Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010

127 244 1
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 10:52

Lời mở đầuViệt Nam là một nước có gần 70% dân số sống ở nông thôn và sinh sống bằng nông nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chủ yếu vẫn là sản xuất truyền thống, ít sử Lời mở đầuViệt Nam là một nước có gần 70% dân số sống nông thôn sinh sống bằng nông nghiệp, hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta chủ yếu vẫn là sản xuất truyền thống, ít sử dụng máy móc công nghệ mới. Hiện nay nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước nhưng nông nghiệp vẫn là ngành có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho lượng lớn người lao động nông thôn. Do đó, đầu tư vào nông nghiệp phát triển nông thôn là rất cần thiết, việc đầu tư này không chỉ tác động tới ngành nông nghiệp mà còn có tác động lan toả tới các ngành nghề khác trong xã hội. Trong thời gian qua các nguồn vốn dành cho nông nghiệp phát triển nông thôn đã mang lại những lợi ích to lớn, trong đó phải kể đến nguồn vốn ODA. Các chương trình, dự án ODA đã đem lại hiệu quả to lớn về mặt kinh tế - xã hội cho nhiều vùng đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa (như dự án cung cấp nước sạch, xoá đói giảm nghèo, cung cấp năng lượng,…). Tuy nhiên quản lý sử dụng ODA trong thời gian qua còn nhiều bất cập cần phải giải quyết. Việc quản lý sử dụng ODA hiệu quả 11nguồn vốn này là rất cần thiết để chúng ta tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ để phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “ Thu hút sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đến 2010”. Em xin chân thành cảm ơn T.S Từ Quang Phương chị Nguyễn Thanh An- Chuyên viên Vụ kinh tế đối ngoại - Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. Do khả năng còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu, kính mong các thầy cô góp ý bổ sung. Những nội dung cụ thể liên quan đến vấn đề thu hút sử dụng nguồn vốn ODA cho nông nghiệp phát triển nông thôn sẽ được trình bày phân tích qua hai phần sau:Chương 1: Thực trạng thu hút sử dụng ODA trong nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chương 2: Giải pháp nhằm tăng cường thu hút sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp phát triển nông thôn2233Chương 1: Thực trạng thu hút sử dụng ODA trong nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 1.1. Thực trạng thu hút sử dụng ODA tại Việt Nam 1.1.1. Tình hình thu hút giải ngân ODA tại Việt Nam •Thứ nhất, tình hình huy động vốn ODA:Sau khi nối lại quan hệ với cộng đồng tài trợ quốc tế (tháng 11/1993), Việt Nam đã liên tục nhận được những cam kết tài trợ ODA của các nhà tài trợ. Hiện nay có 51 nhà tài trợ ODA cho Việt Nam, trong đó có 28 nhà tài trợ song phương 23 nhà tài trợ đa phương hoạt động tài trợ hầu hết các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam. Mặc dù, mỗi nhà tài trợ đều có hiến chương chính sách ODA toàn cầu riêng, quy trình thủ tục cũng có sự khác biệt, song nhìn chung các nhà tài trợ đều căn cứ vào Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010, Kế hoạch 5 năm 2001-2005, các quy 44hoạch kế hoạch phát triển của các ngành địa phương, các chương trình quốc gia, nhất là Chiến lược tăng trưởng toàn diện xoá đói giảm nghèo (CPRGS)… để hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam.Ngoài ra, hơn 600 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) hiện đang hoạt động hầu hết các địa phương trên cả nước trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả viện trợ nhân đạo lẫn viện trợ phát triển với trị giá viện trợ khoảng 100 triệu USD/1 năm.Theo số liệu thống kê, từ năm 1993 đến 2005, số vốn ODA các nhà tài trợ cam kết cho Việt Nam là 33263.8 triệu USD, trong đó số vốn đã giải ngân là 15857 triệu USD.Bảng 1.1: ODA cam kết giải ngân giai đoạn 1993-2005Đơn vị: Triệu USDNăm ODA cam kếtTốc độ tăng liên hoàn của cam kết ODA giải ngânTốc độ tăng liên hoàn của giải ngân 55(%) (%)1993 1860.8 - 413 -1994 1958.7 5.26 725 75.541995 2311.4 18 737 1.661996 2430.9 5.17 900 22.121997 2377 -2.217 1000 11.111998 2186 -8.035 1242 24.21999 2839 29.872 1350 8.72000 2400 -15.463 1650 22.222001 2356 -1.833 1500 -9.092002 2461 4.457 1528 1.872003 2839 15.36 1442 -5.632004 3441 21.205 1650 14.422005 3803 10.52 1720 4.242Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tưQua bảng số liệu trên, ta thấy vốn ODA tăng qua các năm nhưng không đều, trung bình mỗi năm lượng vốn ODA các nhà tài trợ cam kết dành cho Việt Nam đạt gần 2.4 tỷ USD, đây là mức cam kết khá cao so với các nước đang phát triển khác. Trong 2 năm đầu, khi vừa nối lại quan hệ với cộng đồng tài trợ quốc tế, lượng ODA cam kết mới chỉ đạt 1860.8 triệu USD (năm 1993) 2839 triệu USD (năm 1994), nhưng đến năm 1999 đã tăng gần 1.5 lần đạt 2839 triệu USD. Riêng giai đoạn 1997-2000 lượng vốnsự sụt giảm nhẹ, 66điều này là do cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997. Giai đoạn 2001 -2005, lượng vốn ODA qua các năm liên tục tăng tăng khá đều, tốc độ tăng cũng khá ổn định tổng vốn ODA cam kết trong giai đoạn này là 14.9 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2006, tổng vốn ODA thông qua các hiệp định kí kết với các nhà tài trợ đạt tổng giá trị 1.599 tỷ USD, trong đó vốn vay đạt 1.466 tỷ USD vốn viện trợ khoảng 0.133 tỷ USD.Những kết quả trên là do Việt Nam đã tạo được sự tin tưởng các nhà tài trợ thông qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong thời gian dài, tình hình chính trị-xã hội ổn định; đặc biệt là sự thành công của các chương trình xóa đói giảm nghèo.•Thứ hai, tình hình giải ngân vốn ODA Trong 12 năm qua, cùng với sự gia tăng mức cam kết, mức giải ngân cũng tăng.Biểu đồ 1.1: Mức ODA giải ngân giai đoạn 1993-2005 Đơn vị: triệu USD Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư 77Ta thấy mức giải ngân qua các năm tăng dần, trung bình đạt 1.2 tỷ USD/ năm. Trong giai đoạn 1993-2000, mức giải ngân tăng liên tục, năm 2000 đạt 1650 triệu USD. Năm 2001, 2002, 2003 mức giải ngân có giảm so với năm 2000 nhưng vẫn cao hơn so với giai đoạn 1993-1999; đó là do một số dự án đang đi vào giai đoạn cuối nên tiến độ giải ngân nhanh hơn, ngoài ra có một số dự án đưa vào danh mục được thực hiện. Tuy nhiên mức giải ngân chỉ bằng 91% so với kế hoạch đề ra năm 2001, 85% kế hoạch năm 2002, 95% kế hoạch năm 2003.Thực tế, ta thấy mức giải ngân tuy có tăng qua các năm nhưng rất thấp so với mức cam kết. Khoảng cách giữa hai mức này cho thấy năng lực xây dựng quản lý các chương trình, dự án còn nhiều bất cập. Trong giai đoạn 1993-1999 là giai đoạn mở đầu của thời kì đổi mới, do hạn chế về khả năng xây dựng quản lý các chương trình, dự án mà mức giải ngân ODA còn thấp, trung bình 33%. Trong thời gian gần đây, mức giải ngân đã cao hơn, trung bình 68%. Nguyên nhân của tình trạng này là do:- Đặc điểm của việc sử dụng nguồn vốn ODA, ODA là nguồn vốn đầu tư phát triển, tức là cần có thời gian cần thiết từ khi cam kết cho tới khi 88xây dựng, phê duyệt, thực hiện dự án. Khi dự án được thực hiện mới có thể xem xét việc chi tiêu trên thực tế tiến hành giải ngân.- Các mô hình cung cấp ODA, các quy trình thủ tục ODA của các nhà tài trợ không giống nhau. Do đó, Chính Phủ cũng như các nhà tài trợ cần có thời gian để hài hoà các quy trình thủ tục, yêu cầu của cả hai phía.- Quản lý nguồn vốn ODA ngay từ khi tiếp nhận đến khi thực hiện còn nhiều bất cập không chỉ địa phương mà ngay từ Trung ương. Tình trạng tham nhũng nguồn vốn này còn xảy ra nhiều nơi một phần do việc không chấp hành các văn bản pháp lý về nguồn vốn ODA, một phần do có những suy nghĩ cho rằng đây là nguồn vốn của Nhà nước.1.1.2. Thực trạng sử dụng ODA tại Việt Nam 1.1.2.1. Cơ cấu sử dụng ODA theo ngành, lĩnh vực Trong giai đoạn 1993-2005, nguồn vốn ODA được sử dụng tập trung vào khôi phục phát triển cơ sở hạ tầng xã hội.Bảng 1.2: Cơ cấu ODA theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 1993-2005Đơn vị: Triệu USD99Ngành, lĩnh vựcHiệp định ODA kí kết 2001-2005Giải ngân ODA 2001-2005Tổng Tỷ lệ % Tổng Tỷ lệ %1. Nông nghiệp phát triển nông thôn kết hợp xoá đói, giảm nghèo1818 16 1641 212. Năng lượng công nghiệp 1802 16 1375 173. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cấp, thoát nước phát triển đô thị, trong đó:- Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông- Cấp, thoát nước phát triển đô thị3801275310483425925592040519322574. Y tế, giáo dục đào tạo, môi trường, khoa học kĩ thuật, ngành khác:- Y tế, Giáo dục đào tạo- Môi trường, khoa học kĩ thuật- Các ngành khác378511713512263341132023325543611417307518Tổng 11206 100 7907 100Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư 1010[...]... sách với 24% tổng vốn giải ngân 1.2 Thực trạng thu hút sử dụng ODA cho nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 1.2.1 Thu hút ODA cho NN&PTNT Việt Nam Việt Nam với hơn 70% dân số sống nông thôn một lượng lớn lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, do đó nông nghiệp rất cần những nguồn vốn để phát triển Tuy nhiên nguồn vốn ODA dành cho nông nghiệp phát triển nông thôn lại thấp so với... 26% vốn không hoàn lại Nguồn vốn này được sử dụng cho phát triển nông nghiệp (39%), phát triển lâm nghiệp (33%), xây dựng thu lợi (18%), phát triển nông nghiệp tổng hợp (10%) Thông qua các dự án ODA, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được cải thiện đáng kể về thu lợi, lưới điện nông thôn, trường học, trạm y tế, giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt, tín dụng nông thôn quy mô nhỏ…; góp phần phát triển nông. .. 1993-2005, số vốn ODA dành cho nông nghiệp phát triển nông thôn là 2575 triệu USD, chỉ lớn hơn so với số vốn dành cho ngành năng lượng công nghiệp, nhưng lớn hơn không đáng kể 15.9 triệu USD Trong khi đó số vốn ODA dành cho ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, cấp, thoát nước phát triển đô thị là lớn nhất chiếm 33.9% tổng vốn ODA của cả nước Vốn ODA cho ngành này thường tập trung cho các... Thu n, cảng Cái Lân,… So với ngành này thì các dự án trong nông nghiệp phát triển nông thôn có quy mô vốn nhỏ, chủ yếu là các dự án của từng nhà tài trợ tiến hành trên một số ít địa bàn (trừ một số dự án về giao thông nông thôn) , điều này cũng là do chính 21 21 sách thu hút ODA sử dụng ODA của Việt Nam (ODA thường sử dụng để xây dựng cầu, đường lớn nhưng vốn ODA này chủ yếu là vốn vay) Muốn phát. .. cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn (Đan Mạch tài trợ, thời gian thực hiện 2001-2005, viện trợ 6.86 triệu USD),… • Nông lâm ngư nghiệp Lĩnh vực tiếp nhận vốn ODA lớn thứ hai là nông lâm ngư nghiệp 697.8 triệu USD chiếm 21% tổng số vốn ODA vào nông nghiệp phát triển nông thôn Lĩnh vực này thu hút tới 135 dự án, trong đó có 115 dự án viện trợ với số vốn 253.6 triệu USD 20 dự án có vốn vay 444.2... số vốn ODA vào nông nghiệp phát triển nông thôn Trong đó, viện trợ cho phát triển giao thông nông thôn chiếm tỷ trọng lớn nhất 27%, các dự án giao thông này đã cải tạo nâng cấp 4010 km đường cấp tỉnh, khoảng 18000 km đường cấp xã, góp phần bê tông hoá các đường trong thôn xóm cũng như các đường tới vùng sâu, vùng xa, làm mới hơn 70 cầu lớn Lĩnh vực năng lượng điện cũng thu hút được lượng vốn. .. thiết bị y tế cho các bệnh viện tỉnh Vùng đồng bằng sông Cửu Long: ODA sử dụng cho các lĩnh vực như quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên; các hệ thống thủy lợi; giao thông nông thôn; phát triển giao thông đường thủy; khôi phục tuyến đường sắt thành 17 17 phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Tho; phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Cần Thơ; phát triển cơ sở hạ tầng môi trường; đầu tư vào phát triển nông thôn tổng hợp;... trợ phát triển nông thôn Việt Nam- UNDP 32 32 • Tín dụng nông thôn 33 33 Tiếp đến là lĩnh vực tín dụng nông thôn với 48 dự án có số vốn 255.1 triệu USD, chiếm 7.69% Trong đó có 40 dự án viện trợ với 86.56 triệu USD 8 dự án vốn vay với 168.5 triệu USD cam kết Như vậy, quy mô của các dự án vốn vay lớn hơn nhiều so với viện trợ Sản xuất nông nghiệp của nước ta vẫn phụ thu c nhiều vào thiên nhiên, áp dụng. .. số vốn có giá trị 13.3 triệu USD Bảng 1.10: Một số dự án tín dụng nông thôn Tên dự án Thời gian Nhà tài trợ Số vốn (triệu USD) Tín dụng tiết kiệm 2002- Đức 0.53 nông thôn Thanh Hoá 2006 Hỗ trợ tín dụng nhỏ cho 1998- CIDS 0.47 phụ nữ 2002 Tài chính doanh nghiệp 2000- ADB 80 nông thôn 2006 Hỗ trợ hoạt động của 2006 Bỉ 0.14 doanh nghiệp nông 35 35 thôn Đồng Nai Nguồn: Báo cáo hỗ trợ phát triển nông. .. suất 600MW, nhà máy thu điện Đại Ninh công suất 360MW,…) Bên cạnh đó nguồn vốn ODA còn được sử dụng để cải tạo phát triển lưới điện quốc gia, mạng phân phối truyền tải điện cho các thành phố, khu công nghiệp lớn, đáp ứng nhu cầu phụ tải, xây dựng các trạm biến áp, đường dây tải điện 500KV thực hiện các chương trình điện khí hoá nông thôn Ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn xoá đói giảm nghèo . trạng thu hút và sử dụng ODA trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam Chương 2: Giải pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp. vốn giải ngân. 1.2. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam1 .2.1. Thu hút ODA cho NN&PTNT ở Việt Nam Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010, Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010, Thu hút và sử dụng vốn ODA cho nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam đến 2010, Cơ cấu sử dụng ODA theo vùng, Thu hút ODA cho NNPTNT theo lĩnh vực, Thu hút ODA cho NNPTNT theo vùng, lãnh thổ, Thu hút ODA cho NNPTNT theo nhà tài trợ, Sử dụng ODA cho NNPTNT theo lĩnh vực, Sử dụng ODA cho NNPTNT theo vùng, Giải ngân ODA cho NNPTNT theo các nhà tài trợ, Tốc độ giải ngân chậm, Chính sách, thể chế và tổ chức bộ máy quản lý, Khó khăn trong cơng tác di dân, giải phóng mặt bằng, Hạn chế trong công tác đấu thầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay