Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Vn và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập ACFTA

85 419 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 14:24

HƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO: 31.1. Khái luân về xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập: 31.1.1. Chính sách và các công cụ quản lý, điều hành nh Luận văn tốt nghiệpLời mở đầuVới việc trở thành thành viên chính thức của WTO vào tháng 11/2001, Trung Quốc đã có thể củng cố vị thế kinh tế, chính trị của mình hội nhập sâu hơn vào th-ơng mại thế giới. Hiện nay, Trung Quốc càng có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế với các nớc trong khu vực.Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) hịên đang là nhà cung cấp, cũng nh một thị trờng quan trọng đối với Trung Quốc đang chịu tác động mạnh mẽ theo nhiều hớng khác nhau đặc biệt là từ khi Trung Quốc gia nhập WTO. Trong thập kỉ vừa qua Trung Quốc ASEAN đều có những cải cách, mở cửa nền kinh tế đều thực hiện chiến lợc kinh tế hớng tới xuất khẩu, có tốc độ tăng trởng kinh tế khá cao ảnh hởng qua lại ngày càng lớn. Cuộc đối thoại giữa Trung Quốc ASEAN là sáng kiến tăng cờng quá trình hội nhập hợp tác kinh tế để thành lập một Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc gọi tắt là ACFTA (ASEAN- China Free Trade Area) vào ngày 4/11/2002 thông qua việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN- Trung Quốc.Với việc hình thành nên ACFTA sẽ mở ra những thời cơ thách thức đối với quan hệ thơng mại Việt Nam- Trung Quốc trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Bởi vậy, em đã chọn đề tài Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập ACFTA. Mục tiêu của Luận văn Tốt nghiệp:Đánh giá thực trạng quan hệ thơng mại giữa ASEAN, Việt Nam- Trung Quốc trong những năm gần đây. Đánh giá cơ hội thách thức đối với thơng mại Việt Nam trong quá trình hội nhập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA). Từ đó, đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam Trung Quốc trong bối cảnh ACFTA.Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại1Luận văn tốt nghiệp Đối tợng nghiên cứu của Luận văn tốt nghiệp:Luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ thơng mại giữa ASEAN, Việt Nam Trung Quốc( chủ yếu là thơng mại hàng hoá) trong bối cảnh hình thành hội nhập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) một số giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam Trung Quốc trong bối cảnh ACFTA. Bố cục của Luận văn tốt nghiệp:Luận văn đợc chia làm ba chơng:Ch ơng I : Một số vấn đề lý luận về xuất nhập khẩu khu vực mậu dịch tự do.Ch ơng II : Quan hệ thơng mại ASEAN, Việt Nam- Trung Quốc trong thời gian qua.Ch ơng III : Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam Trung Quốc trong bối cảnh hình thành ACFTA.Em xin đợc chân thành cảm ơn TS. Thân Danh Phúc, Trởng khoa Kinh tế- Trờng ĐH Thơng mại đã hết sức ủng hộ khi em chọn đề tài này đã hớng dẫn em hết sức tận tình trong quá trình viết. Em cũng xin đợc chân thành cảm ơn tới TS. Nguyễn Thị Bích, Vụ trởng Vụ Hợp tác Quốc tế- Bộ Tài chính Ths. Ngô Viết Sơn, Phó trởng phòng ASEAN, Vụ HTQT- Bộ Tài chính đã giúp đỡ em rất nhiều về mặt tài liệu đã có những ý kiến đóng góp quan trọng giúp em hoàn thành đợc Luận văn.Do lợng thời gian không nhiều, khả năng nghiên cứu có hạn, luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong đợc các thầy cô giáo các bạn trong khoa bổ sung nhiều ý kiến có chất lợng để luận văn đợc phong phú hoàn chỉnh hơn.Em xin chân thành cảm ơn.Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại2Luận văn tốt nghiệpChơng I: Một số vấn đề lý luận về Xuất nhập khẩu khu vực mậu dịch tự do1.1. Khái luân về xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập:1.1.1. Chính sách các công cụ quản lý, điều hành nhập khẩu:1.1.1.1. Vai trò của nhập khẩu:Nhập khẩumột hoạt động quan trọng của Ngoại thơng. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp quyết định đến sản xuất đời sống trong nớc.Nhập khẩu để bổ sung các hàng hoátrong nớc không sản xuất đợc, hoặc sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu về những hàng hoá mà sản xuất trong nớc sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Hai mặt nhập khẩu bổ sung nhập khẩu thay thế nếu đợc thực hiện tốt sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối nền kinh tế quốc dân trong đó, cân đối trực tiếp ba yếu tố của sản xuất: công cụ lao động, đối tợng lao động lao động.Trong điều kiện nền kinh tế nớc ta hiện nay, vai trò quan trọng của nhập khẩu đợc thể hiện ở các khía cạnh sau:- Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo h-ớng công nghiệp hoá đất nớc.- Bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo phát triển kinh tế cân đối ổn định.Nhập khẩu góp phần cải thiện nâng cao mức sống của nhân dân, ở đây, nhập khẩu vừa thoả mãn nhu cầu trực tiếp của nhân dân hàng tiêu dùng, vừa đảm bảo đầu vào cho sản xuất, tạo việc làm ổn định cho ngời lao động.Nhập khẩu có vai trò tích cực đến thúc đẩy xuất khẩu. Sự tác động này thể hiện ở chỗ nhập khẩu tạo đầu vào cho sản xuất bằng xuất khẩu, tạo môi trờng thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng Việt Nam ra nớc ngoài, đặc biệt là nớc nhập khẩu.1.1.1.2. Những nguyên tắc chính sách nhập khẩu:Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại3Luận văn tốt nghiệpNhững nguyên tắc nhập khẩu trình bày dới đây đợc hiểu nh là những quy tắc thực hiện trong hoạt động nhập khẩu sao cho phù hợp với lợi ích xã hội cũng nh của doanh nghiệp:Thứ nhất, sử dụng vốn nhập khẩu tiết kiệm đem lại hiệu quả kinh tế cao : trong điều kiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng, việc mua bán với các nớc đều tính theo thời giá quốc tế thanh toán với nhau bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Do vậy, tất cả các hợp đồng nhập khẩu đều dựa trên lợi ích hiệu quả để quyết định. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu để công nghiệp hoá phát triển kinh tế là rất lớn mà vốn để nhập khẩu lại co hẹp. Thế nhng không phải là do vốn nhập ngoại tệ dành cho nhập khẩu ít mới dặt vấn đề phải tiết kiệm. Tiết kiệm hiệu quả là vấn đề rất cơ bản của một quốc gia cũng nh của mỗi doanh nghiệp. Thực hiện nguyên tắc này đòi hỏi các cơ quan quản lý cũng nh các doanh nghiệp phải:- Xác định mặt hàng nhập khẩu phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, khoa học- kỹ thuật của đất nớc.- Sử dụng vốn tiết kiệm, dành ngoại tệ nhập vật t cho sản xuất đời sống, khuyến khích sản xuất trong nớc thay thế hàng nhập khẩu.- Nghiên cứu thị trờng để nhập khẩu đợc hàng hoá thích hợp với giá cả có lợi, nhanh chóng phát huy tác dụng đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống nhân dân.Thứ hai, nhập khẩu thiết bị kỹ thuật tiến tiến hiện đại :việc nhập khẩu thiết bị máy móc nhận chuyển giao công nghệ, kể cả thiết bị theo con đờng đầu t phải nắm vững phơng châm đón đầu, đi thẳng vào tiếp thu công nghệ hiện đại. Nhập khẩu phải hết sức chọn lọc , hết sức tránh nhập những công nghệ lạc hậu mà các nớc đang tìm cách thải ra. Đây không chỉ là bài học đợc rút ra đợc qua một số năm gần đây, mà còn là kinh nghiệm của hầu hết các nớc đang phát triển.Thứ ba, bảo vệ thúc đẩy sản xuất trong nớc phát triển tăng nhanh xuất khẩu : trong điều kiện sản xuất hiện tại của Việt Nam, giá hàng nhập khẩu thờng rẻ hơn, phẩm chất tốt hơn. Nhng nếu ỷ lại vào nhập khẩu sẽ không mở mang đợc sản xuất, thậm chí bóp chết sản xuất trong nớc. Vì vậy, cần tính toán tranh thủ các lợi Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại4Luận văn tốt nghiệpthế của nớc ta trong từng thời kỳ để mở mang sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa về số lợng chất lợng, vừa tạo ra đợc nguồn hàng xuất khẩu mở rộng thị tr-ờng nớc ngoài. Tuy nhiên không nên bảo hộ sản xuất nội địa với bất cứ giá nào.Một số chính sách nhập khẩu trong chiến lợc phát triển kinh tế- xã hội : để thực hiện mục tiêu chiến lợc phát triển kinh tế xã hội cua nớc ta đến năm 2010, tầm nhìn 2020, chính sách nhập khẩu của Nhà nớc ta trong những năm tới là:- Ưu tiên nhập khẩu máy móc thiết bị công nghệ mới phục vụ cho việc thực hiện những mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc cho tăng trởng xuất khẩu.- Tiết kiệm ngoại tệ, chỉ nhập khẩu vật t phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu sản xuất hàng tiêu dùng để giảm thiểu nhu cầu nhập khẩu.- Bảo vệ chính đáng sản xuất nội địa.1.1.1.3. Các công cụ quản lý điều hành nhập khẩu:Công cụ quản lý điều hành nhập khẩu của các nớc rất khác nhau: có những đánh thuế rất cao đối với hàng nhập khẩu lại có những nớc lại quản lý nhập khẩu qua quản lý ngoại tệ, qua các biện pháp phi thuế quan. Mục đích của các công cụ quản lý nhập khẩu là cản trở xuất khẩu của các nớc khác vào lãnh thổ nớc mình. Do đó, các nhà nhập khẩu xuất khẩu phải biết đợc những quy định cụ thể đặc điểm của chính sách quản lý nhập khẩu của Nhà nớc mình nớc mà họ xuất khẩu.Những công cụ quản lý nhập khẩu có rất nhiều, phức tạp đa dạng. Nhng tựu trung lại có hai nhóm công cụ (biện pháp) là thuế quan phi thuế quan.1Các biện pháp thuế nhập khẩu bao gồm hàng hoá bị đánh thuế nhập khẩu theo luật thuế do Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26-12-1991 là những hàng hoá đợc phép nhập khẩu qua cửa biên giới Việt Nam, kể cả hàng từ khu chế xuất đa vào thị trờng trong nớc.Hàng rào phi thuế quan có nghĩa là các biện pháp khác với thuế quan, trên thực tế ngăn cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu các sản phẩm giữa hai 1 GS.TS Bùi Xuân Lu (2002), Giáo trình Kinh tế Ngoại thơng, Nxb Giáo duc tr 165Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại5Luận văn tốt nghiệphay nhiều quốc gia bao gồm các hạn chế định lợng, các biện pháp quản lý về giá, quyền kinh doanh của các doanh nghiệp, các rào cản kỹ thuật nh các quy định về kỹ thuật, tiêu chuẩn yêu cầu về nhãn mác hàng hoá, các biện pháp liên quan đến đầu t nớc ngoài (bao gồm yêu cầu về tỷ lệ nội địa hoá, tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc yêu cầu phải gắn với phát triển nguồn nguyên liệu trong nớc), quản lý điều tiết nhập khẩu thông qua các hoạt động dịch vụ (dịch vụ phân phối, tài chính ngân hàng), các biện pháp quản lý hành chính, các biện pháp bảo vệ thơng mại tạm thời, định hớng sử dụng các công cụ quản lý, điều hành nhập khẩu.1.1.2. Chính sách khuyến khích sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu:1.1.2.1. Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế:Thứ nhất, xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá đất nớc: Công nghiệp hoá đất nớc theo những bớc đi thích hợp là con đ-ờng tất yếu để khắc phục tình trạng nghèo chậm phát triển của nớc ta. Để công nghiệp hoá trong thời gian ngắn, đòi hỏi phải có có số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật công nghệ tiên tiến . Các nguồn vốn nh đầu t nớc ngoài, vay nợ viện trợ . tuy quan trọng nhng cũng phải trả bằng cách này hay cách khác ở thời kỳ sau. Nguồn vốn quan trọng nhất để nhập khẩu chính là từ xuất khẩu. Xuất khẩu quyết định quy mô tốc độ tăng của nhập khẩu. ở nớc ta, trong thời kỳ 1986-1990, nguồn thu về xuất khẩu đảm bảo trên 55% nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu, tơng tự thời kỳ 1991-1995 1996-2000 là 75,3% 84,5%. Thứ hai, xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển: có hai cách nhìn nhận về tác động của xuất khẩu đối với sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế:Một là, xuất khẩu chỉ là việc tiêu thụ những sản phẩm thừa do sản xuất vợt quá nhu cầu nội địa. Trong trờng hợp nền kinh tế còn lạc hậu chậm phát triển nh n-ớc ta thì sản xuất về cơ bản còn cha đủ tiêu dùng. Nếu chỉ thụ động chờ sự dôi d của sản xuất thì xuất khẩu sẽ vẫn nhỏ bé tăng trởng chậm chạp.Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại6Luận văn tốt nghiệpHai là, coi thị trờng đặc biệt là thị trờng thế giới là hớng quan trọng để tổ chức sản xuất hớng tới xuất khẩu, quan điểm này xuất phát từ nhu cầu của thị trờng thế giới để tổ chức sản xuất, chính điều đó đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển.Thứ ba, xuất khẩu có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm cải thiện đời sống của nhân dân: tác động của xuất khẩu đến đời sống bao gồm nhiều mặt, đó là thu hút hàng triệu lao động vào làm việc có thu nhập không thấp. Xuất khẩu còn tạo nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống đáp ứng ngày một phong phú thêm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.Thứ t, xuất khẩu là cơ sở để mở rộng thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nớc ta: chúng ta thấy rõ rằng xuất khẩu các quan hệ kinh tế đối ngoại có tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Xuất khẩu công nghệ sản xuất hàng xuất khẩu thúc đẩy quan hệ tín dụng, dầu t, mở rộng vận tải quốc tế . Mặt khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại trên lại tạo tiền đề cho mở rộng xuất khẩu.Tóm lại đẩy mạnh xuất khẩu đợc coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lợc để phát triển kinh tế thực hiện công nghiệp hoá đất nớc.1.1.2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ xuất khẩu:Mục tiêu quan trọng chủ yếu nhất của xuất khẩu là để nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Mà nhu cầu của nền kinh tế rất đa dạng: phục vụ cho công nghiệp hoá đất nớc, cho tiêu dùng, cho xuất khẩu tạo thêm công ăn việc làm .Xuất khẩu là để nhập khẩu, do đó thị trờng xuất khẩu phải gắn với thị trờng nhập khẩu. Phải xuất phát từ yêu cầu của thị trờng để xác định phong hớng tổ chức nguồn nhập khẩu hàng hoá thích hợp.Để thực hiện tốt mục tiêu trên, hoạt động xuất khẩu cần thực hiện các nhiệm vụ sau:Phải ra sức khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nớc (đất đai, vốn, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất .).Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại7Luận văn tốt nghiệpNâng cao năng lực sản xuất hàng xuất khẩu để tăng nhanh khối lợng kim ngạch xuất khẩuTạo ra những mặt hàng (nhóm hàng) xuất khẩu chủ lực đáp ứng những đòi hỏi của thị trờng thế giới của khách hàng về chất lợng, số lợng có sức hấp dẫn khả năng cạnh tranh cao.1.1.2.3. Những biện pháp, chính sách đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu:Các biện pháp dẩy mạnh xuất khẩu có thể chia thành hai nhóm:Thứ nhất, nhóm biện pháp liên quan đến tổ chức nguồn hàng, thay đổi cơ cấu xuất khẩu : Mặc dù có chính sách đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu nghĩa là một nớc không chỉ chuyên vào xuất khẩu một vài sản phẩm nhng các quốc gia đều có chính sách xây dựng những mặt hàng chủ lực. Để hình thành đợc những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, Nhà nớc cần có những biện pháp, chính sách u tiên hỗ trợ trong việc nhanh chóng có đợc những mặt hàng, nhóm hàng xuất khẩu chủ lực. Các biện pháp chính sách u tiên đó là thu hút vốn đầu t trong ngoài nớc các chính sách tài chính . cho việc xây dựng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực.Tiếp tục thực hiện gia công quốc tế, đó là hoạt động đa các yếu tố sản xuất (chủ yếu là nguyên liệu) từ nớc ngoài về để sản xuất hàng hoá nhng không phải để tiêu dùng mà để xuất khẩu thu ngoại tệ chênh lệch do tiền công đem lại. Khi thực hiện gia công xuất khẩu, không những chúng ta có điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân mà còn góp phần tăng thu nhập quốc dân dặc biệt là tăng nguồn thu ngoại tệ. Đồng thời nó cũng sẽ thúc đẩy các cơ sở sản xuất trong nớc, nhanh chóng thích ứng với các đòi hỏi cua thị trờng thế giới, góp phần cải tiến các quy trình sản xuất trong nớc theo kịp trình độ quốc tế.Trong một nền kinh tế mà sản xuất nhỏ còn là phổ biến, để tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu, chúng ta không thể trông chờ vào việc thu mua những sản phẩm không có nguồn cung cấp ổn định. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng thêm nhiều các cơ sở sản xuất mới để tạo ra nguồn hàng xuất khẩu dồi dào, tập trung có chất lợng cao, Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại8Luận văn tốt nghiệpđạt tiêu chuẩn quốc tế. Dành u tiên đầu t cho các ngành sản xuất hàng xuất khẩu, hạn chế hoặc không đầu t cho các ngành thay thế nhập khẩu mà năng lực sản xuất trong nớc đã đáp ứng đủ nhu cầu. Có chính sách u tiên, u đãi về thuế, về lãi suất cho các dự án này.Tổ chức thiết lập, quy hoạch các khu chế xuất hàng xuất khẩu. Có nhiều ý kiến tranh luận về lợi ích của khu chế xuất. Tuy nhiên, nhìn vào các nớc có ít nhiều thành công trong việc tổ chức các khu chế xuất có thể thấy rất nhiều lợi ích nh : thu hút đợc vốn công nghệ, tăng cờng khả năng xuất khẩu tại chỗ, góp phần giải quyết việc làm cho ngời lao động, góp phần làm cho nền kinh tế nớc chủ nhà hoà nhập với nền kinh tế thế giới của các nớc trong khu vực.Thứ hai, các biện pháp chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất thúc đẩy xuất khẩu: Chính phủ đã có nhiều biện pháp, chính sách tài chính, tiền tệ thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nghiệp, bao gồm:Nhà nớc đứng ra bảo lãnh tín dụng xuất khẩu, ngoài việc thúc đẩy xuất khẩu, còn năng đợc giá bán hàng vì giá bán chịu bao gồm cả giá bán trả tiền ngay phí tổn đảm bảo lợi tức. Đây là hình thức khả phổ biến trong chính sách ngoại thơng của nhiều nớc để mở rộng xuất khẩu, chiếm lĩnh thị trờng.Trong hoàn cảnh cạnh tranh trên thị trờng không hoàn hảo nh hiện nay, chính phủ các nớc đều muốn sản phẩm của các doanh nghiệp nớc mình đủ sức cạnh tranh giành giật thị trờng tiêu thụ ở nớc ngoài. Vì vậy đối với nhiều quốc gia, trợ cấp xuất khẩu đợc sử dụng nh là một công cụ để đẩy mạnh xuất khẩu. Ngoài ra, trợ cấp xuất khẩu còn đem lại nhiều lợi ích nh góp phần phát triển công nghiệp nội địa thúc đẩy xuất khẩu, điều chỉnh cơ cấu ngành, cơ cấu vùng kinh tế, kích thích lan truyền hiệu ứng tích cực khắc phục hiệu ứng tiêu cực.Phân tích các vấn đề liên quan đến chính sách xuất khẩu không thể tách rời việc xem xét chế độ tỷ giá hối đoái mà nớc đó áp dụng. Chế độ tỷ giá trong chính sách tiền tệ mà các quốc gia sử dụng hình thành phát triển từ hệ thống tỷ giá cố định đến hệ thống tỷ giá thả nổi. Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại9Luận văn tốt nghiệpThuế xuất khẩu rất ít đợc sử dụng một cách rộng rãi, đặc biệt là tại các nớc công nghiệp phát triển. Việc đánh thuế xuất khẩu ở ta khoog phải là nhằm tăng thu cho ngân sách mà nhằm vào mục tiêu khác nh nâng cao mức độ chế biến nguyên liệu thô của nhà xuất khẩu. Điều này đợc thể hiện bằng cách đánh thuế xuất khẩu cao vào các sản phẩm không chế biến, thấp hơn hoặc không đánh thuế vào các sản phẩm đã chế biến. Về nguyên tắc, hình thức đánh thuế nh vậy có thể tăng thêm giá trị gia tăng đối với nguyên liệu xuất khẩu, từ đó tạo thêm công ăn việc làm thu nhập cho nền kinh tế.1.1.3. Các hình thức mức độ hội nhập kinh tế quốc tế:Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình tổng hợp của các nỗ lực trong chính sách hành động theo hớng tự do hoá, mở cửa của các quốc gia ở cấp độ đơn ph-ơng,song phơng đa phơng.ở cấp độ đơn phơng, mỗi nớc có thể chủ động thực hiện những biện pháp tự do hoá, mở cửa trong một số lĩnh vực nhất định mà họ thấy cần thiết vì mục đích phát triển kinh tế của mình chứ không nhất thiết do quy định của các định chế, tổ chức kinh tế quốc tế mà họ tham gia. Có nhiều nớc đã làm nh vậy nhất là trong lĩnh vực đầu t.ở cấp độ song phơng, nhiều nớc đã đang đàm phán để ký với nhau các hiệp định song phơng trên cơ sở nguyên tắc của một khu vực mậu dịch tự do. Một số năm trở lại đây, khuynh hớng này khá phát triển, song hành với các khu vực mậu dịch tự do đa phơng.ở cấp độ đa phơng, nhiều nớc cùng nhau thành lập hoặc tham gia vào những định ché, tổ chức kinh tế khu vực toàn cầu. Những định chế, tổ chức kinh tế khu vực bao gồm các nớc thành viên cùng trong một khu vực địa lý giới hạn ( Ví dụ: Liên minh châu Âu (EU), Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) .). Những định chế, tổ chức toàn cầu bao gồm các thành viên đến từ nhiều khu vực khác nh trên thế giới Nguyễn Việt Hải- K37F3- Khoa Kinh tế- ĐH Thơng mại10[...]... khi đó Trung Quốc sẽ tạo ra nhiều cơ hội thách thức cho các nớc trong khu vực trên thế giới nói chung với Việt Nam nói riêng Hiện nay, Trung Quốc đang xúc tiến xây dựng Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) vào năm 2010 xây dựng Khu vực mậu dịch tự do ba nớc, bốn bên: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Hồng Kông, tiến tới nhất thể hoá khu vực, cung cấp kinh nghiệm cho Trung Quốc. .. trong tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng từ 5,7% lên 7,1% (xem Bảng 3) Hiện nay, ASSEAN là bạn hàng lớn thứ 5 của Trung Quốc sau Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU Hongkong Trung Quốc cũng là đối tác thơng mại quan trọng là bạn hàng lớn thứ 6 của ASEAN, xuất khẩu Trung Quốc năm 2003 chiếm 8% tổng nhập khẩu của ASEAN, tăng 4 lần so với năm 1993 (1,9%) ASEAN xuất sang Trung Quốc chủ yếu là nguyên, nhiên liệu và. .. hàng công nghiệp chế biến, trong đó xăng dầu, gỗ, dầu thực vật, máy tính, thiết bị điện tử là những mặt hàng xuất khẩu chính Năm 2003, nhóm hàng này chiếm 63,26% tổng kim nghạch xuất khẩu ASEAN sang Trung Quốc Trong số 10 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của ASEAN sang Trung Quốc, máy móc công cụ linh kiện chiếm tỷ trọng cao nhất 38,2%, tiếp đến là máy móc văn phòng xử lý số liệu 14,83%, xăng dầu và. .. gia nhập WTO của Trung Quốc sẽ dẫn đến sự minh bạch tính chắc chắn lớn hơn trong luật pháp, quy định việc thực hiện Nhìn chung, sự gia nhập của Trung Quốc sẽ có lợi cho ASEAN Việc Trung Quốc tái cơ cấu đang tạo động lực thiết lập các mạng lới sản xuất khu vực mới, (đầu tiên là trong lĩnh vực điện tử) nhằm thúc đẩy các nhà máy hoạt động có hiệu quả hơn Đến nay các mạng lới sản xuất này hoạt động. .. thị trờng cho hàng hoá của mình, thứ đến là tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thu hút ngày càng nhiều vốn đầu t 1.3 Thực tế hội nhập tham gia FTA của một số quốc gia: 1.3.1 Thực tế hội nhập của các quốc gia Đông Nam á: Đông Nam á là vùng tập trung nhiều tuyến đờng giao thông quốc tế ở vị trí tiếp giáp, trung chuyển giữa phơng Đông phơng Tây Hiện nay, Đông Nam á có 11 quốc gia( thêm... là một trong các nớc Đông Nam á đầu tiên đầu t vào Trung Quốc khi Trung Quốc mở cửa thu hút đầu t nớc ngoài cuối những năm 70 của thế kỷ trớc, điều này thể hiện các mối liên kết họ hàng, đầu t chủ yếu tập trung vào các hoạt động kinh doanh nhỏ ở Quảng Đông Fujian Vào cuối năm 2001, Singapore là nhà đầu t lớn thứ 5 tại Trung Quốc với tổng đầu t thực hiện đạt 19,6 tỷ USD Gần đây, bản thân Trung Quốc. .. gồm 740 dự án trị giá 1,1 tỷ USD Tuy nhiên, ASEAN lại là một nguồn quan trọng cung cấp FDI cho Trung Quốc, đầu t của ASEAN vào Trung Quốc tăng trung bình hằng năm là 28% ASEAN Trung Quốc có mối quan hệ quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ đặc biệt là du lịch, tài chính viễn thông Sự thịnh vợng tăng lên của Trung Quốc có nghĩa là một số lợng lớn ngày càng tăng khách du lịch Trung Quốc sẽ đi du... nhất thể hoá kinh tế giữa Trung Quốc thế giới đợc đẩy mạnh, quan hệ giữa thơng mại, đầu t trực tiếp từ nớc ngoài tỷ lệ dự trữ cao ở trong nớc là nhân tố then chốt của sự tăng trởng kinh tế với tốc độ cao của Trung Quốc Khi tham gia vào quá trình toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế thì việc triệt để sử dụng nguồn vốn, kỹ thuật, tài nguyên thị trờng trong nớc nớc ngoài là lợi ích chủ... khi thực hiện hội nhập ACFTA sẽ khiến lợng giao dịch thơng mại giữa Trung Quốc ASEAN tăng đáng kể : lợng xuất khẩu từ ASEAN sang Trung Quốc sẽ tăng khoảng 13 tỷ USD ( tơng đơng 48%) từ Trung Quốc sang ASEAN tăng 10,6 tỷ USD (khoảng 55,1%) Trong ASEAN, các nớc đợc hởng lợi nhiều nhất từ xuất khẩu là những thành viên có thực lực kinh tế tơng đối mạnh nh Singapore, Malaysia, Thái Lan Indonesia... du lịch khả năng xuất khẩu một số dịch vụ lao động chuyên nghiệp Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đối với ASEAN cũng sẽ tăng Các sản phẩm chắc chắn sẽ có lợi nh là dầu lửa khí đốt, gỗ, cao su, thực phẩm các sản phẩm nông nghiệp khác, cũng nh một số mặt hàng chế tạo nh máy móc điện Mức độ xuất khẩu các mặt hàng này vào Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế thành . do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) . Từ đó, đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh ACFTA. Nguyễn. dịch tự do ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) và một số giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh ACFTA. Bố cục của
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Vn và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập ACFTA, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Vn và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập ACFTA, Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Vn và Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập ACFTA, Những nguyên tắc và chính sách nhập khẩu:, Các công cụ quản lý và điều hành nhập khẩu:, 1.2.2. Tác động của Tự do hoá thơng mại và FTA đối với các nớc thành, Mục tiêu, nhiệm vụ xuất khẩu: Tự do hoá thơng mại : Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ NAFTA :, Thực trạng quan hệ th ơng mại ASEAN- Trung Quốc, TriĨn väng x©y dùng ACFTA :, Nh÷ng néi dung chÝnh cđa ACFTA :, Những điểm khác biệt của ACFTA với AFTA :, Xt khÈu cđa ViƯt Nam sang Trung Qc:, NhËp khÈu cđa ViƯt Nam tõ Trung Qc:, Tác động tích cực trong thơng mại giữa hai nớc:, Tiềm năng thơng mại của Việt Nam:, Cơ hội của quan hệ thơng mại Việt Nam- Trung Quốc khi hội nhập ACFTA, §Þnh h íng chiÕn l, Một số giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng hoá, Hoạch định chiến lợc kinh doanh của doanh nghiệp: Giải pháp về chất lợng sản phẩm:, Giải pháp đối với giá cả hàng hoá:, Đối với các hoạt động xúc tiến thơng mại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn