Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp

50 320 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 09:28

LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 2I. Ý nghĩa của hoạt động xuất khẩu ở Công ty cung ứng dịch vụ Hàng không 2II. Vai trò của xuất khẩu đối với nền k Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 Lời nói đầuHoạt động xuất khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động thơng mại của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Thông qua hoạt động xuất khẩu, các quốc gia khai thác đợc lợi thế của mình trong phân công lao động quốc tế, tạo nguồn thu lợi nhuận quan trọng cho đất nớc, chuyển đổi cơ cấu kinh tế tạo công ăn việc làm cho ngời dân. Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lợc trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc từng bớc hội nhập vào nền kinh tế khu vực thế giới. Trong chiến lợc phát triển kinh tế đến năm 2010, Đảng Nhà nớc ta đã nêu rõ: Chúng ta phải tiến hành xây dựng một nền kinh tế mở cửa theo h -ớng đẩy mạnh xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những mặt hàng trong nớc sản xuất có hiệu quả . Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không đợc hình thành thực hiện nhiệm vụ xuất nhập khẩu trớc hết cho nghành hàng không. Công ty chú trọng trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của mình. Trong suốt thời gian tồn tại phát triển, Công ty đã tìm ra cho mình một hớng đi đúng trong hoạt động xuất khẩu đặc biệt trong tình hình kinh tế trong nớc thế giới hiện nay có nhiều biến động lớn Công ty đã thu đợc những thành công nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt đợc, Công ty vẫn còn không ít khó khăn cần phải khắc phục.Để nghiên cứu sâu hơn hoạt động sản suất của công ty, đồng thời trang bị thêm cho mình những kiến thức thực tiễn về hoạt động xuất khẩu nói riêng .Đợc sự hớng dẫn tận tình của thầy PGS Trần Văn Chu, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp Xuất khẩu Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng Giải pháp . Cơ cấu luận văn ngoài mở đầu kết luận gồm 3 chơng .Chơng I: Vai trò của Xuất Khẩu đối với nền kinh tế Việt Nam.Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không.Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 1Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 Chơng III. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty. Do còn hạn chế về kiến thức cũng nh hiểu biết thực tế, bài luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy cô giáo, các cô các chú cán bộ trong Công ty cũng nh các bạn sinh viên quan tâm.Chơng I vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế Việt NamI. ý nghĩa của hoạt động xuất khẩu công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không.Để đảm bảo an toàn, chủ động, kịp thời hiệu quả thực hiện cho các chuyến bay hoạt động tại sân bay Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam đã thống nhất tổ chức hoạt động xuất khẩu cung ứng dịch vụ cho các chuyến bay sân bay. Đây là hoạt động thiết thực giúp cho các chuyến bay sân bay tiện việc quản lý ngay tại sân bay ngoài sân bay. Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng Không cấn có hàng để cung cấp cho ngành. Cần bảo đảm tính an toàn kịp thời, không bị động do việc cung ứng hàng hoá dịch vụ gây nên.Xuất khẩu của Công ty Cung ứng dịch vụ Hàng Không tạo điều kiện có lãi, có đủ vốn hoạt động nhập hàng cho các chuyến bay cho hãng Hang Không Quốc gia Việt Nam tại sân bay. Ngày nay, trong cơ chế thị trờng việc tổ chức đơn vị hoạt động xuất khẩu nhập khẩu đợc khuyến khích nên công ty đã kịp thời hình thành tổ chức hoạt động.II. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân với công ty cung ứng dịch vụ hàng không. 1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu: Xuất khẩu là việc bán hàng hoá dịch vụ vợt qua biên giới quốc gia trên cơ sở dùng tiền tệ làm đơn vị thanh toán. Tiền tệ đây có thể là ngoại tệ đối với một Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 2Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 quốc gia hoặc đối với cả hai quốc gia. Xuất khẩu là hoạt động rất cơ bản của kinh tế đối ngoại, đã xuất hiện từ rất lâu ngày càng phát triển.Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác đợc lợi thế của các quốc gia trong phân công lao động quốc tế, tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nớc. Hoạt động xuất khẩu diễn ra trên mọi lĩnh vực, trong mọi điều kiện với nhiều loại hàng hoá khác nhau. Phạm vi hoạt động xuất khẩu rất rộng cả về không gian thời gian.2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân. Xuất khẩu hàng hoá nằm trong khâu phân phối lu thông hàng hoá trong quá trình tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích liên kết giữa sản xuất tiêu dùng giữa n-ớc này với nớc khác. Vai trò của xuất khẩu đợc thể hiện qua các điểm sau: 2.1. Xuất khẩu là phơng tiện chính tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc. Nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của Việt Nam trong chiến lợc phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 - 2010 là: phát triển kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hoá đất nớc. Để tiến hành Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá thì cần phải có đủ 4 nhân tố nhân lực, tài nguyên, nguồn vốn kỹ thuật. Nhng hiện nay, không phải bất cứ quốc gia nào cũng có đủ các yếu tố đó đặc biệt là các nớc đang phát triển trong đó có Việt Nam. Để Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đòi hỏi phải có số vốn lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, kỹ thuật,công nghệ tiến tiến. Nguồn vốn để nhập khẩu có thể đợc hình thành từ các nguồn nh: - Từ tích luỹ trong nền kinh tế quốc dân- Đầu t nớc ngoài.- Vay nợ, viện trợ. - Thu từ hoạt động du lịch, dịchvụ thu ngoại tệ. - Xuất khẩu hàng hoá. Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 3Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá phù hợp với xu hớng phát triển của kinh tế thế giới là tất yếu đối với Việt Nam. Có hai cách nhìn nhận về tác động của xuất khẩu đối với sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Một là: xuất khẩu chỉ là tiêu thụ những sản phẩm thừa do sản xuất vợt quá nhu cầu nội địa. Trong trờng hợp nền kinh tế còn lạc hậu chậm phát triển nh nớc ta, sản xuất về cơ bản cha đủ tiêu dùng nếu chỉ thụ động chờ sự thừa ra của sản xuất thì xuất khẩu vẫn cứ nhỏ bé, không có cơ sở tồn tại phát triển.Hai là: trên cơ sở lợi thế so sánh của đất nớc mình, coi thị trờng là điểm xuất phát đặc biệt thị trờng thế giới là hớng quan trọng để tổ chức sản xuất, chỉ sản xuất cái gì thị trờng cần. Quan điểm này xuất phát từ nhu cầu thị trờng thế giới kết hợp với tiềm năng, thực lực của đất nớc để tổ chức sản xuất, hình thành các ngành kinh tế hớng về xuất khẩu. Những ngành kinh tế đó phải có kỹ thuật công nghệ tiên tiến để hàng hoá khi tham gia thị trờng thế giới có đủ sức cạnh tranh mạng lại lợi ích cho quốc gia. Điều đó có tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển. Đó là: - Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác có cơ hội phát triển thuận lợi. - Xuất khẩu tạo khả năng mở rộng thị trờng tiêu thụ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. - Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nớc. - Thông qua xuất khẩu, hàng hoá của ta sẽ tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trờng thế giới. Các cuộc cạnh tranh này đòi hỏi chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, hình thành cơ cấu sản xuất thích nghi đợc với thị trờng . Nh vậy, theo cách hiểu này, xuất khẩu đợc coi là giải pháp làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách mạnh mẽ theo chiều hớng có lợi hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn. Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 4Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 2.3. Xuất khẩu tác động tích cực dến giải quyết công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân. Tác động của xuất khẩu đến đời sống của ngời dân bao gồm rất nhiều mặt. Tr-ớc hết sản xuất hàng xuất khẩu là nơi thu hút hàng triệu lao động vào làm việc với thu nhập khá. Xuất khẩu còn tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống đáp ứng ngày càng phong phú thêm nhu cầu ngời dân.2.4. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng thúc đẩy các hoạt động kinh tế đối ngoại của nớc ta. Quan hệ kinh tế đối ngoại là tổng thể các mối quan hệ về thơng mại, kinh tế khoa học kỹ thuật giữa một quốc gia này với một quốc gia khác. Các hình thức của quan hệ kinh tế quốc tế là xuất nhập khẩu hàng hoá hữu hình, đầu t quốc tế, du lịch dịch vụ, xuất khẩu lao động, hợp tác khoa học kỹ thuật, hợp tác sản xuất, hợp tác tài chính. Xuất khẩu là một hoạt động rất cơ bản của kinh tế đối ngoại, là phơng tiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đẩy mạnh xuất khẩu đợc coi là vấn đề có ý nghĩa chiến lợc để thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Hiện nay Nhà nớc đã đang thực hiện các biện pháp thúc đẩy các ngành kinh tế hớng về xuất khẩu (tất nhiên không coi nhẹ sản xuất trong nớc thị trờng trong nớc), khuyến khích t nhân mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm tăng thu ngoại tệ cho đất nớc. Hoạt động xuất khẩu với các công ty có ý nghĩa rất quan trọng. Thực chất nó là hoạt động bán hàng của các Công ty xuất nhập khẩu thu lợi nhuận từ hoạt động này góp phần quyết định sự tồn tại phát triển của Công ty. Lợi nhuận là nguồn bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, các quỹ của Công ty. Lợi nhuận cao cho phép Công ty đẩy mạnh tái đầu t vào tài sản cố định, tăng nguồn vốn lu động để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, giúp Công ty ngày càng mở rộng phát triển. Xuất khẩu hàng hoá còn có vai trò nâng cao uy tín của Công ty trên trờng quốc tế. Nó cho phép Công ty thiết lập đợc các mối quan hệ với nhiều bạn hàng các nớc khác nhau sẽ rất có lợi cho Công ty nếu duy trì tốt mối quan hệ này. Để có đ-Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 5Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 ợc điều này Công ty, ngợc lại phải đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng về giá cả, chất lợng hàng hoá, phơng thức giao dịch, thanh toán, .Xuất khẩu ngày nay luôn gắn liền với cạnh tranh do vậy đòi hỏi các Công ty phải luôn đổi mới hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, kinh doanh . sao cho phù hợp với tình hình thực tế để hoạt động đạt hiệu quả cao. Kết quả của hoạt động xuất khẩu sẽ cho phép Công ty tự đánh giá đợc về đờng lối chính sách, cách thức thực hiện của mình để có những điều chỉnh phù hợp giúp Công ty phát triển đi lên. 2.5. Một số lợi thế so sánh những mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam.Xuất khẩu hàng đã phần nào đáp ứng đợc mục tiêu phát huy lợi thế so sánh của nớc ta trên trờng quốc tế. Xuất khẩu chẳng những góp phần đáng kể vào tích luỹ vốn cho công nghiệp hoá mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá trong nớc. Với những lợi thế so sánh của Việt Nam nh giá nhân công rẻ, lực lợng lao động đông đúc dồi dào, trẻ thông minh sáng tạo ham học hỏi, với điều kiện về tự nhiên, địa lý thuận lợi, đặc biệt đối với một số mặt hàng nông sản của Việt Nam. III. Nội dung của hoạt động xuất khẩu .1. Nghiên cứu thị trờng, xác định mặt hàng xuất khẩu Nghiên cứu thị trờng hàng hoá thế giớiThị trờng là nơi gặp gỡ của cung cầu. Mọi hoạt động đó đều diễn ra theo quy luật cung, cầu, giá cả, giá trị .Thị trờng cung là một phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất lu thông, đâu có sản xuất thì đó có thị trờng.Để nắm rõ các yếu tố của thị trờng, hiểu biết các quy luật vận động của thị tr-ờng nhằm mục đích thích ứng kịp thời làm chủ nó thì cần phải nghiên cứu thị tr-ờng. Thực hiện việc phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế trong xuất, nhập khẩu của mỗi quốc gia Công ty. Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 6Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 Để công tác nghiên cứu thị trờng có hiệu quả cần phải xem xét toàn bộ quá trình tái sản xuất của hàng hoá, việc nghiên cứu không chỉ trong lĩnh vực lu thông mà còn lĩnh vực phân phối, tiêu dùng.Các Công ty khi nghiên cứu thị trờng cần phải nắm vững đợc thị trờng khách hàng để trả lời tốt các câu hỏi của hai vấn đề là thị trờng khách hàng.Thị trờng đang cần mặt hàng gì ?Theo nh quan điểm của Marketing đơng thời thì các nhà kinh doanh phải bán cái mà thị trờng cần chứ không phải cái mình có. Vì vậy cần phải nghiên cứu về khách hàng trên thị trờng thế giới, nhận biết mặt hàng kinh doanh của Công ty. Trớc tiên phải dựa vào nhu cầu tiêu dùng của khách hàng nh quy cách, chủng loại, kích cỡ, giá cả, thời vụ thị hiếu cũng nh tập quán của ngời tiêu dùng từng địa phơng, từng lĩnh vực sản xuất. Từ đó xem xét các khía cạnh của hàng hoá trên thị trờng thể giới. Về mặt thơng phẩm phải hiểu rõ giá trị hàng hoá, công dụng, các đặc tính lý hoá, quy cách phẩm chất, mẫu mã bao gói. Để hiểu rõ vấn đề này yêu cầu các nhà kinh doanh phải nhạy bén, có kiến thức chuyên sâu kinh nghiệm để dự đoán các xu hớng biến động trong nhu cầu của khách hàng.Trong xu thế hiện nay, đòi hỏi việc nghiên cứu phải nắm bắt rõ mặt hàng mình lựa chọn, kinh doanh đang trong thời kỳ nào của chu kỳ sống của sản phẩm trên thị trờng, Bởi vì chu kỳ sống của sản phẩm gắn liền với việc tiêu thụ hàng hoá đó trên thị trờng. Thông thờng việc sản xuất gắn liền với việc xuất khẩu những mặt hàng đang giai đoạn thâm nhập, phát triển là có nhiều thuận lợi tốt nhất. Tuy nhiên đối với những sản phẩm đang giai đoạn bão hoà hoặc suy thoái mà Công ty có những biện pháp xúc tiến có hiệu quả thì vẫn có thể tiến hành kinh doanh xuất khẩu thu đợc lợi nhuận. Nghiên cứu dung lợng thị trờng các nhân tố ảnh hởngDung lợng thị trờng là khối lợng hàng hoá đợc giao dịch trên một phạm vi thị trờng trong thời gian nhất định (thờng là một năm). Dung lợng thị trờng không phải là cố định, nó thờng xuyên biến động theo thời gian, không gian dới sự tác động của nhiều yếu tố. Đối với mặt hàng mang tính Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 7Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 thời vụ nh hàng nông sản thì điều này lại càng đúng. Công ty cần dự báo đợc các nhân tố làm thay đổi dung lợng thị trờng, nh các nhân tố có ảnh hởng tới dung lợng thị trờng có tính chất chu kỳ nh tình hình kinh tế, thời vụ, các nhân tố ảnh hởng lâu dài đến sự biến động của thị trờng nh phát minh, sáng chế khoa học , chính sách của nhà nớc, các nhân tố ảnh hởng tạm thời với dung lợng thị trờng nh đầu cơ tích trữ, hạn hán, thiên tai, đình công.Khi nghiên cứu sự ảnh hởng của các nhân tố phải thấy đợc nhóm các nhân tố tác động chủ yếu trong từng thời kỳ xu thế của thời kỳ tiếp theo để Công ty có biện pháp thích ứng cho phù hợp kể cả kế hoạch đi tắt đón đầu. Nghiên cứu giá cả các loại hàng hoá các nhân tố ảnh hởng. Trong thơng mại giá cả hàng hoá đợc coi là tổng hợp đó đợc bao gồm giá vốn của hàng hoá, bao bì, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm các chi phí khác tuỳ theo các bớc thực hiện theo sự thoả thuận giữa các bên tham gia giá cả biến động xoay quanh giá trị, giá trị giá trị sử dụng thờng biểu hiện qua giá từng mặt hàng từng thời điểm.Để có thể dự đoán một cách tơng đối chính xác về giá cả của hàng hoá trên thị trờng thế giới. Trớc hết phải đánh giá một cách chính xác các nhân tố ảnh hởng đến giá cả xu hớng vận động của giá cả hàng hoá đó.Có rất nhiều nhân tố ảnh hởng tới giá cả của hàng hoá trên thị trờng quốc tế. Ngời ta có thể phân loại các nhân tố ảnh hởng tới giá cả theo nhiều phơng diện khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích nhu cầu. Những nhà hoạt động chiến lợc thờng phân chia thành nhóm các nhân tố sau:+ Nhân tố chu kỳ: là sự vận động có tính quy luật của nền kinh tế, đặc biệt là sự biến động thăng trầm của nền kinh tế các nớc.+ Nhân tố cung cầu: là nhân tố quan trọng ảnh hởng trực tiếp đến lợng cung cấp hay lợng tiêu thụ của hàng hoá trên thị trờng, do vậy có ảnh hởng rất lớn đến sự biến động của giá cả hàng hoá.Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 8Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 + Nhân tố lạm phát: giá cả hàng hoá không những phụ thuộc vào giá trị của nó mà còn phụ thuộc vào giá trị của tiền tệ. Vậy cùng với các nhân tố khác sự xuất hiện của lạm phát làm cho đồng tiềm mất giá do vậy ảnh hởng đến giá cả hàng hoá của một quốc gia trong trao đổi thơng mại quốc tế.+ Nhân tố thời vụ: là nhân tố tác động đến giá cả theo tính chất thời vụ của sản xuất lu thông.Ngoài ra các chính sách của Chính phủ, tình hình an ninh, chính trị của các quốc gia cũng tác động đến giá cả. Do vậy việc nghiên cứu tính toán một cách chính xác giá cả của hợp đồng kinh doanh xuất khẩu là một công việc khó khăn đòi hỏi phải đợc xem xét trên nhiều khía cạnh, bởi nó ảnh hởng trực tiếp đến lợng tiêu thụ lợi nhuận của Công ty. Lựa chọn đối tợng giao dịch.Căn cứ vào các kết quả của việc nghiên cứu thị trờng, giá cả Công ty lựa chọn phơng thức giao dịch với thơng nhân, căn cứ vào số lợng hàng hoá chất lợng, chính sách tập quán thơng mại của nớc đó. Trong chỉ tiêu lựa chọn đối tợng giao dịch cần chú ý tình hình sản xuất kinh doanh của hãng, lĩnh vực phạm vi kinh doanh khả năng cung cấp hàng hoá thờng xuyên của hãng, khả năng cung cấp hàng hoá thờng xuyên của hãng, khả năng về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, thái độ quan điểm kinh doanh là chiếm lĩnh thị trờng hay cố gắng dành lấy chủ động về hàng hoá, uy tín của bạn hàng là nội dung công ty xuất khẩu cần quan tâm.Trong việc lựa chọn thơng nhân giao dịch tốt nhất nên gặp trực tiếp tránh những đối tác trung gian, trừ trờng hợp Công ty muốn thâm nhập vào thị trờng mới phải qua trung gian. 2. Xây dựng chiến lợc kế hoạch xuất khẩu. 2.1. Chiến lợc xuất khẩu. Qua chiến lợc xuất khẩu Công ty xác định hệ thống các mục tiêu xuất khẩu trong một giai đoạn nhất định xây dựng các giải pháp để thực hiện các mục tiêu Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 9Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 đã đề ra. Chiến lợc xuất khẩu có thể là: chiến lợc chuyên môn hoá hay đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, chiến lợc về doanh thu, về kim ngạch hay tối đa hoá lợi nhuận từ hoạt động xuất khẩu. 2.2. Kế hoạch xuất khẩu. Công ty cần phải đặt ra những mục tiêu kế hoạch trong từng thời kỳ chiến lợc. từng thời kì kế hoạch hay chiến lợc công ty cần đề ra các mục tiêu chính kết quả cần đạt đợc. Công ty nêu lên biện pháp thực hiện.Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 10[...]... sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu sản xuất theo các đơn đặt hàng: Xởng may xuất khẩu, xởng dệt, xởng chế biến lâm sản xởng chế biến thực phẩm II Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng không 1 Một số chỉ tiêu phản ánh vốn tài sản của công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng Không Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 16 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 Kể từ khi... Ngô Công Bình - Lớp 401 Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu tại công ty cung ứng dịch vụ hàng không I.Quá trình hình thành phát triển: 1 Sơ lợc quá trình hình thành của công ty: Công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng Không là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc Tổng công ty Hàng không Việt nam Công ty đợc thành lập theo quyết định số 1076/ QĐ/TCCB-LĐ ngày 26-5-1981 của Bộ Giao Thông Vận Tải Hoạt động sản xuất. .. của công ty 5 Tổ chức thực hiện kế hoạch xuất khẩu 5.1 Tạo nguồn hàng xuất khẩu: Nguồn hàng xuất khẩuhàng hoá dịch vụ của một công ty dự định bán cho nớc ngoài.Tạo nguồn hàng xuất khẩu bao gồm mọi hoạt động từ đầu t sản xuất đến các nghiệp vụ thu mua, ký kết các hợp đồng vận chuyển, bảo quản, sơ chế, phân loại nhằm tạo ra những mặt hàng có đủ tiêu chuẩn xuất khẩu a Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu. .. nguồn hàng xuất khẩu là nghiên cứu khả năng cung cấp nguồn hàng đợc xác định bởi nguồn hàng thực tế nguồn hàng tiềm năng Nguồn hàng Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 11 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 thực tế là nguồn hàng đã có có thể đa vào xuất khẩu Nguồn hàng tiềm năng là nguồn hàng có thể có trên thị trờng Để khai thác nguồn hàng tiềm năng đòi hỏi Công ty cần có sự đầu t, có đơn đặt hàng, ... Vận Tải Hoạt động sản xuất kinh doanh ban đầu của công ty Cung ứng Dịch vụ hàng không cung cấp các dịch vụ ( chủ yếu là các loại khăn ) cho Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Bộ máy quản lý ban đầu cũng chỉ bao gồm một số phòng ban chuyên đi giao dịch mua bán các loại khăn nhằm phục vụ khách đi máy bay Ngày 19/9/1994 Công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng không đợc Bộ Giao Thông Vận Tải quyết định thành lập... Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 3 Lựa chọn hình thức xuất khẩu phù hợp - Xuất khẩu trực tiếp: Là hình thức xuất khẩu không qua trung gian Để thoả thuận về hàng hoá, giá cả điều kiện giao dịch - Xuất khẩu uỷ thác: Công ty khi đợc uỷ thác của đơn vị khác phải đảm nhận các công việc giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng xuất khẩu thay cho bên uỷ thác.Trong hình thức xuất khẩu uỷ thác, công ty là ngời... định sự tồn tại phát triển của Công ty Lợi nhuận là nguồn bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, các quỹ của Công ty, lợi nhuận cao cho phép Công ty đẩy mạnh tái đầu t vào tài sản cố định, tăng nguồn vốn lu động để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, giúp Công ty ngày càng mở rộng phát triển Xuất khẩu hàng hoá còn có vai trò nâng cao uy tín của Công ty trên trờng quốc tế Nó cho phép Công ty thiết lập... lợng hàng hoá 2.3 Thực hiện tốt công tác dự trữ bảo quản hàng hoá Để có hàng hoá tốt phục vụ cho xuất khẩu thì không thể không thực hiện tốt công tác dự trữ bảo quản hàng hoá Sau khi sản phẩm hoàn thành công ty phải thực hiện tốt các công tác phân loại, bao gói, xếp hàng hoá vào kho để giữ gìn chất l- Trờng Đại học QL & KD Hà Nội 31 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngô Công Bình - Lớp 401 ợng, số lợng hàng. .. Công Bình - Lớp 401 hàng này tập trung phần lớn các nớc, Nga Mông Cổ, Công ty cần tập trung nguồn lực để duy trì, củng cố các thị trờng nh xuất khẩu lao động sang Đài Loan, Nhật Bản Ngoài ra, Công ty nên có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu thêm thị tr ờng khác Ngày 8/10/2003 Việt Nam Hoa Kỳ đã ký Hiệp Định vận tải hàng không chuyên chở khách hàng hoá Đây là thuận lợi công ty Cung ứng Dịch Vụ. .. Công ty - Trong quá trình xuất khẩu, Công ty luôn tuân thủ những quy định của Nhà nớc, chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục xuất nhập khẩu luôn hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nớc - Việc đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu đã đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty trong những năm qua Trong năm 2001, giá trị xuất khẩu hàng đạt 543.871 USD chiếm 9,29 % tổng kim ngạch xuất khẩu . với công ty cung ứng dịch vụ hàng không. 1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu: Xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ vợt qua biên giới quốc gia trên cơ sở. Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp . Cơ cấu luận văn ngoài mở đầu và kết luận gồm 3 chơng .Chơng I: Vai trò của Xuất Khẩu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp, Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp, Xuất khẩu ở Công ty Cung ứng Dịch Vụ Hàng Không Thực trạng và Giải pháp, Khái niệm hoạt động xuất khẩu: Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân., Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu. Tổ chức hệ thống thu mua hàng cho xuất khẩu. Ký kết hợp đồng thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu. Xúc tiến nguồn hàng. Tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng xuất khẩu., Công thức tính hiệu quả xuất khẩu:, Một số chỉ tiêu phản ánh vốn và tài sản của công ty Cung ứng Dịch vụ Hàng Không, Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu : Bảng 1: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, Những mặt tồn tại Nguyên nhân, Định hớng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Phơng hớng xuất khẩu của Công ty trong những năm tiếp theo., Sử dụng các chính sách Marketing thích hợp. Các thị trờng mà Công ty cần tập trung trong những năm tới., Các giải pháp nâng cao cạnh tranh. Nâng cao nghiệp vụ ký kết hợp đồng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay