Đề tài “ Tổng quan về VoIP và ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi, mô hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” ppt

79 1,159 1

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 23:20

Lêi nãi ®Çu §å ¸n tèt nghiÖpĐồ án tốt nghiệp“ Tổng quan về VoIP ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi, hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Nội”SVTH: Mai Chí LinhMai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K473Lêi nãi ®Çu §å ¸n tèt nghiÖpCHƯƠNG 1: LỜI NÓI ĐẦUMạng không dây hiện nay đã tìm được sự ứng dụng rộng rãi trong công nghệ viễn thông. Lịch sử của mạng không dây bắt đầu từ liên kết hồng ngoại, sau đó là Bluetooth ngày nay đó là WiFi, Wimax. WiFi hay mạng 802.11 là hệ thống mạng không dây sử dụng sóng vô tuyến cũng giống như điện thoại di động, radio hay sóng truyền hình để liên kết mạng nội bộ. Hệ thống cho phép truy cập Internet tại những khu vực có sóng, hoàn toàn không cần đến cáp nối. Ngoài các điểm kết nối công cộng (hotspots), WiFi có thể được thiết lập ngay tại nhà riêng.Ở Việt Nam, mạng không dây wifi đã bắt đầu phát triển mạnh ở những thành phố lớn như nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tế đó trong đồ án này em xin phép trình bày về công nghệ WiFi, các chuẩn, phương pháp kỹ thuật, bảo mật… trong WiFi ứng dụng của công nghệ VoIP trong mạng WiFi(VoIP over WLAN – VoWLAN, hay VoFi – VoIP over WiFi). Để hoàn thành đồ án lần này em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn ThS.Đỗ Đình Hưng, các thầy cô giáo giảng dạy trong trường Đại học Bách khoa Nội, anh Thành - Kỹ thuật viên mạng không dây Công ty Cổ phần Công nghệ quốc tế Intekco các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ về kiến thức cũng như cung cấp tài liệu để em hoàn thành đồ án.Mai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K474Tãm t¾t ®å ¸n §å ¸n tèt nghiÖpTÓM TẮT ĐỒ ÁNĐồ án chủ yếu tập chung vào tìm hiểu về công nghệ VoIP, mạng không dây WiFi VoIP over WiFi (Gọi điện thoại trên giao thức Internet thực hiện trên mạng nội bộ không dây). Nội dung đồ án bao gồm khái niệm chung, các giao thức báo hiệu, định tuyến, vận chuyển được sử dụng trong VoIP. Đồng thời, đồ án cũng đi vào tìm hiểu về mạng không dây WiFi nhằm giải quyết vấn đề về đưa ứng dụng của công nghệ VoIP vào mạng WiFi.Để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này, đồ án đưa ra một ứng dụng thực tế của công nghệ VoIP over WiFi trong trường Đại học Bách Khoa Nội. Trong đó có những hình kết nối cụ thể trong các từng khu vực khác nhau như thư viện, lớp học, phòng họp…Trong giới hạn của đồ án, các hình đưa ra chưa chỉ mới dừng lại ở mức lý thuyết chưa có tính cụ thể để có thể đưa vào triển khai ngay được. Các hình này sẽ tiếp tục được phát triển để sớm được ứng dụng trong thực tế.THESIS SUMMARYThis thesis mainly focuses on stutying about VoIP technology, WiFi Network and VoIP over WiFi (Voice over Internet Protocol over Wireless Local Area Network)The content of this thesis includes: general definitions, signalings, routing, transport protocols used in VoIP network. Beside, this thesis also studies about wireless LAN to dedicate the application of VoIP technology and WiFi network.For further studies about usues of this technology, this thesis offers an application of VoIP technology over Wifi in Hanoi University of Technology, in which includes some certain combination models in various areas such as: library, classrooms, meeting rooms… In the scope of my thesis, the offered models are only in studying without deployment. These need to be impoved further for deploying in the future. Mai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K475Môc lôc §å ¸n tèt nghiÖpMỤC LỤC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 3 TỔNG QUAN VỀ VOIP ỨNG DỤNG CỦA VOIP TRONG MẠNG WIFI, HÌNH ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI” 3 SVTH: MAI CHÍ LINH 3CHƯƠNG 1: LỜI NÓI ĐẦU 4 TÓM TẮT ĐỒ ÁN 5 MỤC LỤC 6 DANH SÁCH HÌNH VẼ 8 DANH SÁCH BẢNG BIỂU 9 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 MỞ ĐẦU 13CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VOIP 151.1 Giới thiệu về mạng VoIP: 151.2. Các phần tử trong mạng VoIP: 201.3. Cấu trúc kết nối mạng điện thoại IP 211.4 VoIP làm việc thế nào? 221.5. Các giao thức liên quan đến công nghệ VoIP 221.6 Kết luận 31CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG VOIP TRONG MẠNG WIFI 322.1 WiFi làm việc như thế nào: 322.2 Phân lớp điều khiển truy nhập đường truyền (MAC) 462.3 Vấn đề về bảo mật 582.4 Các vấn đề cần khắc phục trong công nghệ VoIP over Wifi 622.5 Kết luận: 65CHƯƠNG 3: HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VOIP TRONG MẠNG WIFI PHỦ SÓNG CHO TRƯỜNG ĐHBK NỘI 663.1 Nhu cầu phủ sóng Vo_WiFi trong trường ĐHBK nội 663.2 hình phủ sóng 663.3 Kết luận: 79Mai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K476Môc lôc §å ¸n tèt nghiÖp KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81Mai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K477Danh s¸ch h×nh vÏ §å ¸n tèt nghiÖpDANH SÁCH HÌNH VẼMai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K478Danh s¸ch b¶ng biÓu §å ¸n tèt nghiÖpDANH SÁCH BẢNG BIỂUBẢNG 1-1: CÁC THÀNH PHẦN CHUẨN CỦA GIAO THỨC H.323 23BẢNG 2-2: CÁC CHUẨN TRONG IEEE 802.11 35 BẢNG 2-3: CÁC CHUẨN KHÁC TRONG IEEE 802.11 36BẢNG 2-4: TRẠNG THÁI PHA SAU ĐIỀU CHẾ QPSK 37BẢNG 2-5: IEEE 802.11 CÁC DỊCH VỤ MAC TÁC NHÂN 47BẢNG 2-6: BẢNG SỰ TÍCH LUỸ CỦA TRỄ 63BẢNG 3-7: THÔNG SỐ KỸ THUẬT 67Mai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K479Danh s¸ch b¶ng biÓu §å ¸n tèt nghiÖpMai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K4710Danh s¸ch c¸c tõ viªt t¾t §å ¸n tèt nghiÖpDANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮTVoIP Voice over Internet Protocol Gọi điện trên giao thức InternetWiFi Wireless Fidelity Mạng không dây WiFiWimaxWorldwide Interoperability for Microwave AccessHệ thống truy nhập vi ba tương tác toàn cầuWLAN Wireless Local Area Network Mạng cục bộ không dâyISDNIntegrated Services Digital NetworkMạng số các Dịch vụ Tích hợpADSLAsymmetric Digital Subscriber LineĐường dây thuê bao số bất đối xứngLAN Local Area Network Mạng cục bộQPSK Quadrature phase-shift keying Khóa chuyển dịch pha vuông gócPSTNPublic Switched Telephone NetworkMạng điện thoại chuyển mạch công cộngIP Internet Protocol Giao thức InternetGW Gateway Cổng nốiQoS Quality of Service Chất lượng dịch vụPC Personal Computer Máy tính cá nhânITUInternational Telecomunication UnionLiên Minh Viễn Thông Quốc TếSIP Session Initiation Protocol Giao thức Khởi tạo PhiênRTP Real-Time Transport Protocol Giao thức truyền tải thời gian thựcUA User Agent Tác nhân người dùngLDAPLightweight Directory Access ProtocolGiao thức truy cập thư mục đơn giảnMCU Multipoint Conference Unit Đơn vị điều khiển đa điểmCSN Circuit Switched Network Mạng chuyển mạchATM (Asynchronous transfer modeChế độ truyền không đồng bộ ATMMGCP Media Gateway Control ProtocolGiao thức điều khiển cổng đường truyềnIGPs Interior Gateway ProtocolGiao thức bên trong cổng liên mạngRIP Routing Information Protocol Giao thức thông tin định tuyếnOSPF Open Shortest Path FirstGiao thức tìm đường ngắn nhất trướcEGP Exterior Gateway ProtocolGiao thức bên ngoài cổng liên mạngBGP Border Gateway Protocol Giao thức cổng biênRSVP Resource Reservation Protocol Giao thức dự trữ tài nguyênRTCPReal-time Transport Control ProtocolGiao thức điều khiển truyền tải thời gian thựcUDP User Data Protocol Giao thức dữ liệu người dùngMai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K4711Danh s¸ch c¸c tõ viªt t¾t §å ¸n tèt nghiÖpWBS Wireless Base Station Trạm gốc không dâyBS Basic Station Trạm cơ sởMS Mobile Station Trạm di độngAP Access Point Điểm truy cậpCPE (Customer Premise Equipment Khối giao tiếp người sử dụngIEEEInstitute of electrical and electronic EngineersViện Kỹ thuật điện điện tửCDMA Code Division Multiplex Access Đa truy cập phân chia theo mãOFDMOrthogonal Frequency Division MultiplexingGhép kênh phân chia theo tần số trực giaoFHSSFrequency Hopping spread systemTrải phổ nhảy tầnDSSS Direct Sequence Spread System Trải phổ trực tiếpSNR Signal Noise Tỉ số tín hiệu trên nhiễuBEP Bit Error Probability Xác suất lỗi bitAWGN Additive White Gaussuan Noise Nhiễu tạp âm trắngMAC Medium Access Control Kiểm soát môi trường truyền thôngPHY Physical Lớp vật lýOSI Open Systems Interconnection hình liên kết các hệ thống mởDCF Distribute Coordination Function Hàm kết hợp phân tánPCF Point Coordination Function Hàm kết hợp điểmCSMA Carrer Sesnse Multiple AccessTổ chức thâm nhập nhiều mối bằng cảm nhận sóng mangCSMA /CDCarrer Sesnse Multiple Access with Collision DetectionTổ chức thâm nhập nhiều mối bằng cảm nhận sóng mang có dò xung độtCSMA/CACarrer Sesnse Multiple Access with Collision AvoidanceTổ chức thâm nhập nhiều mối bằng cảm nhận sóng mang tránh xung độtRTS Request To Send Hỏi trước khi gửiCTS Clear To Send Xóa trước khi gửiACK Acknowledgement Cơ chế báo nhậnMai ChÝ Linh – Líp §iÖn tö 4 – K4712[...]... ngh VoIP Chng 2: ng dng ca cụng ngh VoIP trong mng WiFi Trong chng s gii quyt vn v ng dng ca VoIP over WiFi, cỏc bin phỏp k thut c s dng a VoIP vo mng ni b khụng dõy Chng 3: Mụ hỡnh ng dng cụng ngh VoIP trong mng WiFi - Ph súng trong trng i hc Bỏch Khoa H ni Nờu lờn mt mụ hỡnh ng dng trong thc t ca VoIP over WiFi Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 14 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp CHNG 1: TNG QUAN. .. mang tờn Tng quan v VoIP v ng dng ca VoIP trong mng WiFi, mụ hỡnh ng dng trong trng i hc Bỏch Khoa H Ni s nghiờn cu v VoIP, WiFi v ng dng ca VoIP trong mng WiFi Do trỡnh v kin thc cũn ớt nờn ỏn cũn nhiu hn ch, ỏn ch tp chung a ra mụ hỡnh tng quan nht c ng dng trong trng Ni dung chớnh ca ỏn nm 3 chng Chng 1: Tng quan v VoIP Chng ny nờu lờn khỏi nim v cỏc giao thc c s dng trong mng VoIP T ú rỳt... hin vn ang c nghiờn cu v nõng cp a cht lng c tt hn, khc phc cỏc hin tng nh mt gúi, tr gúi Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 31 ứng dụng VoIP trong mạng Wifi Đồ án tốt nghiệp CHNG 2: NG DNG VoIP TRONG MNG WIFI K thut VoIP trong mng Wifi - VoIP over Wifi (hay VoWifi) l k thut VoIP c thc hin theo chun Wifi Tớn hiu thoi ngoi vic c truyn theo ch truyn khụng ng b ATM (Asynchronous transfer mode), khung... nh õm thanh truyn i ban u, nhng cng cú cht lng tng i 1.5 Cỏc giao thc liờn quan n cụng ngh VoIP Cng tng t nh mng PSTN giao thc c chia lm ba loi: truy nhp, chuyn mch v vn chuyn thỡ i vi VoIP ú l bỏo hiu, nh tuyn v vn chuyn Trong VoIP, bỏo hiu cng tng t nh chc nng chuyn mch, nú gm Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 22 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp cỏc giao thc SIP v H.323, thit lp ng i cho cuc m thoi... K47 19 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp 1.2 Cỏc phn t trong mng VoIP: 1.2.1 Cng (Gateway) Gateway cú chc nng bin i cỏc tớn hiu t cỏc in thoi truyn thng (POTS, T1/E1, ISDN cỏc trung k E&M) sang VoIP v ngc li 1.2.2 Thit b u cui (Terminal) Thit b u cui cú th l mt gateway, mt in thoi IP (mt mỏy in thoi IP l mt u cui cú s h tr VoIP t nhiờn v cú th kt ni trc tip ti mt mng IP) hoc mt PC vi mt giao din VoIP. .. tr h tr s nh tuyn cỏc cuc gi qua mng IP Trong mt h thng da trờn H.323, server c hiu nh mt Gatekeeper Trong SIP/SDP, Server c hiu nh mt server SIP Trong h thng da trờn MGCP hoc MEGACO, server ny l mt Call Agent Mng IP cú th l mt mng dựng riờng, mt mng Intranet hay Internet Hỡnh 1.3: Cỏc Phn t cu thnh mng VoIP Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 20 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp 1.3 Cu trỳc kt ni mng... VoIP Trong cuc sng hin i, in thoi l mt dch v khụng th thiu Tuy nhiờn vi mng in thoi truyn thng PSTN hin nay, ngi dựng phi chu chi phớ rt cao cho cỏc cuc gi ng di, c bit l cỏc cuc gi quc t VoIP l mt trong nhng cụng ngh cho phộp truyn tớn hiu thoi qua mng IP, do o gim c chi phớ cuc gi, s dng bng thụng mt cỏch hiu qu ng thi tn dng c cỏc th mnh ca mt h thng tớch hp Trong chng ny s gii thiu tng quan v VoIP; ... dũng bit truyn liờn tc theo thi gian Bng thụng ca kờnh dnh riờng c m bo v c nh trong quỏ trỡnh liờn lc, do ú tr thụng tin l rt nh, ch c thi gian truyn thụng tin trờn kờnh (Propagation time) Hỡnh 1.1: Chuyn mch kờnh Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 15 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp Trong in thoi PSTN, tớn hiu thoi nm trong khong 0.4 3.3 Khz, c ly mu vi tn s 8khz theo Nyquyst sau ú s c lng t húa... hiu thoi truyn ti trong mng IP cú kh nng s dng kờnh hiu qu cao, ng Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 17 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp thi k thut nộn thoi cho phộp gim tc bit t 64kbps xung ti 8kbps Trong khi ú i vi mt cuc gi thụng thng thụng qua mng PSTN s cú mt kờnh 64kbps c duy trỡ sut t u cui ny n u cui kia thụng qua mt h thng tng i, chi phớ ny i vi mt cuc gi ng di l khỏ ln Trong trng hp cuc... khụng h cú thụng bỏo li cho ngi gi UDP c dựng chuyn thoi trong VoIP TCP khụng c dựng bi vỡ c ch iu khin lung v truyn li gúi thoi khụng cn thit UDP c s dng truyn cỏc dũng Audio, nú liờn tc truyn dự l 5% hay 50% s gúi b mt Port ngun Port ớch di Checksum D liu Mai Chí Linh Lớp Điện tử 4 K47 30 Tổng quan về VoIP Đồ án tốt nghiệp Hỡnh 1.4 Mt gúi UDP Trong ú: - Port ngung (16bit): cho bit a ch cng ca trm . nghiÖpĐồ án tốt nghiệp “ Tổng quan về VoIP và ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi, mô hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” SVTH: Mai Chí LinhMai. mạng WiFi, mô hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” sẽ nghiên cứu về VoIP, WiFi và ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi. Do trình độ và kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “ Tổng quan về VoIP và ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi, mô hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” ppt, Đề tài “ Tổng quan về VoIP và ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi, mô hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” ppt, Đề tài “ Tổng quan về VoIP và ứng dụng của VoIP trong mạng WiFi, mô hình ứng dụng trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội” ppt, TÓM TẮT ĐỒ ÁN, DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VoIP, 1 Giới thiệu về mạng VoIP:, 4 VoIP làm việc thế nào?, CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG VoIP TRONG MẠNG WIFI, 1 WiFi làm việc như thế nào:, Trải phổ trực tiếp DSSS (Direct Sequence Spread System), 2 Phân lớp điều khiển truy nhập đường truyền (MAC), 3 Vấn đề về bảo mật, 4 Các vấn đề cần khắc phục trong công nghệ VoIP over Wifi, Để tìm rõ hơn về ứng dụng của công nghệ VoIP trong mạng WiFi, chương này sẽ đưa ra một mô hình ứng dụng thực tế trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội., 2 Mô hình phủ sóng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn