Bài tiểu luận: Hấp thụ khí SO3 bằng H2SO4 ppt

17 1,756 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2014, 12:20

. Tiên Vũ Thị Thanh TuyếnĐề tài: Hấp thụ khí SO3 Nội dung tìm hiểu: Định nghĩa hấp thụ Phương pháp hấp thụ Hấp thụ SO 3bằng H2SO4 đậm đặc Thiết bị tháp. phương pháp hấp thụ SO3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ Định nghĩa hấp thụ Hấp thụ là quá trình hấp khí bằng chất lỏng. Khí được hút
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận: Hấp thụ khí SO3 bằng H2SO4 ppt, Bài tiểu luận: Hấp thụ khí SO3 bằng H2SO4 ppt, Bài tiểu luận: Hấp thụ khí SO3 bằng H2SO4 ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay