Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ doc

6 654 7
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 17:20

. Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ Văn hóa Việt và văn hóa Mỹ nói chung là khác nhau 180 độ nên người Việt mới qua Mỹ thường. mắt như người Mỹ. Khi bàn luận nên hỏi chi tiết, nhất là những chi tiết văn hóa để tỏ ý cho người kia thấy là chúng ta có nhiều khoảng cách văn hóa để
- Xem thêm -

Xem thêm: Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ doc, Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ doc, Những khác biệt văn hóa trong giao tiếp với người Mỹ doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn