượng công việc, thể hiện bằng vănbản, phù hợp với đặc điểm từng thời kỳ.Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi đôn đốc điều hành công việc, PhóGiám đốc được ủy quyền thay mặt Giám đốc khi Giám đốc đi vắng để giải quyết côngviệc chung của công ty.Trong phạm vi được phân công, Phó Giám đốc chủ động chỉ đạo, kiểm tra việcthực hiện các chủ trương công tác, biện pháp quản lý ở các phòng nghiệp vụ, các Banvà các đội SXKD khác, đồng thời báo cáo giám đốc biết kết quả công việc, đề xuất cácchủ trương, biện pháp giải quyết.Khi cần sự phối hợp để xử lý công việc thì Phó Giám đốc chủ trì công việcđó, phải chủ động bàn với các Phó Giám đốc khác các Trưởng phòng nghiệp vụliên quan để công việc không bị chồng chéo hoặc bỏ sót.- 1 -Kính gửi: HĐQT, BGĐ,Các phòng ban.Đây là dự thảo Quy chế gửi các đ/c xem đóng góp ý kiến đến hết ngày2/7. Quá thời gian này xem như đồng ý.Điều 4: Quy định chung các phòng, BĐH dự án, BCH công trường, công trình vàĐội thi công.Trưởng phòng, Giám đốc hoặc Trưởng ban các BĐH dự án, BCH công trường,công trình Đội trưởng là cán bộ quản lý, tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốcthực hiện chức năng quản lý theo lĩnh vực nghiệp vụ được giao chịu trách nhiệmtrước Ban Giám đốc về các hoạt động, công tác của phòng, BĐH dự án, BCH côngtrường, công trình, đội. Trực tiếp điều hành CBCNV trong phòng, BĐH dự án, BCHcông trường, công trình đội thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ Giám đốcgiao.Trưởng phòng, Giám đốc hoặc Trưởng ban các BĐH dự án, BCH công trường,công trình Đội trưởng được quyền phân công nhiệm vụ cụ thể cho CB-CNV thuộcquyền phù hợp với trình độ năng lực thực tế để hoàn thành chức năng nhiệm vụ vàchấm công kể cả công làm thêm giờ gởi về phòng TC-HC để làm lương. Được quyềnđề nghị khen thưởng, kỷ luật, xét nâng bậc lương với cán bộ công nhân viên của đơnvị khi xét thấy đủ các điều kiện cần thiết. Đề cao phát huy vai trò chỉ huy điều hành của Trưởng phòng, những vấn đềchuyên môn liên quan đến chủ trương, kế hoạch SXKD phải ý kiến Giám đốcCông ty. Để bảo đảm tính thống nhất, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ, các phòngnghiệp vụ chuyên môn trách nhiệm phối hợp với nhau trong công việc khi yêucầu. Trưởng các phòng nghiệp vụ trách nhiệm chỉ đạo điều hòa mối quan hệphối hợp không để gây ách tắc trở ngại công việc chung. Các số liệu, thông tin cungcấp phải chính xác chịu trách nhiệm về các số liệu, thông tin đó.Hằng tháng, các phòng phải tổ chức họp ít nhất 1 lần để bàn bạc, triển khai côngviệc tập trung ý kiến của CB.CNV kịp thời phản ánh lên Giám đốc.Điều 5: Quy định chung cho CBCNVCán bộ công nhân viên phải thực hiện nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động, các nộiquy quy chế làm việc tại công ty.Công ty cụ thể hoá thêm một số điểm để thực hiện trong đơn vị như : CBCNVphải gương mẫu thực hiện tất cả các quy định của Nhà nước, tự giác chấp hànhnghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vàcủa công ty.CBCNV phải chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của Chủ tịch HĐQT vàGiám đốc công ty, mỗi người phải tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, hoànthành tốt nhiệm vụ được giao cho cá nhân mình tạo điều kiện giúp đỡ đồng nghiệpcùng hoàn thành các nhiệm vụ của đơn vị.Mỗi CBCNV phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, rèn luyện không ngừngnâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hiểubiết đầy đủ nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Công ty. CBCNV được quyền kiến nghị với trưởng phòng về những biện pháp cần thiếttrong công tác quản lý, điều hành công việc của phòng về nhiệm vụ công tác chuyênmôn được giao. Đề xuất những sáng kiến, giải pháp thực thi nhiệm vụ bảo đảm hoànthành tốt công việc của cá nhân của phòng Mỗi CBCNV phản ánh trung thựcthông tin chính xác với cấp trên, quan hệ tốt với địa phương nơi đơn vị đang làmnhiệm vụ, xây dựng tình đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ, động viên lẫn nhau đểhoàn thành nhiệm vụ được giao.- 2 -Mỗi CBCNV phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng gian, bảomật, nhất là công nghệ trong SXKD các công việc khác của công ty. Tuyệt đốikhông được cung cấp các thông tin của công ty ra ngoài khi chưa sự đồng ý củaGiám đốc.Nghiêm cấm CBCNV cấu kết bè phái, phát biểu vô nguyên tắc, sai sự thật, làmmất đoàn kết, mất ổn định trong quan. Không được uống rượu, bia, cờ bạc tronggiờ làm việc không được vi phạm các tệ nạn xã hội dưới bất cứ hình thức nào.CBCNV thi hành công vụ tại địa điểm bố trí làm việc, đảm bảo trang phụcnghiêm túc phải sử dụng trang bị BHLĐ khi làm việc. Không được tụ tập nóichuyện riêng trong giờ làm việc. Phải thực hiện nghiêm chỉnh luật khiếu nại, khiếu tố,pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháplệnh dân chủ nơi quan hoàn thành công việc hiệu quả, tiết kiệm.Điều 9 : Chế độ hội họp:Hàng tuần lãnh đạo hội ý với các trưởng phòng để giải quyết công việc.Các phòng mỗi tháng họp 1 lần vào đầu tháng để kiểm điểm đánh giá công tác đã thựchiện ở tháng trước bàn biện pháp thực hiện tháng sau.Mỗi quý giám đốc công ty triệu tập từ trưởng phòng, trưởng BĐH dự án, đội, tổhọp giao ban một lần vào cuối quý trước thông qua chương trình vào cuối quý sau.Sáu tháng một lần vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 họp sơ kết đánh giá tìnhhình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, họp sơ kết thi đua, triển khai các nghị quyếthoặc tổ chức cho anh em nghe thời sự trong nước thế giới.Mỗi năm một lần vào tháng cuối năm hoặc tháng đầu năm tổ chức hội nghịngười lao động tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm đồng thời thảoluận phương hướng nhiệm vụ năm sau, phát động phong trào thi đua, tổng kết khenthưởng.Sáu tháng một lần công ty họp liên tịch giữa lãnh đạo công ty, Đảng, Côngđoàn, Đoàn thanh niên.Nếu việc cần gấp liên quan đến SXKD của đơn vị thì triệu tập họp đột xuấtđể thông qua lấy ý kiến chủ trương tập thể.Trưởng phòng TC-HC trách nhiệm ghi chép biên bản hội nghị, các biên bảnghi tóm tắt ý kiến phát biểu của từng người ý kiến kết luận của người chủ trì, tất cảcác biên bản phải lưu trữ theo quy định để đối chiếu khi cần thiết.Điều 10: Lề lối làm việcCBCNV đi làm phải đúng giờ quy định. Công việc của CBCNV chỉ giải quyếttại quan, CBCNV cần gặp lãnh đạo công ty thì phải báo cáo trước để lãnh đạo sắpxếp thời gian làm việc, riêng khách đến liên hệ công tác với Giám đốc thì phải thôngqua phòng TC-HC để đăng ký nội dung thời gian cụ thể.Trưởng phòng, BĐH dự án, đội sản xuất, tổ phải nghiêm chỉnh thực hiện chế độbáo cáo định kỳ, báo cáo trước sau khi thi hành công việc được giao.Trưởng phòng CBCNV khi đi công tác hoặc nghỉ 1 ngày trở lên phải báo cáobằng văn bản được sự đồng ý của Giám đốc công ty.CBCNV đi công tác hoặc nghỉ việc riêng phải được sự đồng ý của cán bộ trựctiếp phụ trách được cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường. Xong công việc phải báo- 3 -cáo kết quả với cán bộ phụ trách lấy xác nhận nơi đến làm sở cho việc quản lýcông việc thanh toán chế độ công tác phí.Đối với CBCNV nghỉ phép năm phải được sự đồng ý của cán bộ phụ trách trựctiếp, trưởng phòng TC-HC ký đề nghị, Giám đốc công ty quyết định.Điều 12: Giải quyết khiếu nại, tố cáo.Giám đốc tiếp nhận giải quyết các trường hợp kiến nghị, khiếu nại, tố cáotrong phạm vi của công ty theo thẩm quyền được quy định tại Luật khiếu nại tố cáocủa công dân.Những ý kiến giải quyết của lãnh đạo đối với các đơn khiếu nại, khiếu nại củacông ty, Trưởng phòng TC-HC các trưởng phòng khác khi được uỷ quyền tráchnhiệm thông báo đầy đủ đến đương sự.Trường hợp lãnh đạo giao cho các phòng chức năng giải quyết đơn thư khiếutố thì phòng đó phải chủ động quan hệ với các bên liên quan để giải quyết chu đáovà báo cáo kết quả giải quyết cho Giám đốc công ty biết.Những đơn thư khiếu nại, tố cáo mạo danh hoặc nặc danh theo quy định củaNhà nước nói chung, lãnh đạo không xem xét giải quyết.Những đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt tuyến lãnh đạo công ty sẽ trả lại cho cấplãnh đạo trực tiếp giải quyết trước, cấp trực tiếp không giải quyết được thì lãnh đạocông ty mới giải quyết.CBCNV chưa hiểu, chưa biết, chưa thông suốt hoặc thắc mắc vấn đề gì thuộcnội bộ quan thì trước hết phải tự mình tìm hiểu kỹ càng, thấu đáo sự việc. Nếu xétthấy chưa rõ thì gặp người phụ trách trực tiếp để trao đổi giải quyết, nếu thấy vượt quáquyền hạn thì người phụ trách sẽ chuyển ý kiến lên cấp cao hơn để giải quyết. Trongkhi chờ đợi giải quyết CBCNV không được phát biểu bừa bãi hoặc nói năng lung tungkhông đúng chỗ, làm nhiễu loạn thông tin, gây mất đoàn kết nội bộ. CBCNV nào viphạm lần đầu thì nhắc nhở khiển trách; tái phạm sẽ kỷ luật sa thải. Thời gian giải quyết đơn thư chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đơn thư.Điều 13: Giải quyết những trường hợp khẩn cấp. Những kiến nghị, cấp báo ở các đội, hoặc các cán bộ đi công tác độc lập liênquan đến đơn vị ngoài giờ hành chính kể cả thứ 7 chủ nhật, ngày lễ thì thực hiệnnhư sau:Nếu nhận bằng công văn, điện thoại, fax thì phòng nhận được công vănchuyển ngay cho lãnh đạo giải quyết, nếu nhận bằng điện thoại thì người nhận tráchnhiệm ghi rõ nội dung người cấp báo, người nhận thông tin phải báo cáo ngay chongười trách nhiệm của công ty giải quyết không được chậm trễ.Trong trường hợp ngoài giờ làm việc không lãnh đạo ở quan thì ngườinhận thông tin phải báo ngay cho trưởng phòng TC-HC hoặc người trách nhiệm đểliên lạc với lãnh đạo nhận ý kiến chỉ đạo giải quyết.Mọi sự chậm trễ gây hậu quả thì người liên quan xử lý chậm phải chịu hoàn toàntrách nhiệm.Điều 14: Về công tác kiểm tra nội bộ.Giám đốc tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các phòng, BĐH dự án,đội, tổ, để đánh giá kết quả công tác của đơn vị.Trưởng phòng phải tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra các mặt công tác trong nội bộcủa phòng, BĐH dự án, đội, tổ thi công như việc chấp hành chủ trương chính sách- 4 -pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của công ty chịu trách nhiệm trước lãnhđạo về những hậu quả xảy ra theo quy định của pháp luật.Trưởng phòng, BĐH dự án, đội, tổ trách nhiệm nghiên cứu cải cách đề xuấtcải cách hành chính từng bước, giải quyết các thủ tục giấy tờ không cần thiết, cải tiếnlề lối làm việc trong phần việc được phân công, kế hoạch biện pháp ngăn ngừa cáchành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phát hiện những sai phạm kịp thời xử lý nghiêm,đúng người đúng tội để giáo dục chung.Điều 15: Quan hệ với Đảng các Đoàn thể trong Công ty.Đối với các Nghị quyết của TW Đảng, Thành uỷ, Đảng uỷ Tổng công ty XDCTGT5, Đảng bộ công ty đề xuất chương trình để tổ chức học tập, quán triệt đến Đảngviên CBCNV trong toàn công ty.Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ các đoàn thể hội họp,kiểm tra chỉ đạo trong việc thi hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn sở hoạt động vàcông đoàn trách nhiệm vận động CBCNV thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhànước quan. Thường xuyên thông báo với lãnh đạo đơn vị, tổ chức Đảng về tìnhhình tưởng, đời sống của CBCNV cùng bàn bạc đề xuất, phối hợp giải quyếtnhằm bảo đảm phát huy các nguồn lực tính thống nhất, đoàn kết trong mọi hoạtđộng của công ty.Giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn TNCS HCM hoạt động vàĐoàn Thanh niên trách nhiệm bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phối hợp vớicác bộ phận chuyên môn, chủ động đề ra kế hoạch, phương thức hoạt động phù hợpnhằm hoàn thành nhiệm vụ đoàn viên tập hợp lực lượng trẻ tham gia cống hiến trílực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá cho đất nước nói chung công ty nóiriêng.- 5 -PHẦN II :QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠNCỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔNA- PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH :1/ Quy định chức năng của Phòng Tổ chức hành chính : 1.1. Tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý, sắp xếp sử dụng hiệuquả toàn bộ đôi ngũ CB-CNV thuộc phạm vi đã được phân cấp quản lý.1.2. Nghiên cứu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty để đề đạt quy mô tổchức sản xuất, tổ chức lao động phù hợp, quản lý chặt chẽ, bảo đảm không ngừng tăngnăng xuất lao động trong Công ty.1.3.Tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách đã được Nhà nước qui định, đối vớingười lao động. Phối hợp với tổ chức quần chúng của Đảng (công đoàn, đoàn thanhniên), tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, sơ tổng kết khenthưởng kịp thời nhằm động viên hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao cho Công ty.1.4. Tổ chức giáo dục CB-CNV nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệan ninh chính trị, bảo vệ sản xuất , bảo vệ tài sản trật tự quan.2/ Nhiệm vụ của Phòng TCHC :2.1. Giúp Giám đốc nắm vững tình hình từng CBCNVC trong Công ty. Nắmvững trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, năng lực, sở trường, nguyện vọng, sứckhoẻ, lịch sử gia đình bản thân của từng CBCNV để kế hoạch bồi dưỡng đúng nănglực, nhằm phát huy khả năng trình độ, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng vàNhà nước.2.2. Căn cứ vào tình hình sản xuất của Công ty, nghiên cứu xây dựng chứctrách, nhiệm vụ, đề xuất, thành lập hoặc giảm nhẹ tổ chức sản xuất cho phù hợp yêucầu thực tế của Công ty.2.3. Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất của Công ty lập kế hoạch lao động - tiềnlương quy chế sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng, kế hoạch cải thiện chế độ,điều kiện làm việc, bảo hiểm lao động, kế hoạch BHYT những biện pháp thựchiện những kế hoạch đó hiệu quả tốt nhất.2.4. Tham mưu đề xuất điều động, điều phối CB-CNV trong nội bộ sao cho sửdụng hiệu quả nguồn lao động nội bộ hiện kiến nghị cấp trên điều động.2.5. Quản lý chặt chẽ, chính xác hồ sơ lý lịch CB-CNV thuộc quyền phân cấpquản lý của Công ty.2.6. Lập kế hoạch thường xuyên đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viênnghiệp vụ công nhân kỹ thuật hàng năm đúng chính sách, chế độ.2.7. Nghiên cứu thực hiện đúng đắn đường lối chính sách cán bộ của Đảngtrong việc bổ nhiệm sử dụng cán bộ theo phân cấp quản lý.2.8. Tổ chức điều tra, kiểm tra các vụ tai nạn lao động, kết hợp với công đoàncác sở quan địa phương quan nhà nước liên quan giải quyết .2.9. Nghiên cứu sử dụng lao động thật hợp lý khoa học, tổ chức thực hiện tốtkỷ luật lao động, phối hợp với các phòng ban chuyên môn, xây dựng các chỉ tiêu địnhmức lao động, hình thức trả lương sản phẩm hợp lý nhằm khuyến khích người lao- 6 -động không ngừng nâng cao năng suất lao động góp phần giảm, hạ giá thành sảnphẩm.2.10. Quản lý giám sát chặt chẽ chế độ trả lương chế độ tiền thưởng đúngchính sách đúng chế độ đúng quy chế trả lương đã được Công ty xây dựng.2.11. Thực hiện đúng chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất đến lãnh đạo Côngty cấp trên đúng thời gian quy định phân cấp báo cáo (tháng, năm).2.12. Theo dơi, phân tích hồ sơ các vụ việc vi phạm kỷ luật trình giám đốc triệutập hội đồng xử lý, giáo dục kịp thời.2.13. Theo dõi thống kê tình hình sử dụng, quản lý thời gian lao động, tiềnlương năng xuất lao động phương án đề xuất quản lý lao động hiệu quảhơn2.14. Tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng nhắc nhở ýthức bảo mật phòng gian, an ninh trật tự trong nội bộ.2.15. Soạn thảo văn bản theo nhiệm vụ được giao, trình ký văn bản, đóng dấu,in ấn phát hành đúng theo địa chỉ nơi nhận.2.16. Tiếp nhận công văn, tài liệu đến trình lãnh đạo xem xét để sự chỉđạo giải quyết kịp thời.2.17. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại để giải quyết công việc khi đượcCông ty uỷ quyền.2.18. Trang cấp, quản lý, điều chuyển thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ làmviệc cho lãnh đạo công ty các phòng theo yêu cầu đòi hỏi của công việc.2.19. Tổ chức công tác bảo vệ, công tác vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự nơi làmviệc, quản lý giờ giấc làm việc của CBCNV văn phòng.2.20. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu cho lãnh đạo cán bộ đi công tác. Bốtrí điều động xe con phục vụ lãnh đạo theo yêu cầu.2.21. Quan hệ với chính quyền sở tại đê giải quyết các thủ tục hành chính choCBCNV đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.2.22. Phối hợp với công đoàn xây dựng các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng vàtham mưu cho lãnh đạo xét duyệt, đề nghị các mức mức khen thưởng khi CBCNV cóthành tích trong lao động sản xuất.3/ Quyền hạn của Phòng TC-HC3.1. Được quyền kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động, chấp hành kỷluật lao động, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước quy chếquản lý các mặt của Công ty đối với người lao động trong các đơn vị sản xuất, côngtác của Công ty.3.2. Được quyền điều động, điều hoà lao động trong nội bộ nhằm đảm bảo hoànthành nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất sau khi đã xin ý kiến của Giám đốc.3.3. Được quyền tổ chức phối hợp các phòng ban liên quan, kiểm tra đình chỉnhững máy móc, thiết bị công cụ những bộ phận cá nhân không chấp hành quy tắcvà đảm bảo an toàn lao động xét thấy thể gây ra tai nạn nguy hiểm đến tính mạngcông nhân, tài sản nhà nước (việc đình chỉ thể báo cáo Giám đốc trước hoặc sau khiquyết định).3.4. Được quyền triệu tập các cuộc họp bàn, chuyên đề về công tác nhân sự, tiềnlương, phổ biến chính sách chế độ đổi mới của người lao động.- 7 -3.5. Được quyền từ chối cung cấp chứng từ, hồ sơ, số liệu cho tổ chức hoặc cánhân khi xét thấy không lợi của người lao động, hoặc không thuộc chức năng củahọ khi chưa ý kiến của Giám đốc Công ty.3.6. Được ký sao lục các văn bản chế độ chính sách của người lao động cấptrên đối với công tác nhân sự tiền lương (Giám đốc uỷ quyền )3.7. Được quyền yêu cầu các phòng ban, đơn vị, bộ phận trực thuộc cung cấp sốliệu, chứng từ đầy đủ kịp thời phục vụ cho xây dựng kế hoạch yêu cầu về quản lý vàbáo cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng khi cần, không cần chờ ýkiến của lãnh đạo Công ty.B- PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY .1/ Quy định chức năng của Phòng TC-KT :Giám đốc đồng tiền giám sát (quản lý) tài chính làm tham mưu cho Giámđốc công ty trong việc thực hiện tài chính, kế toán đúng chế độ tài chính Nhà nước vàLuật doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn vốn kinh doanh nhằmmang lại tích luỹ ngày càng cao.1.1 Chức năng giám đốc Giám đốc toàn bộ mọi hoạt động SXKD của đơn vị thông qua đồng tiền thựchiện nhiệm vụ kiểm soát viên tài chính Nhà nước tại công ty. 1.2. Chức năng giám sát (quản lý) Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tất cả các bộ phận liên quan dến SXKD củacông ty. Đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý đặc biệt là chứngtừ, hoá đơn ghi chép ban đầu, yêu cầu chặt chẽ chính xác của công tác quản lý tàichính kinh tế tại doanh nghiệp.2- Nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán công ty .2.1- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác hạch toán tài chính về kết quả hoạtđộng SXKD (hạch toán kế toán), những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả SXKD, thôngqua đó giúp Giám đốc đề ra những biện pháp quản lý điều hành đạt kết quả tốt hơn.2.2- Phục vụ đầy đủ kịp thời các yêu cầu SXKD trên sở chế độ nguyên tắc tàichính do nhà nước quy định, tất cả mọi phát sinh ngoài chế độ nguyên tắc quản lý tàichính Nhà nước đã ban hành đều phải xin ý kiến của quan cấp trên.2.3- Phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời, liên tục hệ thống toàn bộ mọi hoạtđộng SXKD của công ty cho Giám đốc quan quản lý nhà nước.- Chuẩn bị kịp thời các kế hoạch tài chính (các nguồn vốn) cho yêu cầu sản xuấtthường xuyên các nguồn vốn phát sinh khi cần (các dự án đầu tư).- Theo dõi thanh toán theo tiến độ các hợp đồng kinh tế đã ký kết (từng hợpđồng cụ thể).- Mở sổ sách theo dõi từ đầu cho đến khi kết thúc hợp đồng kinh tế, các dự án . - Phân công cán bộ chuyên trách nghiệp vụ cụ thể thường xuyên (về nghiệp vụcũng như các hạng mục công trình hay các dự án đầu tư) của công ty.3- Vị trí trách nhiệm của Kế toán trưởng (Trưởng Phòng TC-KT)3.1- Vị trí Kế toán trưởng (hay Trưởng phòng TC-KT ).- Kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước doChính phủ quy định.- 8 -- Kế toán trưởng chức năng bảo đảm việc kế toán chính xác, kịp thời theođúng chế độ, thể lệ tài chính quy định của nhà nước giám đốc việc bảo vệ tài chínhNhà nước tại doanh nghiệp.- Kế toán trưởng làm nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán vừa giúp thủ trưởngđơn vị quản lý kinh tế tài chính vừa làm nhiệm vụ giám sát viên của Nhà nước tại đơnvị doanh nghiệp .- Kế toán trưởng vừa chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty đồng thời chịutrách nhiệm trước quan tài chính Nhà nước trước pháp luật theo đúng điều lệ tàichính kế toán nhà nước đã ban hành - Kế toán trưởng trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ dưới quyềnthực hiện các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình.- Mọi thành viên trong phòng tài chính kế toán phải thi hành đúng những hướngdẫn của Kế toán trưởng chịu sự kiểm tra của Kế toán trưởng, đồng thời mọi thànhviên trông đơn vị kế toán trách nhiệm giám sát công việc của Kế toán trưởng .- Việc thay đổi, bổ nhiệm, thuyên chuyển hoặc xử lý kỷ luật, Kế toán trưởngphải báo cáo ý kiến của cấp trên trực tiếp.3.2- Trách nhiệm của Kế toán trưởng (hay Trưởng phòng TC-KT).Kế toán trưởng trách nhiệm tổ chức chỉ đạo các mặt nghiệp vụ kinh tế,trong đó :a/ Tổ chức công tác kế toán bộ máy kế toán viên phù hợp với tổ chức sảnxuất kinh doanh, không ngừng cải tiến tổ chức công tác kế toán.b/ Tổ chức lập sổ kế toán., tính toán ghi chép phản ánh chính xác, kịp thờimọi hoạt động của đơn vị (về tài sản lao động, tiền vốn, các chi phí sản xuất lưu thôngvà các yếu tố phát sinh thuộc chức năng phải phản ánh , các khối lượng chất lượngcông trình xây dựng bản, tiến độ thực hiện các hợp đồng).c/ Phản ánh kết quả hoạt động SXKD (hoạt động kinh tế) tài chính công ty.Phân tích kết quả hoạt động kinh tế một cách thường xuyên nhằm phát hiện nhữnglãng phí thiệt hại, những việc không hiệu quả, trì trệ trong SXKD giúp Giám đốccó biện pháp kế hoạch khắc phục bảo đảm sản xuất kinh doanh ngày một nâng cao.d/ Phản ánh các nghiệp vụ tài chính, tín dụng kế toán.e/ Tổ chức tính toán, trích chuyển các khoản nộp ngân sách (thuế, khấu hao, lợinhuận )f/ Phản ánh kịp thời chế độ kiểm kê đánh giá tài sản đơn vị hàng năm đề ra biệnpháp thủ tục xử lý kịp thời tài sản mất mát, hư hỏng, các vụ tham ô các trườnghợp lạm dụng tài sản của đơn vị đồng thời yêu cầu Giám đốc công ty biện pháp giảiquyết thu hồi, bồi thường.g/ Kiểm tra xét duyệt báo cáo của các kế toán viên cấp dưới, chỉ đạo báo cáotổng hợp quyết toán kịp thời cho đơn vị cấp trên.h/ Tổ chức hướng dẫn phổ biến, thi hành kịp thời chế độ chính sách tài chính, kếtoán mới của nhà nước cấp trên cho các bộ nhân viên dưới quyền bộ phận liênquan .i/ Tổ chức lưu trữ bảo quản tài liệu kế toán, giữ bí mật số liệu kế toán theo chếđộ nhà nước.3.3- Quyền hạn kế toán trưởng (hay trưởng phòng TCKT) .- 9 -a/ Tất cả nhân viên kế toán viên tại đơn vị bất kỳ làm việc gì, làm việc ở bộphận nào đều phải chịu sự chỉ đạo của Kế toán trưởng do Kế toán trưởng kiểm tragiám sát phân công.Việc tuyển dụng, thuyên chuyển nâng bậc, khen thưởng, kỷ luật các nhân viên kế toán,thủ quỹ, thủ kho trong đơn vị đều phải tham khảo ý kiến của Kế toán trưởng b/ Kế toán trưởng quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyểngiao nộp đủ kịp thời tất cả các tài liệu, chứng từ pháp quy các tài liệu khác cần thiếtcho công tác kế toán kiểm tra của Kế toán trưởng, các bộ phận trong công ty coiđây là trách nhiệm không được từ chối. Những người nhiệm vụ lập, ký duyệt giữcác tài liệu, chứng từ liên quan đến công tác kế toán phải chịu trách nhiệm về nhữngsai sót không xác thực, không rõ ràng, không hợp lệ, không giữ đúng thời hạn quyđịnh làm ảnh hưởng đến việc chép sổ sách kế toán, báo cáo kế toán công việc kiểmtra giám đốc của kế toán trưởng.CBNV nào không thi hành hoặc thi hành những điều hướng dẫn của kế toántrưởng, làm ảnh hưởng đến công tác kế toán ngăn cản trở công việc kiểm tra, giámđốc kế toán thì thể đề nghị thi hành kỷ luật, hạ tiền lương, phê bình, cảnh cáo, cáchchức trong trường hợp nghiêm trọng thể truy tố trước pháp luật, các báo cáothống kê, các hợp đồng khế ước (hợp đồng kinh tế) các chứng từ tín dụng, các tài liệucó liên quan đến thanh toán trả lương, trả thưởng đều phải chữ ký của kế toántrưởng, mới được thực hiện .c/ Khi phát hiện những hoạt động, của bất cứ người nào, trong đơn vị vi phạmqui chế quản lý tài chính theo điều lệ kế toán, thì tuỳ trường hợp kế toán trưởng cóquyền báo cáo cho Giám đốc hoặc thủ trưởng cấp trên trực tiếp, trong trường hợpnghiêm trọng báo cáo đến Uỷ ban thanh tra Nhà nước.d/ Kế toán trưởng không được ký lập hoặc duyệt các báo cáo chứng từ, tài liệuliên quan đến tài chính, kế toán doanh nghiệp khi xét không phù hợp với qui định quảnlý tài chính nhà nước ban hành, với chỉ đạo của đơn vị kế toán trưởng cấp trên .- Trường hợp mệnh lệnh của thủ trưởng đơn vị thì Kế toán trưởng phải trựctiếp trình bày với Giám đốc những chỗ phạm luật của mệnh lệnh đó. Nếu sau khi trìnhbày mà Giám đốc vẫn giữ ý kiến thì Giám đốc phải ký giấy ra lệnh Kế toán trưởngphải chấp hành, nhưng quyền góp ý của mình vào đó đồng thời báo cáo ngay bằngvăn bản cho thủ trưởng cấp trên quan quản lý cấp trên .- Khi kế toán trưởng đi vắng thể (uỷ quyền) cho người trách nhiệm, thaythế nhưng phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà nước về uỷ quyền của mình,kế toán trưởng không thực hiện đúng những điều qui định trên đây thì phải chịu tráchnhiệm như Giám đốc đã ra lệnh .C- PHÒNG KẾ HOẠCH- DỰ ÁN 1/ Quy định chức năng phòng KH- DA1.1. Phòng KH- DA chức năng tham mưu giúp Giám đốc về kế hoạch SXcủa Công ty bao gồm: Kế hoạch SX 6 tháng, 1 năm, 5 năm kế hoạch dài hạn.1.2. Thực hiện nghiệp vụ thống kê - kế hoạch, chủ trì làm hồ sơ các dự án đấuthầu, nhận thầu trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 1.3. Tham gia tìm kiếm, khai thác thị trường bảo đảm đủ việc làm cho công ty. 1.4. Quan hệ với các quan trung ương, địa phương để giải quyết công việctrong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.- 10 -[...]... máy Quy chế số 7: Quy chế thưởng phạt Quy chế số 8: Tiền ký cược của công nhân lái xe Quy chế số 9: Quy định về chế độ công tác phí Quy chế số 10: Thực hiện các chế độ chính sách Quy chế số 11: Chế độ nghỉ phép Quy chế số 12: Sử dụng ôtô con định mức sử dụng điện thoại Quy chế số 13: Phương thức trả lương cho người lao động Quy chế số 14: Quy trình ban hành tiếp nhận văn bản - 14 - QUY CHẾ SỐ... vật sai chủng loại, không đúng với yêu cầu kỹ thuật hoặc sửa chữa trùng lắp, bị phản tu - 13 - PHẦN III : CÁC QUY CHẾ SỞ Gồm : Quy chế số 1: Khoán thi công công trình Quy chế số 2: Tổ chức hoạt động của đội công trình Quy chế số 3: Công tác quản lý tài chính Quy chế số 4: Quản lý kỹ thuật chất lượng công trình Quy chế số 5: Quản lý sử dụng vật Quy chế số 6: Quản lý sử dụng xe máy Quy. .. mình, nếu công ty giải quy t chưa thỏa đáng thì quy n khiếu nại lên cấp cao hơn g Được tổ chức lực lượng tự vệ của đội để bảo vệ công trường, góp phần bảo vệ an ninh chung cho khu vực đóng quân thi công V - CÁC MỐI QUAN HỆ: 1 - Quan hệ giữa đội trưởng công nhân : - Công nhân làm việc theo sự phân công của đội trưởng, lao động kỹ thuật, kỷ luật chấp hành mọi nội quy, quy chế của công ty -... nhu cầu khối lượng vật thiết bị thi công để làm sở cho công ty cấp phát, cung ứng vật tư, thiết bị theo tiến độ thi công 5 - Công trình công ty tổ chức thi công thì chỉ huy trưởng công trình phải lập dự trù cấp vật (căn cứ dự toán, thiết kế thi công) để công ty duyệt để làm căn cứ cấp phát vật quy t toán vật cho công trình theo từng giai đoạn thi công 6 - Vật mua về phải làm thủ... đơn vị thi công phải chịu lãi vay cho đến ngày Cục đầu thẩm định xong phiếu giá / - 17 - QUY CHẾ SỐ 2 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TRÌNH I - Những quy định chung : 1- Đội công trình là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty làm ra sản phẩm là những công trình hạng mục công trình được nghiệm thu bàn giao theo hợp đồng kinh tế đã ký 2- Đội trưởng được quy n chỉ... Công ty tìm kiếm các đối tác, thẩm tra, thẩm định về cách pháp nhân, năng lực uy tín của đối tác để hợp tác kinh doanh 2.13 Lập hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án theo nhiệm vụ KD của công ty Kết hợp với phòng KT-CL, TCHC lập định mức nhân công cho một số hạng mục công trình 2.14 Xây dựng quản lý hồ sơ năng lực của công ty 2.15 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công 3/ Quy định quy n... nhất 4 sáng kiến cải tiến kỹ thuật để làm lợi cho Công ty được thưởng phạt theo quy chế 2.15 Xây dựng chương trình phối hợp cùng phòng Tổ chức- Hành chính tổ chức thi tay nghề hằng năm cho công nhân kỹ thuật 2.16 Thành viên thường trực của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu các dự án do Công ty đầu, Hội đồng thanh lý đầu thiết bị, Hội đồng xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, thành viên... được trừ vào tiền ký cược của công nhân lái xe lái xe phải cược thêm vào cho đủ tiền cược theo quy định ở điểm 2 quy chế này - Điều kiện rút lại ký cược : + Khi người công nhân lái xe giám đốc công ty chấm dứt hợp đồng lao động, sau khi làm đầy đủ thủ tục công tác với các phòng, ban chức năng thanh toán xong mọi khoản của cá nhân với tập thể Công ty trách nhiệm hoàn trả cho người công nhân... Đội trưởng quy n bố trí công việc, trả lương, thưởng đúng quy định, kịp thời cho công nhân, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với công nhân, theo phân cấp của công ty - Khi thành lập đội, Giám đốc công ty ra quy t định kèm theo danh sách CBCNV của đội - Khi công nhân chuyển công tác, đội trưởng trách nhiệm thanh toán đầy đủ lương thưởng xác nhận quá trình công tác cho công nhân trước... chính sách, chế độ của nhà nước - Đội trưởng hoạt động SXKD theo quy chế của công ty chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thi công các mặt hoạt động khác của đội mình 3 Quan hệ giữa đội trưởng với tổ chức Đoàn thể : - Đội trưởng phối hợp chặt chẽ với đoàn thể quần chúng để tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, chăm lo lợi ích, quy n lợi của người lao động 4- Quan . QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 (Ban hành kèm theo Quy t định số: /QĐ - CTy ngày tháng năm 2010)PHẦN I : QUY ĐỊNH CHẾ. VIỆC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 Điều 1: Đại hội đồng cổ đôngĐại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quy n biểu quy t, là cơ quan quy tđịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 doc, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 doc, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 501 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay