vận dụng các nguyên lý sáng tạo trong mô hình điện toán đám mây

25 378 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 17:31

. VIỆC VẬN DỤNG CÁC NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO VÀO MÔ HÌNH “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY” 2.1 Giới thiệu: Điện toán đám mây là 1 mô hình điện toán máy chủ ảo, sử dụng các. Các dịch vụ điện toán đám mây: 21 2.5 Ý tưởng cho tương lai: 22 2.6 Việc vận dụng các nguyên lý sáng tạo vào mô hình Điện toán đám mây : 22 2.6.1 Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng các nguyên lý sáng tạo trong mô hình điện toán đám mây, vận dụng các nguyên lý sáng tạo trong mô hình điện toán đám mây, vận dụng các nguyên lý sáng tạo trong mô hình điện toán đám mây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay