Báo cáo " Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore" potx

3 392 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2014, 10:20

thông tin Tạp chí luật học - 57 Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore ths. Nguyễn Công Bình * ingapore là nớc có diện tích không lớn, số dân không nhiều, nền kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trởng khá cao. Tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan t pháp Singapore cũng có những đặc điểm riêng, trong đó công tác thi hành án dân sự có những nét rất đáng quan tâm. Bài viết này trình bày mấy nét về vấn đề nói trên. Việc tổ chức thi hành án dân sự ở Singapore do tòa án đảm nhiệm. Hệ thống tổ chức tòa án Singapore gồm có tòa án tối cao và tòa án cấp dới. tòa án tối cao và tòa án cấp dới đều có bộ phận thi hành án. Các nhân viện thi hành án trong bộ phận thi hành án vừa có nhiệm vụ tổ chức việc thi hành án vừa có nhiệm vụ tống đạt giấy triệu tập và các quyết định khác của tòa án, thực hiện các lệnh bắt giữ. Nhân viên thi hành án của tòa án nào thì thi hành bản án của tòa án đó. Nhân viên thi hành án của tòa án cấp dới không có quyền bắt giữ tàu biển của nớc ngoài, không có quyền thi hành những bản án giải quyết vụ án có giá ngạch trên 250.000S$, những bản án đó do nhân viên thi hành án của tòa án tối cao tổ chức thi hành. Theo pháp luật tố tụng dân sự Singapore, khi thi hành án, nhân viên thi hành án có các quyền sau: - Kê biên tài sản và bán đấu giá để thi hành án; nếu ngời phải thi hành án vắng mặt, chống đối thì nhân viên thi hành án có quyền phá cửa vào nhà để kê biên tài sản; - Quyết định tạm giữ ngời và đề nghị tòa án xử về tội không tôn trọng tòa án; - Quyết định buộc phải thực hiện hoặc dừng không đợc thực hiện việc nào đó. Ví dụ: Không đợc tiếp tục giao dịch trên thị trờng chứng khoán; - Đợc độc lập thực hiện công việc, không ai có quyền can thiệp; - Đề nghị tòa án phạt tiền ngời phải thi hành án, ngời cản trở việc thi hành án; - Yêu cầu cảnh sát bảo vệ, giúp đỡ khi tiến hành các biện pháp cỡng chế thi hành án; - Chuyển tài sản của ngời này sang ngời khác để thi hành án; - Yêu cầu ngời phải thi hành án ra khỏi chỗ của họ; - Chuyển trẻ em cho ngời nuôi; - Không bị kiện về những hành vi tiến hành theo yêu cầu của tòa án Nhân viên thi hành án phải thi hành án đúng pháp luật, công khai, không đợc tham nhũng; phải thực hiện bất kì công việc gì để thi hành án theo yêu cầu của tòa án. Trờng hợp cán bộ thi hành án có hành vi tiêu cực sẽ bị xử lí theo pháp luật, bị chuyển làm việc khác. Khi có bản án, ngời đợc thi hành án đến gặp ngời phải thi hành án để xem xét khả năng thi hành án của họ và yêu cầu họ thi hành. Nếu ngời phải thi hành án không thi hành, ngời đợc thi hành án muốn đợc thi hành phải có đơn yêu cầu thi hành án (theo mẫu in sẵn) gửi tòa SSSS * Giảng viên Khoa t pháp Trờng đại học luật Hà Nội thông tin 58 - Tạp chí luật học án. Nhân viên thi hành án của tòa án ấn định ngày thi hành ánbáo cho ngời đợc thi hành án biết. Ngời đợc thi hành án phải nộp trớc một khoản tiền. Số tiền đó đợc trang trải cho việc tổ chức thi hành án và trả thù lao cho nhân viên thi hành án (50 S$/giờ). Ngoài ra, ngời đợc thi hành án còn phải nộp tiền bảo hiểm, bảo đảm việc khắc phục những hậu quả xấu có thể xảy ra trong quá trình tổ chức cỡng chế thi hành án. Đối với việc thi hành các bản án về trả lại tài sản, đến ngày thi hành án, ngời đợc thi hành án hoặc ngời đại diện của họ (thông thờng là luật s) đi cùng nhân viên thi hành án đến nơi có tài sản của ngời phải thi hành án. Ngời đợc thi hành án hoặc ngời đại diện của họ chỉ cho nhân viên thi hành án tài sản của ngời phải thi hành án phải trả cho ngời đợc thi hành án, nhân viên thi hành án thu lại trả cho ngời đợc thi hành án. Đối với việc thi hành các bản án về trả tiền, đến ngày thi hành án, ngời đợc thi hành án hoặc ngời đại diện của họ đi cùng nhân viên thi hành án đến nơi có tài sản của ngời phải thi hành án. Ngời đợc thi hành án hoặc ngời đại diện của họ chỉ cho nhân viên thi hành án tài sản của ngời phải thi hành án. Nhân viên thi hành án kiểm kê và dán niêm phong vào tài sản của ngời phải thi hành án, lập biên bản ghi đặc điểm, số lợng, chất lợng tài sản và sao gửi cho ngời đợc thi hành án, ngời phải thi hành án mỗi ngời một bản; thông báo cho ngời phải thi hành án tài sản của họ đ bị kê biên và họ có trách nhiệm giữ, không đợc chuyển dịch. Nhân viên thi hành án cũng có thể chuyển tài sản đ kê biên đi nơi khác, giao cho ngời khác giữ. Khi kết biên tài sản để thi hành án, nhân viên thi hành án không phải thông báo trớc cho ngời phải thi hành án việc kê biên và nếu thông báo trớc ngời phải thi hành án sẽ tẩu tán tài sản. Khi nhân viên thi hành án kê biên tài sản của ngời phải thi hành án không cần ngời làm chứng chứng kiến nhng phải có mặt ngời đợc thi hành án hoặc ngời đại diện của họ. Nhân viên thi hành án có quyền kê biên bất cứ tài sản nào. Trờng hợp ngời phải thi hành án thấy việc bị kê biên hết tài sản làm cho họ khó khăn trong sinh sống thì họ có quyền làm đơn đề nghị tòa án xem xét. Theo đề nghị của ngời phải thi hành án, căn cứ vào mức sinh hoạt chung, tòa án sẽ xem xét, quyết định những tài sản cần thiết để lại cho ngời phải thi hành án và không kê biên những tài sản đó. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kê biên tài sản, ngời phải thi hành án đợc nộp tiền để thi hành án, ngời có quyền lợi liên quan đến tài sản bị kê biên có quyền khiếu nại đến tòa án về việc việc kê biên tài sản không đúng. Hết thời hạn đó, nếu ngời phải thi hành án không nộp đủ tiền để thi hành án và cũng không có khiếu nại về việc kê biên tài sản thì nhân viên thi hành án cho bán đấu giá tài sản để thi hành án. Nếu có ngời khiếu nại về tài sản bị kê biên thì nhân viên thi hành án phải thông báo cho ngời phải thi hành án và luật s của họ. Nhận đợc đơn khiếu nại, tòa án mở ngay phiên tòa để giải quyết khiếu nại. Việc bán đấu giá tài sản đợc tiến hành công khai nhng không cần sự có mặt của ngời đợc thi hành án, ngời phải thi hành án. Tuy nhiên, nhân viên thi hành án vẫn phải thông báo cho ngời phải thi hành án việc bán đấu giá tài sản và phải niêm yết thông báo trớc cổng tòa án. Tài sản bán đầu giá có giá trị từ 2000 S$ trở xuống, nhân viên thi hành án có thông tin Tạp chí luật học - 59 thể tự bán. Nếu tài sản bán đấu giá có giá trị trên 2000 S$ thì nhân viên thi hành án không đợc tự bán mà phải chuyển cho công ti bán đấu giá (công ti t nhân) để bán đấu giá và việc bán đấu giá phải đợc thông báo công khai trên báo. Thời gian bán đấu giá thờng đợc tiến hành trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày kê biên tài sản. Khi bán đấu giá, nhân viên thi hành án đợc phép giữ lại 1% tiền bán đấu giá tài sản nhng ít nhất không dới 50 S$ và nhiều nhất không quá 20.000 S$. Đối với việc thi hành án về trả tiền mà ngời phải thi hành án có tài khoản ngân hàng thì nhân viên thi hành án yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản ngân hàng và khấu trừ tiền của ngời phải thi hành án trong tài khoản của họ chuyển cho ngời đợc thi hành án. Trong trờng hợp ngời phải thi hành án là cá nhân thực sự không có tài sản, thu nhập để thi hành án thì họ có thể yêu cầu tòa án quyết định tuyên bố phá sản. Nếu đợc tòa án tuyên bố phá sản thì hoạt động thi hành án đối với họ chấm dứt.Đối với việc thi hành các bản án trả nhà, nhân viên thi hành án ấn định ngày ngời phải thi hành án phải trả lại nhà cho ngời đợc thi hành án và nói rõ nếu không sẽ tiến hành cỡng chế. Trờng hợp ngời phải thi hành án cố tình dây da không trả nhà, nhân viên thi hành án yêu cầu cảnh sát đi cùng để đa ngời phải thi hành án và đồ đạc của họ ra ngoài, trả lại nhà cho ngời đợc thi hành án. Các bản án dân sự của tòa án nớc ngoài cũng đợc thi hành Singapore theo thủ tục thi hành các bản án dân sự của tòa án Singapore. Bản án của tòa án các nớc thuộc khối thị trờng chung châu Âu có hiệu lực thi hành Singapore. Ngoài ra, các bản án của tòa án nớc ngoài đợc công nhận và cho thi hành Singapore theo các hiệp ớc mà Singapore kí kết với các nớc trên nguyên tắc có đi có lại. Bản án dân sự của tòa án nớc ngoài đợc công nhân và cho thi hành Singapore nếu có hiệu lực pháp luật và có sự đồng ý của các bên. Chỉ có tòa án tối cao Singapore mới có thẩm quyền công nhận và cho thi hành bản án dân sự của tòa án nớc ngoài. Tòa án Singapore không công nhận và cho thi hành Singapore bản án về các vấn đề liên quan đến nhân thân nh hôn nhân và gia đình, quản lí tài sản của ngời đ chết, cá nhân phá sản, bảo vệ ngời cha thành niên, giải thể doanh nghiệp. Trờng hợp nếu có xung đột pháp luật về thủ tục tố tụng thì bản án cũng không đợc công nhận./. Những nguyên tăc của (tiếp theo trang 56) nghiệp có một danh hiệu thơng mại riêng. Trong trờng hợp này, chủ doanh nghiệp phải sử dụng nhiều danh hiệu thơng mại khác nhau cho các doanh nghiệp khác nhau. Còn nếu chỉ có một doanh nghiệp thì chỉ đợc sử dụng một danh hiệu thơng mại. Cũng có quan điểm cho rằng thể nhân có quyền sử dụng nhiều danh hiệu thơng mại cho một doanh nghiệp. Đặc biệt là trờng hợp thơng gia này mua doanh nghiệp của ngời khác cùng với danh hiệu thơng mại và sáp nhập doanh nghiệp đó vào với doanh nghiệp của mình. Đối với công ti thơng mại, các nhà khoa học hoàn toàn thống nhất quan điểm với nhau là công ti thơng mại chỉ đợc phép có một danh hiệu thơng mại mà thôi./. . phải thi hành án phải trả cho ngời đợc thi hành án, nhân viên thi hành án thu lại trả cho ngời đợc thi hành án. Đối với việc thi hành các bản án về trả. chí luật học án. Nhân viên thi hành án của tòa án ấn định ngày thi hành án và báo cho ngời đợc thi hành án biết. Ngời đợc thi hành án phải nộp trớc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo " Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore" potx, Báo cáo " Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore" potx, Báo cáo " Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore" potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn