Giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội

58 675 14

nhulan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,934 tài liệu

  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2012, 08:59

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội . vụ huy động nguồn vốn. Chương 2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội. Chương 3. Giải pháp nâng cao. nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội . Trong chuyên đề này em xin đề xuất một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội, Giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội, Giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội, Vai trò của nguồn vốn đối với ngân hàng thương mại., Vốn chủ sở hữu, Tiền gửi và các nghiệp vụ huy động tiền gửi., Tiền vay và các nghiệp vụ đi vay, Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, khuyến mại sản phẩm., Nhân tố khách quan, Các nhân tố chủ quan, Hoạt động huy động vốn., Hoạt động tín dụng Các hoạt động kinh doanh khác, Cơng tác xây dựng cơ bản Kết quả tài chính, Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của chi nhánh, Thực hiện tốt cơng tác phân tích thị trường huy động vốn., Đa dạng hố các sản phẩm bằng cáh gia tăng các tiện ích., Xây dựng chính sách tiếp cận và chăm sóc khách hàng hiệu quả., Quản lý nguồn vốn theo đúng phương pháp mục tiêu Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn