Các cụm từ với Ever potx

8 495 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 15:20

. Các cụm từ với Ever Trong tiếng Anh, từ " ;ever& quot; mỗi khi đi với 1 từ nào đó thì nó sẽ mang ý nghĩa khác. Chúng ta hãy cùng khám phá các cụm. nice person] FOR EVER (AND EVER) : forever (mãi mãi) Ex: I'll love you for ever and ever! HARDLY/SCARCELY EVER almost never: rarely (hầu như
- Xem thêm -

Xem thêm: Các cụm từ với Ever potx, Các cụm từ với Ever potx, Các cụm từ với Ever potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn