Luận văn: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV pot

88 432 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 11:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………….  Luận văn Phân tích tài chính biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV 1 LỜI MỞ ĐẦU Nước ta đang tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Để biến điều đó thành hiện thực, một trong những nhiệm vụ phải làm là phát triển nền kinh tế đất nước, bằng cách phải có nền công nghiệp hiện đại khoa học kỹ thuật tiên tiến. Các ngành công nghiệp nói chung ngành sản xuất nói riêng đang đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự mở mang nền kinh tế nước nhà. Trong ngành sản xuất thì có ngành sản xuất than đá hiện nay, các ngành sản xuất dầu mỏ, khí đốt, điện năng đang phát triển nhưng chưa mạnh do vậy ngành sản xuất than đang giữ vai trò trọng yếu, quyết định, trong một số ngành công nghiệp như hoá chất, luyện kim, nhiệt điện v.v Than còn là mặt bằng xuất khẩu bán lấy ngoại tệ để mua máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế máy. Vật liệu kỹ thuật cho các ngành công nghiệp. Nhận rõ tầm quan trọng đó, Đảng Nhà nước đã quan tâm đầu tư tích cực xây dựng phát triển ngành Than. Là thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam), Công ty TNHH một thành viên than Mạo KhêTKV đã xác định vai trò, nhiệm vụ của mình, Công ty phải thực hiện đồng bộ các biện pháp để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như: vốn, thiết bị, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường; xây dựng bộ máy quản lý cho phù hợp với lực lượng sản xuất; áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, đưa sản lượng hàng năm tăng lên không ngừng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu, tăng thu nhập, ổn định từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. Ngoài sự lãnh đạo của Đảng của Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV nói riêng đã thấy được nhiệm vụ quan trọng của mình mà đang nỗ lực phấn đấu để sản xuất ra nhiều than chất lượng tốt, góp phần vào công cuộc phát triển nền kinh tế nước nhà. 2 Được sự giúp đỡ của giám đốc, các phòng ban của Công ty than Mạo Khê trực tiếp là phòng Tài chính- Kế toán trong thời gian thực tập em đã chọn được đề tài của chuyên đề là: "Phân tích tài chính biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV". Nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV Phần III: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo KhêTKV Bài khóa luận của em được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo cùng các cô, chú, anh, chị trong Công ty, đặc biệt là sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của cô giáo – Thạc sĩ Hoàng Thị Hồng Lan. Tuy nhiên do còn hạn chế nhất định về trình độ thời gian nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô góp ý của các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Huyền 3 PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa mục đích của phân tích tài chính a. Khái niệm Phân tích tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra về nội dung kết cấu, thực trạng các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính; từ đó so sánh đối chiếu các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính với các chỉ tiêu tài chính trong quá khứ, hiện tại, tương lai ở tại doanh nghiệp, ở các doanh nghiệp khác , ở phạm vi ngành, địa phương, lãnh thổ quốc gia…nhằm xác định thực trạng, đặc điểm, xu hướng, tiềm năng tài chính của doanh nghiệp để cung cấp thông tin tài chính phục vụ việc thiết lập các giải pháp quản trị tài chính thích hợp, hiệu quả. b. Ý nghĩa Phân tích tài chínhmột công cụ hết sức quan trọng đối với người quản lý doanh nghiệp. Bằng các phương pháp được sử dụng, phân tích tài chính giúp cho các đối tượng có liên quan có những dự đoán chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp, qua đó có những quyết định phù hợp với lợi ích của họ. Có rất nhiều đối tượng quan tâm sử dụng thông tin kinh tế tài chính của doanh nghiệp như các nhà quản lý, các nhà đầu tư tài chính, các ngân hàng, người lao động…Những người ở những cương vị khác nhau thì phân tích tài chính nhằm các mục tiêu khác nhau: _ Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Mục tiêu cơ bản của việc phân tích tài chính chủ yếu là: + Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh việc thực hiện các biện pháp tài chính của doanh nghiệp, từ đó tạo cơ sở đưa ra các quyết định quản lý thích hợp. + Xác định tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. + Xác định các điểm yếu cần được khắc phục, cải thiện. 4 _ Đối với các nhà đầu tư, cho vay: phân tích tài chính giúp họ đánh giá được khả năng sinh lời, mức độ rủi ro, khả năng hoàn trả…của công ty, từ đó có nên quyết định đầu tư hay cho doanh nghiệp vay vốn không ? _ Đối với cơ quan Nhà nước : phân tích tài chính giúp Nhà nước nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp để từ đó đề ra các chính sách vĩ mô đúng đắn nhằm tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động. _ Đối với người lao động: phân tích tài chính giúp họ định hướng việc làm của mình, trên cơ sở đó yên tâm dốc sức vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tùy thuộc vào công việc được phân công, đảm nhiệm. _ Đối với công ty kiểm toán: phân tích tài chính doanh nghiệp giúp công ty kiểm toán kiểm tra được tính hợp lý, trung thực của các số liệu, phát hiện sai sót, gian lận của doanh nghiệp về mặt tài chính. c. Mục đích Từ ý nghĩa trên ta có thể thấy được mục đích của phân tích tài chính: _ Cung cấp đầy đủ, kịp thời trung thực các thông tin tài chính cho chủ sở hữu, người cho vay, nhà đầu tư, ban lãnh đạo doanh nghiệp để họ có những quyết định đúng đắn trong tương lai. _ Đánh giá đúng thực trạng doanh nghiệp trong kì báo cáo về vốn, tài sản, hiệu quả của việc sử dụng vốn tài sản hiện có, tìm ra các tồn tại nguyên nhân của nó để có biện pháp đối phó thích hợp trong tương lai. _ Cung cấp những thông tin về tình hình huy động vốn, các hình thức huy động vốn, chính sách vay nợ, mức độ sử dụng các loại đòn bấy nhằm đạt được yêu cầu gia tăng lợi nhuận trong tương lai. 1.1.2. Các phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp Để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp phân tích, nhưng tiêu biểu là các phương pháp chính sau: a. Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp phân tích được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong phân tích kinh tế nói chung phân tích tài chính nói riêng, xác định vị 5 trí xu hướng biến động của các chỉ tiêu phân tích. Sử dụng phương pháp cần quan tâm đến tiêu chuẩn để so sánh, điều kiện so sánh, kĩ thuật so sánh. Tiêu chuẩn để so sánh: Tiêu chuẩn so sánh là chỉ tiêu của một kì được lựa chọn làm gốc so sánh. Gốc so sánh được xác định tùy thuộc vào mục đích phân tích. Khi tiến hành so sánh cần có hai đại lượng trở lên các đại lượng phải đảm bảo tính chất so sánh được. Điều kiện so sánh: _ So sánh theo thời gian: đó là sự thống nhất về nội dung kinh tế, thống nhất về phương pháp tính toán, thống nhất về thời gian đơn vị đo lường. _ So sánh theo không gian: tức là so sánh giữa các số liệu trong ngành nhất định, các chỉ tiêu cần phải quy đổi về cùng quy mô điều kiện kinh doanh tương tự nhau. Kĩ thuật so sánh: Để đáp ứng các mục tiêu sử dụng của các chỉ tiêu so sánh,quá trình so sánh giữa các chỉ tiêu đựơc thể hiện dưới 3 kĩ thuật so sánh sau đây: _ So sánh số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số củaphân tích với kì gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả so sánh phản ánh sự biến động về quy mô hoặc khối lượng của chỉ tiêu phân tích. _ So sánh số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số củaphân tích với kì gốc của các chỉ tiêu kinh tế.Kết quả so sánh phản ánh kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển mức độ phổ biến của chỉ tiêu nghiên cứu. _ So sánh số bình quân: biểu hiện tính chất đặc trưng chung về mặt số lượng, nhằm phản ánh đặc điểm chung của một đơn vị, một bộ phận hay một tổng thể chung có cùng một tính chất. Từ đó cho thấy sự biến động về mặt quy mô hoặc khối lượng của chỉ tiêu phân tích, mối quan hệ tỷ lệ, kết cấu của từng chỉ tiêu trong tổng thể hoặc biến động về mặt tốc độ của chỉ tiêu đang xem xét giữa các thời gian khác nhau, biểu hiện tính phổ biến của chỉ tiêu phân tích. Qúa trình phân tích theo kĩ thuật của phương pháp so sánh có thể thực hiện theo 2 hình thức chính sau : 6 _ So sỏnh theo chiu dc: l quỏ trỡnh so sỏnh, xỏc nh t l, quan h tng quan gia cỏc d kin trờn bỏo cỏo ti chớnh ca kỡ hin hnh. _ So sỏnh theo chiu ngang: l quỏ trỡnh so sỏnh, xỏc nh t l v chiu hng tng gim ca cỏc d kin trờn bỏo cỏo ti chớnh ca nhiu kỡ khỏc nhau.Tuy nhiờn cn chỳ ý trong thi kỡ cú lm phỏt, kt qu tớnh c ch cú ý ngha khi chỳng ta ó loi tr nh hng ca bin ng giỏ. b. Phng phỏp phõn tớch t l Nguồn thông tin kinh tế tài chính đã đang đ-ợc cải tiến cung cấp đầy đủ hơn, đó là cơ sở hình thành các chỉ tiêu tham chiếu tin cậy cho việc đánh giá tình hình tài chính trong doanh nghiệp. Việc áp dụng công nghệ tin học cho phép tích lũy dữ liệu đẩy nhanh quá trình tính toán. Ph-ơng pháp phân tích này giúp cho việc khai thác, sử dụng các số liệu đ-ợc hiệu quả hơn thông qua việc phân tích một cách có hệ thống hàng loạt các tỷ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc gián đoạn. Ph-ơng pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ ca i lng tài chính trong các quan hệ tài chính. S bin i cỏc t l l s bin i cỏc i lng ti chớnh.Về nguyên tắc, ph-ơng pháp này đòi hỏi phải xác định đ-ợc các ng-ỡng, các định mức để từ đó nhận xét đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu tỷ lệ tài chính của doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính đ-ợc phân thành các nhóm chỉ tiêu đặc tr-ng phản ánh những nội dung cơ bản theo mục tiêu phân tích của doanh nghiệp. Nh-ng nhìn chung có bốn nhóm chỉ tiêu cơ bản sau: - Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán - Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài sn v c cu ngun vn - Nhóm chỉ tiêu về hoạt động - Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời Mi nhúm t l li bao gm nhiu t l phn ỏnh riờng l, tng b phn ca hot ng ti chớnh trong mi trng hp khỏc nhau, tựy theo giỏc phõn tớch, ngi phõn tớch la chn cỏc nhúm ch tiờu khỏc nhau phc v mc tiờu phõn tớch ca mỡnh. 7 c. Phương pháp Dupont Bên cạnh đó các nhà phân tích tài chính còn sử dụng phương pháp phân tích tài chính Dupont. Phương pháp này giúp các nhà phân tích tài chính nhận biết được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tốt hay xấu trong doanh nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lời của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của các chuỗi tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đó với tỷ số tổng hợp. 1.2. CÁC THÔNG TIN, TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm xác định. Vai trò: Thông qua bảng cân đối kế toán có thể nhận xét đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua việc phân tích cơ cấu tài sản nguồn vốn, tình hình sử dụng vốn, khả năng huy động vốn…vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung: Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần: phần Tài sản phần Nguồn vốn. _ Phần tài sản: phản ánh giá trị tài sản hiện có tới thời điểm lập báo cáo.Về mặt kinh tế các chỉ tiêu thuộc phần tài sản phản ánh dưới hình thái giá trị, quy mô, kết cấu các loại tài sản như tài sản bằng tiền, tài sản tồn kho , các khoản phải thu, tài sản cố định…mà doanh nghiệp hiện có.Về mặt pháp lý, số liệu ở phần tài sản phản ánh số tài sản đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu phản ánh trong phần tài sản được sắp xếp theo nội dung kinh tế của từng loại tài sản của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Trong đó, phần tài sản được chia thành: 8 + Tài sản ngắn hạn: phản ánh giá trị của tất cả các tài sản ngắn hạn hiện có của doanh nghiệp. Đây là những tài sản có thời gian luân chuyển ngắn, thường là một năm hay một chu kì kinh doanh. + Tài sản dài hạn: phản ánh giá trị của toàn bộ tài sản có thời gian thu hồi trên một năm hay một chu kì kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. _ Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.Về mặt kinh tế, phần nguồn vốn phản ánh về quy mô, kết cấu đặc điểm sở hữu các nguồn vốn đã được doanh nghiệp huy động vào sản xuất kinh doanh.Về mặt pháp lý, phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt vật chất của doanh nghiệp đối với các đối tượng cấp vốn cho doanh nghiệp( cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp…). Trong đó, phần nguồn vốn bao gồm: + Nợ phải trả: phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các chủ nợ về các khoản phải nộp, phải trả hay các khoản mà doanh nghiệp chiếm dụng được. + Vốn chủ sở hữu: là vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư góp vốn ban đầu bổ sung thêm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Số vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, vì vậy vốn chủ sở hữu không phải một khoản nợ. 1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ( Mẫu số B02-DN) Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, báo cáo này còn phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngân sách Nhà nước. Vai trò: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu phản ánh tóm lược các khoản doanh thu, chi phí kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho một thời kì nhất định. Đánh giá hiệu quả hoạt động khả năng sinh lời của doanh nghiệp. 9 + Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh cũn kt hp phn ỏnh tỡnh hỡnh thc hin ngha v ca doanh nghip vi ngõn sỏch Nh nc v thu v cỏc khon khỏc. Ni dung: Nhng khon mc ch yu c phn ỏnh trờn Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh : doanh thu t hot ng sn xut kinh doanh; doanh thu t hot ng ti chớnh; doanh thu t hot ng bt thng v chi phớ tng ng vi tng hot ng ú. 1.2.3. Bng bỏo cỏo lu chuyn tin t ( Mu s B03-DN) L-u chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hình thành và sử dụng l-ợng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Dựa vào báo cáo l-u chuyển tiền tệ, cỏc nh phõn tớch ti chớnh có thể đánh giá đ-ợc kh năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần của doanh nghiệp, khả năng thanh toán của doanh nghiệp dự đoán luồng tiền trong kỳ tiếp theo. Báo cáo l-u chuyển tiền tệ gồm 3 phần: - L-u chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh - L-u chuyển tiền từ hoạt động đầu t- - L-u chuyển tiền từ hoạt động tài chính. 1.2.4. Bng thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh ( Mu s B09-DN) Thuyết minh báo cáo tài chínhmột bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đ-ợc lập để giải thích bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng chi tiết đ-ợc. 1.3. NI DUNG CA PHN TCH TI CHNH DOANH NGHIP 1.3.1. Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip qua cỏc bỏo cỏo ti chớnh Phõn tớch khỏi quỏt tỡnh hỡnh ti chớnh s cung cp cho doanh nghip cỏi nhỡn tng quỏt v tỡnh hỡnh ti chớnh ca doanh nghip trong kỡ kinh doanh. Qua ú, doanh nghip cú th ỏnh giỏ c thc trng ti chớnh ca doanh nghip mỡnh, [...]... tài chính ch-a lột tả hết - c thực trạng tài chính của doanh nghiệp, do vậy các nhà tài chính còn dùng các hệ số tài chính để giải thích thêm các mối quan hệ tài chính Mỗi doanh nghiệp khác nhau có các hệ số tài chính khác nhau, thậm chí một doanh nghiệp ở các thời điểm khác nhau cũng có hệ số tài chính không giống nhau Do đó ng-ời ta coi hệ số tài chính là những biểu hiện đặc tr-ng nhất về tình hình. .. cụng ty 2.1.5.1 ỏnh giỏ chung hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty TNHH mt thnh viờn than Mo Khờ Kt qu sn xut kinh doanh nm 2007, 2008 v nm 2009 ca Cụng ty than Mo Khờ c th hin trờn bng 1-6 Qua s liu trờn bng 1-6 cho ta thy nm 2009 ca Cụng ty TNHH mt thnh viờn than Mo Khờ ó hon thnh vt mc k hoch ca phn ln cỏc ch tiờu m Tp on giao cho 30 bảng phân tích các chỉ tiêu chủ yếu của công ty than mạo khê Bng 1-6 ... CHNH CA CễNG TY TNHH MT THNH VIấN THAN MO KHấ - TKV 2.1 KHI QUT CHUNG V CễNG TY 2.1.1 Qỳa trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Quyt nh s 430/TVN-TCCB thnh lp li doanh nghip m than Mo Khờ trc thuc Tng Cụng ty Than Vit Nam Tr s giao dch t ti khu Nụng Lõm th trn ụng Triu tnh Qung Ninh - Cn c vo quyt nh s 504/Q-TCCB ngy 23 thỏng 3 nm 1999 ca Tp on than Vit Nam m than Trng Bch c sỏt nhp vo m than Mo Khờ... sn Tỷ suất đầu t- vào tài sản dài hạn càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng của TSCĐ trong tổng tài sản mà doanh nghiệp đang sử dụng vào kinh doanh, phản ánh 18 tình hình trang bị vật chất kỹ thuật, năng lực sản xuất xu h-ớng phát triển lâu dài cũng nh- năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Tuy nhiên để kết luận tỷ suất này là tốt hay xấu còn tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của từng doanh nghiệp... sỏt nhp vo m than Mo Khờ ly tờn l m than Mo Khờ - Thỏng 3 nm 2001 theo Quyt nh s 506/TVN-TCCB-T ca Tng Cụng ty Than Vit Nam quyt nh i tờn M than Mo Khờ thnh Cụng ty Than Mo Khờ v l mt n v hch toỏn c lp thuc Tng Cụng ty Than Vit Nam (nay l Tp on Cụng nghip Than - khoỏng sn Vit Nam), nm trờn a bn th trn Mo Khờ, huyn ụng Triu, tnh Qung Ninh Trc nm 1945 di ch khai thỏc than ca thc dõn Phỏp, bng chớnh sỏch... phải thanh toán H s kh nng thanh toỏn hin thi (H2) 15 Hệ số khả năng thanh toán hiện thời là mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn các khoản nợ ngắn hạn Hệ số thanh toán hiện thời thể hiện mức độ đảm bảo của TSLĐ với nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong kỳ, do đó doanh nghiệp phải dùng tài sản thực có của mình để thanh toán bằng cách chuyển đổi một b phận thành tiền Trong tổng tài. .. ca t nc 27 b Nhim v Nhim v ch yu ca Cụng ty TNHH mt thnh viờn than Mo Khờ l sn xut kinh doanh than, c bit l sn xut than theo phng phỏp khai thỏc than hm lũ Cụng ty ch ng sn xut v tiờu th cho tp on than Vit Nam cn c vo phng hng v k hoch ca tp on giao cho Cụng ty TNHH mt thnh viờn than Mo Khờ Trng rng, bo v v ci to mụi trng lm vic, ni khai thỏc than ca Cụng ty Qun lý khu vc khai thỏc ca mỡnh, trỏnh... tiêu chính sách của doanh nghiệp nh-: mục tiêu mở rộng thị tr-ờng, chính sách tín dụng của doanh nghiệp Vũng quay vn lu ng: Doanh thu thun Vũng quay VL bỡnh quõn = Vn lu ng bỡnh quõn Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn l-u động bình quân tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh thì tạo ra - c mấy đồng doanh thu thuần Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn l-u động càng cao Muốn làm - c... ngun vn, c cu ti sn Các doanh nghiệp luôn thay đổi tỷ trọng các loại vốn theo xu h-ớng hợp lý (kết cấu tối -u), nh-ng kết cấu này luôn bị phá vỡ do tình hình đầu t- Vì vậy nghiên cứu cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản, tỷ suất tự tài trợ sẽ cung cấp cho các nhà quản trị tài chính một cái nhìn tổng quát về sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp H s n (HV): H s n cho bit trong mt ng vn kinh doanh cú bao nhiờu... 1945 m than Mo Khờ bt u c khụi phc v phỏt trin Trong quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin, Cụng ty than Mo Khờ ó tri qua cỏc giai on ch yu sau: - Nm 1964 B Cụng nghip nng ban hnh quyt nh s 2631Q-BCN chớnh thc thnh lp M than Mo Khờ .- Do cụng tỏc t chc qun lý v sn xut kinh doanh, nm 1987 B in v Than ban hnh Quyt nh s 30/TCCB v vic thnh lp Tng Cụng ty Than Vit Nam, trong ú m than Mo Khờ l mt n v trc thuc - Nm . tích tài chính doanh nghiệp Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV Phần III: Biện pháp nhằm cải thiện. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………………….  Luận văn Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV pot, Luận văn: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV pot, Luận văn: Phân tích tài chính và biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê - TKV pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay