TÌM HIỂU BÀI “VIỆT BẮC” CỦA TỐ HỮU pptx

14 800 12
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 14:20

. TÌM HIỂU BÀI “VIỆT BẮC” CỦA TỐ HỮU MỤC TIÊU : - Cảm nhận được một thời kháng chiến. thơ đã viết bài thơ này. - Một trang sử mới của đất nước, một giai đoạn mới của cách mạng mở ra. Tố Hữu viết bài thơ này với xúc cảm của anh cán bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU BÀI “VIỆT BẮC” CỦA TỐ HỮU pptx, TÌM HIỂU BÀI “VIỆT BẮC” CỦA TỐ HỮU pptx, TÌM HIỂU BÀI “VIỆT BẮC” CỦA TỐ HỮU pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn