Nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ppt

4 133,771 1,219
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 14:20

. Nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Nguyễn Dữ là tác giả nổi tiếng của văn học trung đại Việt Nam dân của Ngô Tử Văn- một trí thức nước Việt. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên viết bằng chữ Hán theo thể văn xuôi truyền kỳ. Đây là thể loại văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ppt, Nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ppt, Nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay